Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego - El

Transkrypt

Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego - El
Komenda Miejska Policji w Białymstoku – Wydział Prewencji
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku – Zakład
Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Fundacja El Karama
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya
Konferencji naukowej pt.
Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego
bezpieczeństwa
Białystok, 20 marca 2017 roku
20 marca 2017 roku o godz. 8.30 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym UwB odbędzie
się konferencja pt. „Handel ludźmi. Zagrożenie współczesnego bezpieczeństwa”.
W programie wydarzenia znajduje się m.in.:
 przedstawienie i omówienie problematyki handlu ludźmi, a także świadomości
zagrożenia i sposobów zabezpieczenia się przed zagrożeniem w czasie zagranicznych
wyjazdów;
 praktyczna strona problemu,
 prawna strona problemu,
 omówienie tematyki z uwagi na kryzys migracyjny oraz sytuację na Bliskim
Wschodzie.
Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych
Komitet honorowy:
insp. Wojciech Macutkiewicz, komendant Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku
dr hab. Joanna Sadowska, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego, prof.
UwB
dr hab. Jan Snopko, prof. UwB – Dyrektor Instytut Historii i Nauk Politycznych
Komitet naukowy:
dr hab. Sławomir Zalewski, prof. WSPol, prodziekan ds. naukowych Wydział
Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
dr hab. Tomasz R. Aleksandrowicz, prof. WSPol – Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
mł. insp. dr Krzysztof Łojek, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego –
Wyższa Szkoła Policji, Szczytno
płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. WSOWL, dziekan Wydziału Nauk
o Bezpieczeństwie – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB – ierownik Zakładu Bezpieczeństwa
Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku
dr Arkadiusz Meller, prodziekan Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik
Multimedialnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
dr Magdalena El Ghamari –Pezes Fundacji El Karama, Uniwersytet w Białymstoku Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego,
por. dr Zbigniew Kuźniar – Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr Agnieszka Łapińska – Komenda Miejska Policji w Białymstoku
mł. insp. dr inż. Krzysztof Tomaszycki – Komenda Główna Policji
dr Justyna Olędzka – Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB
dr Magdalena Mickiewicz-Sawicka – Katedra Ekonomii i Nauk Społecznych,
Wydział Zarządzania Politechnika Białostocka
Paweł Pyrzyński – Prezes Zarządu, Europejskie Towarzystwo Rozwoju Kompetencji
Społecznych im. Johna Deweya, OPT-PRO Group
dr Rafał Panfil – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
Komitet organizacyjny:
 dr Agnieszka Łapińska
 dr Magdalena El Ghamari
 Koło Naukowe Badaczy Stosunków Międzynarodowych UwB
Partnerzy: