Skrypt metodyczny - Staś i Zosia w szkole

Transkrypt

Skrypt metodyczny - Staś i Zosia w szkole
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
klasa I
Skrypt metodyczny
klasa III
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
AUTORZY – EKSPERCI
Marta Wróblewska - Specjalistka ds. Przyrody/Ekologii
Milena Potręć - Specjalistka ds. Przedsiębiorczości
Katarzyna Machałowska - Specjalistka ds. Przedsiębiorczości
Ewa Gałczyńska - Specjalistka ds. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Anna Gołąb - Nauczycielka Edukacji Wczesnoszkolnej
Danuta Chrzanowska - Doradczyni Metodyczna
Kamila Małyszko - Nauczycielka Edukacji Wczesnoszkolnej
Anna Natora - Doradczyni Metodyczna
Tomasz Małyszko - Specjalista ds. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Małgorzata Kępa - Nauczycielka Edukacji Wczesnoszkolnej
Aldona Ryszkowska-Tatara - Specjalistka ds. Przedsiębiorczości
Kinga Sarad-Deć - Pedagog
Agnieszka Tokarska - Nauczycielka Edukacji Wczesnoszkolnej
Michał Adam Roman - Specjalista ds. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Anna Jarczak - Psycholog
Iwona Blicharz - Pedagog
Monika Grzesiak-Chmura - Specjalistka ds. Przedsiębiorczości
Dorota Pyrgies - Psycholog
Aleksandra Kata - Psycholog
Dariusz Głuchowski - Specjalista ds. Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
Maria Kęska - Specjalistka ds. Matematyki
Małgorzata Wieleba - Specjalistka ds. Matematyki
Anna Ryszkowska - Specjalistka ds. Matematyki
Marta Pietrow - Specjalistka ds. Matematyki
Bożena Jankowska - Doradczyni Metodyczna
Marzena Szulecka - Specjalistka ds. Przyrody/Ekologii
Agnieszka Hankiewicz - Specjalistka ds. Przyrody/Ekologii
Bożena Danuta Gaj-Demczuk - Doradczyni Metodyczna
Danuta Sałęga - Psycholog
Katarzyna Kozłowska - Pedagog
Anna Grabka - Specjalistka ds. Przyrody/Ekologii
Redakcja:
Małgorzata Orzeł, Anna Natora, Danuta Chrzanowska
ISBN: 978-83-936017-2-1
Wydawnictwo:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie
Druk:
MV Monika Łyżwa, Lublin, ul. Strzembosza 3/3
Projekt okładki i skład:
Artur Żuchowski
Opracowanie graficzne:
Karolina Kowalewska, Maciej Pałka, Tomasz Butkiewicz
2
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Spis treści
Wstęp................................................................................................................... 5
Harmonogram realizacji projektów...................................................................... 6
Proponowane gry i zabawy do wykorzystania w realizacji projektów................11
Projekt społeczny.........................................................................................................19
Pomaganie jest przyjemne.................................................................................. 20
Projekt społeczny............................................................................................... 20
Scenariusz bajki ................................................................................................ 22
„Pomaganie jest przyjemne”.............................................................................. 22
Scenariusz zajęć dla klasy III do projektu Pomaganie jest przyjemne................ 27
Przykładowe projekty zintegrowanych kart pracy............................................. 32
Projekt matematyczny..................................................................................................35
Dotleniony matematyk. Projekt matematyczny................................................. 36
Scenariusz zajęć zintegrowanych....................................................................... 41
do projektu matematycznego pt......................................................................... 41
„Dotleniony matematyk”................................................................................... 41
Przykładowe projekty zintegrowanych kart pracy............................................. 45
Projekt przyrodniczy.....................................................................................................47
NASZA IDEALNA EKO-SZKOŁA.................................................................. 48
Projekt przyrodniczy.......................................................................................... 48
Scenariusz zajęć zintegrowanych do projektu przyrodniczego ......................... 51
pt.: Nasza idealna Eko-Szkoła............................................................................ 51
Przykładowe projekty zintegrowanych kart pracy............................................. 56
Indywidualny Arkusz Obserwacji...................................................................... 59
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka rozpoczynającego
naukę w klasie pierwszej pod kątem ewentualnych trudności
dydaktycznych lub uzdolnień............................................................................. 64
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
3
4
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Wstęp
Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce w pełni spójny z obowiązującą podstawą programową innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej.
Program stanowi rozszerzenie o treści z zakresu przedsiębiorczości, ekologii,
matematyki i edukacji społecznej. Oparty jest na metodzie projektu. Zastosowano
w nim również ciekawe dla ucznia metody, mające za zadanie wspomóc i uatrakcyjnić pracę nauczyciela. Skupia się w szczególności na kształtowaniu umiejętności
myślenia matematycznego i naukowego (przyroda i społeczeństwo).
Poniższy skrypt zawiera opis gier i zabaw dydaktycznych, ruchowych, propozycje zabaw dramowych oraz materiały do indywidualnej pracy z uczniem. Postacie
Stasia i Zosi będą towarzyszyć dzieciom w procesie uczenia się; zachęcą dzieci do
aktywnego działania, eksperymentowania i zdobywania wiedzy.
Podczas roku szkolnego nauczyciel powinien zrealizować cztery projekty. Propozycje trzech z nich podane są w niniejszym skrypcie, czwarty wymaga samodzielnej
pracy nauczyciela w oparciu o potrzeby wychowawcze i dydaktyczne z jego klasy.
Rozpoczynając prace w danym roku szklonym nauczyciel powinien zaplanować kolejne w określonym czasie.
Proponujemy również wykorzystanie opracowanych przez grupę ekspertów materiałów dydaktycznych: zeszyty ćwiczeń (matematyka, przyroda), zeszyty kaligrafii, karty demonstracyjne, karty pracy dla uczniów zdolnych, wycinanki, malowanki,
płyty CD do zajęć komputerowych, prezentacje multimedialne, filmy, słuchowiska
itp.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
5
Harmonogram realizacji projektów.
6
Czas realizacji
(propozycja)
Klasa
Nazwa projektu
1
Projekt społeczny
„Tajemnice kontra
detektywi”
3 miesiące
(od września do
listopada)
1
Projekt
matematyczny
„Pokój naszych
marzeń –
planujemy,
obliczamy,
projektujemy”
2 miesiące
(grudzień,
styczeń)
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Uwagi
Do projektu opracowano
siedem scenariuszy zajęć:
1. Etap początkowy –
Tajemnica
zaginionego
skarbu.
2. Etap realizacji – Przysięga
Instytutu Detektywów.
3. Etap realizacji – Depcząc
po piętach złodziejowi.
4. Etap realizacji - Na tropie
tajemni.
5.
Etap
realizacji
–
Niewidzialny atrament.
6. Etap realizacji – Dokąd
wiedzie mapa?
7.
Etap
końcowy
–
Przyszłość skarbu Instytutu
Detektywów.
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
1.Moja droga do szkoły.
2.Rysujemy plan naszej sali.
3.Wykonanie makiety
pokoju moich marzeń
Załączniki:
– Karty pracy:
“Droga Stasia i Zosi do
szkoły, “Różnice między
pokojami”, “Plan ukrycia
skarbu”,
“Odszukiwanie
śladów”, “Zakupy w sklepie
meblowym”,
– Pomoce dydaktyczne:
Kolorowanki i wycinanki
“Pokoloruj
pokój
wg
własnego pomysłu”.
Tangram, figurkowe lupy,
odznaka “Młody architekt”
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW
1
projekt
przyrodniczy
„Z moim ciałem za
pan brat”
2 miesiące
(luty, marzec)
2
Projekt społeczny
„Zakładamy firmę”
2 miesiące
(wrzesień –
październik)
2
Projekt
matematyczny
„Prowadzimy
restaurację „
2 miesiące
(listopad grudzień)
Do projektu opracowano
3 scenariusze zajęć:
1. Scenariusz „Nasze ciało poznanie zmysłu smaku”.
2. Scenariusz „Ile będzie bić
nasze serce? – zapoznanie
z narządem”.
3 Scenariusz „Każdy
pierwszak Ci to powie, że
należy dbać o zdrowie!”
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
Scenariusz nr 1 „Praktyczna
mikstura”.
Scenariusz nr 2 „ABC
biznesu od pomysłu do
sukcesu”
Scenariusz nr 3 „Pieczątka
i logo firmy”
Załączniki:
– karty pracy:
„Praktyczna mikstura
cz.1, 2, 3 i 4”
„W drodze do urzędu”,
„Produkt wstępny, produkt
końcowy”
„Ile czasu potrzeba?”
– wycinanki do projektu:
„W sekretariacie cz.1 i 2”,
– suwak z etapami realizacji
projektu
– mapa przedsiębiorczych
myśli
– druk do założenia firmy
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
Scenariusz nr 1 „Zaproszenia
dla gości”.
Scenariusz nr 2 „Restauracja
to coś dla nas- wycieczka”
Scenariusz nr 3 „Kolorowe
MENU”
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
7
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW
2
3
8
Projekt
przyrodniczy
„Hurra! Mamy
pupila!”
Projekt społeczny
„Pomaganie jest
przyjemne”
2 miesiące
(luty - marzec)
opieka nad
zwierzęciem
bezterminowo
2 miesiące
(październik listopad)
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Załączniki:
– karty pracy:
„W restauracji”,
“Restauracja”
„Menu” ,
„Nakrywamy do stołu”,
„Zdrowa żywność”
“Urządzamy restaurację”
– wycinanki i kolorowanki
do projektu:
„Restauracja”, „Nakrywamy do stołu”,
“Restauracja - puzzle”
– suwak z etapami realizacji
projektu
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
Scenariusz nr 1 „Zwierzęta
w naszym otoczeniu”
Scenariusz nr 2 „Pupil … ale
jaki?”
Scenariusz nr 3 „Wymarzony
zwierzak”
Załączniki:
– karty pracy:
„Kto gdzie mieszka”,
„Mieszkanie dla chomika” ,
„Zwierzęta w naszych
domach”,
“Ile kosztuje nasz
zwierzak?”
– wycinanki i kolorowanki
do projektu:
„Weterynarz”,
“Kącik przyrody”,
– suwak z etapami realizacji
projektu
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
Scenariusz nr 1 “Poznajemy
baśń
„Pomaganie
jest
przyjemne”.
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW
Scenariusz
nr
2
Przygotowanie scenografii
do baśni.
Scenariusz nr 3 Spisujemy
kontrakt.
3
3
Projekt
matematyczny
„Dotleniony
matematyk”
Projekt
przyrodniczy
„Nasza idealna
EKO-SZKOŁA”
2 miesiące
2 miesiące
Załącznik nr 1 - Dyplom
Załącznik nr 2 - Wycinanka
“Pomagania jest przyjemne”
Załącznik
nr
3
–
Film
o instytucjach
charytatywnych
Tekst baśni „ Pomaganie jest
przyjemne”
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
Scenariusz nr 1 Zasady
pracy w zespole podczas
realizacji projektu.
Scenariusz nr 2 Tworzymy
grę planszową dla zespołu
A/zespołu B.
Scenariusz nr 3 Spotkanie
z panem leśniczym.
Załączniki:
Gra terenowa - Dotleniony
matematyk
Załącznik nr 1- Emotikony
Załącznik nr 2 -Tabela z
chmurkami
Załącznik nr 3 - Kontrakt
Chorągiewki do
pokolorowania - wycinanka
3 karty pracy – „Dotleniony
matematyk”
Do projektu opracowano 3
scenariusze zajęć:
Scenariusz nr 1 EKOSZKOŁA - super szkołą!
