E Ż WO

Transkrypt

E Ż WO
7 lutego 2010 r.
Piąta Niedziela zwykła
SŁOWO
BOŻE
WIARY
Nr. 119
BIULETYN DLA DZIECI PARAFII M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Pierwsze czytanie:
Iz 6, 1-2a.3-8 Powołanie Proroka
Psalm responsoryjny:
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Drugie czytanie:
1 Kor 15,1-11 Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa
Ewangelia:
Łk 5,1-11 Zostawili wszystko i poszli za Jezusem
MODLITWA
TYGODNIA
Jezus pomaga Piotrowi łowić ryby
Boże mój, który z miłości
dałeś mi życie, zdolności ...
wierzę, że chcesz bym był
szczęśliwy. Powiedz mi, co
mam czynić?
Spójrz na te ryby! Skaczą w sieci, a nawet z niej nie wyskakują.
Piotr i jego przyjaciele są zaskoczeni. Łowili całą noc, ale nie
złapali ani jednej ryby. Skąd więc wzięły się tu te wszystkie
ryby? Jezus wie, skąd. On powiedział rybakom, gdzie mają
zarzucić sieci. Skąd to wiedział? Jezus jest Synem Bożym.
On wie wszystko.
Odpowiedz na pytania:
1.
Dlaczego Piotr i jego przyjaciele byli zaskoczeni?
2.
Skąd Jezus wiedział, gdzie można złowić ryby?
3.
Czy chciałbyś, aby Jezus pomagał tobie w twoich
zadaniach?
Jaką drogę wybrać? Weź
mnie za rękę, poprowadź
mnie, bądź dla mnie Drogą
i Światłem.
Niech poznam, kiedy i jaki
mam uczynić krok.
Oddaje Ci moje życie.
Pokieruj nim, tak jak
chcesz, a mnie obdarz
mocą wypełniania Twojej
woli.
Amen
1.
Przed czym arka uratowała Noego, jego rodzinę i zwierzęta?
a) przed pożarem na ziemi
2.
c) przed trzęsieniem ziemi
b) przed potopem
Które z imion to imiona polskich świętych?
a) święta Teresa, święta Brygida
b) święta Jadwiga, święta Wojciech
c) święta Teresa, święta Bernadeta
3.
Jak brzmi pierwsze zdanie Biblii?
a) Bóg jest początkiem b) Na początku było Słowo
4.
Na której górze Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań?
a) Synaj
5.
c) Górze Oliwnej
b) Tabor
Jakie zwierzę połknęło proroka Jonasza?
A) lew
6.
c) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię
c) wąż wodny
b) ryba
Czego zażądał Bóg od Abrahama, by sprawdzić jego wiarę?
a) kazał mu rozdać jego mienie
b) odprawić na pustynię żonę
c) ofiarować jedynego syna
7.
Który z wyrazów pasuje do zdania z psalmu 23: „(Pan) Jahwe jest moim….”?
A) bohaterm
8.
Ile przykazań otrzymał Mojżesz od Boga?
a) dziesięć
9.
b) dziewięć
c) jedno
Jaką bronią Dawid pokonał olbrzyma Goliata?
a) mieczem
10.
c) wybawcą
b) pasterzem
c) procą i kamieniem
b) oszczepem
Dlaczego wieża Babel nie została zbudowana do końca?
a) ponieważ Bóg pomieszkał języki ludziom b) ponieważ wieża się zawaliła
c) ponieważ budujący ulegli epidemii choroby
11.
Kiedy jesteśmy uczestnikami ofiary Chrystusa?
a) podczas nabożeństw majowych
12.
b) z ziemi
b) Ciałem i Krwią Pana Jezusa
c) gołębicą
Jakie elementy liturgii składają się na obrzędy zakończenia Eucharystii?
a) czytania, Ewangelia
b) homilia, wyznanie wiary
c) błogosławieństwo, rozesłanie
Jakie święta w roku liturgicznym wstępują w okresie wielkanocnym?
a) Zmartwychwstanie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego
b) Objawienie Pańskie, Chrzest Pański
c) Boże Ciało, Wszystkich Świętych
Odpowiedzi: 1. b 2. b 3. b 4. c 5. b 6. c 7. b 8.a 9. c 10. a 11. c 12, b 13. b 14. c 15. a
15.
c) z wody
Czym stanie się chleb i wino po przeistoczeniu w czasie Eucharystii?
a) ziemią — mlekiem i miodem płynącą
14.
c) podczas Mszy Świętej
Z czego Bóg stworzył pierwszych ludzi?
a) z ognia
13.
b) podczas lekcji religii

Podobne dokumenty