Uczen to nie stAtek - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Uczen to nie stAtek - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXIIi. nr 10/2016 (551) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA
55 Wiosna nad Nysą
Coraz bliżej do obchodów miejskiego
święta (3-5 czerwca). Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych Czytelników wkładkę
poświęconą 55. Wiośnie nad Nysą.
Znajduje się w niej szczegółowy program
wydarzeń odbywających się zarówno po
polskiej jak i niemieckiej stronie.
czytaj str. 8-9
Apel do
pierwszych
absolwentów
A ndrzej M atłacki
Jesienią Przedszkole Miejskie nr 1
w Gubinie będzie obchodzić 70-lecie
powstania. W związku z tym ważnym wydarzeniem już teraz pani
dyrektor tej placówki wystosowała
za pośrednictwem naszej gazety
apel. – Bardzo nam zależy, aby na
październikowych uroczystościach
obecni byli najstarsi absolwenci naszego przedszkola. Jakiś czas temu
zgłosił się do nas pewien pan, który
już w 1946 roku uczęszczał do PM nr
1. Mam nadzieję, że znajdzie się jeszcze kilka osób, które kończyły u nas
edukację przedszkolną pod koniec
lat 40. lub w następnej dekadzie. Szukamy także innych osób, np. byłych
pracowników, którzy wiele lat temu
byli związani z placówką – mówi
Grażyna Hrabska, dyrektor PM nr 1
w Gubinie. Zainteresowani tematem
mogą dzwonić pod numer telefonu
68 455-81-70 lub 68 455-81-71. - Bardzo liczymy na odzew. Ugoszczenie
na jubileuszu absolwentów sprzed
wielu lat z pewnością uatrakcyjni
naszą imprezę. Będzie to doskonała
okazja do wspomnień i przedstawienia młodszym pokoleniom wielu ciekawostek z początku istnienia przedszkola – dodaje na koniec G. Hrabska
Narkotyki
i kradzieze
12 maja w Gubinie Patrol Zespołu Interwencyjnego, podejmując
interwencję wobec nietrzeźwego
sprawcy wykroczenia, znalazł u
niego blisko trzy gramy marihuany. 31-latek został zatrzymany
do wytrzeźwienia i wyjaśnienia.
Tego samego dnia w Komisariacie
Policji w Gubinie przyjęto zawiadomienie o kradzieży szczoteczek
elektrycznych, wartych blisko tysiąc złotych. Mężczyzna został zatrzymany i przesłuchany. Kolejnym
zatrzymanym był 17-latek, który
ukradł rower elektryczny z Niemiec.
Rower o wartości blisko 4 tys. złotych powrócił do właściciela. Młody
mężczyzna dobrowolnie poddał się
karze. Informacje przekazała asp.
szt. Justyna Kulka z KPP Krosno Odrzańskie.
(am)
O pracy w
Niemczech
Oczyszczanie
i produkowanie
15 czerwca w Starej Farbiarni w Guben odbędzie się Polsko-Niemiecki Dzień Informacji,
którego celem jest udostępnienie Polakom
pracującym w Niemczech specjalistycznej
wiedzy na temat m.in. możliwości podjęcia
działalności gospodarczej. Na spotkaniu
pojawią się także regionalne oferty pracy.
12 maja na terenie Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Ścieków wmurowano kamień
węgielny pod nową inwestycję. Będzie nią
farma fotowoltaiczna, dzięki której możliwe
będzie wyprodukowanie własnej energii
elektrycznej. To z kolei przełoży się na
utrzymanie kosztów oczyszczania ścieków
na niezmiennym poziomie.
czytaj str. 7
Uczen to nie statek ...
str. 7
sroda 25.05.2016
czytaj str. 3
... który trzeba załadować,ale pochodnia,którą trzeba rozpalić! Po czym można poznać kulturalnego człowieka, nawet jeśli byłby ubrany w łachmany?
Ruch ciała, mimika, sposób bycia,
wysławianie się, uśmiech, postępowanie nawet w drobnych sprawach
- wszystko to mówi nam o tym, kim
jesteśmy, bowiem człowieka tworzą
maniery i charakter. Dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi
budzących sympatię i szacunek.
A w czym tkwi istota savoir vivre?
Po prostu to wgląd na innych. W
tym tkwi ambaras dobrego wychowania. Aby obcować z ludźmi w
sposób kulturalny.
Zapewne uczy tego szkoła i uczą
też niektóre domy rodzinne. A że
tego rodzaju nauki nigdy dość, od
kilkunastu lat każdego roku w połowie maja Klub Kobiet Niezależnych z Gubińskim Domem Kultury
organizuje Międzyszkolny Konkurs
Dobrego Zachowania pod hasłem
„Proszę, przepraszam dziękuję moje zachowanie świadczy o mnie”.
Każdego roku w konkursach poruszane są inne aspekty dobrego
zachowania. Tegoroczny zdominowany był pytaniem „Jak poprawnie
zachować się wobec osób niepełnosprawnych”.
dokończenie na str.4 Tegoroczni laureaci Międzyszkolnego Konkursu Dobrego Zachowania, poświęconego zachowaniu wobec osób niepełnosprawnych.
Festyn Parafialny
Opary, wiceprzewodniczącej Zespołu
„Caritas”, otworzył festyn i przywitał gości. A było kogo witać, jako że już na
otwarciu festynu chętnych do zabawy
nie brakowało, do czego z pewnością
przyczyniła się także wspaniała pogoda. Gości przybywało, a atrakcji nie brakowało.
Niewątpliwym upiększeniem na rozpoczęcie były małe artystki z Państwowej Szkoły Muzycznej nagrodzone
gromkimi brawami. Oko przyciągało
także całe mnóstwo stoisk serwujących
pyszne dania w wykonaniu domowym.
Panie zachęcały do spróbowania ciasta
z własnych wypieków, nieco dalej serwowano domowy bigos, no i oczywiście wszechobecne, ale pyszne pierogi.
Co jeszcze dla żołądka? Szaszłyki pani
Haliny i Grażyny oraz kiełbasa, tradycyjZ inicjatywy Parafialnego Zespołu zowany został festyn. Punktualnie o nie z grilla.
„Caritas” przy parafii Matki Boskiej Fa- godzinie 12.00 proboszcz parafii ks. Ma- Gdzie najdłuższa kolejka – oczywitimskiej już po raz dziesiąty zorgani- rian Grażewicz w towarzystwie Teresy ście do stoiska z loterią fantową. Tam
już tradycyjnie na szczęśliwców czekały przede wszystkim dwa rowery. Na
zlicytowanie czekał nie mniej piękny
komplet wypoczynkowy przekazany
przez firmę A.Z. Iwaniccy Meble Tapicerowane w Gubinie. Słowem – lepiej być
nie mogło.
- To już X Festyn Parafialny. Zastanawiałam się, czy może dać sobie spokój
– powiedziała na otwarcie T. Opara.
- Mam jeszcze pomysły i siły, więc na
pewno przygotuję kolejny festyn za rok.
Festyn to zbiorowy wysiłek sporej grupy ludzi, przede wszystkim parafian od
Matki Boskiej Fatimskiej. Dzięki ofiarności i poświęceniu organizatorów udało
się już wiele zrobić na rzecz kościoła i
parafialnej społeczności. W ubiegłym
roku zbierano pieniądze na cele statutowe Zespołu „Caritas”. W tym roku zebrane pieniądze wspomogą fundusze
zbierane na budowę tak potrzebnego
przy kościele parkingu.
(sp)
2
sroda 25.05.2016
aktualności miejskie
Komisja w Dzien Europy
9 maja odbyło się już czwarte posiedzenie polsko-niemieckiej Komisji Euromiasta Gubin-Guben. Tym razem samorządowcy z
obu miast skoncentrowali się na dwóch tematach: nadchodzącej Wiośnie Nad Nysą oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie.
K rzysztof kaciunka
W pierwszy weekend czerwca zostaną zorganizowano wspólne dni
Gubina i Guben, czyli 55. Wiosna nad
Nysą. W trakcie Komisji wszyscy zgromadzeni poznali ostateczne ustalenia
dotyczące tego trzydniowego święta. Wydaje się, że najważniejszymi
punktami, oprócz koncertów gwiazd,
będą: piątkowy Festiwal Nauki, sobotni Korowód oraz niedzielny występ
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Szczegółowy plan imprezy można znaleźć
w specjalnej wkładce dołączonej do
tego wydania „Wiadomości Gubińskich”. Dodać trzeba, że równocześnie
sporo ciekawych odbędzie się po drugiej stronie Nysy Łużyckiej.
Drugą kwestią omawianą podczas
spotkania było bezpieczeństwo w
naszym, bardzo specyficznym, transgranicznym regionie. Na zaproszenie
Komisji przybyli: Radosław Sokołowski
– zastępca Komendanta Komisariatu
Policji w Gubinie, Tino Glaser z Inspektoratu Policji Cottbus/Sprewa-Nysa
oraz Waldemar Kaczmarek – przedstawiciel Placówki Straży Granicznej Zielona Góra-Babimost. To oni w swoich
wystąpieniach przedstawili obszerne
dane statystyczne oraz problemy rejonu przygranicznego ze szczególnym
uwzględnieniem naszych miast. Co
warto zauważyć? Największym problemem w Guben wciąż są kradzieże
rowerów i mienia z ogródków działkowych, niestety w dużym stopniu przez
Polaków. Z kolei w naszym mieście nie
odnotowano żadnych przestępstw
i zgłoszeń odnośnie cudzoziemców,
więc mimo wszystko powinniśmy czuć
się bezpiecznie.
- Najbardziej cieszy fakt, że w porównaniu do roku poprzedniego,
przestępczość - szczególnie ta transgraniczna w Euromieście spada, co
jest efektem skutecznych działań i
bardzo wysokiej wykrywalności czynów zabronionych oraz zwiększonej
ilości patroli w obu miastach – komentuje Krzysztof Zdobylak, polski
Przewodniczący Komisji. – Ponadto
funkcjonariusze wyjaśnili nam bardzo ważne kwestie dotyczące zagadnień związanych z pobytem lub
nielegalnym przekraczaniem granicy przez uchodźców.
Ponadto, w sprawach różnych,
Günter Quiel zgłosił pomysł stworzenia wspólnej polsko-niemieckiej
Kolejne posiedzenie Komisji Euromiasta Gubin-Guben odbędzie się 19 września. Tym razem gospodarzem będzie niemieckie miasto
linii autobusowej, która połączyłaby Gubin i Guben. Edward Patek
odniósł się do jednej z interpelacji Urszuli Kondracik i przedstawił naszym sąsiadom propozycję
Egzotarium imienia
Tadeusza Firleja
K rzysztof kaciunka
Gubińska Rada Miejska zdecydowała, że skwer przy ul. Piastowskiej,
zwyczajowo zwany Egzotarium, będzie nosił imię lokalnego przyrodnika i poety, a także honorowego
obywatela naszeo miasta – Tadeusza Firleja.
Z inicjatywą o nadanie nazwy
temu terenowi wystąpiło Gubińskie
Towarzystwo Kultury. Co należy
wyłapać z uzasadnienia do wniosku? Na pewno to, że regionalista
przez całe życie współpracował ze
szkołami, szczególnie w dziedzinie
przyrodoznawstwa i krajoznawstwa. Ponadto był inicjatorem i organizatorem spotkań ze znanymi
twórcami, sam też wydał kilka tomików poezji.
Można zadać sobie pytanie, dlaczego imię T. Firleja, ma nosić akurat
ten skwer? Wyjaśnić trzeba, że to
właśnie z jego inicjatywy, na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia,
we współpracy z młodzieżą, powstał
wspomniany teren zielony, który
początkowo spełniał cele edukacyjne. Obecnie, po modernizacji w
2010 roku, jest miejscem rekreacji i
wypoczynku dla całych rodzin.
Nic zatem dziwnego, że znając powyższe fakty nasi radni nie mieli wątpliwości i uchwalili nadanie nazwy
Egzotarium przy ul. Piastowskiej.
odbudowania mostu północnego,
a Joachim Klos zgłosił problem zanieczyszczonej Nysy Łużyckiej. Kolejne posiedzenie wspólnej Komisji
odbędzie się 19 września, a
poruszanymi tematami będą:
dofinansowanie projektów w ramach funduszy Unii Europejskiej
oraz ewentualna dyskusja na temat
wspomnianej linii autobusowej.
Burmistrz Miasta Gubina
informuję, że jesienią 2016 r. będzie organizowana
uroczystość jubileuszu 50-lecia zawarcia związków
małżeńskich połączona z wręczeniem medali
okolicznościowych Prezydenta RP.
Serdecznie zapraszamy wszystkie pary małżeńskie z
terenu miasta i gminy Gubin, które w bieżącym roku
będą obchodziły „złote gody” do zgłaszania
(do 31 sierpnia) swojego udziału w uroczystych
obchodach. Zgłoszenia oraz bliższe informacje
dotyczące uroczystości można uzyskać w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Gubinie, ul. Piastowska 24,
pok.207 lub pod nr telefonu 68 455 81 40.
Informujemy, że w przychodni przy
ulicy Gdańskiej 17, w każdy wtorek w godzinach
15:00-17:00
udzielane są darmowe porady prawne
dla mieszkańców Gubina
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono
na okres 21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy
nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie
miejskim przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie
wieczyste, najmu i dzierżawy.
Dziękuję członkom gubińskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych za pomoc w organizacji obchodów Dnia Zwycięstwa oraz za udostępnienie gołębi, które uświetniły uroczystości.
Podczas sesji 20 maja gubińscy radni przyjęli uchwałę, na mocy której Egzotariun będzie nosiło imię Tadeusza Firleja
Burmistrz Miasta Gubina
Bartłomiej Bartczak
aktualności miejskie
sroda 25.05.2016
3
Oczyszczaja scieki i produkuja prad
12 maja na terenie gubińskiego polsko-niemieckiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków uroczyście wmurowano
kamień węgielny pod nową inwestycję. Będzie nią farma fotowoltaiczna, dzięki której możliwe będzie wyprodukowanie
własnej energii elektrycznej. To z kolei przełoży się na utrzymanie kosztów oczyszczania ścieków na niezmiennym poziomie.
K rzysztof kaciunka
trzebowania na energię elektryczną kamień węgielny pod wspomnianą
– wyjaśnia Prezes POŚ Dariusz Bo- inwestycję. Podczas uroczystości
Koszt budowy pierwszego eta- cheński. – Po dobudowaniu kolej- zgromadzonym przedstawicielom
pu farmy przy oczyszczalni to 1,5 nych ogniw zakład będzie w około samorządów z Gubina i Guben
miliona złotych. Na pooraz pozostałym gościom
Dzięki tej inwestycji zostanie osiągnięty
historię samej oczyszczalni,
czątku mają tam stanąć
efekt ekologiczny, a koszty funkcjonoa także najważniejsze cele
ogniwa fotowoltaiczne
wania POŚ zostaną zoptymalizowane.
na przyszłość. Następnie
o mocy 250 kW, a doceTym samym mieszkańcy nie będą
Bartłomiej Bartczak i Fred
lowa moc tej instalacji
musieli obawiać się podwyżek cen za
Mahro wmurowali symto 700 kW. – Obecnie
oczyszczanie ścieków
wytwarzamy część enerboliczną kapsułę czasu i
dokonali wpięcia do sieci
gii z innych źródeł, ale
po realizacji pierwszej części tego 85 procentach samowystarczalny pierwszego ogniwa fotowoltaiczprzedsięwzięcia będziemy w stanie energetycznie.
nego. - Dzięki temu osiągniemy
zapewnić sobie 71% naszego zapo- Właśnie w czwartek wbudowano efekt ekologiczny, a z drugiej strony zoptymalizujemy koszty funkcjonowania zakładu. Tym samym
mieszkańcy nie będą musieli obawiać się podwyżek cen za oczyszczanie ścieków - powiedział burmistrz Gubina.
Przypomnijmy, że nasza oczyszczalnia ścieków powstała w 1998
r. w ramach pilotażowego w tym
zakresie polsko-niemieckiego projektu. Trafiają do niej ścieki z obu
części Euromiasta. Zakończenie
budowy farmy fotowoltaicznej jest
planowane na koniec czerwca, więc
już latem POŚ będzie w dużym
stopniu samowystarczalny energetycznie. Jednak najważniejsze dla
mieszkańców, że w czasach kiedy
wciąż rosną koszty utrzymania i
obsługi w wielu dziedzinach, to te
związane z oczyszczaniem ścieków
w Gubinie pozostaną bez zmian.
Pierwsze ogniwa fotowoltaiczne już zostały podłączone!
Kamień węgielny został umieszczony w symbolicznej kapsule czasu i wmurowany pod inwestycję
Europosel w Gubinie
VIII Europejski Tydzien
Sportu dla Wszystkich
Dariusz Rosati, to polski polityk, który, już drugą kadencję, sprawuję
funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego. Profesor nauk ekono- Kolejny raz nasze miasto przystąpiło do Sportomicznych 17 maja był gościem w naszym województwie, a jednym z wego Turnieju Miast i Gmin w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
punktów na mapie „objazdu” był właśnie Gubin.
K rzysztof kaciunka
Oprócz naszego miasta znany polityk odwiedził także Zieloną Górę,
Krosno Odrzańskie oraz Kożuchów.
O czym rozmawiał z Bartłomiejem
Bartczakiem? – Europoseł Rosati
bardzo zainteresował się naszymi
dokonaniami w zakresie projektów
zrealizowanych przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej – wyjaśnia
burmistrz. – Pytał także o nasze plany na najbliższe lata, czyli między
innymi o pomysł wybudowania hali
widowiskowo-sportowej, zabezpieczenie miasta przed powodzią oraz
o poprawę lokalnej infrastruktury
drogowej.
Ponadto omawiano sprawy związane z problemem uchodźców,
szeroko rozumianą współpracą
transgraniczną i specyfiką życia w
nadgranicznym mieście. – Muszę
przyznać, że Fara zrobiła na mnie
ogromne wrażenie, zwłaszcza fakt
jak w ciągu 10 lat zmieniła się ze zrujnowanej budowli w jedną z ciekawszych atrakcji regionu – stwierdził D.
Rosati. – Ponadto koncepcja całkowitej rewitalizacji zabytku jest niezwykle ciekawa. Mocno kibicuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt i
wspieram to przedsięwzięcie.
Zaznaczyć trzeba, że to już kolejne
spotkanie w ostatnim czasie, podczas którego jeden z czołowych polskich polityków poznaje gubińskie
problemy i proponuje pomoc przy
realizacji najważniejszych największych priorytetów.
W ubiegłym roku Gubin zajął piętnaste miejsce w kategorii miast
do 20000 mieszkańców. W 110 imprezach uczestniczyło ponad 4000
mieszkańców. - Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja
ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, szczególnie tych,
którzy nie uprawiają sportu, nie
ćwiczą codziennie i nie prowadzą
aktywnego fizycznie trybu życia. W
dniach od 26 maja (Dzień Matki) do
1 czerwca (Dzień Dziecka) odbędzie
się mnóstwo imprez sportowo - rekreacyjnych, do uczestnictwa w któ-
rych serdecznie zapraszamy – mówi
Ziemowit Patek, Przewodniczący Komisji Młodzieży, Sportu i Turystyki
Rady Miasta w Gubinie Na 26 maja
zaplanowano spływ rzeką Pliszką,
27. rajd rowerowy, 28. Turniej Charytatywny, 29. Mistrzostwa Gubina
w Dwuboju Nowoczesnym z Przedszkoliadą, 30. i 31. maja można będzie m.in. sprawdzić się w teście Coopera, a 1 czerwca czeka nas kolejna
edycja Gubińskiej Mili.
Szczegółowy program znajduje się
na stronie internetowej: www.gubin.
pl oraz na Facebooku.
(am)
K aśka J anina
I zdebska
4
sroda 25.05.2016
społeczeństwo
RECYDYWA PRL W NARODOWEJ SZACIE!
Wkurza mnie !
Prof. NORMAN DAVIES, brytyjski historyk i pisarz, tak chętnie wydawany i
czytany u nas, bezlitośnie skrytykował
obecną rzeczywistość, mówiąc:
„Kaczyński działa jak bolszewik, a PiS
to najbardziej mściwy gang w Europie”Co ten facet wygaduje? O co jemu
chodzi? Czy o to, że PiS, czyli rząd, obiecuje nam zbawienie tylko wtedy, kiedy
państwo będzie rządziło wszystkim?
Myśmy przecież to już przerabiali.
Czym była Polska Ludowa, jak nie tym?
Rządzili każdą fabryką, każdą szkołą,
każdym artystą z osobna.
Po co myśmy się chcieli z tego wydostać? Po to, żeby znowu wejść w tę samą
wodę? Przecież tendencja, żeby państwo przejęło wszystkie inicjatywy, jest
charakterystyczna dla PRL.
A może chodzi mu o to, że tworzy się
teraz alternatywna wersja historii. To
zabawne i smutne zarazem, gdy ogląda
się tę radosną twórczość i narodziny nowych bohaterów nowej rzeczywistości.
Nigdzie nie ma śladu o tym, że decyzja
o zorganizowanie u nas szczytu NATO
zapadła, gdy prezydentem był Bronisław Komorowski, a ówczesny minister
spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał naszą akcesję. Ani śladu
roli, jaką w przekonaniu Amerykanów i
prezydenta Billa Clintona odegrał polski
prezydent Aleksander Kwaśniewski.
W pierwszą rocznicę śmierci Władysława Bartoszewskiego nikt z obecnie
rządzących nawet się na ten temat nie
zająknął. O nim, tak jak o wielu pozostałych, też trzeba zapomnieć, trzeba go
wygumować z historii. Najwyższe odznaczenie w Polsce, Orła Białego, nadawane od 1705r. za wyjątkowe zasługi
cywilne i wojskowe najwybitniejszym
Polakom oraz najwybitniejszym przedstawicielom państw obcych w tym roku
otrzymał m.in. Bronisław Wildstein-stając tym samym w równym szeregu z
Nowakiem-Jeziorańskim, Miłoszem,
Karskim, Daviesem. Nic więc dziwnego,
że z Kapituły Orła Białego odeszli Krzysztof Penderecki, Aleksander Hall, prof.
Henryk Samsonowicz i Jerzy Buzek.
A może chodzi tu o „dobrą zmianę”,
która nikomu nie przepuści, o żadnej
firmie czy stanowisku nie zapomni, a
jeżeli wolnej funkcji akurat nie ma, to ją
stworzy? Czy są jeszcze jakieś państwowe posady nie objęte przez członków
PiS i osoby z funkcjonariuszami tej partii zaprzyjaźnione lub spokrewnione,
czyli zaliczone do pierwszej kategorii,
jak mówi prezydent, czy lepszego sortu - jak mówi prezes? Bo proszę szanownego Czytelnika - trwają próby
stworzenia nowej definicji Polaka, gdyż
prezesowi PiS nie podoba się, że obecnie za Polaka uważa się każdy, kto chce.
Dawna definicja wymagała, żeby Polak
był katolikiem, ale w dzisiejszej sytuacji
politycznej jest to niewystarczające. Dlatego Andrzej Duda i Jarosław Kaczyński
zaproponowali własną klasyfikację Polaków, którą otwierają ludzie z tzw. pierwszej kategorii - „To my właśnie jesteśmy
ludźmi pierwszej kategorii” - wyjaśnił
niedawno w oficjalnym wystąpieniu
Andrzej Duda, precyzując, że chodzi
o ludzi, „których interesy muszą być
przede wszystkim tu realizowane”.
No więc, żeby dobrze je realizować,
na rządowych posadach zasiada dziś
40 posłów i senatorów z PiS (18 ministrów i 22 sekretarzy stanu).W kierownictwie kultury i rolnictwa zasiada już
po trzech posłów. Nie bardzo wiadomo,
czemu ma służyć aż takie wzajemne
przenikanie się władzy ustawodawczej
i wykonawczej. Czy posłowie wybrani
do parlamentu mogą się sprawdzić w
rządzeniu? Poza pensją na rządowej
posadzie nadal przysługuje im dieta
parlamentarna w wysokości 2,5 tys. zł.
„Rządowy” poseł ma też prawo na prowadzenie w terenie biura poselskiego
(miesięcznie 12,150 zł), choć przy rządowych obowiązkach jego tam obecność
i kontakt z wyborcami staje się problematyczny.
Odwraca się historyczna hierarchia autorytetów. Z Wałęsy robi się zdrajcę, a z
prokuratora stanu wojennego Piotrowicza - bohatera „Wallenroda”.
Tak więc PiS zmienia państwo liberalne w państwo narodowe.
Planuje się odebranie funduszy europejskich samorządom: ile i komu dać,
zdecyduje centrala. Recydywa PRL w
narodowej szacie. Pocieszenie w tym,
że nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się
kończą.
PS: przypomnę Państwu, że prof. Norman Davies, brytyjski historyk, autor
wielu książek m.in. o Polsce, w 2012r.
został odznaczony przez prezydenta
Bronisława Komorowskiego Orderem
Orła Białego za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za
upowszechnienie wiedzy o Polsce i jej
kulturze, za kształtowanie pozytywnego
wizerunku o Polsce w Europie i świecie,
za wspieranie przemian demokratycznych Polsce.
Bard z Gubina
Stare ballady i romanse, a także lżejsze
melodie, jak „Pszczółka Maja”, piosenki i
melodie z dawnych lat, własne utwory, a
na zakończenie - nieśmiertelna „Barka”
uwielbiana przez polskiego Papieża – to
wszystko rozbrzmiewało w sobotę 14
maja podczas koncertu znanego gubińskiego barda Tadeusza Kolasińskiego.
Inicjatorem cyklu spotkań z muzyką jest
radny Jan Skóra, który mówi: Moim marzeniem jest zorganizowanie cyklu koncertów – spotkań z muzyką i występów
artystycznych, na których będą mogli
zaprezentować się nasi lokalni artyści,
zarówno ci znani, jak i ci, którzy rozpo-
czynają swoje spotkania z mikrofonem
i estradą. Mile widziane będą występy
zespołów i chórów. Chciałbym, aby
wszyscy słuchacze, tak seniorzy, jak i najmłodsi, znaleźli dla siebie swój ulubiony
rodzaj muzyki.
Wszystkie koncerty będą się odbywać
w gubińskiej farze. Najbliższy z nich jest
zaplanowany na 11, a następne na 18 i
25 czerwca b. roku. To do wakacji. Natomiast co będzie dalej? Jak na razie pomysłodawca nie zdradza. Ale zapewnia,
że będzie coś fajnego.
Antoni Barabasz
W sobotę 11 czerwca br. o godzinie
10.00 na Cmentarzu Komunalnym
odbędzie się uroczyste odsłonięcie
tablicy. Będzie także msza św. z homilią ks. Tadeusza Isakowicz-Zaleskiego,
znanego w Polsce badacza i publicysty, na temat ludobójstwa na Kresach
Wschodnich. W przeddzień tej uroczy-
stości, 10 czerwca (piątek) o godzinie
18.00 w Galerii „Ratusz” odbędzie się
spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowicz
-Zaleskim.
Przy tej okazji w imieniu Komitetu
Organizacyjnego zapraszamy mieszkańców Ziemi Gubińskiej na tę niecodzienna uroczystość. (sp)
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Jesienią 2015 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Miłosławem Kowzanem,
autorem książki o Perczynie i historykiem Stanisławem Sługockim. Tematem spotkania było ludobójstwo na
Kresach Wschodnich. To wówczas
narodził się pomysł, by upamiętnić
tę zbrodnię poprzez postawienie tablicy pamiątkowej na gubińskim cmentarzu.
Zawiązał się Komitet Organizacyjny,
w skład którego weszli: Urszula Kondracik – radna, Halina Nodzak - prezes
Gubińskiego Towarzystwa Kultury,
Edmund Rodziewicz- były dyrektor
Szkoły Muzycznej i Leszek Ozierski lekarz, którego członkowie rodziny są
ofiarami ludobójstwa. – Nasze działania wsparli sponsorzy: Firma Iwaniccy, Firma Państwa Poniatowskich,
burmistrz Bartłomiej Bartczak, Leszek
Ozierski i inni anonimowi darczyńcy. –
mówi U. Kondracik, szefowa komitetu.
Uczen to nie statek ...
dokończenie ze str. 1
Na co dzień spotykamy się z dziećmi, młodzieżą, z osobami dorosłymi
z różną niepełnosprawnością i nie
zawsze wiemy, jak się zachować wobec nich. A to takie proste (jeżeli się
wie) - wystarczy zapytać, co możemy zrobić, jak im pomóc.
Jeżeli zechcesz pomóc niewidomemu w przejściu przez ulicę, to jak
to należy zrobić?
Zanim dotkniesz – uprzedź, że
będziesz chciał to zrobić, najlepiej
zaproponuj swoje ramię, a nie łap
niewidomego za rękę.
Albo czy możesz pogłaskać psa
przewodnika osoby niewidomej?
Nie, nie powinno się z nim bawić,
głaskać, gwizdać na niego. Pies jest
w pracy i został tak wyszkolony, by
skupić się tylko na zadaniu prowadzenia swojego właściciela.
