Katowice, 13 sierpnia 2009 r

Komentarze

Transkrypt

Katowice, 13 sierpnia 2009 r
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Europejski Kongres Gospodarczy 2010, Katowice, 31 maja-2 czerwca 2010 r.
Agenda
31 maja 2010 (poniedziałek)
11.00-18.00
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
Inauguracja
I. Uroczyste otwarcie Kongresu (11.00-11.15)
•
Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego
•
Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
•
Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego
•
Piotr Uszok – Prezydent Katowic, Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny
II. Wystąpienia inauguracyjne (11.15-13.00)
•
Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu RP
•
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, Rady Patronackiej Kongresu
•
Lech Wałęsa – Prezydent RP w latach 1990-1995
•
Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki
•
Janusz Lewandowski – Komisarz UE ds. Budzetu i Programowania Finansowego
•
Johannes Hahn – Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej
•
Jacek Rostowski – Minister Finansów
•
Michał Boni – Minister, Członek Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera
III. Nowy ład gospodarczy, konsekwencje kryzysu finansowego w Europie i na świecie (13.15-14.45)
•
Reakcje krajów UE na globalny kryzys finansowy. Zagrozenia wynikające z praktyk protekcjonistycznych
niektórych krajów
•
Koniec kapitalizmu czy koniec patologii? Co czeka światową ekonomię po klęsce neoliberalizmu?
•
Nowy ład w Unii. Powrót stabilnego wzrostu. Gospodarka wobec zmian klimatu. Odbudowa zaufania i
solidarności
•
Regulacja i nadzór na rynkach finansowych. Korzyści i zagrozenia. Powszechnośc nowego porządku i
kwestia jego egzekwowania
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Prezes Rady Ministrów
w roku 1991; Stephen Gomersall – Chief Executive for Europe, Senior Vice President and Executive Officer,
Hitachi; Cesar Gonzalez-Bueno – Chief Executive for Europe, ING Group; Jan Kulczyk – Przewodniczący Rady
Nadzorczej, Kulczyk Investments; Per Langer – Executive Vice President, Fortum Oyj; Janusz Lewandowski –
Komisarz UE ds. Budzetu i Programowania Finansowego
Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC
IV. Polityka energetyczna, Pakiet energetyczno-klimatyczny (15.00-17.00)
•
Wymagania Pakietu energetyczno-klimatycznego UE a światowe trendy w walce ze zmianami klimatu
•
Bezpieczenstwo energetyczne UE – nowe spojrzenie, nowe doświadczenia
•
Europejski rynek energii – osiągnięcia, słabości, wyzwania
•
Jak realizowac europejską politykę odpowiedzialności energetycznej, dbając jednocześnie o
konkurencyjnośc gospodarki UE?
•
Pakiet szansą na rozwój – efektywnośc energetyczna, nowe czyste technologie
•
Europejska wspólnota energetyczna
Wystąpienie multimedialne:
Connie Hedegaard – Komisarz UE ds. Klimatu
Wystąpienie:
Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska
Wystąpienie multimedialne:
Günther Oettinger – Komisarz UE ds. Energii
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Panstwa; Philippe Castanet – Prezes, EDF
Polska Sp. z o.o.; Andrzej Kraszewski – Minister Środowiska; Jacek Krawiec – Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny, PKN Orlen SA; Dariusz Lubera – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Tauron Polska Energia SA;
Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA; Maciej Owczarek – Prezes Zarządu,
Strona | 1
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
ENEA SA; Michał Szubski – Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA; Filip Thon – Prezes
Zarządu, RWE Polska; Tomasz Zadroga – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz
portalu wnp.pl
V. Wręczenie Kryształowej Brukselki – nagrody Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskiej (17.15-18.00)
31 maja 2010 (poniedziałek)
15.00-18.00
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne – perspektywy rozwoju
•
Jak to się robi na świecie? Parki technologiczne i przemysłowe kolebką światowych technologii
•
Parki bazą do wspierania klastrów i sieci współpracy
•
Nauka i przemysł w parkach przemysłowych i technologicznych
•
