Zestaw 3 klasa 6

Komentarze

Transkrypt

Zestaw 3 klasa 6
Zestaw 3 klasa 6 Zad. 1 Oblicz ile arów w rzeczywistości ma powierzchnia terenu rekreacyjnego, którego plan zastał narysowany w skali 1:2500. Wymiary na planie podane są w centymetrach. Wykonaj obliczenia i podaj odpowiedź. Zad. 2 Kolejne boki czworokąta wyrażone są liczbami: 2, a, b, c. Średnia arytmetyczna pierwszego i drugiego boku jest równa 3, a średnia arytmetyczna pierwszego, drugiego i trzeciego boku jest równa 4. Wyznacz długości wszystkich boków wiedząc, że jego obwód wynosi 20. Zad. 3 W pewnej szkole 30% uczniów klas szóstych to uczestnicy kołka informatycznego, 25% chodzi na zajęcia kółka matematycznego, w tym 15% uczestniczy w zajęciach obu kołek. Ilu jest uczniów klas szóstych, jeśli 48 uczniów nie chodzi na żadne z tych kołek? Zad. 4 Wewnątrz pięciokąta foremnego ABCDE obrano punkt F w taki sposób, Ŝe trójkąt ABF jest równoboczny. Oblicz miarę kąta CFE (w pięciokącie foremnym wszystkie boki są równej długości, a wszystkie kąty mają miarę 108 stopni). Wykonaj obliczenia i podaj odpowiedź. Zad. 5 Schody składają się z piętnastu jednakowych betonowych stopni, których wymiary podane są na rysunku poniżej.Oblicz objętość betonu zużytego na jego wykonanie. Zapisz wszystkie obliczenia. Wynik podaj w m3. Zad. 6 Zapisz wszystkie obliczenia działania: 

Podobne dokumenty