Scenariusz nr 2 „Warsztaty
recyklingowe”
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
9
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW
Scenariusz nr 3
„Ekologiczna łamigłówka”
Gra planszowa „ Staś i Zosia
młodzi ekolodzy”
Piktogramy
Wycinanki
Malowanki – pojemniki na
śmieci
Ankieta dotycząca
ekologicznego stylu życia w
domu i szkole.
Przykładowy wywiad z
wójtem.
Zabawa „W poszukiwaniu
śmieci”
10
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Proponowane gry i zabawy do
wykorzystania w realizacji projektów
Gry dydaktyczne i integrujące
Gry społeczne
Poprowadź bezpiecznie przyjaciela
Nauczyciel przygotowuje labirynt do przejścia. W różnych miejscach labiryntu
umieszcza różne przeszkody (np. klocki, kulę, hula-hop, krzesło). Ustawienie przeszkód jest zmienne dla każdej pary. Uczniowie dobierają się w pary. Jeden uczeń ma
zawiązane oczy, drugi jest jego przewodnikiem po labiryncie. Przewodnik prowadzi
kolegę wydając komendy (np. idź prosto, w lewo, w prawo, schyl się). Zadaniem
przewodnika jest bezpieczne doprowadzenie do celu. Osoba prowadzona musi zaufać
przewodnikowi.
Ratatatatum
Uczestnicy przedstawiają się swoimi imionami i starają się zapamiętać, jakie imię
ma ich sąsiad z prawej i lewej strony. Osoba siedząca w środku wskazuje na dowolną
osobę z kręgu mówiąc albo: w prawo ratatatum, albo: w lewo ratatatum. Osoba wskazana musi powiedzieć imię sąsiada ze wskazanej strony, zanim przebrzmią słowa
ratatatum. Jeśli jej się to nie uda, wchodzi do środka.
Lustro
Nauczyciel prosi, by dzieci dobrały się w pary. Jedna z osób wykonuje dowolne ruchy a druga staje się jej lustrzanym odbiciem - stara się jak najdokładniej naśladować
jej ruchy. Po określonym czasie w parach następuje zmiana.
Wąż
Nauczyciel dzieli grupę na zespoły, składające się z trzech do sześciu osób. Zaznacza linię końcową oddaloną od linii startu o ok. 30 metrów. Uczestnicy zdejmują
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
11
PROPONOWANE GRY I ZABAWY
buty i siadają na czworaka. Członkowie poszczególnych zespołów ustawiają się w linii tak, że każda osoba trzyma za kostki osobę siedzącą przed nią. Na sygnał zespoły
ścigają się do linii końcowej. Kiedy wszyscy członkowie danego zespołu przejdą
linię końcową, wąż wraca do linii startu. Zwycięża zespół, który pierwszy, w całości,
przekroczy linię startu.
Wyścig łódek
Załogi (grupy) powinny składać się z ok. 6 osób. Sternik każdej z załóg siedzi
okrakiem na drągu (łodzi) na rufie. Reszta załogi siada okrakiem, jest zwrócona twarzą do niego. Na hasło “Start”, trzymając drąg, idzie tyłem do mety, kierując się wskazówkami sternika: prawo lub lewo. Załoga musi starać się iść równo. Wygrywa załoga, która ‚przepłynie’ trasę najszybciej. Nauczyciel może doradzić załogom, żeby rejs
zaczęły w miarę powoli.
Gry związane z ekonomią i przedsiębiorczością
Mini farma
Nauczyciel w różnych miejscach sali umieszcza wzory monet o nominałach: 1 zł,
2 zł, 5 zł., po czym dzieli uczniów na zespoły czteroosobowe i ustawia ich w rzędach.
Na sygnał nauczyciela w określonym czasie pierwsze osoby z każdego rzędu/zespołu
szukają ukrytych pieniędzy. Wracają do drużyny i następna osoba zaczyna poszukiwania. W zależności od ilości uczniów poszukiwanie monet można powtórzyć. Po
zakończonych poszukiwaniach uczniowie liczą zebrane pieniądze i dokonują zakupu
zwierząt w sklepie u nauczyciela. Koszt poszczególnych zwierząt to: królik 1zł, świnia 2 zł, krowa 5 zł. Zadaniem każdego zespołu jest utworzenie stada składającego
się ze wszystkich gatunków zwierząt. Stado składa się minimum z 6 sztuk zwierząt.
Po zakończeniu zabawy dzieci otrzymują szablony zwierząt do dowolnego wykorzystania.
Bank
Nauczyciel każdemu z dzieci przyczepia w widocznym miejscu na ubraniu (najlepiej z przodu, tak aby także dziecko dobrze widziało napis) emblematy różnych nominałów pieniędzy: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł. Wyznacza także miejsce, które będzie
bankiem. Następnie nauczyciel podaje komendy - określone kwoty. Zadaniem dzieci
jest połączyć się w grupy, by utworzyć podaną kwotę (w zależności od zdolności dzieci mogą być to proste lub bardziej skomplikowane sumy, jeśli dzieci nabiorą wprawy do gry można również wprowadzić kwoty groszowe). Osoby, które nie weszły
w skład żadnej grupy idą do banku.
Figurowe układanki
Dzieci dzielą się na zespoły kilkuosobowe. Uczniowie zapamiętują członków
swojego zespołu. Następnie rozproszeni po sali biegają w rytm muzyki. Na sygnał nauczyciela odnajdują swoją grupę i wykorzystując własne ciała układają w przestrzeni
12
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROPONOWANE GRY I ZABAWY
lub na płaszczyźnie figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) podane
komendą przez nauczyciela.
Zajączki
Uczestnicy siedzą w kręgu na krzesłach. Począwszy od osoby prowadzącej odliczają kolejno. Prowadzący przykładając dłonie do głowy i kiwając nimi („robi zajączka”) mówi: „Zajączek numer jeden wywołuje zajączka numer ...”. Wywołany „zajączek” kiwa swoimi „uszami” i wywołuje następnego, podając jak poprzednio swój
numer i numer wywoływanego. „Zajączki” sąsiadujące z tymi, które akurat machają
„uszami” muszą również machać tym „uchem”, którym sąsiadują z wywołanym. Kto
się pomyli odpada z gry.
Gry ekologiczne
Gazetowa bitwa
Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy. Dzieci siadają na przeciwko siebie
w dwóch rzędach, pomiędzy nimi znajduje się linia dzieląca drużyny. Nauczyciel
rozdaje uczniom gazety: zadaniem dzieci jest zrobienie z nich papierowych kul. Na
sygnał nauczyciela w określonym czasie uczniowie z obydwu grup przerzucają kulki
przez linę na stronę przeciwnika. Rzucać można tylko stopami. Wygrywa drużyna,
która przerzuci na stronę przeciwnika więcej kulek. Po zakończonej zabawie następuje krótka pogadanka na temat wykorzystania gazet, co można z nich zrobić. Nauczyciel zwraca uwagę dzieci na dużą ilość śmieci, które można ponownie wykorzystać
i proces recyklingu.
Ono
Uczestnicy siedzą w kręgu. Jedna osoba – „Ono” siedzi w środku z zamkniętymi
oczami. Uczestnicy podają sobie w koło drobny przedmiot, dopóki „Ono” nie powie:
STOP i dowolną literę alfabetu. Osoba, u której w tym momencie znajduje się przedmiot, musi jak najszybciej podać nazwę rośliny lub zwierzęcia na tą literę (podczas
gry nie mogą się one powtórzyć). Czasu na podanie nazwy jest niewiele - dopóki
przedmiot przekazywany sobie nadal (jak najszybciej) przez dzieci nie zatoczy pełnego koła i nie powróci do osoby, która podaje nazwę. Jeśli dziecku nie uda sie wymienić nazwy na określoną literę wchodzi do środka koła i zajmuje miejsce „Ono”. Jeśli
zdąży, zabawę kontynuuje osoba, która jest w środku.
Ziemia – woda – powietrze
Nauczyciel dzieli klasę na trzy przestrzenie: ziemię, wodę i powietrze. Wyznacza
jedną osobę, która będzie ścigającym. Dopóki gra muzyka, dzieci poruszają się w dowolny sposób i nie mogą być złapane przez ścigającego. W moemencie w którym zapada cisza nauczyciel podaje komendę: “ziemia”, “woda” lub “powietrze”. Zadaniem
dzieci jest jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego obszaru zgodnie z komendą na-
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
13
PROPONOWANE GRY I ZABAWY
uczyciela a zadaniem ścigającego - dotknąć dzieci, zanim się na nim znajdą. Złapane
dziecko odpada z gry. Po znalezieniu się na danym obszarze dzieci wcielają się w
dowolnie wybrane zwierze, które prowadzi dany (ziemny, wodny lub powietrzny)
tryb życia.
Warto także skorzystać z dostępnych na rynku gier planszowych rozwijających
przedsiębiorczość, umiejętności matematyczne i logicznego myślenia:
– Eurobiznes/Monopoly;
– Fasolki (autor: Uwe Rosenberg),
– Farmer (autor Karol Borsuk).
Gra symulacyjna „Przez żołądek do zdrowia”
Gra polega na symulowaniu wpływu jedzenia zdrowych i niezdrowych produktów.
Przebieg gry:
1. Klasę można podzielić na grupy maksymalnie 6 osobowe.
2. Grupa na pojedynczych karteczkach papieru wypisuje zdrowe i niezdrowe
produkty żywnościowe i wrzucają je do pudełka np. ustawionego na biurku
nauczyciela.
3. Następnie na głos odczytujemy wypisane produkty.
4. Oddzielnie odkładamy zdrowe i niezdrowe produkty .
5. Przedstawiciele z grupy wybierają jedna grupę produktów i symulują ich spożycie.
6. Następnie symulują samopoczucie po zjedzeniu poszczególnych produktów
i prezentują odżywiającego się po wielu latach człowieka (np. nadciśnienia,
otyłość, cukrzyca, sprawność fizyczna, radość życia).
7. Czynność tę można powtórzyć kilka razy i każda grupa może w podsumowaniu powiedzieć jakie są skutki prawidłowego i nieprawidłowego odżywiania
się i jaką formą oni preferują.
Zabawa w prowadzenie teatru.
Zasada współdziałania w grupie.
Przebieg gry:
1. Nauczyciel przygotowuje karteczki z funkcją pełniona w teatrze (dyrektor,
reżyser, aktorzy, widownia).
2. Dzieci losują swoje role i przygotowują się.
3. Reżyser proponuje scenkę do odegrania.
4. Dyrektor dba o porządek i atmosferę w teatrze.
5. Aktorzy przygotowują się do odegrania scenki widownia zajmuje miejsca.
6. Odegrania przez uczniów scenki.
14
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROPONOWANE GRY I ZABAWY
Gra dydaktyczna „Piknik”
Współdziałanie w grupie, postawy przedsiębiorcze.
Przebieg gry:
Informacja dla nauczyciela:
Podziel klasę na zespoły. Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie ogniska
dla grupy 10 osób. Każda grupa dysponuje kwotą 70 złotych. Z tabeli cen z dwóch
wybranych sklepów uczniowie wybierają określone produkty.
Nazwa produktu
Sklep A
Sklep B
Kiełbaska 1 sztuka
5 zł
3 zł
Sok 0,2l
2 zł
3 zł
Chleb 1 sztuka
2 zł
1 zł
Talerzyk
0,50 zł
1 zł
Uczniowie sami decydują o ilości zakupionych produktów.
Po zakończeniu zabawy wspólna dyskusja o poczynionych zakupach przez dzieci.
Przykładowe pytania do dyskusji:
1. Co kupiliście i ile to kosztowało?
2. Czego nie udało wam się kupić i jak myślicie dlaczego?
3. Co zdecydowało o waszych zakupach?
4. Jak wam się pracowało w grupie?
5. Gdybyście jeszcze raz mieli zakupić te produkty co zrobilibyście inaczej?
6. Czy zostały wam jakieś pieniądze i na co je przeznaczycie?
7. Czego nauczyliście się w trakcie tego ćwiczenia i jak teraz będziecie planować
swoje zakupy?