Co dalej z parkami? Mozliwości wsparcia finansowego dla parków
•
Expo 2010 szansą dla parków
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Artur Bartosik – Ekspert, Grupa Euro-Centrum, Politechnika Świętokrzyska; Aline Daniel – Parque Technológico
de Andalucia (Park Technologiczny w Andaluzji), Malaga; Beata Jaczewska – Dyrektor, Departament Rozwoju
Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Andrzej Kowalczyk – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet
Śląski; Piotr Moncarz – Prezes, US-Polish Trade Council, Członek Rady, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju,
Stanford University; Andrzej Pawlak – Lawrence Technological University; Olga Sosin – Kierownik Komórki
Organizacyjnej Nieruchomości, Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.; Rafał Syskowski –
Wicedyrektor, Departament Instrumentów Wsparcia Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Emil
Stępien – Dyrektor, Dział Rozwoju NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Dariusz
Szewczyk – Zastępca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Anna Tórz-Rzepczynska – Kierownik
Sekcji Parków Technologicznych, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce;
Roman Trzaskalik – Prezes, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych;
Maxime Woitrin – Radca Ekonomiczny i Handlowy, Ambasada Belgii; Eugeniusz Wycisło – Prezes Zarządu,
Górnośląska Agencja Przekształcen Przedsiębiorstw SA; Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa
Śląskiego
Moderator: Bronisława Kowalak – Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków
Technologicznych
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-14.00
Hotel Qubus
Finanse/Ekonomia – sesja plenarna
I Rynki finansowe po kryzysie (9.00-11.30)
•
Reakcje światowych rynków finansowych na kryzys – konsekwencje dla europejskiej i polskiej gospodarki
•
Strategie sektora bankowego – tendencje i prognozy. Alternatywne wobec kredytu zródła kapitału
•
Stabilnośc i równowaga globalnych finansów – stan naturalny czy poządany efekt regulacji?
•
Nowy paradygmat rynków finansowych. Nadzór i ograniczanie ryzyka. Korzyści i zagrozenia wynikające z
regulacji
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Małgorzata Kołakowska – Prezes Zarządu, ING Bank
Śląski; Wojciech Kwaśniak – Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski; Mirosław Skiba – Członek Zarządu, Bank
Zachodni WBK SA; Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
Jacek Socha – Partner, Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers, Minister Skarbu Panstwa w latach 2004-2005;
Iwona Sroka – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC
II Priorytety gospodarki w okresie ożywienia (12.00-14.00)
•
Bilans kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie. Pierwsze symptomy i główne obszary ozywienia
•
Skutecznośc działan antykryzysowych w krajach UE. Protekcjonizm zagrozeniem dla gospodarczych
podstaw Unii?
•
Więcej za mniej. Jak w trakcie słabszej koniunktury reformowac gospodarkę Europy?
•
Priorytety europejskiej polityki gospodarczej; najwazniejsze impulsy prorozwojowe nowej dekady
•
Polska gospodarka – od spowolnienia ku przyspieszeniu. Stan, prognoza, bariery
Strona | 2
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
Wpływ sytuacji na rynkach finansowych na realną gospodarkę. Sytuacja w firmach kluczowych branz
(inwestycje, dostęp do kapitału, ekspansja zagraniczna)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Antczak – Wiceprezes, Deloitte; Michał Chyczewski – Doradca Prezesa, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Panstwa w latach 2007-2009; Robert Gwiazdowski – Prezydent,
Centrum im. Adama Smitha; Zbigniew Jagiełło – Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Zygmunt Kostkiewicz –
Prezes Zarządu, KUKE SA; Michał Krupinski – Dyrektor, The World Bank; Joanna Schmid – Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Skarbu Panstwa
Moderator: Jarosław Sroka – Członek Zarządu, Kulczyk Holding, były redaktor naczelny znanych gazet
ekonomicznych
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Hotel Qubus
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – fuzja nauki i biznesu.