Albo jeśli niepełnosprawny jest z
opiekunem, to jak nawiązać kon-
takt? - bezpośrednio z niepełnosprawnym, a nie przez opiekuna.
To tylko kilka z 27 pytań, na które
należało odpowiedzieć prawidłowo.
Oprócz tego trzeba było wykonać
plakat, zagrać scenkę rodzajową
pokazującą, jak należy zachować się
wobec niepełnosprawnego kolegi (z
różną niepełnosprawnością), ułożyć
hasło propagujące szacunek wobec
niepełnosprawnych.
Wśród siedmiu trzyosobowych
drużyn ze szkół miasta i gminy Gubin najlepszymi okazały się:
I MIEJSCE - SZKOŁA W CHLEBOWIE
II MIEJSCE - SZKOŁA W STRZEGOWIE
III MIEJSCE - SZKOŁA NR 2 W GUBINIE
Pozostali uczestnicy to szkoły w
Bieżycach, Grabicach, Starosiedlu i
SP 3 w Gubinie. Wszystkie drużyny
uczestniczące w konkursie okazały
się być bardzo dobrze przygoto-
wane, co jest niewątpliwą zasługą
przygotowujących ich nauczycieli.
Zmagania konkursowe urozmaicił
występ zespołu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie - wspólny śpiew
piosenki „Magiczne słowa”- no i bufet z napojami i słodkościami, który
(jak co roku) sponsorowała członkini Klubu Kobiet Niezależnych pani
Grażyna Sikora.
Głównym celem konkursu było
zwiększenie świadomości uczniów
dotyczącej zasad dobrego zachowania wobec osób niepełnosprawnych.
Wszyscy uczestnicy oprócz dyplomów otrzymali przydatne w dalszej
nauce albumy książkowe o różnej
tematyce, zaś trzy pierwsze miejsca
zawiozły do szkół statuetki jak zawsze sponsorowane prze członkinię
KKN Wiolettę Poniatowską.
Kaśka Janina Izdebska
Jak ryba w wodzie
11 maja w Gubińskim Domu Kultury
przeprowadzono XXV Spotkania Powiatowe – formy taneczne. Pierwsze
miejsce przyznano zespołowi dziecięcemu „Wesołe Nutki” z Zespołu Szkół
Samorządowych w Dychowie. Drugie
miejsce zajął widoczny na zdjęciu Polsko-Niemiecki Zespół Taneczny „Tip
-top”, w którym występują maluchy z
Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie
wraz z partnerskim Przedszkolem Regenbogen z Guben. Trzecie miejsce zajęły „Żabki” z Przedszkola nr 3 w Krośnie
Odrzańskim. Każda z grup otrzymała
pamiątkowe dyplomy. Można było zauważyć, że wiele dzieci, tańcząc na scenie, czuło się jak ryby w wodzie.
(am)
sroda 25.05.2016
5
6
sroda 25.05.2016
społeczeństwo
kilka pytan do ...
Z Alicją Gil, dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I. stopnia im.
Kazimierza Serockiego w Gubinie rozmawia Antoni Barabasz.
W dniach 28-30 kwietnia uczniowie z klas III B
oraz III C, w towarzystwie nauczycielek: Violetty
Kucharskiej-Spiralskiej, Magdaleny SikiewiczWitczak, Żanety Cichosz i Joanny Szymaniec z
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie,
udali się na wycieczkę do Wiednia.
Wycieczka do Wiednia
Malownicza, położona nad Dunajem stolica Austrii to tętniąca życiem,
nowoczesna metropolia. Pierwszym
przystankiem wycieczki był jednak
czeski Liberec, gdzie młodzież miała okazję wjechać kolejką linową na
górę Ještěd. Jednak największą atrakcją tego dnia była wizyta w Iqlandii,
gdzie mieści się nowoczesne centrum
nauki. Kolejne dni przeznaczono na
zwiedzanie Wiednia, gdzie znajduje
się wiele interesujących zabytków.
Jednym z nich był barokowy Pałac
Schonbrunn, otoczony niezwykle
malowniczym parkiem. Przechadzając się uliczkami Wiednia, wycieczkowicze zwrócili uwagę na Katedrę św.
Szczepana Męczennika, Belweder,
sławną Operę Wiedeńską oraz neogotycki budynek ratusza. Oczywiście
nie mogło zabraknąć elementu związanego z historią Polski. Uczniowie
wybrali się bowiem się do Lasku Wiedeńskiego, gdzie Sobieski uratował
Wiedeń przed Turkami.
(red)
- Szkoła w obecnej formie istnieje
już kilkadziesiąt lat. Przypomnijmy
pokrótce jej historię.
- Poprzednikiem naszej szkoły było
działające w mieście od 1959 roku
Społeczne Ognisko Muzyczne. Stworzyło ono bardzo solidne podwaliny
pod powstanie PSM, która została
utworzona w 1975 roku. Pierwszym
dyrektorem i zarazem inicjatorem jej
powstania był Leonard Kuryłowicz –
absolwent tegoż Ogniska i później
poznańskiej Akademii Muzycznej.
Od 1984 roku godnie nosimy imię
Kazimierza Serockiego, natomiast od
1995 roku mamy też swój sztandar.
Statystycznie od początku istnienia
szkoły jej naukę rozpoczęło 1362
uczniów, 53 z nich ukończyło naukę
w szkołach II stopnia. A wielu z nich –
po latach, już z dyplomami wyższych
uczelni muzycznych – wróciło do naszej „Alma Mater” jako nauczyciele. Są
świetnymi pedagogami odnoszącymi
ze swoimi uczniami wiele sukcesów
w kraju i zagranicą. Należy tu wymienić Edmunda Rodziewicza, Jarosława
Felkela, Małgorzatę Góralczyk, Bogumiłę Ślusarczyk, Agnieszkę Rzucidło,
Urszulę Andruszkiewicz. Janusz Gajda jest dyrektorem Domu Kultury i
jednocześnie pedagogiem w szkole,
Andrzej Winiszewski (zakochany w
jazzie) łączy pracę pedagoga i dzien-
nikarza radiowego, Krzysztof Świtalski
pracuje w Cottbus, rodzeństwo Izabela i Artur Pacewiczowie z powodzeniem oddają się pracy pedagogicznej
w niemieckich konserwatoriach i koncertują, a Iwona Wiśniewska-Salamon
jest doktorem habilitowanym sztuki
muzycznej – to jedynie niewielkie
przykłady kariery zawodowej i artystycznej absolwentów PSM.
- Skoro mówimy o sukcesach,
to proszę się pochwalić ostatnimi
osiągnięciami uczniów i ich nauczycieli. Macie ich przecież niemało?
-Rzeczywiście, rok szkolny 2015/16
jest dla nas szczodry w zdobywaniu
osiągnięć. Wiem, że nie sposób wymienić wszystkich, ale w listopadzie
ub. Roku, w regionalnym konkursie
„Miniatura 2015” wśród 70 instrumentalistów biorących w nim udział
znalazła się 12-osobowa reprezentacja naszej szkoły, a 11 z nich
otrzymało nagrody i wyróżnienia, w
tym za czołowe miejsca! W tym też
miesiącu Kuba Kolanko otrzymał
wyróżnienie na VIII Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym 10-latków.
Podobnie w grudniu ub. roku na XX
Wielkopolskim Konkursie w klasie
instrumentów dętych nasi artyści
otrzymali aż 4 nagrody, a bracia
Filip i Maciej Wiśniewscy zajęli odpowiednio I i II miejsca w swoich
grupach. Marzec tego roku również
obfitował w wyróżnienia, zdobyli
je w różnych konkursach Mia Bielska, Amelia Gawlita. M. Wiśniewski,
Amelia Suska. Kwiecień to kolejne
sukcesy, m.in. M. Bielskiej, A. Gawlity, Damiana Wiercińskiego, Sandry
Dąbrowskiej, Mai Pawlik. Również i
maj nie szczędził nam laurów – Maja
Bardzik, M. Bielska, Patrycja Markiewicz, Kaja Gralak, Malwina Przygoda, Milena Galacka – to kolejna
grupa młodych zdolnych. Nie było-
Praca czeka
Własnymi siłami
„Wiadomości Gubińskie”
poszukują osoby
ds. reklamy
(sprzedaż powierzchni reklamowych w gazecie)
Informacje pod numerem telefonu:
721 032 705 lub 68 455 82 03
Zarząd Dróg Powiatowych wyremontował ostatnio około pięćdziesięciometrowy, widoczny na zdjęciu,
fragment chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju w Gubinie. Prace trwały
około tygodnia, a ich koszt zamknął się
w kwocie około 15 tysięcy złotych. Zostały przeprowadzone własnymi siłami
by tych sukcesów, gdyby nie nasza
wspaniała kadra pedagogiczna. W
PSM pracuje aktualnie 13 pedagogów i 5 osób personelu administracyjnego.
- Jak każdy dyrektor – ma Pani też
wiele trosk i problemów, ale i marzeń dotyczących szkoły, jej dalszego rozwoju?
- Zgadza się, np. w 2010 roku mieliśmy dwie powodzie, podobnie było
w 2013 roku. Trosk jest bardzo wiele.
A marzenia? Z długiej listy swoich
marzeń powoli odcinam niczym kupony te zrealizowane. Udało się odrestaurować budynek, jeżeli chodzi
o elewację. Niebawem będzie przeprowadzona termomodernizacja,
stosowne postępowania są w toku,
może uda się zainstalować solary.
Będzie wymiana całej instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń. Pragnę, aby poprawiły się warunki pracy
pedagogów. Marzy mi się remont
naszej auli, aby mogła być bardziej
reprezentacyjna, kupiliśmy ostatnio
kosztowny fortepian i nowe krzesła.
Znacząco poprawiła się baza instrumentalna.
-A może coś o sobie?
-Tu mnie Pan zaskoczył! Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Akademii
Muzycznej w Poznaniu – jej szczecińskiej filii w klasie fortepianu. Jako
dziecko miałam też inne marzenie,
chciałam zostać lekarzem. Ale że moi
rodzice byli członkami dwóch różnych chórów, od dzieciństwa „smakowałam” muzykę. I to ona zwyciężyła
- ukończyłam liceum muzyczne, tj.
szkołę zawodową z pionem ogólnokształcącym. Właściwie to moja starsza siostra zawsze mnie widziała jako
artystkę i jednocześnie nauczycielkę
muzyki. I tak to się zaczęło...
Dziękuję za rozmowę.
w ramach tzw. robót utrzymaniowych,
w ramach posiadanych wolnych środków. W najbliższym czasie na podobnej
zasadzie postaramy się przeprowadzić
podobne prace na drogach będących w
gestii Zarządu Dróg Powiatowych – informuje naszą gazetę dyrektor zarządu
Janusz Milczarek.
AB.
Oferty pracy znajdujące się w gubińskim pośredniaku: pracownik administracji biurowej, spawacz, szlifierz,
sprzedawca, kierowca samochodu
ciężarowego-magazynier, pracownik
biurowy, sprzątaczka, fryzjer, kierowca samochodu ciężarowego, pomoc
kuchenna, kierowca (prawo jazdy
kat. C+E, uprawnienia ADR, karta kierowcy), monter-kierowca, elektryk
(m.in. uprawnienia SEP do 1kV, praca
w delegacji Niemcy), operator koparki, uprawnienia do obsługi koparki, pakowacz ręczny, specjalista ds.
techniczno organizacyjnych (czytanie rysunków technicznych, uprawnienia inżynieryjne, znajomość jęz.
ukraińskiego i tureckiego), specjalista
ds kadrowo-organizacyjnych, stolarz - montażysta, piekarz, mechanik
samochodów kamaz 5410,5514, szlifierz-polernik, operator ładowarki, traktorzysta (prawo jazdy kat. T lub B+E),
manager (zawód wyuczony kucharz).
społeczeństwo
sroda 25.05.2016
7
O pracy w Niemczech
W środę 15 czerwca w Guben odbędzie się Polsko-Niemiecki
Dzień Informacji, którego celem jest udostępnienie Polakom pracującym w Niemczech specjalistycznej wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, uznania kwalifikacji zawodowych,
prawa pracy oraz możliwości podjęcia działalności gospodarczej.
Impreza organizowana jest przez Niemiecki Urząd Pracy w Cottbus,
reprezentowany przez doradczynię Eures Aleksandrę Drückler, której zadaniem jest doradztwo i pośrednictwo pracy w regionie przygranicznym. Wsparcie deklarują instytucje, których eksperci będą w
tym dniu udzielać informacji w języku polskim i niemieckim. Obecne będą: Deutsche Rentenversicherung (ubezpieczenia emerytalne), dwie regionalne kasy chorych, Izba Rzemieślnicza i Handlowa
oraz inni partnerzy. – Ponieważ głównym zadaniem Urzędu Pracy
jest pośrednictwo zatrudnienia, podczas Dnia Informacji pojawią
się także nowe regionalne oferty pracy. Możliwa będzie także weryfikacja dokumentów aplikacyjnych – dodaje A. Drückler. Spotkanie
odbędzie się w Starej Farbiarni tuż obok Urzędu Miasta w Guben, w
godzinach od 11.00 do 14.00.
(am)
Bilans roczny GTK
Gubińskie Towarzystwo Kultury 20 maja podsumowało swój
roczny dorobek. Prezes Halina Nodzak w zwięzły i obrazowy sposób przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu. Wymagalne roczne sprawozdanie finansowe złożyła działająca społecznie i
bezkosztowo księgowa Anna Konstanty. Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Danuta Kuta zapoznała zebranych z protokołem Komisji
Rewizyjnej ustosunkowującym się do złożonych sprawozdań, nie
stwierdzając żadnych nieprawidłowości. Szczegóły opublikujemy
na łamach następnego wydania naszego dwutygodnika.
Ols
To już 35 lat
23 kwietnia w Lubniewicach do ośrodka Stilonu Związek Młodzieży Wiejskiej na spotkanie
pokoleń z okazji 35-lecia odrodzenia tej pożytecznej organizacji
zaproszono wiele osób.
Gości oficjalnie przywitał przewodniczący zarządu wojewódzkiego Piotr Dembiński. Omówił główne zadania programowe. Rys
historyczny organizacji zreferował ciekawie dr Jan Andrykiewicz.
Zebrani z zainteresowaniem i owacjami przyjęli wystąpienie znanego i zasłużonego działacza ludowego, obecnie członka Sądu Najwyższego dr Józefa Zycha. Wręczono odznaczenia organizacyjne.