Debata ekologiczna.
Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, nabywanie umiejętności argumentowania,
obrony własnych poglądów.
Debata dotyczy obrony tezy: warto żyć ekologicznie na co dzień.
Nauczyciel dzieli uczniów na 2 zespoły – zwolenników i przeciwników tezy. Siadają w odpowiednich częściach sali i przygotowują argumenty za i przeciw tezie.
Przykładowe pytania pomocnicze:
1. W jaki sposób dbasz o środowisko?
2. Dlaczego warto segregować śmieci?
3. Jakie znacie źródła energii?
4. Jak możecie oszczędzać energię?
5. Jak możecie oszczędzać wodę?
6. Co daje nam oszczędzanie wody?
7. Co daje nam oszczędzanie energii?
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
15
PROPONOWANE GRY I ZABAWY
8. Co daje nam segregowanie śmieci?
9. Co to znaczy „żyć ekologicznie”?
10.Jakie są skutki nieekologicznego stylu życia dla ludzi?
11. Jakie są skutki nieekologicznego stylu życia dla zwierząt?
12.Jakie są skutki nieekologicznego stylu życia dla roślin?
Nauczyciel ustala z dziećmi zasady uczestnictwa w debacie, np. słuchamy się
wzajemnie, mówi jedna osoba w jednym czasie, głos uczniowi jest udzielany po podniesieniu ręki
Nauczyciel jest moderatorem debaty.
Kalambury ekologiczno-ekonomiczne.
Rozwój kreatywności, myślenia ekologicznego, ekonomicznego.
Nauczyciel pokazuje uczniom kartki z napisanymi przedmiotami lub mówi na
ucho. Zadaniem ucznia jest pokazanie przy pomocy gestów, ruchów tych przedmiotów, postaci, sytuacji pozostałym uczniom, a klasa odgaduje.
Propozycje:
Bankomat, pieniądze, wypłacanie pieniędzy z bankomatu, płacenie pieniędzmi,
robienie zakupów, karta płatnicza, oszczędzanie pieniędzy, kieszonkowe, bank, dokarmianie zwierząt zimą, segregowanie odpadów, gaszenie światła, oszczędzanie
wody przy myciu zębów, sadzenie drzewek, wyrzucanie śmieci do kosza,
Zabawy dramowe:
Skąd się wziąłem?
Nauczycielka wymienia na głos nazwę dowolnego zwierzęcia znanego z literatury
dla dzieci. Wytypowana grupa (nie więcej niż 5 uczniów) naradza się przez chwilę a
potem odgrywa scenkę z wybranej wspólnie bajki lub książki dla dzieci, której bohaterem jest oczywiście wymienione zwierzę. Zadaniem klasy jest odgadnięcie jej
tytułu.
Zabawa trwa dopóty, dopóki nie wystąpią wszystkie zespoły.
Pokochałem szczeniaczka
Scenkę odgrywają trzy osoby: mama, tata i ich dziecko. Narrator wprowadza
uczestników zabawy w reguły gry:
Podczas spaceru znalazłeś błąkającego się, bezpańskiego szczeniaczka. Spróbuj
przekonać mamę i tatę, żeby pozwolili ci się nim zaopiekować.
Zadanie nie jest łatwe, bo rodzice zawsze byli przeciwni obecności zwierzęcia w
domu. Ty jednak jesteś zdeterminowany: od zawsze chciałeś mieć zwierzątko, którym mógłbyś się opiekować.
Zachowanie przy stole
Dwoje dzieci odgrywa rolę sztućców: jedno jest łyżką a drugie widelcem. Roz-
16
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROPONOWANE GRY I ZABAWY
mawiają ze sobą na temat potraw serwowanych w restauracji, w której ,,pracują” i o
obyczajach w niej panujących. Wspominają stałych i przypadkowych klientów.
Polak mądry przysłowiem
Wybrane dziecko lub grupa dzieci wybiera sobie jakiekolwiek przysłowie i inscenizuje je. Pozostali uczestnicy zabawy odgadują treść przysłowia.
Ziemia, woda, powietrze
Większe i mniejsze zwierzęta żyją w wodzie, w powietrzu i na lądzie. Dzieci
reagując na okrzyk nauczycielki: ziemia! naśladują zwierzę lądowe. Na zawołanie
woda! Udają stworzenie żyjące w wodzie, a słysząc hasło powietrze! – „szybują”
w przestworzach.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
17
18
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
klasa I
Projekt społeczny
klasa III
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
19
Pomaganie jest przyjemne
Projekt społeczny
Wstęp
Temat „Pomaganie jest przyjemne” oparty jest na metodzie projektu i dramy. Projekt realizowany jest przez okres dwóch miesięcy (październik-listopad) i bierze w
nim udział cała klasa III wraz z rodzicami. Cała idea i tematyka pojawia się z inicjatywy nauczyciela. Celem projektu jest zaplanowanie, przygotowanie i wystawienie
sztuki teatralnej dla zaproszonych i przybyłych gości. Dochód uczniowie przekazują
dzieciom z wybranej placówki szkolno-wychowawczej, gdzie również spektakl będzie prezentowany.
Uczniowie zapoznają się z tematem, celem głównym, zasadami i sami (z koordynacją nauczyciela) biorą odpowiedzialność za pomyślność przedsięwzięcia. Dzieci
przydzielają role sobie i rodzicom lub członkom rodziny (brat, siostra, wujek, ciocia,
babcia, dziadek). Rodzice i dzieci spotykają się raz w tygodniu na próby i konsultacje.
Wspólnie wykonują scenografię, oprawę muzyczną (we współpracy z nauczycielem
muzyki), rekwizyty, stroje. Każdy uczeń bierze odpowiedzialność za swoje zadanie.
Dzieci na zajęciach tech nicznych wykonują zaproszenia dla gości i plakaty reklamujące przedstawienie w szkole. Cena „wejściówki” na występ jest dowolna. Zebrana kwota zostanie przekazana wybranej placówce.
Okres realizacji: 2 miesiące
Termin realizacji: Prezentacja przedstawienia teatralnego w wybranej placówce
(wioska dziecięca, dom dziecka, itp.)
Realizatorzy: Uczniowie klasy III wraz z rodzicami
Nagrody: Statuetki (małe oskary) lub dyplomy
Cele projektu dydaktyczne:
– kształtowanie umiejętności, takich jak: branie odpowiedzialności za podjęte
zobowiązania, zdobywanie nowych doświadczeń, planowanie i organizacja
pracy, współpraca w grupie, podejmowanie decyzji, ocenianie własnej pracy
rozwijanie wyobraźni dzieci
– Opracowanie i realizacja przedstawienia teatralnego w oparciu o scenariusz
bajki „Pomaganie jest przyjemne „ (scenariusz opracowany na potrzeby projektu)
– Projektowanie i wykonanie kostiumów i scenografii
Cele projektu wychowawcze:
– pomoc finansowa dzieciom potrzebującym;
– uwrażliwienie dzieci na problemy innych;
20
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT SPOŁECZNY
– zachęcanie innych do udzielania pomocy;
– kształtowanie postaw społecznych;
– pokonanie nieśmiałości, wzmacnianie poczucie własnej wartości;
Sposoby realizacji projektu:
LP
Przebieg realizacji projektu
1.
2.
Wprowadzenie uczniów do tematu projektu;
Oglądanie i analiza przedstawienia teatralnego realizowanego w klasach starszych;
Film na temat instytucji charytatywnych (w rolach głównych
występują Staś, Zosia i chłopiec)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Pomysły dzieci jak mogą pomagać innym;
Analiza bajki „ Pomaganie jest przyjemne” (wyodrębnienie
postaci pierwszoplanowych i drugoplanowych, wyodrębnienie kolejności zdarzeń, ocena bohaterów);
Zapoznanie ze scenariuszem. Przydzielenie ról.
Spisanie kontraktu nauczyciel-rodzic-uczeń;
Przygotowanie i udekorowanie sali; Próba generalna w strojach;
Wystawienie sztuki w szkole.
Podziękowanie dla przybyłych gości. Wręczenie dyplomów
lub” mini oskarów”
Wystawienie sztuki teatralnej w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej, przekazanie na ręce opiekuna zebranych pieniędzy lub pomoc rzeczowa na rzecz placówki
Podsumowanie, wspólne uwagi i dyskusje popremierowe
podsumowujące projekt (czy jesteśmy z siebie zadowoleni?,
czy warto brać udział w takim przedsięwzięciu?, odpowiedz
na pytanie czy pomaganie daje nam satysfakcję?)
Pomoce
dydaktyczne
Film o Stasiu
i Zosi, którzy pokazują, że pomaganie jest przyjemne i łatwe
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
21
PROJEKT SPOŁECZNY
Scenariusz bajki
„Pomaganie jest przyjemne”
POSTACIE:
1. Zajączek
2. Mama zajączka
3. Kłusownik
4. Jeż
5. Dzięcioł
6. Grzyby ( lub więcej)
7. leśniczy
8. 2 małe liski zgubione w lesie
9. Niedźwiedź jedzący miód z beczki
10.drzewa
Las, drzewa
SCENOGRAFIA:
1 SCENA - LAS
W tle słychać muzykę pełną grozy. Kłusownik zakrada się z włączoną latarką i zakłada wnyki, przykrywa je liśćmi i odchodzi.
2 SCENA - NORKA ZAJĄCZKA
(Mama krząta się po kuchni i przygotowuje śniadanie. Mały zajączek wyleguje się
w łóżku.)
ZAJĄCZEK
(przeciągając się)
Ale się dzisiaj nie wyspałem.
22
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT SPOŁECZNY
MAMA ZAJĄCZKA
Wstań zajączku! Pomóż mi przygotować śniadanie!
ZAJĄCZEK
Nie chce mi się!
MAMA ZAJĄCZKA
Wstawaj szybko!
ZAJĄCZEK
Nie będę pomagał nie będę jadł śniadania! (wychodzi)
3 SCENA – SPACER ZAJĄCZKA
(Zajączek idzie zły po lesie, w tle słychać śpiew ptaków i stukanie dzięcioła)
DZIĘCIOŁ
(stuka w drzewo)
ZAJĄCZEK
Wszyscy się mnie czepiają i czegoś ode mnie chcą! Jeszcze ten dzięcioł! Co to za
hałasy? Stuka i stuka, całe dzień stuka, głowa mi pęka. Ja już z tobą zrobię porządek!
(rozgląda się za kamykiem, podnosi z ziemi, wyciąga procę z kieszeni, i strzela w kierunku dzięcioła)
DZIĘCIOŁ
Ty łobuzie! Mogłeś mi zrobić krzywdę! Ja tu leczę chore drzewo, które zaatakowały korniki! Uciekaj stąd!
ZAJĄCZEK
Ale z niego mądrala! (z przekąsem) Wielki lekarz, pomaga. Hałasuje, nie pomaga.
(idzie dalej nucąc pod nosem dowolną melodię)
(depcze grzyby)
GRZYBY
(przewracając się)
Aj! Nie kop nas! To boli! Nie rób nam krzywdy! My też jesteśmy mieszkańcami
lasu.
ZAJĄCZEK
(wzruszając ramionami)
Phi, też mi mieszkańcy!
ZAJĄCZEK
(siadając na trawie)
Ale jestem głodny! (smutno) Mogłem zjeść śniadanie w domu.
(w tle słychać popiskiwanie, płacz małych lisków zagubionych w lesie)
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
23
PROJEKT SPOŁECZNY
ZAJĄCZEK
(nadstawia uszu)
MAŁE LISKI
(z płaczem)
Gdzie jest nasza mama? Zgubiłyśmy drogę do domu. Pomóż nam! Prosimy!