KIC-InnoEnergy w obszarze zrównoważona energia
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge Innovation Communities) jako model współpracy
pomiędzy ośrodkami badawczymi, uczelniami i przedsiębiorstwami
Obszary tematyczne działania wspólnot:
−
przeciwdziałanie zmianom klimatu
−
zrównowazona energia
−
rozwój społeczenstwa informacyjno-komunikacyjnego
Wspólnota Wiedzy i Innowacji KIC-InnoEnergy w obszarze zrównoważona energia:
−
obszary tematyczne
−
partnerzy
−
model innowacji
−
węzeł polski: czyste technologie węglowe
−
struktura, finansowanie, pierwsze doświadczenia, bariery do pokonania
Wystąpienie multimedialne:
Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Wystąpienie:
Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego; Gérard de Nazelle – Dyrektor Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology, EIT)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Claude Ayache – Francuska Komisja Energetyki Atomowej (CEA); Wiesław Banyś – Rektor, Uniwersytet Śląski;
Hans-Joerg Bauer – Koordynator KIC-InnoEnergy; Juliette Cahen – Francuska Komisja Energetyki Atomowej
(CEA); Józef Dubinski – Dyrektor Naczelny, Główny Instytut Górnictwa; Serge Durand – Dyrektor, Centrum
Francuskiej Komisji Energetyki Atomowej (CEA) w Cadarache; Karl Elfstadius – Senior Vice President, ABB AB
(Szwecja); Krzysztof Jałosinski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ZAK SA; Jerzy Janikowski – Szef Biura
Współpracy Międzynarodowej, Tauron Polska Energia SA; Sławomir Kopec – Prezes Zarządu, Krakowski Park
Technologiczny Sp. z o.o.; Lex Lemmens – Instytut Energii w Eidhoven, Uniwersytet Techniczny w Eidhoven,
InnoEnergy Benelux – TU/e; Karol Musioł – Rektor, Uniwersytet Jagiellonski; Paweł Olechnowicz – Prezes
Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA; Stanisław Rychlicki – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA; Antoni Tajduś – Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Przewodniczący
Rady Nadzorczej, Tauron Polska Energia SA; Marek Ściążko – Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Moderator: Tomasz Szmuc – Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w
Krakowie, Koordynator Węzła Polskiego
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Hotel Qubus
Rozwój infrastruktury sportowej i zarządzanie obiektami sportowymi po UEFA EURO 2012
•
Strategia rządu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
aren wielofunkcyjnych i piłki noznej. Kontekst turnieju Euro 2012 – gwarancje i oczekiwania UEFA oraz
strony polskiej
•
Wpływ modernizacji i tworzenia nowej infrastruktury sportowej na rozwój jakości sportu w Polsce
(przykład – projekt ORLIKI)
Strona | 3
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
Nowoczesna infrastruktura sportowa i fakt organizacji Turnieju jako elementy stymulujące rozwój i
inwestycje w pozostałych gałęziach gospodarki i infrastruktury (transport, akomodacja etc.); ich wpływ na
rozwój społeczny, bezpieczenstwo imprez sportowych, biznes sportowy w Polsce
•
Stadiony jako nowoczesne areny wielofunkcyjne w Polsce (opis i stan realizacji poszczególnych inwestycji)
•
Wizja krajobrazu sportowego w perspektywie 2012+ ze szczególnym uwzględnieniem piłki noznej
•
Funkcjonowanie aren wielofunkcyjnych po zakonczeniu Turnieju – wprowadzenie do tematu
•
Życie biznesowe areny wielofunkcyjnej – przykłady europejskie (np. Stade de France), modele
zarządzania arenami wielofunkcyjnymi, rodzaje aktywności generujących przychody
Uroczyste otwarcie:
•
Ryszard Stachurski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wystąpienia:
•
Marcin Herra – Prezes Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o.
Michael Brill – Prezes Zarządu SMG Polska, Wiceprezes SMG Europe; Michał Fijałkowski – Menadzer ds.