Wszyscy uczestnicy otrzymali ważne i ciekawe wydanie książkowe
ZMW 1957- 1976, autorstwa wspomnianego działacza i naukowca J. Andrykiewicza. Z Gubina zaproszono Mariana Boguszewicza,
Bogdana Boczniewicza i piszącego te słowa. Warto było tam być,
szczególnie ze względu na odświeżenie dawnych znajomości i jakże żywych stale wspomnień. Przy herbacie, kawie dobrym grillu, i
nie tylko, wspomnieniom nie było końca.
Ols
Posiedzenie GRS
Na kolejnym, IX posiedzeniu zebrali się członkowie Gubińskiej
Rady Seniorów. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: Krzysztof Olifirowicz naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego w gubińskim magistracie i jego zastępca Alicja Ratowicz.
Goście odpowiedzieli na cały szereg pytań zadanych przez
członków rady. Dotyczyły one m.in. segregacji śmieci, która od
początku pozostawiała wiele do życzenia. Temat trudny i wielowątkowy. Podano liczne przykłady oczywistego łamania przepisów, jak choćby duża samowola osób handlujących samochodami. Zwrócono uwagę na nasilający się problem braku miejsc
parkingowych w centrum miasta. To również temat trudny do
rozwiązania, a wiele wskazuje na to, że bez dość radykalnych
decyzji problem będzie narastał coraz bardziej. Pytano także o
„starzejący” się powoli temat budowy ronda na głównym skrzyżowaniu w mieście. Jego budowa, do końca niezależna od gospodarzy miasta, przesuwa się w czasie, a codzienność wskazuje na
potrzebę budowania kolejnych rond lub innych rozwiązań udrożniających ruch w mieście. Członkowie GRS przekazywali nastroje
środowisk, które reprezentują. Przedstawicielka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Aleksandra Polak pytała o dalsze losy budynku
dawnego szpitala. Czy coś w temacie poprawy usług medycznych
w mieście może ulec zmianie na lepsze? Wyrażano troskę o nie
najlepszy stan frontonu budynku Urzędu Miejskiego. Wnętrze
niemal europejskie – zewnątrz niekoniecznie. Razi np. niekształtne miejsce, w którym przed laty znajdował się herb miasta. Czy
nie stać nas na umieszczenie tam nowego herbu?
(sp)
8
sroda 25.05.2016
WIOSNA
nad
WIOSNA
WIOSNA
nad NYSĄ
55. Frühlingsfest an der Neisse
nadNYSĄ
NYSĄ
NIEDZIELA / Sonntag 5.06.2016
FESTYN RODZINNY
Pod Honorowymi Patronatami:
Jarosława Gowina - Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Anny Marii Anders - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego
płk. Waldemara Krupińskiego - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
PIĄTEK / Freitag 3.06.2016
FESTIWAL NAUKI / Festival der Wissenschaftler
- darmowe atrakcje dla dzieci, tereny zielone koło Placu Jana Pawła II
SCENA GŁÓWNA, PLAC JANA PAWŁA II
SOBOTA / Samstag 4.06.2016
12:00-18:00 - Wystawa współczesnego sprzętu wojskowego
oraz pokazy sztuk walki w wykonaniu żołnierzy JW
z Międzyrzecza, Żagania, Sulechowa, Czerwieńska,
Krosna Odrz. oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej z Wrocławia,
tereny zielone przy Eurodeptaku oraz Nysa Łużycka
(STANOWISKA CZYNNE 10:00 - 18:00)
SKWER PRZY EURODEPTAKU, UL. KOPERNIKA
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI:
- matematyka od kuchni
- 15 tajemnic naszego widzenia świata (warsztaty fotograficzne)
- pod jednym dachem z Niemcami, Szwajcarami i Austriakami
- rzeczywistość wirtualna
UNIWERSYTET VIADRINA (Frankfurt nad Odrą), BTU Cottbus i inne:
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
SCENA GŁÓWNA, PLAC JANA PAWŁA II
3.06.2016,12:00 Konkurs Życie i twórczość H. Sienkiewicza,
Miejska Biblioteka Publiczna
15:00 - Ogólnopolskie Zawody Freestyle Football (Freestyle Club Gubin)
16:00 - Szkoła Tańca Towarzyskiego Calipso
16:30 - Flex Fitness Oase Guben (polsko - niemieckie prezentacje fitness)
17:00 - Szkoła Tańca Nowoczesnego Flava
17:30 - Zespół taneczny „Zadyma” + wokaliści Studia Wokalnego GDK
18:15 - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gubinie / Vorführungen der
Musikschulen Gubin-Guben
19:00 - Sztuki walk Pretorian + Klub Karate Satori Krosno Odrz.
20:00 – Cyrk dziecięcy i młodzieżowy Johnass z Laatzen (przed sceną)
Kinder- und Jugendzirkus Johnass aus Laatzen (Vor der Bühne)
13:00 - Polsko-niemiecki bieg na szczyt Gubińskiej Fary, Plac Jana Pawła II
17:00 - Oficjalne otwarcie święta z udziałem zaproszonych gości
i wręczenie Gubińskiej Nagrody Kulturalnej im. C. Schröter, Galeria
„Ratusz” / Eröffnung des 55. Festes „Frühling an der Neisse”
17:30 - Wernisaż wystawy z okazji 30-lecia pracy twórczej Doroty Chwałek,
Galeria “Ratusz”
SCENA GŁÓWNA, PLAC JANA PAWŁA II
21:00 - KONCERT GWIAZDY: MARGARET (POP)
18:00 - Paula Lis (pop)
20:00 - KONCERT GWIAZDY: SASZAN (POP)
23:00 - Energia (rock)
00:00 - Dormant Dissident (heavy metal)
DWUTYGODNIK
22:30 - Dobre Piwo (rock)
00:00 - Open Air Disco DJ Barthez / DJ Bastoss & BSD
17:30 - REPREZENTACYJNY ZESPÓŁ
ARTYSTYCZNY WOJSKA POLSKIEGO
20:00 - Koncert gwiazdy: BAYER FULL (disco polo)
10:00 - KOROWÓD / FESTUMZUG (trasa: Dąbrowskiego, Słowackiego, 3 Maja, Roosevelta)
- Bus naukowy FAB-LAB Trójmiasto – prezentacja nowych technologii:
drukarka 3D, frezarka CNC, ploter laserowy – warsztaty dla dzieci i młodzieży
Vorführungen der Gubiner/Gubener Kindergärten
13:30 - Przedszkole Miejskie nr 1
14:00 - Polsko-niemiecki zespół TIP - TOP
14:30 - Przedszkole Miejskie nr 2
15:10 - Przedszkole Miejskie nr 3
15:50 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubinie
16:00 – Gubińskie Łużyczanki & Seniorenchor
3.06.2016, 12:00 - Rowerowy Dom Kultury - warsztaty dla dzieci
Skwer przy Eurodeptaku, ul. Kopernika
3.06. 14:00 - Turniej piłki nożnej szkół podstawowych, Orlik, ul. Roosevelta
3.06. 17:00 - Turniej piłki nożnej o Puchar Wiosny Nad Nysą, Orlik, ul. Roosevelta
4.06. 7:00 - Spławikowe drużynowe mistrzostwa Gubina, Aleje Łużyckie
4.06. 10:00 - Turniej piłki nożnej chłopców rocznik 2006 i młodsi
o Puchar Wiosny nad Nysą, Orlik, ul. Roosevelta
4.06. 10:00 - Mistrzostwa Gubina w „Mini piłkarzyki”, Orlik, ul. Roosevelta
4.06. 13:00 - „Siatkówka łączy pokolenia” turniej siatkówki plażowej,
boiska przy ECKUiZ, ul. Pułaskiego 1
4-5. 06. 9:00 - XI Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki im. K. Maternika „Trójek”
dziewcząt r. 2004 i młodsze, Hala ZSLiT, ul. Krakowska
5.06. 12:00 - Puchar Soft Darta o Puchar Wiosny nad Nysą 2016,
skwer przy ul. Dąbrowskiego
www.radiogubin.pl
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI GUBIŃSKIEJ
775 lat
N
4-5.06. 10:00-16:00, ul. 3-go Maja 2
GUBINA I GUBEN
Zwiedzanie Baszty Ostrowskiej
Wystawa fotograficzna „Carina - Goflan - dawne czasy”, dziedziniec dawnego WDT
Zwiedzanie Izby Muzealnej SPZG
Wystawa fotograficzna „Wiosna nad Nysą - jak było”, gubińska Fara, Plac Jana Pawła II
DWUTYGODNIK
DWUTYGODNIK
www.radiogubin.pl
DWUTYGODNIK
www.radiogubin.pl
DWUTYGODNIK
www.radiogubin.pl
DWUTYGODNIK
DWUTYGODNIK
lat GUBINA I GUBEN
775
www.radiogubin.pl
lat GUBINA I GUBEN
775
.
mapy przewodniki turystyczne
+48 500 110 777
3-5.06.2016, godz. 10:00 - 18:00 - Zwiedzanie Fary
Besichtigung der Stadt- und Hauptkirche
55. Wiosna nad Nysą
sroda 25.05.2016
Program niemieckiej części
Wiosny Nad Nysą
3-5 czerwca 2016
Piątek, 3 czerwca 2016
„25 lat GWAZ Guben“
•
•
•
•
10.00–18.00 - 25 lat GWAZ (uroczystość w Starej Farbiarni, (atrakcje dla dzieci przy Placu Friedricha Wilke)
11.00 – Brandenburska Izba Inżynierów – stoisko biura Bärmann na Placu Wilke
15.00-24.00 Jarmark (diabelski młyn, karuzele, atrakcje dla dzieci, itd.) Berliner Str. / Frankfurter Str.
19.30–23.00 – Peter-Maffay-Covery
„Steppenwolf” + Show
Sobota, 4 czerwca 2016
„25 lat partnerstwa Guben-Gubin-Laatzen“
•
•
•
•
9.00-18.00 Pchli targ oraz atrakcje dla dzieci (GWAZ) przy Placu Friedricha Wilke
10.00-18.00 Wystawa Gubener Kunstgilde e.V. w Starej Farbiarni / Plac Friedricha Wilke
10.00–13.00 – Bieg sponsorski / Gimnazium (przy Gubener Dreieck)
11.00-24.00 Jarmark (diabelski młyn, karuzele, atrakcje dla dzieci, itd.) Berliner Str. / Frankfurter Str.
•
•
•
•
Scena główna (przy Dreieck):
14.00 Powitanie gości przez burmistrzów Guben, Gubina i Laatzen
występy na scenie grup z Laatzen, Gubina und Guben
godz. 14.15-15.15 Labiba (25-osobowy zespół z Laatzen)
godz. 15.30-16.30 Szkoła Muzyczna Johanna Crügera Guben
•
•
•
godz. 16.30-17.00 Grupa taneczna „Zadyma” oraz wokaliści z Gubińskiego Domu Kultury
17.30 - Double Helene Fischer
19.30–23.30 – BOS Taurus (Cover Rock z Berlina)
•
•
•
Mała scena (przy moście granicznym):
15.00-16.00 -Finał „Przeglądu Talentów” organizowany przez Młodzieżowe Rady Miasta z Gubina i Guben
16.15-17.15 - Cyrk Dziecięco-Młodzieżowy „Johnass” z Laatzen
17.30 - Wręczanie nagród dla zwycięzców Przeglądu Talentów
Niedziela, 5 czerwca 2016
„Dzień Stowarzyszeń“
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.00-18.00 - Pchli Targ przy Placu Friedricha Wilke
9.00 - Rajd samochodów zabytkowych jako „Zaproszenie do przedpołudniowej biesiady“
(Start: Hoffmann Möbel, F.-S.-Straße, przejazd przez Guben i Gubin)
10.00-18.00 - wystawa Gubener Kunstgilde e.V. w Starej Farbiarni
10.00-12.00 - przedpołudniowe biesiadowanie przy muzyce dętej połączone z pokazem samochodów zabytkowych na
placu przy Gubener Dreieck
11.00-20.00 - Jarmark(diabelski młyn, karuzele, atrakcje dla dzieci, itd.)
Od 14.00 Program sceniczny stowarzyszeń
14.00-14.30Otwarcie Tygodnia Seniorów przez Radę Seniorów, Burmistrza oraz Polsko-Niemiecki Chór Seniora
14.45-15.30Klub Flex Fitness Oase Guben-Gubin
15.30-17.15 - Wręczenie nagrody „Sportowiec roku“
(Sponsor Sparkasse Spree-Neisse) połączone z muzyką
country oraz starszymi hitami w wykonaniu Ramony i Hannes
15.00 - „Wyścigi kaczuszek” na rzece Egelneiße
15.15 - Wręczenie nagrody „Dziecko roku” przy sklepie Ringfoto Hentzschel
17.30 - Wręczenie nagród dla zwycięzców „Wyścigów kaczuszek”
18.00 – Program sceniczny na zakończenie:
Gwiazda szlagierów Bernhard Brink
9
10
sroda 25.05.2016
55. Wiosna nad Nysą
Regulamin Imprezy (Regulamin Obiektu)
I
Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Gubiński Dom Kultury,
z siedzibą w: 66-620 Gubin, ul. Westerplatte 1, zwanego dalej „Organizatorem”.
przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla
celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
3.
Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
•
Zaplecze techniczno-socjalne,
•
Widownia – miejsca stojące,
•
Zespoły wejścia głównego,
•
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
1.
Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego
sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
w ramach obchodów 55. Wiosna Nad Nysą. na Pl. Jana Pawła II.
1.
Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na
terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
czasie trwania Impreza zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania
się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest
Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
3.
Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:
•
„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony
lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących
w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym
miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć
i podpis wystawcy;
•
„Teren Imprezy” oznacza Plac Jana Pawła II, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na
które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości
przed Imprezą;
•
„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej
pomocy medycznej.
1.
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów,
np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany
programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie
zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
IV
1.
Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
posiadają niebezpieczne przedmioty,
II
d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania
ich do opuszczenia Imprezy;
1.
Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
2.
Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
•
broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
•
materiałów wybuchowych,
•
wyrobów pirotechnicznych,
•
materiałów pożarowo niebezpiecznych,
•
napojów alkoholowych,
•
środków odurzających lub substancji psychotropowych,
•
Zaplecze techniczno-socjalne,
1.
Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez
autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie
Imprezy.
•
Widownia – miejsca stojące,
•
Zespoły wejścia głównego,
2.
Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
•
e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w
przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych
lub inną osobę, na zasadach określonych w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, z późn.zm.)
f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2.
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego
sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
substancje.
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu
alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej
pomocy medycznej.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe,
wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze
ograniczenia wolności.
2.
Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane
są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa.
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3.
Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi
pieczę.
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
3. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków
1.
Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych
powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia
i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i
rekompensaty.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie
będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.