ZAJĄCZEK
(pogardliwie)
Co mnie to obchodzi? Jestem głodny! (zastanawiając się) Pomogę wam znaleźć
mamę, jeśli dacie mi coś do zjedzenia.
MAŁE LISKI
(z płaczem)
My nic nie mamy, same jesteśmy głodne.
ZAJĄCZEK
(pogardliwie)
W takim razie radźcie sobie same! (odchodzi)
ZAJĄCZEK
Muszę cos zjeść, brzuszek mnie boli (rozgląda się)
(Zajączek zauważa niedźwiedzia siedzącego w trawie, trzymającego w łapach
dzban z miodem)
ZAJĄCZEK
(nagle wpada na pomysł jak zdobędzie pożywienie, skrada się cicho do niedźwiedzia, wyciąga z kieszeni papierową torbę, nadmuchuje ją i z całej siły uderza w nią.
Rozlega się hałas. Przestraszony niedźwiedź podskakuje i wypuszcza słoik z miodem
z rąk. Zajączek podbiega do dzbanka i zjada miód.)
NIEDŹWIEDŹ
(odwraca się i krzyczy zdezorientowany)
Co to było? Co się stało! Mój miód rozlany!
(zauważa zająca)
Ty urwisie! Zobacz co się przez ciebie stało. Żartów ci się zachciewa! Ja ci zaraz
pokażę! (goni zająca)
(zając ucieka i wpada we wnyki, słychać trzask metalu)
4 SCENA ZAJĄCZEK WPADA W PUŁAPKĘ
ZAJĄCZEK
(użalając się nad sobą)
Aj! Co się stało? Jak boli! Nie mogę się ruszyć , coś trzyma moją łapkę! Pomocy!
Pomocy! Pomocy! Niech ktoś mi pomoże! (płacze, w oddali słychać odgłosy grzmotów burzy)
24
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT SPOŁECZNY
(podchodzą liski)
5 SCENA - POMOC ZWIERZĄT
MAŁE LISKI
(ze współczuciem)
Zajączku co ci się stało? Jak możemy ci pomóc?
ZAJĄCZEK
(z płaczem)
Wpadłem w pułapkę i nie mogę się wydostać.
(Liski próbują bezskutecznie otworzyć wnyk, w oddali słychać stukanie dzięcioła,
zajączek cały czas szlocha)
MAŁE LISKI
(krzyczą)
Panie Dzięciole! Panie Dzięciole! Tutaj! Potrzebujemy pomocy!
DZIĘCIOŁ
(przylatuje)
Kto mnie wołał? Co się stało?
MAŁE LISKI
Zajączek został uwięziony!
DZIĘCIOŁ
(przygląda się)
Tutaj może pomóc tylko ktoś bardzo silny. Pofrunę poszukać niedźwiedzia.
(Dzięcioł wraca z niedźwiedziem, liski pocieszają zająca)
NIEDŹWIEDŹ
Kto mnie wołał? Potrzebujecie kogoś silnego? Dobrze trafiliście (pręży muskuły).
(spoglądając na zajączka)
Aaaa, to ten urwis! Co się stało?
MAŁE LISKI
Zajączek wpadł w pułapkę. Ma uwięziona łapkę, trzeba mu pomóc.
NIEDŹWIEDŹ
(zapiera się , rozciąga wnyki i uwalnia zająca)
ZAJĄCZEK
(zawstydzony i zakłopotany)
Bardzo wam dziękuję, bez was bym sobie nie poradził. Przepraszam was, że byłem dla was taki niemiły.
SCENA 5 - WYPROWADZENIE KŁUSOWNIKA Z LASU
W tle słychać muzykę pełną grozy. Kłusownik zakrada się z włączoną latarką i za-
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
25
PROJEKT SPOŁECZNY
gląda do wnyków. Zza krzaków wychodzi leśniczy.
LEŚNICZY
W końcu cię dopadłem! Już nigdy nie skrzywdzisz żadnego zwierzęcia! (goni go)
(kłusownik biegnie, potyka się o konar drzewa, przewraca się na jeża)
KŁUSOWNIK
Aj! Aj! Aj!
JEŻ
Ojej, co się dzieje?
(kłusownik odbija się od jeża i wpada w ręce leśniczego, leśniczy wyprowadza go
z lasu)
LEŚNICZY
Dopóki się nie zmienisz nie masz wstępu do lasu.
6 SCENA – NORKA ZAJĄCZKA MAMA I ZAJĄCZEK
(Do norki wchodzi zajączek, ma obandażowana łapę).
MAMA ZAJĄCZKA
Co się stało?
ZAJĄCZEK
Mamo nie uwierzysz, co mi się przydarzyło. Wpadłem w pułapkę, ale pomogli mi
przyjaciele. Bez nich nie dałbym sobie rady. Jest mi wstyd, bo oni mi pomogli a ja byłem dla nich taki niedobry. I dla ciebie też byłem niemiły mamo. Przepraszam Ciebie.
(przytula mamę)
MAMA ZAJĄCZKA
Wiele się dzisiaj nauczyłeś.
ZAJĄCZEK
Tak, już zawsze będę pomagał innym. A tobie najbardziej.
ZAKOŃCZENIE
(Wszyscy aktorzy wychodzą na scenę, recytują lub śpiewają na własną nutę)
„Tra la la, każdy tu przyjaciół ma
Tra la la, tra la li możesz pomoc nam i ty
Wiemy o tym, to niezmienne
Pomaganie jest przyjemne”
26
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Scenariusz zajęć dla klasy III do
projektu Pomaganie jest przyjemne
Temat: Poznajemy bajkę „ Pomaganie jest przyjemne „.
Cele dla nauczyciela
– uczeń rozwija indywidualne zainteresowania, uczy się wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej;
– czyta ze zrozumieniem fragmenty bajki
– wypowiada się na temat bohaterów
– wyodrębnia postacie pierwszoplanowe i drugoplanowe i ocenia ich zachowanie;
– opisuje pracę reżysera, scenografa, charakteryzatora przedstawienia teatralnego;
Cele dla ucznia
– poznaję bajkę „ Pomaganie jest przyjemne „;
– przydzielam role uczniom i rodzicom;
– potrafię współpracować w grupie;
– szanuję wypowiedzi innych;
– poznaję zasady udziału w dyskusji;
– uczy się empatii
Metody i formy pracy
Praca indywidualna i grupowa, oglądanie filmu, rozmowa naprowadzająca (pytania-odpowiedzi), wypowiedzi dzieci, wykonanie i uzupełnienie tabeli;
1.
7.
3.
4.
5.
6.
Przebieg zajęć
Powitanie. Wprowadzenie do tematu:
– co to jest baśń?
– czy uczniowie znają bajki?
– uczniowie podają przykłady ulubionych bajek;
Nauczyciel czyta bajkę ”Pomaganie jest przyjemne”,
Nauczyciel rozdaje tekst dzieciom.
Głośne czytanie tekstu przez dzieci z podziałem na role.
Wyodrębnienie przez dzieci postaci pierwszoplanowych i drugoplanowych.
Wypisanie postaci w tabeli do zeszytu.
Ocena zachowania każdej z postaci. W tabeli uczniowie wypisują imiona po-
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
27
PROJEKT SPOŁECZNY
staci z podziałem na pozytywną i negatywną
9. Nauczyciel przydziela role dzieciom i rodzicom i rozdaje egzemplarze scenariusza.
10.Podsumowanie i ocena pracy uczniów.
Temat: Przygotowanie elementów scenografii do bajki
Cele dla nauczyciela
– uczeń wykonuje elementy scenografii
– wykorzystuje materiały recyklingowe (kartony, plastikowe butelki, papier
drukowany z jednej strony, itp.) do wykonania dekoracji
– łączy poszczególne elementy dekoracji za pomocą różnych metod
– projektuje elementy dekoracji
Cele dla ucznia
– starannie wykonuję przydzielone zadania
– stosuję zasady współpracy w grupie
Metody i formy pracy
Działalność praktyczna, oglądowa, praca grupowa;
Przebieg zajęć
Uczniowie od początku zainicjowania projektu gromadzili różne materiały potrzebne do wykonania scenografii, w tym recyklingowe (niepotrzebne kartony, papier, butelki plastikowe, ścinki materiałów, złotka po waflach, itp.). Dzieciom może
pomóc nauczyciel lub rodzic za zdolnościami plastycznymi.
1. Powitanie,
2. Podanie tematu zajęć - Oglądanie na Internecie przykładowych elementów
scenografii.
3. Zapoznanie z celami zajęć
4. Zaprojektowanie i ustalenie, jakiej wielkości elementy scenografii mają być
wykonane. (planowanie pracy)
3. Podział klasy na grupy.
4. Wykonanie elementów scenografii :
– Każda z grup dobiera odpowiednie elementy do wykonania zadania.
– Grupa wykonująca wykonuje dekoracje z kartonów, okleja, szkicuje i
ozdabia farbami..
8. Sprzątanie miejsca pracy.
9. Prezentacja i ocena wykonanych prac
10. Ustalenie jakie elementy dekoracji zostały do wykonania wspólnie z rodzicami.
28
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT SPOŁECZNY
Temat: Spisujemy kontrakt.
Cele dla nauczyciela
– przygotowuje kontrakty w wersji pisemnej (wydrukowane na komputerze);
– przypomina cel i termin wykonania projektu,
– przypomina etapy realizacji przedsięwzięcia i jak mają przebiegać.
Cele dla ucznia
– podpisuję kontrakt z nauczycielem i rodzicami;
– zobowiązuję się dotrzymać warunków kontraktu;
– uczę się współodpowiedzialności za efekty pracy zespołowej;
Metody i formy pracy
Pogadanka, dyskusja, burza mózgów, praca indywidualna i zespołowa,
Przebieg zajęć
Nauczyciel kilka dni wcześniej telefonicznie zaprasza rodziców (rodzeństwo lub
dziadków, w zależności, kto z rodziny wyraził zgodę na udział w sztuce teatralnej) na
zajęcia. Podaje dokładną datę i godzinę.
1. Powitanie. Podziękowanie rodzicom za przybycie.
2. Przypomnienie tematu, celu projektu.
3. Ustalenie z rodzicami i uczniami etapów i terminu realizacji projektu.
4. Ustalenie harmonogramu realizacji zadań.
5. Ustalenie czynności i kto za nie odpowiada (uczeń, nauczyciel).
6. Pogadanka, jak należy wywiązać się z powierzonego zadania.( Aby każdy
dotrzymał słowa i dobrze przygotował się do realizacji projektu podpiszemy
wspólne zobowiązanie, umowę, kontrakt).
– Co to znaczy podpisać z kimś umowę?
– Kto powinien ją podpisać?
– Kiedy należy spisać umowę z drugą osobą?
– Jakie zobowiązania należy tam zapisać?
– Uczniowie wymieniają swoje zobowiązania podczas realizacji projektu.
– Rodzice wymieniają swoje zobowiązania podczas realizacji projektu.
– Nauczyciel wymieniają swoje zobowiązania podczas realizacji projektu.
