Użytkowanie zdjęć. - www.akcesoriamotocyklowe.pl

Transkrypt

Użytkowanie zdjęć. - www.akcesoriamotocyklowe.pl
M&M MOTOCYKLE s.c.
ul. Paderewskiego 18
33-300 Nowy Sącz
tel./fax:18 441 8331
[email protected]
Użytkowanie zdjęć.
RAINERS.
Firma M&M Motocykle s.c. jest właścicielem zdjęć produktów marki Rainers.
Firma M&M Motocykle s.c. użycza do użytkowania zdjęcia marki Rainers, na
czas określony warunkami współpracy z danym kontrahentem.
Za początek współpracy przyjmuje się datę pierwszego zamówienia.
Firma M&M Motocykle s.c. może zerwać współpracę z danym kontrahentem w
chwili kiedy ten:
− dokonuje zakupu marki Rainers od innego dystrybutora
− zaniża ceny detaliczne
ponad to firma M&M Motocykle może prosić o zwrot i niepublikowanie zdjęć z
innych ważnych dla firmy powodów.
Kontrahent, który używa zdjęć, akceptuje powyższe warunki.