V
III
1.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania
Imprezy, poprzez m.in.:
a) Służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Gubiński Dom Kultury ul.
Westerplatte 14 , 66-620 Gubin
•
Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem
poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego
pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
VI
d) zmianę miejsca Uczestnikowi Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie organizatora Gubiński Dom Kultury ul. Westerplatte 14,
66-620 Gubin
1.
Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania
Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
2.
Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób
•
na stronie internetowej www.gdk24.pl
1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 17 na piśmie, przesyłką poleconą.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Informacja do mieszkańców
Burmistrz Gubina informuje, że w związku z coroczną imprezą pn. „Wiosna Nad Nysą”, która w roku bieżącym odbędzie się w dniach 3-5 czerwca, mieszkańcy miasta będą borykać
się z utrudnieniami w ruchu drogowym, a mianowicie:
-
W dniu 1 czerwca odbędą się biegi uliczne „Gubińska Mila” na ul. 3 Maja. Utrudnienia wystąpią między godz. 9:00 a 13:00, a ponadto ul. Dąbrowskiego objęta
będzie całkowitym zakazem zatrzymywania się i postoju.
-
W dniu 4 czerwca obędzie się korowód. Utrudnienia wystąpią na ulicach: Słowackiego, 3 Maja, Roosevelta, Dąbrowskiego. Wymienione ulice zostaną całkowicie
wyłączone z ruchu między godz. 9:00 a 13:00. Ponadto zwracamy się z prośbą do posiadaczy pojazdów parkujących w ciągu ul. Roosevelta o usunięcie swoich pojazdów z
parkingów w dniu 4 czerwca w czasie przemarszu korowodu w godz. 9:00 – 13:00.
Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.
S tefan P ilaczyński
historia I społeczeństwo
Kalendarium Gubina rok 2006 cd
Pomoc
mile
widziana
„Lubuskie Laury Oswiaty”
11 czerwca Powiatowy Dom
Dziecka w Gubinie po raz
trzeci organizuje „Piknik Rodzinny”. - Na naszą imprezę
zapraszamy rodziny, osoby
zaprzyjaźnione i przyjaciół Namłodsza siostra, 14-letnia Nawoj- szego Domu. Jest to spotkanie
ka, na koniu Cesna w kategorii plenerowe dla wychowanków
i ich najbliższych. Staramy się,
juniorów była piąta.
- 2 kwietnia - pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II
gubińscy filateliści uczcili zorganizowaniem okolicznościowej
wystawy. Jej autorem był prezes
Stowarzyszenia Gubińskich FilaPierwsze zapiski o święcie
telistów Andrzej Szyja.
w powojennej historii miasta
- 19 kwietnia - płk. Jarosława pojawiają się w notatkach TaFrączyka pochodzącego z Gu- deusza Firleja z 1961 r. Pisze o
bina powołano na komendanta swoich pomysłach i planach
Lubuskiego Oddziału Straży Gra- na przyszłość. „Wiosna Gubińnicznej.
ska” ma być organizowana w
- 19 kwietnia - leśnicy Nadle- pierwszą niedzielę maja. Na
śnictwa Gubin i ksiądz Andrzej owe czasy uznano konieczPiela uczcili pamięć Ojca Święte- ność organizowania takich
go Jana Pawła II, sadząc w pobli- imprez ze względu na to, „…że
żu arboretum przy nadleśnictwie miasto nasze leży nad granicą
Dąb Papieski. Podczas uroczysto- i że jako takim interesują się
ści nadleśniczy K. Cichowski przy- Niemcy - sąsiedzi - NRD oraz
Niemcy rewizjoniści z NRF. Ci
ostatni nie szczędzą pieniędzy
ani słów, by wykazywać innym
narodom, że Ziemie Zachodnie Polski są pustką kulturalną.
I tak, w niedzielę 9 maja 1962
r. odbyła się pierwsza „Wiosna
Gubińska”, jako święto miasta.
W tym dniu zorganizowano na
terenie miasta wiele wystaw.
Np.: Gubińskie Towarzystwo
Kultury zorganizowało wystawę plastyczną, wystawę ceramiczną, wystawę pamiątek,
Spółdzielnia Ogrodnicza i Miejska Gospodarka Komunalna
zorganizowały wystawę kwiatów i innych egzotycznych
roślin z terenu Gubina, klub
filmowy „Flaming” wyświetlił
swoje filmy o Gubinie, odbyło się spotkanie pisarzy Ziemi
Lubuskiej z członkami Zarządu
otrzymali Wlodzimierz
Rogowski i Józef Bartkowiak
- 3 marca - w sali narad Urzędu
Miejskiego burmistrz i jego zastępca spotkali się z grupą osób
bezrobotnych z Gubina. Tematem rozmów były między innymi
problemy związane z bezrobociem.
- 15 marca - Krystyna Kaczmarek-Skóra została wybrana prezesem Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Gubinie na
trzecią z kolei kadencję.
- 22 marca – odbył się XI Wojewódzki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, którego gospodarzem była dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Halina
Butkiewicz-Łachowska. Mityng
po raz jedenasty poprowadził
Jerzy Gąsior. Marcin Dobrowolski,
wielokrotny mistrz Polski i brązowy medalista mistrzostw świata
w brydżu sportowym, zaliczanego do czołówki lubuskich brydżystów.
- 31 marca – we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych
zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza. W ROD
„Kresowiak” prezesem ponownie
został Zbigniew Karwecki, przewodniczącym komisji rewizyjnej
Ryszard Majchrzak; ROD „Relaks” - prezes Kazimierz Obara,
przewodniczący KR Ryszard Pietruszka; ROD „Wzgórze” - prezes
ponownie Czesław Czyżowski,
przewodnicząca KR Jadwiga
Wróblewska; ROD „Zorza” - prezes ponownie Jan Skóra, przewodniczący KR Leszek Misuna;
ROD „Żwirek” - prezes Andrzej
Kazimierczak, przewodniczący
KR Józef Kuta.
Kwiecień 2006. A do przekroczenia granicy w Gubinie ciągle trzeba stać w kolejce.
INAS-FID w pokazowym pływaniu, ustanowił nowy rekord kraju
na 100 metrów stylem dowolnym (czas 58.40).
- 22 marca - w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył
się wieczór autorski z udziałem
red. Zygmunta Traczyka. Bohater
spotkania szczególnie dużo miejsca poświęcił swojej współpracy
z prasą wojskową, „Gazetą Lubuską” i Radiem Zachód.
- 23 marca - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się VI Środowiskowy Konkurs Czytelniczo
-Recytatorski „Astrid Lindgren
dzieciom”. Laureatami zostali:
Magda Działkowska SP Chlebowo, Paulina Adamczyk SP 2, Konstancja Płetenicka SP Chlebowo,
Natalia Kondracka SP 1; wyróżnieni zostali: Igor Karasiński SP 2,
Michał Witczak SP 3, Artur Przyborski SP Starosiedle, Paulina Kłos
SP 2, Dominika Kukawka SP Chlebowo, Sylwia Łys SP Starosiedle.
- 30 marca - na gubińskim
Cmentarzu Komunalnym pożegnano ppłk. Stefana Stawskiego,
wieloletniego oficera 5 Dywizji
WP, mistrza międzynarodowego
- marzec - dziewczęta klasy IV
SP 2 zdobyły złoty medal mistrzostw powiatu krośnieńskiego
w siatkówce. Opiekun Anna Gacka. W klasach V bezkonkurencyjny był zespół Tomasza Lasoty
z SP 2. Wśród chłopców klas VI
triumfowali siatkarze prowadzeni
przez Roberta Siegla z SP 3: Maciej Białek, Maciej Iwański, Bartek
Strach, Łukasz Zołoteńko, Łukasz
Niemczyk, Łukasz Tomczyk, Tomasz Świstun, Wojciech Urbaniak, Mariusz Moćko, Damian
Woźniak.
- marzec - drużyna siatkarzy
Gimnazjum nr 2 przygotowana
przez Ireneusza Szmita zdobyła
mistrzostwo powiatu. W zawodach rejonowych w Sulechowie
- brązowy medal (nasi chłopcy
byli przeciętnie o rok młodsi od
swoich rywali).
- marzec - Mściwoj Kiecoń, lat
18, uczeń klasy maturalnej w
Zespole Szkół Rolniczych, wychowanek LUKS Nysa Gubin, na
mistrzostwach województwa
lubuskiego w Drzonkowie zdobył na koniu Nil złoty medal w
skokach przez przeszkody. Jego
aby ten dzień był wyjątkowy i
niezapomniany. Przygotowujemy atrakcje i niespodzianki,
drobne upominki oraz słodki
poczęstunek i grilla. Osoby
chętne do wsparcia naszej inicjatywy zapraszamy do kontaktu. Każda pomoc, zarówno
rzeczowa, jak i finansowa, jest
sroda 25.05.2016
11
dla nas ważna i mile widziana
– mówi Jolanta Papież, dyrektorka placówki.
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z
koordynator Moniką Woźniak
pod numerem telefonu 664
047 538.
(am)
PIERWSZA Wiosna nad Nysa
bliżył historię tego dębu.
- 24 kwietnia - „Lubuskie Laury
Oświaty” otrzymali Włodzimierz
Rogowski - były dyrektor gubińskiego liceum, wiceprezes Gubińskiego Towarzystwa Kultury i Józef Bartkowiak dyrektor Zespołu
Szkół Rolniczych.
- kwiecień - z Pucharu Dolnego
Śląska w Legnicy gubiński Klub
Kyokushin Karate przywiózł trzy
brązowe medale: Rafał Mielżyński (kata i kumite) Mateusz Dworzecki (kumite).
- kwiecień - finały Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży w sztafetowych biegach przełajowych
zdominowali uczniowie szkół z
Gubina. Złoty medal (10x1000):
faworyci, chłopcy z Zespołu
Szkół Rolniczych; złoty - chłopcy
(10x8000) SP 2, srebrny - biegaczki z Gimnazjum nr 2 (Elżbieta
Tórz, Marianna Tórz, Karolina Stępień, Adriana Łogożna, Urszula
Harańczyk, Weronika Spyta, Patrycja Bukowiecka, Paulina Wolak, Aleksandra Folerska, Klaudia
Puszkarska, Justyna Gasiewicz);
srebrny (10x600) - uczennice ZSR.
Z Ziemi Gubińskiej
Zapomniany, lecz godny
przypomnienia
Jak można się dowiedzieć z
„Nowego Gubeńskiego Leksykonu Regionalnego”, mianowany
w roku 1904 na Królewskiego
Dyrektora Muzycznego kompozytor Franz Zierau, swe ostatnie
miejsce spoczynku znalazł na
ówczesnym Cmentarzu Wschodnim (dzisiejszy Cmentarz Komunalny w Gubinie).
W artykule w ówczesnej „Gubener Zeitung” („Gazeta Gubeńska”) z grudnia 1931 roku znajdujemy: gimnazjalny nauczyciel
muzyki Alfreda Kyau relacjonuje
wzruszającą ceremonię pogrzebową ku pamięci zmarłego
kompozytora, organisty i kantora ówczesnego Głównego
Kościoła Miejskiego (dzisiejszy
gubiński Kościół Farny), w którym
na artystyczną pracę F. Zierau poświęcił prawie 30 lat. Fritz Zierau
skupił się na muzyce sakralnej i
w tej dziedzinie stał się, można
Głównego Związku Literatów
Polskich, wieczorek taneczny
połączono z występami estrady poetyckiej. Jak wówczas
wyglądało to święto? Trudno
po latach znaleźć dokumenty i
fotografie tamtych wydarzeń.
Czas zatarł pamięć.
Niemniej jednak święto miasta w kolejnym, 1963 roku, organizowała już lokalna władza.
Na czele komitetu organizacyjnego stanął ówczesny sekretarz
PZPR Jan Kamiński, a w jego
imieniu przygotowaniami zajął
się sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Bronisław
Kaliciak. Wówczas to pierwszy
raz pojawiła się nazwa „Wiosna
nad Nysą”. Święto zorganizowano z ogromnym rozmachem,
momentami zamiary przerastały siły. W organizacji wzięły udział wszystkie zakłady
pracy, wojsko, także szkoły i
przedszkola. Wówczas pierwszy raz ulicami miasta przemaszerował barwny korowód
z udziałem olbrzymiej rzeszy
gubinian. Ten zwyczaj był kontynuowany do 2011 roku, kiedy to obchodzono 50. rocznicę
„Wiosny nad Nysą”.
To niezwykłe święto miasta
na trwałe wpisało się do powojennej historii miasta, i bez
względu na to, jak przebiegało,
jaka była pogoda, organizacja,
zawsze wspominano je przez
długi czas. Tak już będzie chyba do końca.
(sp)
O pr . i przekład : K. F reyer
tak powiedzieć, miejscowym
mistrzem. Był bardzo uzdolnionym organistą, który za pomocą
coraz to innych barw dźwięku i
mieszaniu rejestrów zaskakiwał
słuchaczy, gdyż po mistrzowsku
opanował sztukę gry na królowej
instrumentów, umiejąc wydobyć
z organów dźwięki skrajnie ciche
aż po takie, jakie znajdujemy w
fugach Bacha.
Oprócz szerokiego zakresu
działań w dziedzinie powyższej,
Fritz Zierau dyrygował stowarzyszeniu śpiewaczemu zastrzeżonemu wyłącznie dla mężczyzn,
znanemu pod nazwą „Gubener
Liedertafel”. W pewnym leksykonie z roku 1895 znajdujemy informację, że niemiecki chór męski
stopniowo stawał się potęgą, która poruszyła słuchaczy na świecie. W szeregach takich stowarzyszeń chóralnych zgromadziło się
tysiące, ale to tysiące, mężczyzn,
którzy dzięki wspólnemu śpiewaniu zapominali o wszelkich par-
tyjnych podziałach i wszystkimi
ustami wspólnie śpiewali pieśń
radosną, wolną i skierowaną ku
niebiosom.
Fritz Zierau ujrzał światło tego
świata 30 stycznia 1865 roku.
Mieszkał przy ówczesnej Grüne
Wiese (dzisiejsza ulica Piastowska
w Gubinie). Krewni i przyjaciele
postrzegali go jako człowieka
głębokiej wiary, któremu obca
była wszelka wyniosłość, i który
trzymał się z dala od wszelkich
światowych honorów.
Z zamiłowaniem tworzył motety i pastorały, o których można
powiedzieć, że są dziełami, w
których ten człowiek żyje dalej. Są
jakby testamentowym zapisem,
usilną prośbą, by nie popadły w
zapomnienie i kiedyś, po latach,
ożyły w wykonaniu współczesnych lokalnych miłośników muzyki.