7. Wspólne opracowanie kontraktu (załącznik nr 1,nr 2, nr 3)
8. Podpisanie kontraktów i umieszczenie na tablicy klasowej
9. Podziękowanie rodzicom/członkom rodzin za przybycie.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
29
PROJEKT SPOŁECZNY
Przykładowe kontrakty
Kontrakt zawarty między:
Uczniowie
Nauczyciel
1.Ustalamy termin realizacji projektu;
1. Koordynuje pracę uczniów;
2. Ustalamy poszczególne etapy wyko2. Ustalam cotygodniowe konsulnywanych zadań, terminy konsultacji;
tacje i próby;
3. Ostateczne decyzje podejmujemy
3. Monitoruję efekty pracy na każprzez głosowanie- decyduje większość gło- dym etapie, aby dotrzymać terminu resów;
alizacji przedstawienia
4. W razie potrzeby zwracam się zapytaniem do nauczyciela;
Data i podpis
Data i podpis
Kontrakt zawarty między:
Uczniowie
Rodzice
(rodzeństwo, dziadkowie)
1.Ustalamy termin realizacji projektu;
1. Ustalamy termin realizacji pro2.Pomagamy w wykonywaniu sceno- jektu;
grafii, rekwizytów i strojów (na zajęciach
2. Pomagamy w wykonywaniu
technicznych);
scenografii, rekwizytów i strojów (na
3. Bierzemy udział w próbach;
zajęciach technicznych);
4. Projektujemy i wykonujemy zapro3. Bierzemy udział w próbach;
szenia i plakaty reklamujące przedstawie4. Pomagamy wykonać zaproszenie;
nia i plakaty reklamujące przedsta5. W razie potrzeby zwracam się zapyta- wienie i rozwieszamy je;
niem do rodziców;
4. Zawsze w razie wątpliwości służę pomocą;
Data i podpis
Data i podpis
30
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT SPOŁECZNY
Kontrakt zawarty między:
Rodzice (rodzeństwo, dziadkowie)
Nauczyciel
1.Ustalamy cotygodniowe konsultacje
1.Ustalam cotygodniowe konsuli próby;
tacje i próby;
2. Pomagamy w wykonywaniu sceno2. Koordynuję pracę;
grafii, rekwizytów i strojów (na zajęciach
technicznych);
3. Bierzemy udział w próbach;
4. Pomagamy wykonać zaproszenia i lakaty reklamujące przedstawienie i rozwieszamy je;
Data i podpis
Data i podpis
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
31
Przykładowe projekty
zintegrowanych kart pracy
Pokoloruj według schematu: – na niebiesko,
– na czerwono,
– na czarno.
32
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
– na zielono,
– na żółto,
PROJEKT SPOŁECZNY
Wytnij figury i pokoloruj je. Wykonaj makietę przedstawiającą dowolną
scenę z bajki „Pomaganie jest przyjemne”.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
33
34
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Projekt matematyczny
klasa III
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
35
PROJEKT MATEMATYCZNY
Dotleniony matematyk
Projekt matematyczny
Cel główny projektu: Zastosowanie praktycznych umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Uświadomienie celowości uczenia się.
Dydaktyczne:
– Uczeń liczy w zakresie 1000, mierzy posługując się miarką metrową i centymetrową, stopami, wyznacza odległość, mierzy czas posługując się stoperem,
szacuje wagę przedmiotów, oblicza objętość
– Rozwija umiejętności techniczne
– Prezentuje swoje zdanie, używa argumentów
Wychowawcze:
– współpracuje w grupie w celu realizacji wspólnych zadań,
– rozwija swoje zdolności i umiejętności
– rozwija umiejętności społeczne: komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie
I . Zapoznanie z metodą projektu.
II. Wprowadzenie w tematykę gier: ulubione gry dzieci (planszowe, komputerowe, inscenizacyjne, dramowe, i, in.)
III. Sformułowanie tematu projektu na podstawie rozmów na temat matematycznych umiejętności praktycznych, jakie posiadają dzieci i ich użyteczności w życiu
codziennym ustalenie tematu: „Dotleniony Matematyk”.
L.P.
Przebieg
Etap początkowy – wprowadzenie
1.
36
Podział klasy na zespoły 7-8 osobowe i ustalenie zasad pracy w
zespole:
- Kto będzie liderem?
- Jak będziemy podejmować decyzje (jednogłośnie, większością głosów)?
- Jak będziemy rozwiązywać konflikty?
- Jakie zasady będą obowiązywać (pracują wszyscy, dyskutują,
wszyscy słuchają lidera, każdy ma prawo głosu, ostateczną decyzję podejmuje lider, i.in.)
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Pomoce
dydaktyczne
Emotikony
PROJEKT MATEMATYCZNY
2.
Zawarcie kontraktu (między zespołami a nauczycielem)
Kontrakty
3.
Podział zadań w zespole
Tabela z podziałem zadań
Etap realizacji
4.
Przypomnienie ulubionych gier planszowych
5.
Konstruowanie gry planszowej z zastosowaniem liczenia. Tworzenie instrukcji.
6.
Zabawy z wykorzystaniem skonstruowanych gier.
7.
Zapoznanie z grą komputerową przygotowaną w projekcie lub
przez nauczyciela
8.
Spotkanie z leśnikiem (lub innym ekspertem, zależnie gdzie będzie się odbywać gra terenowa)
9.
Wykonanie zdjęć terenu
10.
Tworzenie gier terenowych przez zespoły
11.
Gra terenowa
Gry przyniesione z domu, wypożyczone ze
świetlicy,
Arkusze papieru, flamastry,
pionki, kostki
do gry, kolorowy papier, klej,
Gra komputerowa, komputery,
gra „Dotleniony Matematyk”
Zaproszenie dla
eksperta, sala
na spotkanie,
pytania do eksperta,
Aparaty fotograficzne
Arkusze papieru, flamastry,
pionki, kostki
do gry, kolorowy papier, klej,
List – zaproszenie do gry
od Stasia i Zosi
(ew. maskotki),
niezbędnik Stasia i Zosi(plecak z wyposażeniem na grę:
koperty z zadaniami,
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
37
PROJEKT MATEMATYCZNY
etap końcowy – podsumowanie
12,
Sprawozdanie
13.
Opublikowanie opracowania gier na stronie internetowej szkoły
14.
Ewaluacja projektu. Ocena zaangażowania poszczególnych
uczniów w realizację projektu.
Zdjęcia z realizacji projektu,
rzutnik, ekran
Strona
internetowa szkoły,
opisy gry
Rozmowa, informacja zwrotna nauczyciela,
Kosz i Walizka
Uwaga!
Do prezentacji przebiegu projektu potrzebna będzie dokumentacja fotograficzna z poszczególnych etapów realizacji.
Kontrakty
Kontrakt zawarty między
zespołem Szalonych Matematyków
1.Terminowo wykonujemy zadania
projektu.
2.Pracujemy zgodnie
i podporządkowujemy się poleceniom
lidera.
3.Otwarcie wyrażamy swoje zdanie i
szanujemy zdanie innych.
4.W razie potrzeby zwracamy się o
pomoc do Nauczyciela.
Data i podpisy:
a Nauczycielką, p. ……………….
1.Udzielam zespołom konsultacji zgodnie
z przygotowanym terminarzem.
2.Pomagam, kiedy zespół prosi o pomoc
oraz w sytuacjach trudnych.
3.Odwołuję się do zasad pracy.
Data i podpis:
Kontrakt zawarty między
zespołem Latających Geniuszy
Nauczycielką, p. ……………….
1.Terminowo wykonujemy zadania
1.Udzielam zespołom konsultacji zgodnie
projektu.
z przygotowanym terminarzem.
2.Pracujemy zgodnie
2.Pomagam, kiedy zespół prosi o pomoc
i podporządkowujemy się poleceniom
oraz w sytuacjach trudnych.
lidera.
3.Odwołuję się do zasad pracy.
3.Otwarcie wyrażamy swoje zdanie
i szanujemy zdanie innych.
4.W razie potrzeby zwracamy się o pomoc
do Nauczyciela
Data i podpis:
Data i podpisy:
38
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT MATEMATYCZNY
Podział zadań w zespole
Lp.
1
2
Zadanie
Zespół I/II
Kto to zrobi?
Co jest
potrzebne?
Termin
List Stasia i Zosi
Gra terenowa: Dotleniony Matematyk
Pomoce: Staś i Zosia przygotowali dla Was ekwipunek. zegarek, stoper. płachta
do transportowania, plan gry, koperty z zadaniami
Podpowiedź organizacyjna dla zespołu: wyznaczcie jedną osobę do mierzenia
czasu, jedną do noszenia plecaka, jedną do wyjmowania instrukcji z plecaka, jedną
do czytania instrukcji,
Czas wykonania zadania na stacji: do 5 minut
Punktacja: 50 punktów za każde poprawnie wykonane zadanie. za przekroczenie
czasu odlicza się 5 pkt.
Cel: Ukończyć grę mieszcząc się w ramach czasowych i zdobywając jak największą liczbę punktów
Nagroda: niespodzianka
Punkty-stacje:
I. Najszybciej jak potraficie. Przebiegnijcie szybko pierwszy odcinek drogi. Natychmiast po zatrzymaniu zmierzcie tętno dwóm wskazanym przez lidera osobom
(metodą którą poznaliście). Uruchomcie stoper. Zapiszcie wynik pomiaru tętna po
minucie. A teraz podzielcie się na dwuosobowe drużyny, wykonajcie masaż odprężający ramion, weźcie 5 głębokich oddechów. Ponownie zmierzcie tym samym osobom tętno po upływie minuty. Zapiszcie wynik pomiaru i porównajcie. Jak zmieniło
się tętno? Zapiszcie wnioski.
II. Trochę wody dla ochłody. Nasze organizmy potrzebują 2,5 litra wody. Oto ona.
Niech każdy z Was wypije ćwierć litra. Ile wody wypiliście razem? Wykonajcie obliczenie i zapiszcie wynik. Pamiętajcie, aby użyć odpowiedniej jednostki miary.
III. Czas na odpoczynek. Zmierzcie długość Waszych stóp (w obuwiu). Zapiszcie
wyniki pomiaru. Wybierzcie osobę z najdłuższą stopą, która wyznaczy odległość
50 stóp na lewo od dębu. Tu ukryta jest przekąska dla Was. W jakiej odległości od
dębu (ile metrów i centymetrów) znajduje się przekąska. Odnajdźcie ją. Spośród produktów z tabeli wybierzcie takie, których łączna wartość kaloryczna dla całej grupy
zamknie się w 1000 kalorii. Zaznaczcie w tabeli wybrane przez Was produkty. W odszukanym miejscu wbijcie swoją chorągiewkę.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
39
PROJEKT MATEMATYCZNY
IV. Spotkanie w pół drogi. Dokładnie o godzinie 12.15 spotkacie drużynę przeciwną. Poczekajcie na nią kwadrans, przywitajcie się. Jest godzina … . A teraz …
przeciąganie liny. Wyznaczcie spośród siebie 4 osoby. Kto najlepiej tu się sprawdzi?
Powodzenia! Zwycięska drużyna dostaje dodatkowo 20 pkt.
V. Razem sobie poradzimy. Na miejscu znajdziecie dwa kartony wykonane z różnych materiałów, oszacujcie wagę i wybierzcie przedmiot, który jesteście w stanie
przetransportować szybciej i łatwiej do mety. Sprawdźcie, czy może Wam pomóc
ekwipunek, który podarowali Wam Staś i Zosia. Wybierzcie właściwy. Wyznaczona
osoba z zespołu ma za zadanie zmierzyć czas(niech poda ten czas w minutach i sekundach).
40
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Scenariusz zajęć zintegrowanych
do projektu matematycznego pt.
„Dotleniony matematyk”
Temat: Zasady pracy w zespole podczas realizacji projektu
Cele dla nauczyciela:
A. Uczeń wymienia zasady zachowania.
B. Wypowiada swoje zdanie. Uważnie słucha wypowiedzi innych.
C. Wyjaśnia potrzebę słuchania innych. Poprawnie zapisuje sformułowane zdania.
D. Odgrywa scenki dramowe na podany przez nauczyciela temat. Współpracuje
w grupie Bierze odpowiedzialność za złożone przez siebie zobowiązania.
