Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji podpisana

Transkrypt

Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji podpisana
Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady
Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji podpisana przez prezydenta Komorowskiego
Jak poinformował biuro prasowe prezydenta, wczoraj prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Ustawa ta stwarza podstawy prawne nowym elektrowniom nie działającym jeszcze przed rokiem 2008 do
ubiegania się o włączenie do Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami. Wyłącznie instalacje, które zostaną
włączone do końca czerwca 2011 roku do tego systemu mogą skorzystać z darmowych uprawnień do emisji dwutlenku
węgla na lata 2013-2019.
Źródło: wnp.pl
strona 1 / 1

Podobne dokumenty