Tekst: Adolf Auga
Opr. i przekład: K. Freyer
12
sroda 25.05.2016
społeczeństwo
Listy do Redakcji
Nadal bywa ciemno
Zdarza mi się wracać późnym
wieczorem ulicami Słowackiego i
Dąbrowskiego. I niestety często jest
tam naprawdę strasznie ciemno.
Nie wiem czyja to wina i kto za to
odpowiada, ale brak oświetlenia jest
naprawdę uciążliwy i niebezpieczny.
Człowiek aż boi się tamtędy przechodzić.
Urszula
Uszy więdną
Mieszkam niedaleko orlika przy
ulicy Roosevelta. Dwa razy w tygodniu pod wieczór grają tam piłkarze. I niby wszystko OK, ale te ich
odzywki do siebie to jest po prostu
skandal. Niektórzy tak okropnie klną
podczas gry, że uszy więdną. Mam
balkon naprzeciw boiska. Dlaczego
mój 4-letni syn ma wysłuchiwać wyrazów na k.., ch.. i p...!? Panowie piłkarze, opamiętajcie się! Może jakaś
reakcja ze strony sędziego lub organizatora ligi?
Jacek
Uwaga na kleszcze!
Zostana beneficjentami
Z okazji przypadających na 12-14 maja Dni Funduszy Europejskich, także w województwie lubuskim nie zabrakło atrakcji związanych z tym świętem.
Miały one miejsce w podzielonogórskim Zaborze, w tamtejszym Lubuskim Centrum Winiarstwa. Fundusze Europejskie w znacznym stopniu przyczyniły
się do rozwoju województwa.
Również w Gubinie – siedzibie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pracownicy w ramach tych dni przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek dla gości,
którymi byli uczniowie i przedszkolacy z miasta. Mówi Marta Krupińska z Euroregionu: Zaprosiliśmy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej siedziby.
Gośćmi były dzieci z miejskich szkół i przedszkoli. Dzieci zapoznaliśmy z pracą naszego biura, zakresami obowiązków. Wraz z koleżanką opowiadałyśmy
im, co to jest Unia Europejska, niejako przy tej okazji przeprowadziłyśmy quiz dla miłych gości, w którym mogli się wykazać wiedzą w tym zakresie. Co to
jest Unia Europejska, które państwa są naszymi sąsiadami, jak wygląda maskotka unijna – to niektóre z pytań w tej zabawie. Dzieci, a szczególnie przedszkolaki, były żywo zainteresowane zwiedzaniem niemal wszystkich pomieszczeń naszej siedziby. Dla przedszkolaków miałyśmy przygotowane drobne
upominki i masę balonów. Szkoda, że nie odwiedziła nas młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - podkreśla Krupińska.
W ciągu dwóch dni siedzibę Euroregionu odwiedziło około 120 dzieci ze szkół i przedszkoli oraz studentka jednego z uniwersytetów.
Antoni Barabasz
aktywne
warsztaty
Na ratunek
nasza krew
Wiele
atrakcji
Brak
czujnosci
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z
Chlebowa zorganizowało w dniach 29
kwietnia - 1 maja Rodzinne Warsztaty
Trzeźwościowe. Zajęcia odbywały się
w Szklarskiej Porębie. Uczestnicy, związani z gubińskim środowiskiem trzeźwościowym, mieszkańcy miasta i gminy Gubin oraz goście z województwa
lubuskiego, brali udział w spotkaniach
z psychoterapeutą. Poruszany był
temat: „Nawroty - objawy - przeciwdziałanie”. Zajęcia w formie grupowej
i indywidualnej poprowadziła Jolanta
Obuchanicz z Ośrodka Terapeutycznego w Ciborzu. Organizatorzy warsztatów przygotowali także wycieczkę krajoznawczą po górach. - We wrześniu
nasze stowarzyszenie planuje drugą
edycję rodzinnych warsztatów trzeźwościowych w podobnej, aktywnej
formie – mówi Aleksander Urbaniak,
prezes SLA.
(am)
Po raz kolejny w tym roku mieszkańcy będą mogli oddać krew, która zasili bank krwi Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tym
razem krwiobus będzie stacjonował
od godziny 10:00 w sobotę 28 maja
przy orliku na ul. Roosevelta, gdzie będzie trwać impreza charytatywna. Zbliżają się wakacje, a to tradycyjnie ciężki
okres dla krwiodawstwa. Odnotowuje
się wtedy sporo wypadków związanych z wyjazdami na urlop. Do ratowania często niezbędny jest ten życiodajny płyn. Zdarza się więc, że krew
niektórych grup wydawana jest tylko
„na ratunek”. Przed wizytą w krwiobusie pamiętajmy o zabraniu ze sobą
dokumentu tożsamości ze zdjęciem i
wpisanym numerem PESEL. Jak warto
zachęcić do oddania krwi? Chyba najbardziej przemawia argument, że sami
kiedyś możemy jej potrzebować. (am)
W środę 1 czerwca o godzinie 16:00
Klub Pretorian z Gubina, Jugendclub
Comet z Guben oraz Fitnessstudio
Bonitas z Guben przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej i
Burmistrza Gubina Bartłomieja Bartczaka organizują Międzynarodowy Dzień
Dziecka. - Zapraszamy dzieci z Guben
i Gubina oraz okolic wraz z rodzicami.
Impreza odbędzie się na terenie stadionu piłkarskiego Cariny Gubin. Przewidujemy wiele atrakcji. Zrobimy wszystko, aby każde dziecko znalazło coś dla
siebie. Już teraz mogę zdradzić, że planujemy pieczenie kiełbasek, degustację
ciast, trening piłki nożnej, prezentację
walk wschodnich, pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu Instruktora Ratownictwa Wodnego oraz gry i zabawy
przy muzyce – wylicza Błażej Dziurdziewicz z klubu sportowego Pretorian.
(am)
10 maja na drogach powiatu krośnieńskiego doszło do trzech kolizji drogowych. We wszystkich przypadkach
sprawcy, nie zachowując ostrożności
i odpowiedniej odległości od poprzedzających pojazdów, najechali na ich
tył. W dwóch przypadkach, które miały
miejsce w Gubinie, sprawcy ukarani
zostali mandatem karnym, w Krośnie
sprawca po zdarzeniu oddalił się. Na
szczęście nikomu nic się nie stało. - Pamiętajmy, że słońce i ładna pogoda
zmniejszają czasami naszą czujność
i sprawiają, że przestajemy zwracać
uwagę na to, co dzieje się na drodze.
Gdy nawierzchnia drogi jest sucha,
czujemy się bardziej pewni i częściej
podejmujemy ryzykowne zachowania.
Należy zwracać uwagę nie tylko na zachowanie innych kierowców, ale także
pieszych – mówi asp. szt. Justyna Kulka
z KPP w Krośnie Odrz.
(am)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim informuje, że ze względu na
łagodną zimę zwiększyła się liczba
występowania kleszczy. - Kleszcze
występują najczęściej na łonie
natury, można je spotkać w lesie,
na łące, w okolicach jezior czy w
parkach miejskich. Żyją w strefie przygruntowej, w miejscach
lekko wilgotnych i obfitujących
w roślinność. Znajdują się w pobliżu trawników i ścieżek, po których chodzimy. Kleszcze w czasie
ukłucia przekazują do krwi ludzi
i zwierząt bakterie i wirusy, które
mogą wywołać groźne choroby zakaźne takie jak :borelioza i
kleszczowe zapalenie mózgu. Najlepiej przed wyjściem na spacer
zadbać o osłonę antykleszczową.
Nakrycie głowy, koszula z długim rękawem, pełne buty, długie
spodnie, stosować środki odstraszające kleszcze i insekty, unikać
wysokich traw, zarośli. Jeśli znajdziemy kleszcza, trzeba go zaraz
usunąć w rękawiczkach, pęsetą
kosmetyczną o wąskich końcach
tak, by usunąć pasożyta w całości.
W aptece można kupić specjalne
kleszczołapki, które działają na zasadzie pompki ssącej. Miejsce po
ugryzieniu zdezynfekujmy spirytusem salicylowym i umyjmy ręce.
W razie wystąpienia zaczerwienienia udajmy się do lekarza – radzi
Janina Kwiatkowska, Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim.
(am)
Jarmark 11 czerwca
Jak poinformowała gazetę organizatorka Jarmarku Staroci na pl.
św. Jana Pawła II, kolejny jarmark
odbędzie się 11 czerwca w tym
samym miejscu. Początek o godz.
10.00. Następne spotkania będą
odbywały się zawsze w pierwszą
sobotę miesiąca.
(sp)
społeczeństwo
Z bukietem kwiatów dla mam
12 maja br. Dorota Hajnas zorganizowała dla dzieci z oddziału przedszkolnego 3 i 4-latków przy Zespole
Szkół im. M. Kopernika w Gubinie
wycieczkę do ogrodów działkowych.
Oprowadzał po nich doświadczony
działkowiec A. Kosiński. Dzieci poznały ogród w odsłonie wiosennej,
dzięki czemu miały możliwość zaobserwować kwitnienie drzew, krzewów
i kwiatów, a także zobaczyć kiełkujące
warzywa. Zapoznały się także ze sposobem ekologicznej uprawy warzyw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Gubinie to placówka szczególnie zasłużona w kształceniu dzieci specjalnej
troski. Powstała pół wieku temu i początkowo funkcjonowała pod nazwą
Szkoła Podstawowa nr 5, następnie
jako Państwowy Zakład Wychowawczy, a od 1984r. działa pod obecną
nazwą. Dzięki zaangażowaniu wielu
osób: Rady Rodziców, grona pedagogicznego i dyrekcji, 20 maja br.
Ośrodek otrzymał nowy sztandar. W
uroczystości, która odbyła się w Gubińskim Domu Kultury, uczestniczyli
m.in.: wicestarosta powiatu krośnieńskiego Grzegorz Świtalski, wiceburmistrz Gubina Justyna Karpisiak,
Sekretarz Gminy Gubin Wanda Łakoma, Jacek Czerepko – radny powiatu
Galeria Ratusz coraz częściej funduje
koneserom sztuki głębokie, kulturalne
przeżycia. 29 kwietnia Galeria jawiła się
wyjątkowo kolorową i radosną, gdyż
tak ją rozjaśniły pełne słońca obrazy
Edwarda Gałustowa, malarza urodzo-
O pokoju i pojednaniu
W niecodziennej atmosferze 7 maja
br. odbyła się kolejna msza ekumeniczna przy krzyżu pojednania w
Kosarzynie. Pierwszymi na miejscu
uczestnikami mszy byli rowerzyści z
Krosna Odrzańskiego. Później przybył
ks. Zbigniew Samociak, organizator
tego przedsięwzięcia, a następnie duchowni z Guben, Neuzele, Görlitz. Gośćmi byli też wierni z Czech, Holandii
oraz mieszkańcy Kosarzyna, pobliskich
miejscowości i miast: Krosna Odrzańskiego i Gubina. Mszę celebrowali
księża katoliccy: Z. Samociak z Krosna
Odrzańskiego oraz ks. Uwe Aschenbrener z Guben, także trzech pastorów,
w tym kobieta. Grała orkiestra dęta z
krośnieńskiego, ks. dziekan Ryszard niemieckiego Mëlroze. Pastor Michael
Rudkiewicz, dyrektorzy placówek
szkolnych i wychowawczych, instytucji współpracujących oraz goście
z Niemiec. Byli także rodzice i – naturalnie – uczniowie Ośrodka. Sztandar
z rąk przedstawicieli Rady Rodziców
odebrała dyr. Halina Butkiewicz-Łachowska, przekazując go następnie
szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Uczniowie najmłodszych klas
złożyli na nowy sztandar uroczyste
ślubowanie. W artystycznej części
programu owacje zebrał Kazio Homa
wcielający się w postać Andrzeja
Rosiewicza, śpiewając przebój „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”. Okazały tort był miłym zakończeniem tej uroczystości.
Antoni Barabasz
Wyzlocona Galeria
nego w Armenii, wiele lat mieszkającego i gruntownie wykształconego na
kolejnych wydziałach studiów w Witebsku, aktualnie tworzącego od kilku
lat na Dolnym Śląsku. Gałustow to słusznej postury elegancki gość z mickiewi-
13
Ukazał się 33. numer biuletynu
i owoców oraz zestawem narzędzi
niezbędnych do pracy w ogrodzie.
Wycieczka ukazała im różnice między
ogrodem wiosennym, a jesiennym.
Radosny nastrój, który towarzyszył
dzieciom, sprzyjał lepszemu poznaniu otaczającego ich świata. Miłym
akcentem na zakończenie edukacyjnej eskapady był słodki poczęstunek
przygotowany przez właściciela działki, A. Kosińskiego. Przedszkolaki wróciły do domów z bukietami kwiatów
dla swoich mam.
(red.)
Sztandar dla Osrodka
sroda 25.05.2016
czowską bujną czupryną, władający
poprawną polszczyzną, popularny nie
tylko na Białorusi, Ukrainie, ale również
w Rosji, Gruzji, Niemczech, Holandii,
Austrii, Włoszech i innych krajach. Nagród, nawet tych na prestiżowych konkursach, nie podejmę się wymieniać,
bo jest ich multum. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał dyrektor GDK
Janusz Gajda, witając licznie zgromadzonych gości. Obecni byli m.in. radni
powiatowi i miejscy, gubińscy twórcy,
społecznicy, wiele studentek UTW. Byli
goście z Guben i Krosna Odrz. Wyeksponowane, pokaźne w rozmiarach
płótna biły blaskiem złota z niesamowitym urokiem. Jeśli przyjrzeć się lepiej nawet tym wirującym jaskrawym
mirażom, to można dojrzeć misternie
splecioną z drobiazgów wspaniałą,
wieloznaczną spiralę. „Alegoria morza” to niemal bajkowy, wyśniony widok, na którym wspaniałe, wycackane
damskie oblicza wśród w ławicy wypasionych ryb i świetlistych morskich
nenufarów oczarowują każdego.
Oleg Sanocki
Nieco szybciej niż zazwyczaj ukazał
się kolejny numer biuletynu SPZG „Gubin i Okolice”. A w nim jak zwykle całe
mnóstwo ciekawych tekstów. niejako
wiodącym jest temat związany z historią powiatu gubińskiego. Autorzy
– Włodzimierz Rogowski i Stanisław
Turowski – w pierwszej części artykułu omawiają historię powiatu od 1945
roku do 1 stycznia 1999 roku kiedy to
powstał powiat krośnieński. Druga
część tekstu (wrzesień 2016) będzie
omawiała działania związane z wieloma próbami zmiany nazwy powiatu.
Kazimiera Kędzierska pisze obszernie o
organizacji szkół wiejskich, w latach powojennych, na Ziemi Gubińskiej. Możemy także dowiedzieć się o tym, Czy
jest nadzieja na odbudowę wilii Wolfa
w parku im. A. Waszkiewicza. Obszerne wspomnienia o swoich rodzicach
przytacza Hanna Bilińska – Stecyszyn.
Jak wyglądało wówczas życie na ulicy
Słowackiego? Warto przeczytać. O uroczystości pod Krzyżem Pojednania w
Kosarzynie pisze Jadwiga Warzyńska.
To piękne spotkanie stało się już tradycją. Biuletyn można otrzymać w biurze
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przy ul. 3 Maja 2.
(sp)
Domke wykonał na rozpoczęcie mszy
św. pieśń „Pokój zostawiam wam - Friede soll mit euch sein”. Psalm 90 czytano
na przemian po polsku i niemiecku. Ks.
Z. Samociak i pastor Dschin-u Oh czytali
ewangelię św. Jana.
Przekaz z homilii trafił w serca wielu
zgromadzonych. Ksiądz mówił o szczególnym miejscu tej mszy, która jednoczy poprzez rzeki Nysę Łużycką i Odrę
dwa kraje - Polskę i Niemcy. Przekazanie znaku pokoju i podziękowanie Karin Wolf, twórczyni Krzyża Pojednania,
oraz organizatorom zakończyło mszę. Nie zachował ostrożności
Uczestnicy mogli się poczęstować herNiedaleko Dzikowa w poniedziałek
batą, kawą i ciastkiem przygotowanym
przez mieszkańców i radę sołecką Kosa- 16 maja doszło do kolizji. W godzinach
rzyna.
Jadwiga Warzyńska przedpołudniowych zderzyły się tam
trzy auta. Kierowcy jechali w stronę
Gubina. Przez ponad dwie godziny droga była zablokowana. Na badania do
szpitala przewieziono dwie kobiety. Na
szczęście nie odniosły one poważniejszych obrażeń. Przyczyna kolizji była po
stronie kierowcy Opla Corsy, który nie
zachował ostrożności oraz odpowiedniego odstępu i uderzył w Peugeota.
Ten z kolei „wpadł” na kolejne auto. am
Niespodziewany gość !
moim zdaniem
Ryszard Kościesza
Ziemia Gubińska to miejsce, w którym:
pracuję, mam rodzinę, i mieszkam
Najchętniej wypoczywam:
we własnym ogrodzie
Ulubione danie: pieczeń w sosie z zasmażaną kapustą
Wymarzone miejsce na wakacje:
Nowa Zelandia
Praca jest dla mnie: obowiązkiem i
przyjemnością
Muzyka, film, czy książka? książka
przy dobrej muzyce
Moja najlepsza cecha to: rzetelność
Moja najgorsza cecha to: zbytnie
przywiązanie do szczegółów
Ostatnio najbardziej u ludzi denerwuje mnie: rozpolitykowanie
Szczęście to: byc w otoczeniu przyjaznych ludzi
Znany aktor filmowy Tomasz Oświeciński, czyli filmowy Andrzejek ze znanego serialu „M jak Miłość”, wraz z córką
Mają i swoją partnerką życiową Luizą w
przedostatni weekend kwietnia gościł
– na zaproszenie wychowanków – w
Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie.
Radości i opowiadań z obydwu stron
było co niemiara. Znamienity gość wraz
z wychowankami placówki zwiedził
Gubin i sąsiedni Guben, zorganizowano
i rozegrano mecz w ping - ponga, było
wspólne ognisko i wiele, wiele pytań.
Niebawem, z okazji festynu, jaki szykują
wychowankowie placówki, pan Tomasz
po raz kolejny (o ile obowiązki zawodowe pozwolą) odwiedzi gubiński i krośnieński dom dziecka. Antoni Barabasz
14
sroda 25.05.2016
SIATKÓWKA Zbliża się termin rozegrania II Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego o Puchar Starosty w
Siatkówce Plażowej. W tym roku zawody odbędą się w poniedziałek 30
maja. Rozpoczęcie o godzinie 9:00
na boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie. Mistrzostwa
zostaną przeprowadzone w kategoriach: dziewczęta i chłopcy gimnazjów - „trójki” i szkół ponadgimnazjalnych - „dwójki”. Zwycięzcom
w każdej kategorii zostaną wręczone medale i upominki. Zachęcamy
mieszkańców do przyjścia i kibicowania młodym sportowcom. (am)
sport
SOFT DART 6-osobowa reprezentacja Gubińskiej Ligi Soft Darta wybrała się 15 maja do Legnicy,
aby wziąć udział w regionalnych
eliminacjach Mistrzostw Europy w
Chorwacji. Dzielnie walczyli: Kuba
Klucznik, Rafał Żurko, Przemysław
Lehmann oraz Daniel Dąbrowski.
Choć żadnemu z nich nie udało się
dostać do kadry, to jednak zebrali
sporo cennego doświadczenia. Marta Dąbrowska i Małgorzata Żurko w
stawce 20 zawodniczek zajęły odpowiednio 7 i 13 miejsce. Do kadry
narodowej awansowały po 3 osoby
z grupy męskiej i żeńskiej.
(am)
JEŹDZIECT WO W dniach 5-8
maja w Drzonkowie odbyły się polsko-niemieckie zawody. Wystartowało 250 koni. - W konkursie koni
4-letnich zajęłam 2 miejsce oraz 3
na koniu Carizma MK. W konkursie
Średniej Rundy byłam 3 na koniu
Charyzma W i 5 na Don Juanie. W
sobotnim konkursie dużej rundy
udało mi się zająć 2 miejsce na koniu Don Juan. A w niedzielnym
Grand Prix zajęłam 9 miejsce. W zawodach dobrze spisały się zawodniczki naszego klubu Wiktoria Mrugałaa i Julia Wieczorek – relacjonuje
Nawojka Kiecoń.
(am)
Zwycięstwo siatkarzy z ZSO w Lubuskiej Gimnazjadzie
BIEGI Zachęcamy zwolenników
biegania z Gubina i okolic do wzięcia udziału w Biegu sztafetowym
z okazji święta 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej pod
nazwą „Siedemnastka”. Odbędzie
się on 1 lipca br. w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Głębokie.
Długość trasy wynosi 20,6 km. Zgłoszenia zespołów wyrażających chęć
startu w zawodach przyjmowane są
na adres: [email protected]
do 29 czerwca. Dodatkowe informacje dotyczące biegu uzyskać można u organizatora zawodów pod
adresem e-mail 17wbz.wp.mil.pl
oraz numerem telefonu: 26 167 43
94 lub 504 207 275. - W zawodach
mogą wziąć udział zespoły pięcioosobowe, w składzie których musi
znajdować się co najmniej jedna
kobieta. Zawodnicy startują bez kategorii wiekowych. Każdy z zawodników zespołu musi pokonać co
najmniej trzykrotnie zmianę według
kolejności zmian. Zwycięski zespołu
otrzyma Puchar Dowódcy 17 WBZ,
natomiast trzy najlepsze zespoły
nagrody rzeczowe – wyjaśnia Oficer
Prasowy 17WBZ p.o. por. Dorota Kusiak.
(am)
Po raz drugi z rzędu uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie pod wodzą Sylwestra Cichosza zdobyli złoty medal Lubuskiej Gimnazjady. Zawodnicy z Gimnazjum nr 2 w Gubinie bez większych problemów wygrali dwa mecze stosunkiem 2:0 z Gimnazjum z Sulęcina oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejny raz potwierdzona została
dominacja tej szkoły w rozgrywkach siatkarskich w województwie lubuskim. Zdobycie pierwszego miejsca w województwie premiuje gubiński zespół do udziału w Mistrzostwach Polski Gimnazjów, które w tym roku odbędą się w Kołobrzegu. W skład zwycięskiego zespołu weszli następujący zawodnicy: Jakub Karpiński, Adrian Trzaska, Krzysztof
Ziółkowski, Robert Giedrowicz, Dariusz Sitko, Mateusz Liczbański, Patryk Czerniawski, Mateusz Stawiński, Szymon Borowski, Emil Biesiadecki, Patryk Krześlak i Marcin Kiełek.
Warto dodać, że Patryk Krześlak został wybrany na najlepszego zawodnika turnieju. Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu, tym razem na Mistrzostwach Polski.
(am)
Legijny Gubin swietuje dublet
Na 100-lecie Legia Warszawa
zdobyła Puchar oraz Mistrzostwo
Polski. Dlaczego o tym piszemy?
Ponieważ od niedawna w naszym
mieście działa fanklub „Legijny Gubin”. Jego założycielem jest Rafał
Koszczyc. – Fanklub powstał w marcu tego roku, choć pomysł zrodził
się dawno. Oglądamy razem mecze,
zamawiamy gadżety... Naszym celem jest skupienie jak największej
liczby fanów Legii w okolicy. Moim
osobistym marzeniem jest oficjalne
członkostwo Legijnego Gubina w
Stowarzyszeniu Kibiców Legii Warszawa – mówi R. Koszczyc. Fanklub
liczy ponad 20 osób, wspólnie oglądają mecze w telewizji. Zdarzają się
także wyjazdy, aby zobaczyć zespół
„na żywo”. - Pierwszy oficjalny wy-
jazd „Legijnego Gubina” miał miejsce na finał tegorocznego Pucharu
Polski – dodaje Rafał, którego zapytaliśmy też, skąd wzięła się u niego
fascynacja tym klubem? - Moja pasja narodziła się w połowie lat 90.,
ale tak na poważnie rozwinęła się
w 2007 roku, gdy zamieszkałem w
Żyrardowie. Tam doświadczyłem fanatyzmu do Legii. Wtedy zacząłem
chodzić na Żyletę. W Gubinie bycie
kibicem Legii nie jest łatwe. Większość kibicuje Lechowi lub Zagłębiu
i pała sporą niechęcią do stołecznego klubu. Przy okazji chciałbym
wszystkim podziękować za pomoc i
zaangażowanie przy tworzeniu „Legijnego Gubina” – kończy.
Andrzej Matłacki
SZACHY W Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie w dniach 14-15
maja odbył się turniej. W zawodach
dla dzieci do lat 12 pierwsze miejsce zajął Hubert Kwiecień, przed
Szymonem Bezdziczkiem i Kaliną
Markowską (wszyscy Gubiński Klub
Szachowy). W kategorii otwartej
zwyciężył Bogdan Hadryś (ŻKSz.
Żary), drugi był Andrzej Pilczuk, a
trzeci Henryk Kowalski (GKSz.)
Łącznie wystartowało 46 zawodników. W najbliższym czasie czekają
nas kolejne szachowe zawody: 10
czerwca Finał Gubińskiej Akademii
Szachowej, 11 czerwca Turniej Szachów Aktywnych w Gubinie oraz
11-12 czerwca Turniej Szachów Klasycznych. Informacji na ten temat
udziela instruktor gry w szachy Robert Rogala pod numerem telefonu
512 235 202.
(am)
PIŁKA NOŻNA Dobiegają końca
rozgrywki sezonu 2015/16 zielonogórskiej klasy okręgowej. Awans do
IV ligi świętują już piłkarze TS Przylep. Średnio wiedzie się drużynie Cariny. Po remisie ze Zrywem Rzeczyca
3:3, gubinianie znów zgubili punkty,
remisując u siebie z Czarnymi Rudno 1:1. W najbliższym czasie nasz
zespół podejmie Błękitnych Ołobok.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 28
maja. Pierwszy gwizdek o godzinie
17:00.
(am)
„Stop dopalaczom!”
Substancje psychoaktywne, to
bardzo ważny temat nie tylko w naszym regionie. O niebezpiecznych
syntetykach trzeba głośno mówić i
konsekwentnie uświadamiać społeczeństwu grozę, jaką niosą ze sobą
dopalacze. Doskonale zdają sobie
z tego sprawę członkowie grupy
„OTWARTE” oraz Pracowni Orange
w Gubinie, którzy postanowili zabrać i w tej sprawie głos.
Młodzież rozpoczęła całą akcję
pół roku temu. Zaczęło się od koncertów, które, poza corocznym hasłem „Stop przemocy!”, w tym roku
były sygnowane także frazą „Stop
dopalaczom!”. Tym samym odbyły
się dwa duże eventy - koncert rockowy Kobranocki oraz hip-hopowy
Ad.M.y i Sariusa. Oba wydarzenia
opisane były już na łamach „Wiadomości Gubińskich”.
Kolejnym punktem realizowanym przez członków młodzieżowej
grupy i „Pomarańczowej Sali” były
warsztaty z upcyclingu, na których
wykonano „śmieciowych ludzi”,
czyli wypychane makulaturą kukły.
- Upcycling to ewolucja, a zarazem
rewolucja w recyclingu. Również
ma na celu zmniejszenie ilości odpadów i zużycie surowców naturalnych, również polega na przetwarzaniu rzeczy i materiałów zużytych,
ogłoszenia I społeczństwo
ale w przedmioty o wyższej wartości, o nowym, często zaskakującym
zastosowaniu. Najprościej – polega
na przerabianiu śmieci w produkty
użytkowe albo w dzieła sztuki – tłumaczy Kasia Mikołajewska, z Pracowni Orange w Gubinie.
Wypychane makulaturą kukły powstały zatem nie bez kozery. Zostały one użyte przy tworzeniu spotu,
który ma zniechęcać ludzi do brania
„chemicznych świństw”. Obejrzeć go
mieszkania, lokale
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe w
bloku 72 m2 plus piwnica, parter. Niskie koszty
utrzymania. Dobra lokalizacja, o. E. Plater. Tel.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
609 257 230.
negocjacji. Tel. 791 127 765.
SPRZEDAM mieszkanie w centrum Gubina,
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127
77 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba,
765.
ogrzewanie gazowe i kominkowe. Cena do
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 3
pokojowe, I piętro, o. E. Platter. Tel. 603 773 240. uzgodnienia. Tel. 507 550 087.
SPRZEDAM mieszkanie w Zielonej Górze,
SPRZEDAM mieszkanie 43 m2 w Gubinie,
ul. Piastowska. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, ul. II Armii, 43 m2. Po generalnym remoncie.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, pomieszczenia
przedpokój, WC. Cena: 120 tys. zł. Tel. 609 351
gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 507
747.
550 087.
WYNAJMĘ mieszkanie: 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, umeblowane, w bloku na os. E. Plater. DO WYNAJĘCIA pokój. Tel. 694 148 101.
Tel. 600 729 943.
SPRZEDAM dom wolnostojący, parter z
NAPRAWA gazowych urządzeń grzewczych
poddaszem, wraz z garażem,. 187 m2 pow.
