Ex Libris Pracownika Socjalnego

Transkrypt

Ex Libris Pracownika Socjalnego
Ex Libris Pracownika Socjalnego
Seria wydawnicza
Publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
1. Ćwiczenia z polityki społecznej / pod red. Andrzeja Rejznera ; [Instytut Rozwoju
Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2007.
2. Ekonomia społeczna : perspektywa rynku pracy i pomocy społecznej / pod red. Joanny
Staręgi-Piasek ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut
Rozwoju Służb Społecznych, 2007.
3. Formy pomocy bezdomnym : analiza ułatwień i ograniczeń problemu / [współaut.]
Danuta Zalewska [i in.]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2005.
4. Kobieta w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 :
opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej ; [Instytut Rozwoju Służb
Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009.
5. Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej / David Howe ; przekł. Piotr Matela. Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2011.
6. O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej / red. Joanna Staręga-Piasek, Agnieszka
Hryniewicka ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju
Służb Społecznych, 2008.
7. O seksualności osób niepełnosprawnych / pod red. Antoniny Ostrowskiej ; [Instytut
Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych,
2007.
8. Pomoc społeczna : szkic socjologiczny / Jerzy Krzyszkowski ; Instytut Rozwoju Służb
Społecznych. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008.
9. Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej / Piotr Sałustowicz ;
[Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb
Społecznych, 2009.
10. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych : teoria, doświadczenia
zagraniczne, krajowe ramy organizacyjno-prawne / pod red. Jerzego Szmagalskiego ;
[Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb
Społecznych, 2014.
11. Praca socjalna ze starszymi ludźmi / Mo Ray, Judith Phillips ; tł. i red. nauk. Jerzy
Szmagalski ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Warszawa : Instytut Rozwoju
Służb Społecznych, 2014.
1
12. Seksualność, niepełnosprawność, rzeczywistość : współczesne konteksty badawcze
w problematyce seksualności człowieka z niepełnosprawnością / red. nauk. Remigiusz
Janusz Kijak ; Instytut Rozwoju Służb Społecznych. - Warszawa : Instytut Rozwoju
Służb Społecznych, 2013.
13. Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski. - Warszawa
: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2004.
14. Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy / pod red. Jerzego
Szmagalskiego ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]. - Wyd. 2. - Warszawa :
Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009.
15. Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy / pod red. Jerzego
Szmagalskiego. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2005.
ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
http://www.bptorun.edu.pl
2