Marketingu, Biuro Inwestycji Euro Gdansk 2012 Sp. z o.o.; Marcin Herra – Prezes Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o.;
Rafał Kapler – Prezes Zarządu, Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., Członek Zarządu ds. Organizacji, PL.2012
Sp. z o.o.; Michał Prymas – Wiceprezes Zarządu, EURO Poznan 2012 Sp. z o.o.; Ryszard Stachurski –
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki; Tomasz Tyc – Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki,
Business Centre Club
Moderator: Marcin Stolarz – Menadzer ds. współpracy z miastami gospodarzami EURO 2012, PL.2012 Sp. z o.o
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
12.00-14.00
Hotel Qubus
Prawo
•
Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce – konsylium i diagnoza
•
Gospodarcze i społeczne skutki i koszty przewlekłości postępowan
•
Środki i metody poprawy sytuacji
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Łukasz Chojniak – Dyrektor Programu Lepszy Wymiar Sprawiedliwości, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
FOR; Zbigniew Cwiąkalski – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny RP w latach 2007-2009; Andrzej
Rajpert – Kancelaria Adwokacka Andrzej Rajpert & Karol Konsek Spółka Partnerska; Roman Rewald – Prezes,
Amerykanska Izba Handlowa; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Jerzy
Stępień – Prodziekan, Wydział Prawa ds. Rozwoju Studiów Administracyjnych, Uczelnia Łazarskiego, Prezes
Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008
Moderator: Tomasz Wróblewski – Redaktor Naczelny, Dziennik Gazeta Prawna
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
12.00-14.00
Hotel Qubus
Systemowe rozwiązania w zakresie innowacyjności
•
Kierunki zmian systemowych w ramach planowanej reformy nauki
•
Funkcjonowanie systemu wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce
•
Mechanizmy stymulacji przedsiębiorczości opartej na wiedzy
Wystąpienie:
Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Daszkiewicz – Sekretarz, Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych; Józef Jakubczyk – Prezes
Zarządu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA; Beata Jaczewska – Dyrektor,
Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Krzysztof Kurowski – Dyrektor ds. Badan i Rozwoju,
Adamed Sp. z o.o.; Bożena Lublinska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Krzysztof
Pietraszkiewicz – Prezes, Związek Banków Polskich; Janusz Rachon – Senator RP; Bogusław Smólski –
Dyrektor, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju; Piotr Szczepaniak – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką,
Politechnika Łódzka
Moderator: Ryszard Pregiel – Prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
Panel organizowany przez: Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.30-17.00
Hotel Qubus
Instytuty badawcze na rzecz gospodarki i innowacyjności
Strona | 4
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
Działalnośc JBR na rzecz innowacyjności gospodarki
•
Efektywnośc programu wieloletniego
•
Transfer technologii do duzych organizacji gospodarczych na przykładzie energetyki
•
Realizacja projektów celowych
•
Ocena polskich jednostek naukowych na tle raportów OECD i Banku Światowego
•
Wdrazanie nowych rozwiązan naukowych
•
Innowacyjnośc produkcji
•
Działalnośc instytutów badawczych w Unii Europejskiej
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Gulda – Dyrektor, Departament Strategii, Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyzszego; Adam
Mazurkiewicz – Dyrektor, Instytut Technologii Eksploatacji – Panstwowy Instytut Badawczy; Leszek Rafalski –
Dyrektor, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Przewodniczący, Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych;
Józef Sas – Dyrektor Naukowy, Instytut Nawozów Sztucznych; Józef Suchy – Wiceprezes, Federacja
Stowarzyszen Naukowo-Technicznych, Naczelna Organizacja Techniczna; Marek Ściążko – Dyrektor, Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla; Piotr Wojtas – Dyrektor, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Moderator: Zbigniew Śmieszek – Dyrektor, Instytut Metali Niezelaznych, Wiceprzewodniczący, Rada Główna
Jednostek Badawczo-Rozwojowych
Panel organizowany przez: Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.30-16.30
Hotel Qubus
Rynek Spożywczy. Konkurencyjnośc polskiego i europejskiego przemysłu żywnościowego
w globalizującym się świecie
•
Jak poprawic konkurencyjnośc polskich i europejskich firm w warunkach zliberalizowanego handlu
światowego, w kontekście działan Światowej Organizacji Handlu (WTO)
•
Konsekwencje zniesienia barier ochronnych dla rynku zywnościowego w UE
•
Czy powinny zostac utrzymane narzędzia wsparcia UE dla unijnych firm? Jeśli tak, to jaka powinna byc
skala i mechanizmy wspierania?
