kWS lIVIUS - Osadkowski SA

Transkrypt

kWS lIVIUS - Osadkowski SA
katalog agrotechniczny JESIEŃ 2016. Zboża
Klasa: A
pszenica ozima
KWS LIVIUS
Rejestracja: Polska 2013 | Hodowla: KWS Lochow
REKORDOWE PLONOWANIE, MOCNE ROŚLINY, DORODNE ZIARNO
Zalety
bardzo wysokie i stabilne plonowanie we wszystkich rejonach Polski
bardzo grube ziarno o bardzo wysokiej liczbie opadania, wysokim wyrównaniu oraz dobrej
zawartości białka
bardzo dobra zdrowotność, szczególnie wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła,
septoriozę plew oraz brunatną plamistość liści
masywne rośliny, dorodny kłos – sztywne źdźbło odporne na wyleganie
Profil agrotechniczny
CECHY JAKOŚCIOWE
Tolerancja niskiego pH
niska
MTZ
bardzo wysoka – 47 g
Zimotrwałość
średnia – 3
Gęstość ziarna
średnia
Odporność na suszę
średnia
Wyrównanie ziarna
bardzo wysokie
Wymagania glebowe
średnie
Zawartość białka
bardzo wysoka
ZDROWOTNOŚĆ ocena COBORU*
8,2
niska
średnia
wzmocnić
ochronę
fungicydową
standardowa
ochrona
fungicydowa
7,8
wysoka
choroby podstawy źdźbła
7
mączniak prawdziwy
7,7
rdza brunatna
DTR
8
6,9
septorioza liści
7,4
septorioza plew
7,7
fuzarioza kłosów
*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka
PLONOWANIe
I
II
III
IV
V
VI
A1
A2
I
103,4
111,8
II
93
105,9
III
109,5
118,3
IV
93,1
100,7
V
86,7
103,1
VI
88,9
103,6
Plonowanie odmiany KWS Livius w poszczególnych rejonach, dt/ha, badania
COBORU, 2015 r.
podwyższona
odporność
genetyczna
Miejsce
w płodozmianie
Uprawa po pszenicy
+++
Uprawa po kukurydzy
+++
Późny siew
+++
+++ – zalecany, ++ – średnio zalecany,
+ – możliwy, – nie zaleca się
65