OGŁOSZENIE Zgodnie z § 4 pkt. 2 Regulaminu Udzielania

Transkrypt

OGŁOSZENIE Zgodnie z § 4 pkt. 2 Regulaminu Udzielania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
______________________________________________
OGŁOSZENIE
Zgodnie z § 4 pkt. 2 Regulaminu Udzielania zamówień Publicznych w Gorczańskim
Parku Narodowym (Podstawa prawna: ustawa „Prawo zamówień publicznych” z 29
stycznia 2004 r. (Dz.U. nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami) Dyrekcja Gorczańskiego
Parku Narodowego informuje, że najkorzystniejszą ofertę na wykonanie :
Dostawa komputera do współpracy z urządzeniem grawerującym
realizowanych w ramach projektu POIS.05.01.00-00-069/08 – „Ochrona przyrody GPN
poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej – etap 1”
złożyła firma :
SERVUS-COMP A. Popiołek, J. Kasperski SP.J. ; 31-348 Kraków ul. Chełmońskiego
178
Poniżej zamieszczamy nazwy i adresy firm, które złożyły oferty:
Firmy P.H.U.P. „TK- SYSTEM” i SERVUS-COMP przedstawiły oferty na dostawę
komputera o parametrach porównywalnych z opisem szczegółowym zadania. W ramach
oprogramowania obydwaj zaproponowali : Microsoft Ofice SB Edition 2007 Polish oraz
CorelDRAW Graphics Suite X4. Są to nowsze programy, dostępne aktualnie na rynku, ale też i
droższe. Ze względu na zaplanowaną kwotę na realizację tego zadania, poproszono oferentów
o przedstawienie ofert uwzględniając dostawę programu CorelDRAW 12 . Niestety nabycie
ww programu okazuje się niemożliwe i obydwie firmy zaproponowały CorelDRAW X3. W
oparciu o przesłane e-maile, po dokonaniu wyliczeń ich oferty kształtowały się następująco:
Cena netto oferty
Wartość
Lp
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
(PLN)
brutto oferty
(PLN)
1. P.H.U.P. „TK- SYSTEM”
34-730 Mszana Dolna ul.
8 650,82
10 554,00
Katarzyna Napora
Piłsudskiego 8
2. SERVUS-COMP
31-348 Kraków ul.
5 983,61
7 300,00
A.Popiołek, J.Kasperski SP.J. Chełmońskiego 178
Ze względu na możliwości finansowe Zamawiającego rozstrzygnięcia dokonano wybierając
tańszą ofertę.