•
Zagrozenia dla europejskiego przemysłu zywnościowego ze stron „nowych” rynków – Chiny, Indie,
Brazylia
•
Rosja. Rynek zbytu czy potencjalna konkurencja? Jak ułozyc relacje UE z tym krajem? Problem
solidarności unijnej
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Maria Falinski – Sekretarz Generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Andrzej Gantner –
Dyrektor Generalny, Polska Federacja Producentów Żywności; Andrzej Grabowski – Przewodniczący Rady
Nadzorczej, Grupa Polmlek; Piotr Grauer – Wicedyrektor, Firma Doradcza KPMG; Krzysztof Koszela – Dyrektor
ds. Rozwoju Rynków Zagranicznych, Grupa Kapitałowa Jutrzenka SA; Andrzej Kowalski – Dyrektor, Instytut
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Panstwowy Instytut Badawczy; Janusz Moroz – Członek Zarządu,
RWE Polska SA; Adam Wierzbowski – Wiceprezes Zarządu, Centrum Mięsne Makton SA; Dariusz Winek –
Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych, Bank BGŻ; Marian Zalewski – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Moderator: Jan Bazyl Lipszyc – Redaktor Naczelny, Rynek Spozywczy
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
18.30-19.30
Hotel Qubus
Wręczenie wyróżnien laureatom konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
Innowacyjny projekt oraz Efektywny przedsiębiorca
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Finanse samorządów
Miasta a kryzys
•
w jaki sposób światowy kryzys finansowy dotknął gospodarki miast, w jaki sposób wpłynął na budzety
miast
•
w jaki sposób miasta juz zareagowały na kryzys – zmieniając swoje priorytety, dokonując korekty
budzetów i realizowanych zadan
•
w oczekiwaniu na tzw. Drugą falę – co jeszcze moze spotkac lokalne gospodarki miejskie
Strona | 5
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
•
jak zabezpieczyc finanse miast przed skutkami globalnych kryzysów w przyszłości
jak prowadzic lokalną politykę finansową, jak zarządzac rozwojem miasta, by minimalizowac ryzyko
finansowej zapaści
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Adam Fudali – Prezydent Rybnika; Artur Krawczyk – Skarbnik Miasta Ruda Śląska; Ewa Łuniewska – Dyrektor
Banku, ING Bank Śląski; Paweł Silbert – Prezydent Jaworzna; Marek Szczepanski – Dyrektor Departamentu
Wspierania Rozwoju Regionalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego; Agnieszka Szymczyk – Principal Banker,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Moderator: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
11.30-13.30
Śląski Urząd Wojewódzki
ABC Efektywności Energetycznej. Efektywnośc energetyczna w przedsiębiorstwach
•
Efektywnośc energetyczna w przedsiębiorstwie – Ustawa o efektywności energetycznej – oczekiwania
odbiorców
•
Białe certyfikaty – znaczenie systemu BC dla odbiorców koncowych. Cele, zasady funkcjonowania, metody
realizacji. Białe certyfikaty z perspektywy przedsiębiorców
•
Mozliwości poprawy efektywności energetycznej, metody oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej.