(kotły c.o. i podgrzewacze wody) – Autoryzoużytkowej. Pow. działki 1100 m2. Ogrzewanie
wany Serwis„Termet”Wojciech Sendera. Tel.
gazowe i kominkowe. Spokojna dzielnica w
502 64 30 30 lub 68 359 55 55.
Gubinie. Tel. 609 257 230.
USlUGI
Dyżury aptek 01-04 każdego miesiąca APTEKA „Pod Basztą”, ul. 3 Maja 1, tel. 68 455 41 40
05-08 każdego miesiąca APTEKA „Przy Szpitalu”, ul. Śląska 37 a, tel. 68 359 51 59
09-12 każdego miesiąca APTEKA „Nasza”, ul. Kossaka 1, tel. 68 454 26 59.
13-16 każdego miesiąca APTEKA „Nowa”, ul. Kinowa 2, tel. 68 359 49 75.
17-19 każdego miesiąca APTEKA „Familijna”, ul. Śląska 39 a, tel. 68 359 38 32.
20-23 każdego miesiąca APTEKA „W Galerii”, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 68 391 52 45
24-27 każdego miesiąca APTEKA „Z misiem”, ul. 3 Maja 10, tel. 728 551 539
28-31 każdego miesiąca APTEKA „Centrum”, ul. Chopina 4, tel. 68 359 39 52.
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres
21 dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
można na serwisie YouTube, wpisując w wyszukiwarce „Dupalacz”.
- Podczas krótkiego filmu obejrzeć
możemy tytułowego Dupalacza,
który w wyjątkowo brutalny sposób
traktuje wykonane wcześniej przez
członków grupy kukły, rozmieszczone w różnych charakterystycznych miejscach w Gubinie. Jest to
oczywiście metafora wyniszczenia,
jakiego owe substancje dokonują
na ludzkim organizmie – wyjaśnia
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr. Pokoju
21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68
451 86 09.
Wojtek Siwik z ZSO w Gubinie - reżyser spotu.
Akcja wzbudziła wiele kontrowersji. Kukły rozmieszczone w przestrzeni miejskiej już następnego
dnia... - ...Zostały „aresztowane”
– mówi Marcin Gwizdalski z Gubińskiego Domu Kultury. - Mieszkańcy
naszego miasta odczuwali spory
dyskomfort z powodu manekinów.
Ciekawe, czy tak szybko i negatywnie mieszkańcy reagują na ludzi pod
wpływem alkoholu czy dopalaczy?
- zastanawia się M. Gwizdalski. Jednak akcja przynosi coraz widoczniejsze skutki. Popularność samego
klipu rośnie, a co za tym idzie, idea,
która przyświecała twórcom, rozpowszechniana jest wśród kolejnych
odbiorców. Pozostaje nam mieć
nadzieję, iż przesłanie trafi do odbiorców i niebezpieczne syntetyki
przestaną być tak dużym zagrożeniem i powodem niepotrzebnych
samobójstw.
Akcja „Stop dopalaczom!” bynajmniej się nie kończy. Przed nami kolejne eventy o tematyce sprzeciwu
wobec wyniszczających substancji
psychoaktywnych. Więcej informacji w Internecie i na łamach „Wiadomości Gubińskich”.
WS
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
PRACA
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
POJAZDÓW „GÓRA”
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
Legalizacja tachografów cyfrowych
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208.
ZATRUDNIĘ ślusarza-szlifierza przy produkcji
ogrodzeń metalowych. Tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ osobę do montaży ogrodzeń
metalowych na terenie Niemiec. Wymagane
prawo jazdy kategorii B. Tel. 660 721 300.
ZATRUDNIĘ pilnie do pracy na stanowisko
fryzjer. Tel. 669 323 826.
ZATRUDNIĘ stylistkę paznokci. Tel. 504 505 746.
ZATRUDNIĘ dorywczo osobę z
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doświadczeniem do prac ogrodowych. Tel. 660
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin 721 300.
obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
OFERTY PRACY
SCHODY drewniane, balustrady, wyrób i
W NIEMCZECH DLA ELEKTRYKÓW,
montaż. Tel. 609 351 799.
SPAWACZY I MECHANIKÓW Z
KIEROWNIK budowy, uprawnienia
KOMUNIKATYWNĄ ZNAJOMOŚCIĄ
budowlane, doświadczenie, poradzi, poproJĘZYKA NIEMIECKIEGO, Z
wadzi budowę, adaptacja projektów, projekty.
WYKSZTAŁCENIEM ZAWODOWYM.
Załatwi sprawy w urzędach związane z budową
POSIADANIE WŁASNEGO SAMO(pozwolenie na budowę, zmiana sposobu
CHODU.
użytkowania, inne). Przeglądy techniczne
ORIZON GmbH
Art.62 ust.1 pkt 1 i 2 Prawa Budowlanego
[email protected]
Gubin. Tel. 504 352 015.
tel. +48 664 517 446.
CIĘCIE plazmowe CNC – usługi. Tel. 660 721
300.
MALOWANIE proszkowe – usługi. Tel. 660
NIEMIECKI biznesmen z Cottbus, 55 lat
721 300.
poszukuje polskiej kobiety do 35 lat., możliwie
blisko Gubina. Tel. 49 177 297 07 06.
SZUKAM przyjaciółki do wspólnego życia w
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul. wieku 50-65 lat. Mam 59 lat, 175 cm wzrostu,
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609 703 75 kg. Jestem spontaniczny. Bardzo lubię
przyrodę i zwierzęta. Ponieważ jestem Niem402/68 451 86 09.
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód, zarejes- cem, mile widziana znajomość j. niemieckiego
w stopniu komunikatywnym. Tel. 0049 35 695
trowany. Tel. 786 114 757.
18 40 12 lub 0049 178 195 83 64.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul. Obr.
towarzyskie
rózne
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
sroda 25.05.2016
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
sroda 25.05.2016
społeczeństwo
Zamieszczamy fragment regulaminu określającego zasady
realizowania usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Gubina.
§1
1. Regulamin określa zasady realizowania zadania usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina, które
obejmuje demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie
lub załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest.
2. Dofinansowanie zadania określonego w ust. 1, realizowane
będzie ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
3. Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na
realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego
Regulaminu, mogą ubiegać się:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
e) jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.
§2
1. Usługa nie obejmuje refundacji za usuwanie wyrobów
zawierających azbest, których odbiór, transport i utylizację
podmiot zlecił we własnym zakresie. Obejmuje natomiast
dwa przypadki: demontaż, transport i utylizację lub
transport i utylizację wyrobów zawierających azbest już
zdemontowanych.
2. Usługa nie obejmuje kosztów zakupu i montażu pokryć
dachowych zastępujących wyroby zawierające azbest oraz
pozostałych kosztów nie związanych z wykonywaniem usług,
o których mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
§3
1. Warunkiem skorzystania ze środków przeznaczonych na
usuwanie wyrobów zawierających azbest jest złożenie
wniosku w Urzędzie Miejskim, na obowiązującym
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
2. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Gubinie
lub na stronie internetowej: www.gubin.pl
3. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a. Informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których były lub są wykorzystywane
wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz.
31);
a. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów
zawierających azbest;
b. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w
przypadku nieruchomości stanowiącej własność kilku osób
należy dołączyć zgody wszystkich pozostałych współwłaścicieli
na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu, a w
przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty w
powyższym zakresie lub zgoda wszystkich współwłaścicieli);
c. Kopię potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym
w Krośnie Odrzańskim zamiaru usunięcia wyrobów
zawierających azbest z budynku, dokonanego na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem robót lub kopię pozwolenia na
budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub
zmiany wyglądu obiektu np. konstrukcji dachu;
d. Kopię zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis (dot.
Osób prowadzących działalność gospodarczą);
§4
1. Po podpisaniu umowy o udzielenie pomocy w usuwaniu
wyrobów zawierających azbest i wyłonieniu przez Gminę
Gubin o statusie miejskim wykonawcy, Wnioskodawca
indywidualnie uzgodni z wykonawcą termin prac związanych
z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów
zawierających azbest lub z transportem i unieszkodliwianiem
wyrobów zawierających azbest już zdemontowanych. Termin
ten nie może być dłuższy niż przewidziany w umowie
pomiędzy Gminą a Wykonawcą usługi.
UWAGA! Całe Zarządzenie NR 88.2016 Burmistrza Miasta Gubina
z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
realizowania przez Gminę Gubin o statusie miejskim usługi usuwania
odpadów zawierających azbest z terenu miasta Gubina dostępne jest
na www.bip.gubin.pl - Zakładka Ochrona środowiska
A co z lekami?
Proszę, niech Pan spojrz y,tu
mamy odpowiedni pojemnik –
mówi kierowniczka jednej z gubińskich aptek. W innej zaś aptece
kierowniczka mówi, że właśnie
usłyszała od jednej z kupujących
osób, że stare lekarstwa po prostu
wyrzuciła do kanalizy...
Zwróciliśmy uwagę, gdzie można oddać niewykorzystane i często przeterminowane lekarstwa,
znajdujące się w wielu domach.
We wszystkich aptekach obecnie
znajdują się odpowiednio oznakowane pojemniki, do których należy wrzucić nieprzydatne lekarstwa
(zarówno tabletki, jak i maści, kremy i płyny). Każda apteka, zgodnie
z postanowieniem Ministra Zdrowia, musi prowadzić dokumentację
przekazanych do utylizacji przez
odpowiednio upoważnione firmy
przeterminowanych, wycofanych z
obrotu lub zniszczonych lekarstw.
Kierownik apteki musi ją udostępnić na żądanie Narodowego Funduszu Zdrowia lub odpowiednich
organów. Jeżeli zaś chodzi o tzw.
środki psychotropowe i odurzające, to protokół przekazania musi
być dodatkowo podpisany przez
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Dokumentacja musi
być zgodna ze wzorem stanowią-
cym załącznik do Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 18 października
2002 roku. Wyszczególnia się w niej
nazwę specyfiku, jego ilość, postać
farmaceutyczną i dawkę jednostkową leku lub wyrobu medycznego oraz numer serii produkcyjnej i
termin ważności. Taki odpowiednio
podpisany protokół musi być przechowywany w aptece przez 5 lat.
Apteka musi również posiadać
podpisaną z wyspecjalizowanym,
uprawnionym do utylizacji odbiorcą, umowę. Natomiast na wyco-
fywane z użycia, zniszczone bądź
uszkodzone termometry rtęciowe
apteka musi posiadać oddzielny
pojemnik.
Zebrane w ten sposób lekarstwa
trafiają do tzw. spalarni odpadów
medycznych, gdzie w odpowiednio
kontrolowanych pod względem
biologiczno-ekologicznym procesie są spalane, by ograniczyć do
absolutnego minimum szkodliwą
emisję do środowiska.
Antoni Barabasz
Warto wiedziec
Zasady prawidłowej segregacji odpadów
Papier
Wrzucamy:
*gazety, czasopisma, książki, ulotki,
katalogi, zeszyty, papier szkolny i biurowy, torby i worki papierowe, papier
pakowy, złożone „na płasko” – tektura i kartony
Nie wrzucamy:
*kartonów po sokach i mleku (tzw.
tetrapaków), mocno zabrudzonego i
zatłuszczonego papieru, papieru woskowego, termicznego i faksowego,
opakowań z zawartością, tapet, worków po materiałach budowlanych,
pieluch, artykułów higienicznych i
kosmetycznych.
Uwagi do segregacji papieru:
*kartony i pudełka muszą być poskładane tak, by zajmowały jak najmniej miejsca, nie trzeba usuwać
zszywek, spinaczy i niedużych ilości
taśmy klejącej.
Tworzywa sztuczne
Wrzucamy:
*puste, zgniecione plastikowe butelki po napojach, puste plastikowe
opakowania po kosmetykach, chemii
gospodarczej, torebki i worki foliowe,
plastikowe opakowania po żywności, zakrętki z butelek i słoików, puste
puszki po napojach i żywności, puste
opakowania po aerozolach, drobny
złom, części metalowe, zgniecione
kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapakach)
Nie wrzucamy:
*butelek i opakowań z zawartością,
opakowań po lekach, strzykawek,
opakowań po olejach przemysłowych i smarach, opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin,
puszek, pojemników po farbach i
lakierach, styropianu, sprzętu AGD i
RTV, baterii i akumulatorów, opon i
gumy, zderzaków samochodowych,
mebli i węży ogrodowych.
Uwagi do segregacji tworzyw
sztucznych: *wszystkie butelki i opakowania muszą być puste i zgniecione tak, by zajmowały jak najmniej
miejsca, nie trzeba odkręcać nakrętek, zdejmować etykiet i krążków z
szyjek butelek, opakowań nie trzeba
myć.
Szkło
Wrzucamy:
*Puste, szklane butelki po napojach, puste słoiki bez nakrętek, inne
szklane opakowania
Nie wrzucamy:
*szyb okiennych i samochodowych, termometrów i strzykawek,
żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, luster, ekranów
(tzw. lampy kineskopowe) i lamp radiowych i telewizyjnych, zniczy, szkła
żaroodpornego i zbrojonego, cera-
miki, porcelany, fajansu, kryształów,
szkła gospodarczego (misek i talerzy,
kubków i in.), doniczek
Uwagi do segregacji szkła:
*butelki, słoiki, opakowania muszą
być puste, należy odkręcić metalowe/plastikowe nakrętki, nie trzeba
usuwać etykiet, nie trzeba myć opakowań.
Bioodpady
Wrzucamy:
*resztki żywności i odpady roślinne, obierki z owoców i warzyw oraz
ich części, zepsute warzywa i owoce,
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie,
kwiaty cięte i doniczkowe, ziemię po
kwiatach, trociny, skoszoną trawę, liście i drobne gałęzie.
Nie wrzucamy:
*mięsa, kości i ości ryb, folii, szkła,
metalu, nabiału (serów, jogurtów
itp.), płynnych resztek żywności, popiołów z pieca i kominka, kamieni,
odchodów zwierzęcych, padłych
zwierząt, żwirku dla kota, płyt wiórowych, pieluch, artykułów higienicznych.
Uwagi do segregacji bioodpadów:
*odpady powinny być wyrzucane
bez opakowań, tj. worków, siatek,
słoików.
Jeżeli nadal mamy wątpliwości,
gdzie wyrzucić dany odpad, należy
wrzucić go do pojemnika na odpady
zmieszane!
Jest jeszcze możliwość składania wniosków o dofinansowanie prac związanych z utylizacją odpadów a
zbestowych (eternitu). Dotychczas zgłoszono 10 wniosków dotyczących utylizacji około 1100 m kw.
powierzchni pokryć dachowych. Urząd posiada zabezpieczenie finansowe na utylizację na łączną
powierzchnię około - 3000 m kw. pokryć dachowych.