Prawo pracy w Republice Federalnej Niemiec

Transkrypt

Prawo pracy w Republice Federalnej Niemiec
Polexpert - informacje o szkoleniu
Prawo pracy w Republice Federalnej Niemiec/ Arbeitsrecht in der
Bundesrepublik Deutschland
Kod szkolenia: 548515
Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta
Koszt szkolenia: 490.00 zł
Program
Tagesordnung:
1. Informacje wprowadzajace / Allgemeines
2. Podstawy prawne / Rechtsgrundlagen
3. Zatrudnienie pracowników z innych państw UE w Niemczech / Beschäftigung Arbeitnehmer aus
EU-Mitgliedstaaten in Deutschland
4. Umowa o pracę / Arbeitsvertrag
5. Układ zbiorowy pracy / Tarifvertrag
6. Wynagrodzenie minimalne / Mindestlohn
7. Obowiązek ubezpieczeniowy / Versicherungspflicht
8. Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę / Lohnsteuer
9. Urlop / Urlaub
10. Odpwiedzialnośc pracownicza / Arbeitsverantwortung
11. Użyczanie pracowników / Arbeitnehmerüberlassung
12. Inspekcja pracy / Gewerbeaufsicht
13. Spory między pracodawcami a pracownikami / Streitigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
14. Terminy prekluzyjne i terminy utraty roszczeń / Verfallfristen und Ausschlussfristen
15. Wypowiedzenie / Kündigung
16. Uregulowania szczególne / Sonderregelungen
17. Umowa o dzieło i umowa o świadczenie usług / Werkvertrag und Dienstvertrag 18. Pytania i odpowiedzi / Fragerunde Prowadzący

Podobne dokumenty