Cele dla ucznia:
– znam i stosuję zasady dobrego wychowania,
– uczestniczę w rozmowie, dyskusji ,
– uzasadniam konieczność wywiązania się ze złożonych zobowiązań.
Kryteria oceniania (nacobezu)
Najwyższą oceną dostaną uczniowie, którzy będą aktywni oraz poprawnie zapiszą
zdania.
Pytania kluczowe:
– Czy warto mówić, co się myśli i dlaczego?
– Do czego potrzebna nam jest umiejętność słuchania i mówienia?
– Co się dzieje, kiedy nie wywiązujemy się ze zobowiązań?
Metody i formy pRacy (wg M. Taraszkiewicz): praca w grupach, rozwiązywanie problemów, pokaz, ćwiczenie, odgrywanie ról, pytania i odpowiedzi
Środki dydaktyczne: list do dzieci, ilustracje przedstawiające relacje między
ludźmi, plansza z celami dla ucznia, emotikony, tabela ze zdaniami dotyczącymi
umiejętności społecznych,
Przebieg zajęć:
1. Podanie tematu zajęć – odczytanie listu opisującego konflikt między dziećmi
2. Zapoznanie uczniów z celami i kryteriami sukcesu.
3. Określenie własnych umiejętności społecznych – karta pracy 1.
4. Wykonanie w grupach zadań –realizacja scenek dramowych - Tematy scenek
- Zaproszenie do zabawy. Pytanie o udział w zabawie. Rozmowa o tym, co lubisz robić w czasie przerwy. Umowa dotycząca wspólnej zabawy na przerwach.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
41
PROJEKT MATEMATYCZNY
5.
6.
7.
8.
9.
Omówienie scenek i wnioski: warto mówić, co się myśli i czuje; trzeba wywiązywać się ze zobowiązań.
Sformułowanie zdań – zobowiązań i podpisanie kontraktu.
Podsumowanie wspólnej pracy.
Sprawdzenie realizacji celów. Informacja zwrotna dla ucznia.
Podkreślenie wagi pracy grupowej.
– docenienie dobrych elementów pracy uczniów,
– co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy,
– co robić, aby poprawić swoje umiejętności.
Informacja zwrotna dla nauczyciela – karta pracy 2
Zakończenie zajęć.
Temat: Tworzymy grę planszową dla zespołu A/zespołu B
Cele dla nauczyciela:
A. Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100.
B. Realizuje w przestrzeni drogę wykonując polecenia: na lewo, na prawo, do
przodu, do tyłu. Rysuje figury pod dyktando wykorzystując kierunki oraz liczenie.
C. Tworzy zasady gry planszowej formułując jasne, krótkie zdania. Zapisuje instrukcję pamiętając o zasadach pisowni.
D. Tworzy grę planszową współpracując w grupie. Argumentuje swoje zdanie,
respektuje potrzeby innych.
Cele dla ucznia:
- znam kierunki, uważnie wykonuję polecenia rysując dyktando matematyczne
- aktywnie uczestniczę w wykonaniu zadania
Kryteria oceniania (nacobezu)
Najwyższą oceną dostaną uczniowie, którzy:
– poprawnie wykonają dyktando,
– będą aktywni podczas tworzenia gry.
Pytania kluczowe:
Do czego potrzebna jest znajomość kierunków? Kiedy może się bardzo przydać?
W jakich sytuacjach ważna jest wspólna praca? Czego człowiek raczej nie wykona
sam?
Metody i formy pacy (wg M. Taraszkiewicz): praca w grupach, rozwiązywanie
problemów, pokaz, ćwiczenie, pytania i odpowiedzi.
Środki dydaktyczne: gry planszowe, plansza do zabawy „Którędy do domu?”,
plansza z celami dla ucznia, arkusze papieru, flamastry, pionki, kostki do gry, kolorowy papier, klej.
42
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT MATEMATYCZNY
Przebieg zajęć:
1. Podanie tematu zajęć – Dyktando matematyczne: na papierze w kratkę rysują
linie zgodnie z poleceniami. Karta pracy 1.
2. Zapoznanie uczniów z celami i kryteriami sukcesu.
3. Tworzenie w zespołach gry planszowej i instrukcji.
4. Prezentacja prac zespołów.
Podsumowanie wspólnej pracy. Sprawdzenie realizacji celów. Informacja zwrotna dla ucznia. Docenienie pracy uczniów, wskazanie ciekawych elementów, określenie stopnia zaangażowania zespołowego i indywidualnego, ocena.
5. Informacja zwrotna dla nauczyciela.
Dokończ zdanie: Jestem zadowolony z siebie, ponieważ.....
Kosz i walizka - Karta pracy 2.
6. Zakończenie zajęć.
Temat: Spotkanie z panem leśniczym.
Cele dla nauczyciela:
A. Uczeń formułuje i zapisuje pytania.
B.Uważnie słucha odpowiedzi.
C. Przedstawia się. Kulturalnie zwraca się do rozmówcy. Notuje najważniejsze
informacje.
D. Ocenia wagę zdobytych informacji i porządkuje je.
Cele dla ucznia:
– zadaję pytania i słucham odpowiedzi,
– aktywnie uczestniczę w spotkaniu.
Kryteria oceniania (nacobezu)
Najwyższą oceną dostaną uczniowie, którzy:
– zapiszą 3 pytania do gościa,
– będą aktywni podczas rozmowy
Pytania kluczowe:
Jak sformułować pytania, aby uzyskać dużo ciekawych informacji?
Metody i formy pracy (wg M. Taraszkiewicz): praca w grupach, rozwiązywanie
problemów, pokaz, ćwiczenie, pytania i odpowiedzi.
Środki dydaktyczne: plansza z celami dla ucznia, karta pracy, tekst wywiadu ze
skryptu.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
43
PROJEKT MATEMATYCZNY
44
Przebieg zajęć:
1. Podanie tematu zajęć – odczytanie wywiadu ze SKRYPTU.
2. Zapoznanie uczniów z celami i kryteriami sukcesu.
3. Po co przeprowadza się wywiady? Jakie pytania i po co się zadaje?
4. Przypomnienie rodzajów zdań. Zdania pytające. Zasady pisowni. - Karta pracy 1
5. Przywitanie Gościa i przeprowadzenie wywiadu. Pożegnanie Gościa.
6. Podsumowanie wspólnej pracy. Zebranie i uporządkowanie zgromadzonych
informacji. Ocena ich pod kątem ich przydatności w realizacji projektu.
7. Sprawdzenie realizacji celów. Informacja zwrotna dla ucznia. Podkreślenie
wagi pracy grupowej.
– docenienie dobrych elementów pracy uczniów,
– co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy,
– co robić, aby poprawić swoje umiejętności.
8. Informacja zwrotna dla nauczyciela. Dokończ zdanie:
– Okazało się, że umiem/nie umiem .....
– Jestem zadowolony z naszej pracy, ponieważ.....
9. Zakończenie zajęć.
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Przykładowe projekty
zintegrowanych kart pracy
Wykonaj działania i pokoloruj obrazek według otrzymanego wyniku
zgodnie ze schematem.
5 – czerwony, 6 – żółty, 8 – brązowy, 12 – czarny, 15 – niebieski, 24 – jasnoszary,
25 – jasnoniebieski, 30 – ciemnozielony, 48 – jasnozielony.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
45
PROJEKT MATEMATYCZNY
Rysuj od kropki zgodnie z poleceniem:
2 kratki w górę, 2 kratki w prawo, 4 kratki w górę,
1 kratka w prawo, 1 kratka w górę, 1 kratka w lewo,
1 kratka w dół, 2 kratki w lewo, 1 kratka w górę,
1 kratka w prawo, 1 kratka w górę, 2 kratki w prawo,
1 kratka w górę, 1 kratka w prawo, 4 kratki w dół,
5 kratek w prawo, 1 kratka w górę, 1 kratka w prawo,
2 kratki w dół, 1 kratka w lewo, 4 kratki w dół,
3 kratki w lewo, 2 kratki w górę, 2 kratki w prawo,
1 kratka w górę, 5 kratek w lewo, 3 kratki w dół, 3 kratki w lewo.
46
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
klasa I
Projekt przyrodniczy
klasa III
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
47
NASZA IDEALNA EKO-SZKOŁA
Projekt przyrodniczy
Cele projektu: (opisywane z perspektywy nauczyciela, cele dydaktyczne i wychowawcze)
– Poszerzenie wiedzy i świadomości ekologicznej u dzieci
– Wykonanie makiety idealnej Eko-szkoły,
– Przeprowadzenie konferencji z władzami gminy(Wójt).
– Sposoby wykorzystania ekośmieci.
Dydaktyczne:
– wykonanie prostych rekwizytów do przygotowania makiety,
– wykorzystanie znanych technik plastycznych do przygotowania ekologicznych pojemników,
– rozwijanie wyobraźni dzieci,
– kształcenie umiejętności, takich jak: twórcze myślenie, wykorzystania doświadczenia, planowanie i organizacja pracy, zbieranie i selekcjonowanie informacji.
Wychowawcze:
– stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
– aktywna praca w grupie w celu wykonania zadania
– kształtowanie zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska
przez rówieśników i dorosłych kształtowanie osobowości i cech charakteru
takich jak: punktualność, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, zaangażowanie,
– współpraca w grupie, rozwiązywanie problemów na zasadzie kompromisu,
podejmowanie decyzji, ocenianie własnej pracy, uczenie się rywalizacji na
zasadzie fair-play.
Sposoby i terminy konsultacji nad projektem (wg uznania nauczyciela np. raz
w tygodniu, po lekcjach, w trakcie lekcji, wszystkie zespoły, poszczególne grupy).
48
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT PRZYRODNICZY
L.P.
Przebieg
Etap początkowy – wprowadzenie
1.
Wprowadzenie uczniów do tematu projektu
a) wypełnienie ankiety dotyczącej ekologicznego stylu życia
w domu i w szkole,
b) omówienie podstawowych zagadnień, które mają prowadzić
do realizacji celów projektu: ekologia, ochrona środowiska,
dzikie wysypiska śmieci, recykling, ekośmieci, elektrośmieci;
używanie do zakupów koszyków, toreb płóciennych lub bawełnianych zamiast foliowych; kompostowanie odpadów organicznych itp.;
Pomoce
dydaktyczne
Przykładowa
ankieta
Zabawa
Etap realizacji
2.
Przedstawienie harmonogramu realizacji projektu
a) przyswojenie i utrwalenie nowo zdobytej wiedzy dzięki grom
i zabawom interaktywnym, planszowym
3.
Wykonanie makiety „Moja Idealna Ekoszkoła”
Etapy wykonywanie makiety,
– wyjaśnienie pojęcia makiety,
– podział klasy na zespoły zadaniowe (metoda przydzielania
funkcji wg uznania nauczyciela),
– rozrysowanie planu makiety z uwzględnieniem takich miejsc
jak: kącik odpoczynku, piktogramy, rozmieszczeniem samodzielnie wykonanych pojemników itp.,
– zbiórka materiałów niezbędnych do wykonania makiety,
– wykonanie makiety(ustalenie czasu, terminu realizacji).
Warsztaty recyklingowe:
– wykonanie zaproszenia na warsztaty dla rodziców, kolegów,
koleżanek,
– wykonanie pojemników na śmieci w kształcie zwierzątek
(delfin - papier (niebieski), żaba - szkło kolorowe (zielony),
papuga – plastik (czerwony), łabędź - białe szkło (biały)).
Wykonanie piktogramów propagujących postawy proekologiczne i rozmieszczenie ich w budynku szkoły (nie śmiecić, segregacja odpadów)
4.
5.
