cv przed

Transkrypt

cv przed
C
C
U
R
R
C
U
L
U
M
V
T
A
E
CU
UR
RR
RIIIC
CU
UL
LU
UM
MV
VIIIT
TA
AE
E
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail
WYKSZTAŁCENIE
Wykształcenie:

2015- nadal (studia zaoczne)
Uczelnia X – studia II stopnia, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
kierunek: Zarządzanie Procesowe

2012- 2015
Uczelnia X –Wydział studiów inżynierskich

2008- 2011
LO
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
10.15 – obecnie – własna działalność gospodarcza – biuro projektowe
10.14 – 10.15 – Firma X Doradca Finansowy
03.14 – 10.14 – Firma Y - praktyki studenckie
04.13 - 15.10.14 Firma X. Praca na stanowisku: Pracownik Produkcyjny
Zakres



obowiązków:
Obsługa linii produkcyjnej
Czytanie rysunku technicznego
Obsługa wózka widłowego
Umiejętności:
Prawo jazdy kategoria B
Język angielski – bardzo dobry
Język niemiecki – bardzo dobry
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi osobowymi dla potrzeb niezbędnych do
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, póz.
883).

Podobne dokumenty