Korzyści wynikające z redukcji strat i zmniejszenia zuzycia energii
•
Racjonalizacja zuzycia mediów energetycznych. Diagnoza potencjału energetycznego. Controlling
ilościowo-jakościowy. Inwestycje energooszczędne. Analiza opłacalności inwestycji, studium przypadków
zakonczonych realizacji. Metody finansowania
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mirosław Bobrzynski – Wiceprezes, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.; Daniel Borsucki –
Wiceprzewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Główny Inzynier ds. Energetycznych, Zespół
Zarządzania Energią, Katowicki Holding Węglowy SA; Andreas Golombek – Prezes Zarządu, Lurgi SA; Szymon
Liszka – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii; Ewa Maniecka – Kierownik
Zespołu Ochrony Atmosfery, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
Bronisław Pytel – Główny Energetyk, General Motors Manufacturing Poland; Bogdan Świątek – Członek
Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Dalkia Poznan SA
Moderator: Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.30-17.00
Śląski Urząd Wojewódzki
ABC Efektywności Energetycznej. Energia w miastach i regionach
Miasta i regiony a wyzwania energetyczne
•
W jaki sposób miasta i regiony mogą efektywnie zarządzac energią
•
Obowiązki i wyzwania wobec miast i regionów, jakie stawia europejski pakiet klimatyczny 3 x 20
•
Zmiany klimatu – europejskie inicjatywy regionów i miast na rzecz przeciwstawiania się zmianom klimatu
•
Najbardziej zielone regiony i miasta Europy
•
Pakiet klimatyczny na poziomie samorządów lokalnych
•
„Niska emisja”, dostawy ciepła, efektywnośc energetyczna
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Olgierd Dziekonski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Józefa Famielec – Kierownik, Katedra
Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Bożena Herbuś – Inzynier Miejski,
Urząd Miasta Częstochowy; Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach; Jarosław Orlinski – Zastępca Dyrektora, Departament Koordynacji Programów
Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Jan Popczyk – Instytut Elektroenergetyki i Sterowania
Układów, Politechnika Śląska; Bogdan Świątek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Dalkia Poznan SA;
Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Moderator: Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-13.30
Hotel Monopol
Strategie polskiego rządu dla sektora paliwowo-energetycznego.
Struktura własnościowa sektora paliwowo-energetycznego w Europie. Prywatyzacja
I. (9.00-11.00)
Strona | 6
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
•
Struktura własnościowa energetyki w krajach UE. Rola regulacji na szczeblu UE i panstw
Panstwo jako właściciel aktywów energetycznych, gazowych i naftowych. Własnośc a kwestie
efektywnego zarządzania i bezpieczenstwa energetycznego kraju
•
Modele, doświadczenia i dylematy prywatyzacji w sektorze paliwowo-energetycznym
•
Wpływ ryzyka politycznego na działalnośc firm energetycznych i strategie inwestorów.
•
Stabilnośc zaopatrzenia w nośniki energii – kierunki importu, dywersyfikacja, inwestycje sieciowe,
współpraca krajów UE
II. (11.30-13.30)
•
Stan, rozwój, dostępnośc i zarządzanie systemami przesyłowymi nośników energii. Polityka panstwa
wobec wyzwan wolnego rynku energii
•
Przyszłośc europejskiej i polskiej energetyki opartej na węglu w świetle walki ze zmianami klimatu
•
Gazowa alternatywa? Perspektywy i ograniczenia energetyki gazowej. Liberalizacja rynku gazu
•
Panstwo wobec problemów branzy naftowej: upstream, logistyka i magazynowanie, wyzwania
technologiczne i środowiskowe, globalna konkurencyjnośc.
Wystąpienie multimedialne:
Günther Oettinger – Komisarz UE ds. Energii
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Beroud – Prezes Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.; Wojciech Bogdan – Partner,
McKinsey&Company Poland Sp. z o.o.; Andrzej Czerwinski – Poseł na Sejm RP; Grzegorz Górski – Prezes
Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska SA; Petr Ivanek – Prezes Zarządu, CEZ Polska; Dariusz Marzec – Dyrektor w
Zespole ds. Energii i Zasobów Naturalnych, Firma Doradcza KPMG; Dariusz Mioduski – Prezes Zarządu, Kulczyk
Investments; Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Lotos SA; Maciej Owczarek –
Prezes Zarządu, ENEA SA; Robert Soszynski – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów
Naftowych „Przyjazn” SA; Tomasz Zadroga – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA; Krzysztof
Zamasz – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych, Tauron Polska Energia SA
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz
portalu wnp.pl
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
11.30-13.30
Hotel Monopol
Przyszłośc przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Europie
•
Systemy regulacji w odniesieniu do przesyłu i dystrybucji
•
Ewolucja modeli biznesowych w przesyle i dystrybucji
•
Innowacje w przesyle i dystrybucji
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Andruszkiewicz – Wiceprezes Zarządu, PSE Operator; Vidmantas Grušas – Prezes Zarządu, LITGRID
UAB; Michael Kranhold – Dyrektor, TSO cooperation 50Hertz Transmission, Niemcy; Janusz Kurpas –
Wicedyrektor ds. Planowania i Rozwoju Sieci, Vattenfall Distribution Poland; Artur Różycki – Prezes Zarządu, ENEA
Operator; Edward Siwy – Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Politechnika Śląska; Waldemar
Skomudek – Wiceprezes Zarządu, PSE Operator; Marek Woszczyk – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki
Moderator: Jan Kowalczyk – Ekspert ds. Energetyki
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.00-17.00
Hotel Monopol
Sektor chemiczny – globalny rynek, uwarunkowania europejskie
•
Główne trendy rozwojowe europejskiej chemii. Nowe kierunki, grupy produktowe, technologie
•
Konkurencyjnośc europejskiej branzy chemicznej w kontekście nowych uwarunkowan: ograniczenie emisji
CO2, mozliwośc „emigracji” firm i zakładów
•
W czym europejska branza chemiczna moze byc konkurencyjna (segmenty produktowe, badania nad
nowymi technologiami i współpraca firm z ośrodkami naukowymi, zródła finansowania rozwoju)
•
Inwestycje i innowacje – odpowiedz na wyzwania rynku
•
Dostępnośc i ceny surowców barierą rozwoju branzy
•
Przekształcenia własnościowe w polskiej chemii: prywatyzacja, konsolidacja, restrukturyzacja.
Atrakcyjnośc oferty prywatyzacyjnej. Inwestorzy branzowi
•
Miejsce polskich zakładów chemicznych w Europie. Szanse na globalną konkurencyjnośc
Prezentacja:
DB Schenker Rail Polska – dobry partner w biznesie. Jarosław Chęcinski – Dyrektor ds. Sprzedazy i Marketingu,
DB Schenker Rail Polska
Strona | 7
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Czesław Bugaj – Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Efektywności, PKN Orlen SA; Jarosław Chęcinski –
Dyrektor ds. Sprzedazy i Marketingu, DB Schenker Rail Polska; Maciej Gierej – Prezes Zarządu, Mennica Metale
Szlachetne; Michael Hepp – Prezes, BASF Polska Sp. z o.o.; Krzysztof Jałosinski – Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny, ZAK SA; Andrzej Kopec – Członek Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Adam Leszkiewicz –
Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Panstwa; Wojciech Lubiewa-Wieleżynski – Prezes Zarządu, Polska
Izba Przemysłu Chemicznego; Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Jerzy
Marciniak – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA; Jerzy Marszycki – Szef Dywizji
Organika, Ciech SA; Krzysztof Michalski – Dyrektor Handlowy, Yara Poland Sp. z o.o.; Wiesław Skwarko –
Likwidator, Nafta Polska SA w likwidacji
Moderator: DariuszMalinowski – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.00-16.30
Hotel Monopol
Finansowanie sportu wyczynowego
•
Jak finansowac sport
•
Jak przyciągnąc biznes do szerszego angazowania się w sport
•
Korzyści dla firm związanych z wspieraniem sportu
•
Reklama poprzez sport najtanszą formą dotarcia do szerokich rzesz klientów
•
Rola samorządów w finansowaniu sportu wyczynowego
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu, CANAL+ Cyfrowy, Prezes, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce;
Janusz Raczek – Dyrektor, Wydział Turystyki i Sportu, Ślaski Urząd Marszałkowski; Wiesław Różacki – Prezes
Zarządu, Fabryka Kotłów RAFAKO SA (sponsor Justyny Kowalczyk); Katarzyna Sobstyl – Prezes Zarządu, Ruch
Chorzów SA; Zbigniew Waśkiewicz – Rektor, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach, Prezes, Polski Związek Biathlonu, Wiceprezes, Polski Komitet Olimpijski; Sławomir Witek – Naczelnik,
Wydział Sportu i Turystyki, Urząd Miasta Katowice
Moderator: Jacek Sroka – Kierownik Działu Sportowego, Polska Dziennik Zachodni
Panel organizowany prze z: Polska Dziennik Zachodni
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.30-16.30
Hotel Qubus
Zarządzanie – między spowolnieniem a ożywieniem. Wyzwanie dla menedżerów
•
Dno, odbicie, boom. Kluczowe doświadczenia cykli koniunkturalnych ostatniego 20-lecia
•
Koniec kryzysu – nie koniec problemów. Nowe wyzwania dla zarządów i właścicieli polskich firm
•
Lepiej, taniej, mądrzej. Kontrola i ograniczanie kosztów
•
Budowanie wartości firmy w kryzysie i w ozywieniu
•
Pracownik jako koszt i inwestycja. Zarządzanie potencjałem ludzkim
•
Innowacje, czyli budowanie przewag konkurencyjnych
•
Biznes bez granic. Nowe mozliwości rozwoju i ekspansji. Co będzie głównym impulsem rozwoju firm w
Polsce i w Europie?
