Jimmy Przyjacielem Przyrody

Transkrypt

Jimmy Przyjacielem Przyrody
Ćwiczenia sprawdzające do opowiadania
pt. „Jimmy Przyjacielem Przyrody”
1. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi:
a) dzieci na lekcji rozmawiały o tym jak:
 postępuje prawdziwy przyjaciel przyrody
 należy zaśmiecać las, rzeki i jeziora
 należy opiekować się małym psem
b) chłopcy znaleźli nad jeziorem:
 rower
 zużyte baterie i inne odpady
 małego kotka
c) odkrywcą tajemniczego miejsca nad jeziorem był (a):
 Tomek
 Jimmy
 babcia Leonia
d) Pani na lekcji mówiła, że w bateriach może być:
 woda
 rtęć
 piasek
e) Zużyte baterie:
 mogą zatruwać wodę, rośliny i zwierzęta
 można wyrzucać w lesie lub na łące
 można wykorzystywać do zabawy
2. Ułóż rozsypankę wyrazową i dowiedz się co znalazł Tomek.
TE
BA
ZU
ŻY
TE
RIE
Odp. …………………………………………………………………………………………...
3. Rozwiąż krzyżówkę. Odkryj nazwę szkodliwej substancji, która może
występować w bateriach.
a) poranna na trawie
b) mały kot
c) prawa albo lewa z pięcioma palcami
d) motyl lecący do światła
Odp. ……………………………………………………………………………………...……
4. Uzupełnij zdania wyrazami z rozsypanki.
Baterie dostarczają do urządzeń ……………………………..........………………..….……. .
W środku baterii może znajdować się szkodliwa ………….………………...…….….…….. .
Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do ……………………………………..………...……,
lecz do specjalnych …………………………..……………, dostępnych na przykład w
…………………………...……….…...… lub ……………………..…………….………... .
KOSZA
NA ŚMIECI
SZKOŁACH
RTĘĆ
POJEMNIKÓW
URZĘDACH
ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ
5. Jimmy jest psem idealnym. No, może prawie idealnym, bo wczoraj znowu
pogryzł najlepsze pantofle taty…
Jednak nikt tak jak Jimmy nie potrafi bawić się w „przynieś patyk” czy „szukaj
czapki”. Zawsze jest przy mnie, gdy idziemy na spacer i nigdy nie wygada
mamie, kto zjadł ciastka przed obiadem.
Kiedyś nawet narysowałem Jimmy’ego w zeszycie do rysunków i wszyscy
stwierdzili, że mam fajnego psa. A jaki jest Twój idealny pies?