Dyktanda i testy

Transkrypt

Dyktanda i testy
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
DYKTANDO KL. II
Dziś Helenka i Michał nie pójdą na dwór. Pozostaną w domu
i będą czytać ksiąŜki. Michał wypoŜyczył ksiąŜkę o rycerzach.
Helenka wzięła do czytania wiersze Juliana Tuwima. Mama
zrobiła dzieciom herbatę z sokiem porzeczkowym i tort
orzechowy.
20 punktów
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
DYKTANDO KL. II
DOGRYWKA
Dziś w bibliotece wielki ruch. To trzecia klasa wypoŜycza
ksiąŜki. Hania i Józek podeszli do regału. Odczytują tytuły
z grzbietów ksiąŜek i podają je chętnym uczniom. Później
zrobią porządek na półkach.
18 punktów
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
Gminny Konkurs Ortograficzny „O Ŝółtą Ŝabkę”
dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
ETAP MIĘDZYSZKOLNY
TEST ORTOGRAFICZNY KL. II
Instrukcja dla ucznia
Drogi uczniu !
Czytaj uwaŜnie wszystkie polecenia, a na pewno wykonasz je
poprawnie. Zacznij od zadań dla Ciebie najłatwiejszych.
Powodzenia !
1. Uzupełnij.
Nazywam się …………………………………………………………
Moja miejscowość nazywa się ...……………………………………..
2. RozwiąŜ zagadki.
Mam okładkę, kartek wiele.
W ciekawą podróŜ cię zaproszę,
ale plam nie znoszę.
ChociaŜ kłopoty z wilkiem miała,
wyszła z opresji zdrowa i cała.
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
Wpisz brakujące litery.
Gł …wny
bo…ater
to
najwa…mniejsza
postać
w utwo…e.
Piski i w…aski to ogł…szający …ałas.
Najlepsza przyjaci…łka Ewy …wielbia kapel…sze.
3. Podpisz obrazki.
………………………
…………………..
………..………………
……………………….
…………..…………
………..……………..
4. Objaśnij pisownię wyrazów wg wzoru: wory - wór
rowy - ……………………….
stoły - ……………………….
brzoza - ……………………..
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
5. Wpisz w okienka Ŝ lub rz.
ułoyć
koeń
skynia
6. W miejsce kropek wstaw ś lub si, ć lub ci, ń lub ni, dź lub dzi,
ź lub zi.
Był ciepły dzie…, …wieciło sło…ce. Ma…kowi i Asi
dopisywał dobry humor. Wybierali się z ro…cami i cio…ą
Kry…ą na wycieczkę. Do koszyka zapakowali pyszne …asto
ze …liwkami.
7. Dopasuj podane wyrazy do właściwej zasady ortograficznej.
BoŜena
Bug
wymówka
Kraków
końcówki –arz,
wyrazy z „ó”
niewymiennym
wyrazy z „u”
wyrazy z „rz” po
spółgłoskach
wyrazy z -ów, -ówka
wyrazy z wielką literą
wyrazy z „ó”
wymiennym
prześliczny
drzwi
komórka
upiór
róŜowy
król
lustro
kukułka
pisarz
bibliotekarz
8. Uzupełnij zdania. Liczby z nawiasów napisz słownie.
Na półce stoi (15) …….………………………………bajek i baśni.
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
W ciągu tygodnia Michał przeczytał (6) .…….………………………
ksiąŜek.
Jaś i Małgosia zjedli (13) ……………………………… pierników.
9. Przeczytaj zdania i wstaw brakujące znaki
?
.
,
:
! „”
Ale duŜo ksiąŜek
Bardzo lubię chodzić do biblioteki
Mama powiedziała Kupiłam ci nową baśń
Czy przeczytałaś tę lekturę
10. RozwiąŜ rebus.
=
……………………………………………………………………
11. W miejsce kropek wpisz brakujące litery.
b lub p
cza…ka
ba…ka
w lub f
ła…ka
ha…t
d lub t
kre..ka
cha…ka
Opracowanie: Danuta Moroz
g lub k
krą..
pą...
z lub s
brą...
obó...
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
12. Odgadnij i wpisz brakujące wyrazy w powiedzeniach.
Z duŜej ……………………. mały deszcz.