6.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce: Zorganizowanie konferencji z władzami gminy(Wójtem) pt. „Moja idealna
EKO-Szkoła”;
Gra planszowa
„Staś i Zosia –
młodzi ekolodzy”
Kartony
Recyklingowe
materiały: zużyte pudełka po
lodówce, TV,
Na zajęciach
technicznych
wykonanie piktogramów
Przykładowy
zestaw pytań
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
49
PROJEKT PRZYRODNICZY
Etap końcowy – podsumowanie
7.
8.
9.
50
Prezentacja rezultatów pracy nad projektem (publiczna prezentacja makiety w szkole w obecności władz gminy, rodziców
i społeczności lokalnej, konferencja).
Dokumentowanie prac wykonanych w czasie projektu
Ewaluacja projektu. Ocena zaangażowania poszczególnych
uczniów w realizacji projektu.
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Notatki, portfolio, kronika
PROJEKT PRZYRODNICZY
Scenariusz zajęć zintegrowanych do
projektu przyrodniczego
pt.: Nasza idealna Eko-Szkoła
Temat: EKO-SZKOŁA - super szkołą!
1. Cel ogólny:
– kształtowanie postaw proekologicznych,
– kształtowanie umiejętności przeprowadzenia konferencji z przedstawicielami
władz lokalnych (formułowanie, zadawanie pytań, umiejętność podtrzymania
konwersacji, ćwiczenie kreatywnego myślenia).
2. Cele szczegółowe:
– Kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości i wrażliwości ekologicznej
– Zaznajomienie z zasadami ochrony środowiska i przestrzeganie ich każdego
dnia(w domu, szkole, okolicy)
– Kształtowanie zdolności właściwego reagowania na niszczenia środowiska
przez rówieśników i dorosłych
3. Cele dla nauczyciela:
– wyjaśnia potrzebę segregacji śmieci,
– współpracuje w grupie,
– zna zasady tworzenia ankiety,
– prawidłowo formuje pytania,
– potrafi odczytywać piktogramy.
4. Cele dla ucznia
– Wymieniam kolory pojemników do segregacji odpadów
– Uczestniczę w konferencji, uważnie słucham, zadaję pytania
– Segregują śmieci
– Układam ankietę
– Wyjaśniam pojęcie recyklingu
5. Metoda/forma
– Podająca
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
51
PROJEKT PRZYRODNICZY
– Praktycznego działania
– Aktywizująca
– Problemowa (rozmowa kierowana)
6. Zasoby/pomoce dydaktyczne
a) opracowana ankieta,
b) wykonana przez uczniów makieta „Moja idealna EKO-SZKOŁA”,
c) ekopojemniki na śmieci, piktogramy,
d) kronika projektu,
e) Przykładowy zestaw pytań do Wójta Gminy.
1.
2.
3.
52
4.
Przebieg zajęć
Powitanie wszystkich zebranych na konferencji (uczniów, rodziców, przedstawicieli władz lokalnych).
Zaprezentowanie tematyki spotkania.
Przedstawienie przez grupy przygotowanych przez siebie materiałów.
a) Grupa 1: wyniki ankiet opracowanych przez uczniów wraz z nauczycielem na temat ekologicznego stylu życia w szkole i w domu ,
b) Grupa 2: Zaprezentowanie makiety pt. „Moja idealna EKO-SZKOŁA”
z uwzględnieniem miejsc i sposobu zagospodarowania przestrzeni w poszczególnych pomieszczeniach szkoły (kącik odpoczynku, pojemniki na śmieci
itp.),
c) Grupa 3: Prezentacja ekopojemników (postaci zwierzątek delfin – papier
(niebieski), żaba - szkło kolorowe (zielony), papuga – plastik (czerwony), łabędź - białe szkło (biały); + rymowanka „Mówią na mnie żabka Hela, lubie
bardzo śmieci zbierać. Gdy wrzucisz do mnie kolorowe szkło, sprzątanie dookoła będzie lepiej szło”.
d) Grupa 4: Prezentacja etapów pracy przy realizacji projektu Przedstawienie stanowiska uczniów na temat ekologicznej szkoły
Zabranie głosu przez przedstawicieli władz (wójta, itp.), pytania uczniów
skierowane do wójta
Przykładowe pytania:
1. Co pan sądzi o stanie środowiska w naszej gminie?
2. Jakie są największe zagrożenia dla okolicznej przyrody?
3. Jakie działanie podejmuje gmina i władze, aby chronić lokalne środowisko?
4. Czy na terenie gminy znajdują się obszary warte szczególnej uwagi/pomocy?
5. Czy gmina dysponuje właściwymi środkami finansowymi w celu ochrony
środowiska? Co można zrobić, aby ich zwiększyć? (inicjatywa organizacji
charytatywnego koncertu)
6. Czy na terenie gminy jest oczyszczalnia ścieków, jeśli nie czy jest szansa
na jej powstanie?
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT PRZYRODNICZY
7. Czy placówki oświaty na terenie gminy angażują się w projekty chroniące
środowisko? Jeśli tak, to w jaki sposób?
8. Jakie działania powinien podjąć każdy z nas aby stać się bardziej ekologicznym? (żarówki energooszczędne, pojemniki na śmieci, zmywarka)
9. Jak się podoba Panu makieta? Czy wprowadziłby Pan jakieś zmiany? Jeśli
tak to jakie? Czy podejmie Pan działania umożliwiające realizację „makietowych pomysłów”?
10.Czy są w gminie źródła energii odnawialnej? (Przewidywane odpowiedzi
TAK,NIE) Jeśli tak to jakie?
11. Czy pojemniki zaprojektowane przesz uczniów naszej szkoły mogłyby
być wykorzystane na terenach innych placówek oświatowych w naszej gminie?
5. Zakończenie wspólnej konferencji, podziękowanie uczestnikom za obecność
6. Ewaluacja:
Podjęcie wspólnych kroków przez zebranych w celu pozyskania sponsorów wśród
lokalnych przedsiębiorców w celu dofinansowania zakupu niezbędnych materiałów
(butla na wodę). Przedstawienie wspólnego wniosku do władz lokalnych o zakup
zmywarki na rzecz szkoły
Temat: Warsztaty recyklingowe.
1. Cel główny:
– zachęcanie dzieci do powtórnego wykorzystania zużytych przedmiotów,
– angażowanie dorosłych do współpracy przy projekcie,
– uświadomienie uczniom konieczności ochrony środowiska naturalnego.
2. Cele dla nauczyciela:
– uczeń wykonuje przedmioty z recyklingowych materiałów,
– dobiera odpowiednie kolory pojemników do rodzajów śmieci.
3. Cele dla ucznia:
– wiem jak dbać o środowisko, segreguję śmieci,
– umiem współpracować w grupie.
4. Metoda/forma:
– Praktycznego działania
5. Zasoby/pomoce dydaktyczne
– Plastikowe butelki, kartony, klej, zszywacz, gazety, farby, bibuła, krepina,
Przebieg zajęć:
1. Powitanie (uczniów, rodziców).
2. Wprowadzenie do tematu (określenie celu przeprowadzenia zajęć).
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
53
PROJEKT PRZYRODNICZY
3. Wykonanie pojemników do segregacji (praca w grupach):
– przygotowanie miejsca pracy
– podział obowiązków w grupie
– szkicowanie zwierzątek na kartonowych pudełkach delfin – papier (niebieski), żaba – szkło kolorowe (zielony), papuga – plastik (czerwony), łabędź
– białe szkło (biały);
– naklejenie na szkice zwierząt odpowiednich materiałów wcześniej przygotowanych przez uczniów
– porządkowanie miejsc pracy
– ustawienie gotowych pojemników (rozmieszczenie ich w wyznaczonych
miejscach w szkole)
4. Podsumowanie efektów wspólnej pracy (wymyślanie rymowanek/wierszyków na temat pojemników przedstawiających zwierzątka)
5. Zakończenie zajęć.
Temat: Ekologiczna łamigłówka
Cele główne:
– Poznanie i przyswojenie pojęć dotyczących ekologii.
Cele dla nauczyciela:
– uczeń zna podstawowe pojęcia dotyczące ekologii,
– odczytuje piktogramy znajdujące się na opakowaniach.
Cele dla ucznia:
– znam podstawowe pojęcia dotyczące ekologii,
– Odczytuję znaki znajdujące się na opakowaniach.
Metoda/forma pracy:
– metoda podająca: wykład,
– metoda praktycznego działania,
– eksponująca: pokaz,
– problemowe: gra dydaktyczna, burza mózgów.
Zasoby/pomoce dydaktyczne
Prezentacja multimedialna na temat ekologii, instrukcja do gry „W poszukiwaniu
śmieci”, kartony z naklejonymi piktogramami, opakowanie po produktach na których znajdują się symbole, karta pracy.
54
Przebieg zajęć
1. Podanie tematu zajęć.
2. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
3. Wyjaśnienie pojęć dotyczących ekologii (np. łańcuch zależności, nauka, po-
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT PRZYRODNICZY
4.
5.
6.
7.
stawy polegające na ochronie środowiska) interpretacja nauczyciela – prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela.
Zabawa „W poszukiwaniu śmieci”:
Instrukcja do zabawy:
– nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Jak dużo śmieci znajduje się wokół
Ciebie? Sprawdźmy to!
– nauczyciel mówi: Posprzątaj swój plecak i wyjmij rzeczy, które nie powinny się tam znajdować;
– nauczyciel przygotowuje 4 kartony na których znajdują się różne piktogramy, tak aby dzieci posegregowały znalezione przez siebie śmieci (i w odpowiedni sposób z nimi postąpiły, np. do ponownego recyklingu, nie wyrzucać
do śmietnika(np. baterie))
– Nauczyciel zadaje uczniom pytania: Po co segregujemy śmieci? Co się
dzieje gdy ludzie nie segregują śmieci, jakie przedmioty należą do ekośmieci?
Nauczyciel ma wcześniej przygotowane kilka opakowań po różnych produktach z piktogramami przedstawiającymi różne czynności, wskazuje na nie,
a uczniowie mają za zadanie odgadnąć co dany piktogram oznacza.
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (uczniowie mają za zadanie pokolorować piktogramy odpowiednimi kolorami)
Uczniowie prezentują swoje prace organizując wystawę klasową.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
55
Przykładowe projekty
zintegrowanych kart pracy
Pomaluj ilustrację pastelami olejnymi.
56
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
PROJEKT PRZYRODNICZY
Zadanie 8. Zasada 3R (ang. Reduce, Reuse, Recycle) promuje zdrowy dla
środowiska styl życia, zakupu odpowiednich produktów i traktowania odpadów.
W języku polskim nazwaną ją zasadą 3U, czyli: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy,
Użyj powtórnie i Utylizuj, to znaczy oddaj do odzysku / recykluj, a więc wrzuć do
odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.
Zastanów się, co Ty możesz zrobić zgodnie z zasadą 3U, aby chronić środowisko
naturalne.
Zasada 3U
Unikaj kupowania
Użyj powtórnie
Utylizuj/Recykluj – oddaj do odzysku
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
57
PROJEKT PRZYRODNICZY
Przyrządy określające pogodę
1. Dopasuj podane wyrazy do odpowiadających im opisów w tabeli.
wiatromierz, barometr, deszczomierz, wiatromierz, termometr
mierzy temperaturę
pokazuje kierunek wiatru
mierzy ciśnienie atmosferyczne
mierzy prędkość wiatru
mierzy ilość opadów
2. Podpisz ilustracje wyrazami z ramki.
Termometr wiatrowskaz barometr deszczomierz
................................ ................................ ................................ ................................
3. Połącz strzałkami urządzenia z jednostkami w jakich wykonywane są pomiary.
58
deszczomierz
m/s
barometr
hPa
wiatromierz
mm
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Indywidualny arkusz obserwacji
Jedną z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych metod poznawania uczniów
jest obserwacja. Ta metoda badawcza pozwala w nieinwazyjny i przyjazny sposób
dokonać diagnozy zachowania dziecka oraz jego zasobów i ograniczeń. Aby miała
cechy metody naukowej, której wyniki można poddać w kategorii opisu ilościowego
oraz interpretacji przy pomocy działań statystycznych, warto pokusić się o obserwację kontrolowaną, czyli taką, w której w jasny sposób określony jest cel badania
i sposób rejestracji zachowania. Pomocą stosowaną w przypadku obserwacji kontrolowanej są kwestionariusze.
Poniżej zamieszczony kwestionariusz obserwacji jest więc narzędziem, przy pomocy którego nauczyciel może zwrócić baczniejszą uwagę na możliwe uzdolnienia i zainteresowania dzieci w kierunku rozwoju umiejętności związanych z przedsiębiorczością, ekologią, ekonomią i techniką. Obserwacja może być dokonywana
w warunkach naturalnych, podczas codziennych czynności szkolnych: uczestnictwa
w lekcji, zabaw na korytarzu, wycieczek, lecz może być także wywoływana – wówczas nauczyciel w świadomy sposób buduje sytuacje, w których stara się wywołać
określone zachowania dziecka.
Diagnozy można dokonać na początku pracy z programem „Staś i Zosia w szkole”, zachęcamy jednak do kilkukrotnego korzystania z arkusza obserwacji: niektóre
zachowania dziecka mogą ujawnić się po okresie aklimatyzacji do nauki szkolnej;
specyficzne sytuacje mogą być czynnikiem wyzwalającym określone zachowania
dziecka; po upływie czasu nauczyciel lepiej poznaje dziecko i w mniejszym stopniu
dokonuje jego etykietyzacji itp. W celu przeprowadzenia jak najrzetelniejszej obserwacji należy zapoznać się z kwestionariuszem przed przystąpieniem do badań.
Obserwacje i uwagi można wykonywać podczas prowadzonych zajęć (lecz w sposób
dyskretny, nie powodujący dyskomfortu u dziecka) lub tuż po nich, gdy wnioski są
jeszcze nie zakłócone upływem czasu.
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
59
INDYWIDUALNY ARKUSZ OBSERWACJI
Imię i nazwisko dziecka . ...........................................................................................
Wiek............................................................................................................................
Bez trudności i z własnej inicjatywy wykonuje czynności samoobsługowe
Wie, co jest jego własnością; dba o czystość i porządek swoich
rzeczy
Utrzymuje porządek w swoim najbliższym otoczeniu: klasie, własnym pokoju
Pamięta o zadanych pracach i potrzebnych do przyniesienia materiałach
Chętnie poznaje nowe miejsca i ludzi, łatwo nawiązuje znajomości
Chętnie pracuje w grupie
Jest wartościowym członkiem grupy
Potrafi prowadzić działania grupy
Nie poddaje się trudnościom, szuka rozwiązań trudnych sytuacji
Zna znaczenie pracy w życiu człowieka, potrafi wymienić zawody,
które mu się podobają
Potrafi załatwić prostą sprawę
Z niewielką pomocą potrafi spakować się np. na wycieczkę, do
szkoły
W przypadku zniszczenia mienia podejmuje próby jego naprawy
Dziecko potrafi w przekonujący sposób przedstawić zalety osób,
zjawisk, przedmiotów
Potrafi korzystać z zegarka i/lub prostej mapy
Potrafi przygotować prosty posiłek
Kiedy potrzebuje pieniędzy wykonuje drobne prace, za które
otrzymuje gratyfikację
Podsumowanie sfery i wnioski do pracy z dzieckiem:
60
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Obserwacja
3 – data:
Obserwacja
2 – data:
Obserwacja
1 – data:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
INDYWIDUALNY ARKUSZ OBSERWACJI
Obserwacja
3 – data:
Obserwacja
2 – data:
Obserwacja
1 – data:
EKONOMIA
W swojej pracy zużywa tylko konieczną ilość produktów, rozsądnie gospodaruje posiadanymi materiałami
Wie, że pieniądze są środkiem płatniczym, otrzymane pieniądze
przechowuje w bezpiecznym miejscu
Potrafi dokonać prostych zakupów
Wymienia różne miejsca, gdzie można dokonać zakupów: sklep
osiedlowy, hipermarket, internet
Zna różne sposoby zapłaty: gotówka, karta płatnicza, przelew
Wie, co znaczy oszczędzać, umie odłożyć niewielką sumę pieniędzy
Wie, co znaczy pożyczać pieniądze, terminowo oddaje swoje długi
Umie zaplanować zakupy
Potrafi zorganizować zbiórkę pieniędzy wśród kolegów
Potrafi wyliczyć resztę po dokonaniu zakupów
Dziecko rozsądnie gospodaruje kieszonkowym
Rozlicza się z otrzymanych pieniędzy
Umie ułożyć pieniądze według ich wartości
Dziecko poprawnie używa słów związanych z ekonomią: np. waluta, bank, zakupy, kredyt, giełda, pożyczka
Dziecko prawidłowo podaje nazwy sklepów, w których można kupić wybrany asortyment, np. spożywczy, papierniczy, księgarnia,
apteka
Bawiąc się w sklep potrafi prawidłowo wcielić się w rolę sprzedawcy
Wie, w jaki sposób można zmniejszyć domowe wydatki i podejmuje próby ich ograniczenia
Dba o swoje rzeczy tak, aby uniknąć wydatków związanych z ich
reperacją
Podsumowanie sfery i wnioski do pracy z dzieckiem:
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
61
INDYWIDUALNY ARKUSZ OBSERWACJI
Z zainteresowaniem ogląda książki i programy przyrodnicze
Chętnie spaceruje, ogląda rośliny i zwierzęta
Samodzielnie dokonuje obserwacji przyrodniczych
Z własnej inicjatywy i /lub sumiennie opiekuje się rośliną lub
zwierzęciem
Wie, jak należy zachowywać się w lesie i innych miejscach związanych z przyrodą i dostosowuje się do tych zasad
Zna i stosuje zasady segregacji śmieci
Chętnie angażuje się w akcje na rzecz żywych stworzeń
Umie przewidywać pogodę na podstawie zjawisk przyrody
Potrafi wytłumaczyć powstawanie niektórych opadów i zjawisk
atmosferycznych: deszczu, burzy, gradu, śniegu, mgły, tęczy
Potrafi rozpoznać i nazwać niektóre ptaki
Dokarmia ptaki w okresie zimowym i potrafi wyjaśnić, dlaczego
nie należy czynić tego latem
Wie, co należy zrobić, kiedy znajdzie się ranne zwierzę
Wie, co oznacza, że dane zwierzę lub roślina jest chronione; nie
zrywa roślin chronionych
Potrafi odróżnić podstawowe grzyby jadalne od trujących
Jest zainteresowane przebiegiem i wynikiem prostych eksperymentów
Zna kilka organizacji działających na rzecz żywych stworzeń
Podsumowanie sfery i wnioski do pracy z dzieckiem:
62
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
Obserwacja
3 – data:
Obserwacja
2 – data:
Obserwacja
1 – data:
EKOLOGIA
INDYWIDUALNY ARKUSZ OBSERWACJI
Obserwacja
3 – data:
Obserwacja
2 – data:
Obserwacja
1 – data:
TECHNIKA
Jest sprawne manualnie
Umie dokonać prostych napraw
Buduje z klocków lub innych elementów dowolne lub wskazane
przez dorosłego konstrukcje
Zna zastosowanie podstawowych narzędzi (np. piły, młotka), korzysta z nich pod opieką osoby dorosłej
Sprawnie posługuje się komputerem i telefonem komórkowym
Często zadaje pytania dotyczące sposobu funkcjonowania różnych
urządzeń
Chętnie ogląda książki i programy poświęcone wynalazkom i osiągnięciom technicznym
Wykonuje proste czynności manualne według podanego schematu
Dobiera odpowiednie narzędzia do wykonania zadania bez instruowania przez osobę dorosłą
W swojej pracy wykonuje precyzyjne i dokładne ruchy, np. podczas wykonywania orgiami
Ma dobrą wyobraźnię przestrzenną
Zna właściwości różnych materiałów i właściwie wykorzystuje je
w pracy
Zachowuje ostrożność podczas pracy niebezpiecznymi narzędziami
Planuje etapy swojego działania przy wykonywaniu prac
Zna różne sposoby zasilania urządzeń: prąd, baterie, baterie słoneczne itp.
Podsumowanie sfery i wnioski do pracy z dzieckiem:
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
63
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
dziecka rozpoczynającego
naukę w klasie pierwszej pod
kątem ewentualnych trudności
dydaktycznych lub uzdolnień
Imię i nazwisko osoby udzielającej wywiadu: . ..........................................................
Data wywiadu: ...........................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka: ............................................................................................
Wiek dziecka:..............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka: ..............................................................................
Adres zamieszkania: . .................................................................................................
Dane o dziecku:
1. Adaptacja do przedszkola i szkoły (nie było problemów/przedłużona adaptacja,
problem z rozstaniem z rodzicem)
....................................................................................................................................
64
– używa form grzecznościowych?
TAK NIE
– potrafi podporządkować się poleceniom dorosłych?
TAK NIE
– zwykle kończy rozpoczęte zadanie?
TAK NIE
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI
– nie zniechęca się zbyt szybko?
TAK NIE
- ma w domu jakieś obowiązki (np. sprzątanie pokoju),pomaga dorosłym?
TAK NIE
- cechy charakteru dziecka:
....................................................................................................................................
2. Postępy dziecka w nauce:
– interesuje się książką i czytaniem?
TAK NIE
– zna litery?
TAK NIE
– czyta i rozumie proste, krótkie teksty?
TAK NIE
– pisze proste, krótkie zdania?
TAK NIE
– zapamiętuje i odtwarza z pamięci teksty wierszyków, piosenek?
TAK NIE
– potrafi posługiwać się komputerem?
TAK NIE
– utrzymuje porządek wokół siebie?
TAK NIE
– siedzi prawidłowo w ławce, przy stole?
TAK NIE
– potrafi skupić się na wykonywanej czynności?
TAK NIE
– po skończonej pracy sprząta po sobie?
TAK NIE
3. Zainteresowania, uzdolnienia (w szczególności ekonomiczne, ekologiczne, techniczne, społeczne)
– interesuje się czymś szczególnym?
....................................................................................................................................
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
65
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI
– używa słów związanych z techniką, ekonomią, ekologią, zna ich znaczenie?
TAK NIE
– dostrzega związki między zdarzeniami ekologicznymi, ekonomicznymi?
TAK NIE
– korzysta ze specjalistycznych źródeł wiedzy poświęconych tematyce ekologicznej, ekonomicznej?
TAK NIE
– wie, co należy zrobić aby zaoszczędzić energię?
TAK NIE
– interesuje się wydatkami miesięcznymi rodziców?
TAK NIE
– interesuje się akcjami społecznymi służącymi ochronie roślin i zwierząt?
TAK NIE
– wymienia konsekwencje finansowe w razie zniszczenia mienia?
66
Staś i Zosia w w szkole - Skrypt metodyczny
TAK NIE
EMOTIKONY DO PRACY Z DZIEĆMI
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
67
EMOTIKONY DO PRACY Z DZIEĆMI
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
69
LIST GRZESIA
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
71
LIST STASIA I ZOSI
Drodzy Przyjaciele!
Witamy Was Serdecznie
w naszej grze.
Przygotowaliśmy dla Was
wspaniałą zabawę oraz
ekwipunek, który pomoże w grze.
Życzymy powodzenia,
Staś i Zosia
Staś i Zosia w szkole - Skrypt metodyczny
73