Przyczepił się jak ………………… psiego ogona.
13. Przeczytaj podane wyraŜenia i wpisz w kratki wyraz, który
im odpowiada.
ma je kaczka i gęś
słuŜy do pisania
ozdoba grzybka
słońcem
chroni
głowę
przed
14. Napisz tytuły ksiąŜek.
…………………………………
…..…………………………………
…………………………………………………..
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
PUNKTACJA DO TESTU ORTOGRAFICZNEGO
„O śÓŁTĄ śABKĘ” KL. II
Numer
zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zagadnienie ortograficzne
Pisownia wyrazów wielką literą.
Rozwiązanie zagadek: ksiąŜka, Czerwony Kapturek.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi: główny, bohater, najwaŜniejsza,
utworze, wrzaski, ogłuszający, hałas, przyjaciółka,
uwielbia, kapelusze.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi: warzywa, ogórek, huśtawka, jeŜ,
studnia, Ŝyrafa.
Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym: rów, stół,
brzózka.
Pisownia wyrazów z „rz”, „Ŝ”: ułoŜyć, korzeń,
skrzynia.
Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
Zasady ortograficzne.
Pisownia liczebników.
Stosowanie znaków interpunkcyjnych.
Rozwiązanie rebusu: leśniczówka.
Pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności: b-p,
w-f, d-t, g-k, z-s.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi: chmury, rzep.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi. Rozumienie wyraŜeń: pióro,
kapelusz.
Pisownia tytułów ksiąŜek.
RAZEM
Opracowanie: Danuta Moroz
Punktacja
2
2
10
6
3
3
9
7
3
5
1
10
2
2
3
68
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
DYKTANDO KL. III
Uczniowie z trzeciej klasy wybrali się na wycieczkę do teatru.
PodróŜ autobusem trwała długo, ale w teatrze było wspaniale.
Obejrzeli sztukę pt. „KsięŜniczka i rycerz”, która wywarła na
nich wielkie wraŜenie. Podczas spektaklu panował miły
nastrój. Za udany występ nagrodzili artystów gromkimi
brawami. Po przedstawieniu spotkali się z reŜyserem,
scenarzystą i z aktorem, który odtwarzał główną rolę. Do
domu wrócili późno.
30 punktów
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
DYKTANDO KL. III
DOGRYWKA
Na wysokiej górze stał piękny zamek. Otaczał go ogród pełen
róŜ. Mieszkała tam śliczna księŜniczka, którą często
odwiedzała wróŜka. Razem opiekowały się rudą wiewiórką,
jeŜem i malutkim królikiem. Zwierzęta sprawiały im wiele
przyjemności.
18 punktów
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
Gminny Konkurs Ortograficzny „O Ŝółtą Ŝabkę”
dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
ETAP MIĘDZYSZKOLNY
TEST ORTOGRAFICZNY KL. III
Instrukcja dla ucznia
Drogi uczniu !
Czytaj uwaŜnie wszystkie polecenia, a na pewno wykonasz je
poprawnie. Zacznij od zadań dla Ciebie najłatwiejszych.
Powodzenia !
1. Uzupełnij.
Nazywam się …………………………………………………..
Moja miejscowość nazywa się ……...…………………………
Nasze państwo nazywa się …………………………………….
Stolicą mojego kraju jest …………………………………......
2. RozwiąŜ zagadki.
Powiedz jakie to lalki
w teatrze spotykam.
Mówią ludzkim głosem,
tańczą na patykach.
Zanim się w teatrze
zacznie przedstawienie.
Co się musi najpierw
rozsunąć na scenie?
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
3. W miejsce kropek wstaw odpowiednie litery.
W teat…e lalek pracują akto…y i l…dzie innych zawod…w.
Kasia wypo…yczyła pi…kny kosti…m na bal p…ebieranców.
4. Podpisz obrazki
………….……………
…………….…………….
…..…………………
………………..…….
.…………….………
…..…………………
5. Objaśnij pisownię wyrazów. wg wzoru: noga - nóŜka
wstęga - …………………………
uwaga - …………………………
papuga - ………………………...
kolega - …………………………
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
6. Wstaw w wyrazach Ŝ lub rz.
maenie
gitaysta
scenaysta
reyser
7. W miejsce kropek wpisz litery
b lub p w lub f d lub t g lub k z lub s
skoru….ka ła…ka wę…karz stó...
be...
tore...ka agra...ka kró...ki
ró... Ŝela...ko
8. Połącz podane wyrazy z właściwą zasadą ortograficzną.
widokówka
krzyŜówka
ból
skrót
Grzegorz
Teatr Wielki
przedstawienie
mistrz
fujarka
klaun
róŜdŜka
wśród
końcówki –arz, -erz
wyrazy z „ó”
niewymiennym
wyrazy z „u”
wyrazy z „rz” po
spółgłoskach
wyrazy z -ów, -ówka
wyrazy z wielką literą
wyrazy z „ó” wymiennym
wyrazy z „rz”
niewymiennym
malarz
drukarz
rzepka
węgorz
9. Wpisz nazwy zawodów tych osób.
……………………
….…………………..
Opracowanie: Danuta Moroz
…..…………………
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
10. Uzupełnij zdania. Liczby z nawiasów napisz słownie.
W pierwszym rzędzie siedziało (25) …………………………………
osób.
Uczniowie wykonali (68) …………………………………………….
róŜnorodnych kukiełek.
Po przedstawieniu aktor rozdał (39)..………………………………..
autografów.
11. Utwórz wyrazy o znaczeniu przeciwnym dodając przeczenie
„nie”. Pamiętaj o łącznej lub rozdzielnej pisowni !
szczęście - …………………. smaczna - ……........................
pogoda - …………………… ładnie - ………………………
świeŜy - …………………… ogląda - ……………………...
12. RozwiąŜ rebus.
……………………………………………………….
13. Dokończ podane przysłowia. W miejsce kropek wpisz wyrazy.
śeby ........................ nie skakała, toby .................. nie złamała.
Konia kują, ........................... nogi podstawia.
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
14. W miejsce kropek wstaw ś lub si, ć lub ci, ń lub ni, dź lub dzi, ź
lub zi.
Moja ro…na …rodowe popołud…a najchęt…ej spędza
razem. Gdy jest …epło i słonecz…e, je…dzimy na
wy…eczki
rowerowe.
Lubimy spacerowa…
po
le…e
i słucha… …piewu ptaków. …adek i ja rozpoznajemy je
po
…wiergocie.
Bab…a
i
moja
…ostra
po…wiają
przyrodę.
15. Napisz tytuły bajek.
………………………… …….
.……………………………....
………………………………………………………
Opracowanie: Danuta Moroz
II edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Ŝółtą Ŝabkę” dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej
PUNKTACJA DO TESTU ORTOGRAFICZNEGO
„O śÓŁTĄ śABKĘ” KL. III
Numer
zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zagadnienie ortograficzne
Punktacja
Pisownia wyrazów wielką literą.
Rozwiązanie zagadek: kukiełka, kurtyna.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi: teatrze, aktorzy, ludzie, zawodów,
wypoŜyczyła, piękny, kostium, przebierańców.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi: filiŜanka, wachlarz, orzeł, półka
(ksiąŜki), hymn, chusteczka.
Pisownia wyrazów z „ó” wymiennym: wstąŜka, uwaŜaj,
papuŜka, koleŜanka.
Pisownia wyrazów z „Ŝ”, „rz”: marzenie, gitarzysta,
scenarzysta, reŜyser.
Pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności: b-p, w-f, dt, g-k, z-s.
Zasady ortograficzne.
Pisownia nazw zawodów.
Pisownia liczebników.
Pisownia „nie” z rzeczownikami, czasownikami,
przymiotnikami i przysłówkami.
Rozwiązanie rebusu: śyczliwość i dobro.
Pisownia wyrazów z róŜnymi trudnościami
ortograficznymi: kózka, nóŜki, Ŝaba.
Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
Pisownia tytułów ksiąŜek: „Jaś i Małgosia”,
„Kopciuszek”, „O rybaku i złotej rybce”.
RAZEM
4
2
8
Opracowanie: Danuta Moroz
6
4
4
10
8
3
3
6
1
3
17
3
82