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Rafał Abratanski – Wiceprezes Zarządu, DM IDMSA; Rafał Brzoska – Prezes Zarządu, Integer.pl SA; Grzegorz
Dzik – Prezes Zarządu, Impel SA; Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu, DGA SA; Michał Goli – Prezes Zarządu,
GC Investment SA; Krzysztof Jędrzejewski – Kopex SA; Stanisław Sroka – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny,
PPH Transsystem SA; Henryk Warkocz – Prezes Zarządu, TÜV NORD Polska Sp. z o.o.; Wiesław Wiśniewski –
Prezes Zarządu, Liberty Poland SA
Moderator: Marcin Piasecki – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
•
•
•
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Infrastruktura i transport. Autostrady, drogi
Inwestycje infrastrukturalne w Europie Środkowo-Wschodniej (koleje, drogi); szanse, problemy,
finansowanie
Europejskie korytarze transportowe – koordynacja i współpraca międzynarodowa
Finansowanie inwestycji drogowych w świetle doświadczen środkowoeuropejskich
Strona | 8
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
Czynniki pobudzające koniunkturę w inwestycjach drogowych (środki finansowe UE, Euro 2012, rola
samorządów, polityka panstw)
•
Rynek budowlany: konkurencja a funkcjonowanie systemu przetargowego
•
Technologie poboru opłat i ich weryfikacja
Uroczyste otwarcie:
Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
Wystąpienie:
Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dariusz Blocher – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Budimex SA; Zbigniew Czapla-Nowicki – Dyrektor ds.
Projektów, Stalexport Autostrady SA, Prezes Zarządu, Stalexport Autostrada Dolnośląska SA; Artur Fojud – Prezes
Zarządu, Fojud SA; Adrian Furgalski – Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Konrad
Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex Mostostal SA; Edmund Kubeczka – Dyrektor
Zarządzający Sektorem Budowlanym, ING Bank Śląski; Sergiusz Najar – Doradca Zarządu, Polski Kongres
Drogowy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w 2003 r.; Andrzej Patalas – Prezes Zarządu,
Autostrada Wielkopolska SA; Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Minister Transportu w latach 2005-2007; Piotr
Spyra – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Paweł Szaciłło – Wicedyrektor, Dział
Doradztwa Biznesowego, PricewaterhouseCoopers; Lech Witecki – p.o. Dyrektora Generalnego, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Moderator: Tadeusz Syryjczyk – Senior Ekspert, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Minister Transportu i
Gospodarki Morskiej w latach 1998-2000
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
12.00-15.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Transport kolejowy
Wystąpienie:
Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury
I. Rynek, konkurencja, inwestycje (12.00-13.30)
−
Skutki aktualnej sytuacji gospodarczej dla rynku przewozów kolejowych
−
Obszary konkurencji i współpracy kolei w Polsce i w Europie. Zaawansowanie procesu liberalizacji
−
Konieczne inwestycje a „wojna cenowa”. Koszty dostępu do infrastruktury
−
Konkurencja w przewozach pasazerskich
−
Inwestycje w infrastrukturze kolejowej. Warunki wykorzystania środków UE
−
Modernizacja i zdrowa konkurencja. Wizja polskiego i europejskiego rynku kolejowego
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Danuta Bodzek – Członek Zarządu, Dyrektor ds.
Pracowniczych, Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; Adrian Furgalski – Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych
TOR Sp. z o.o.; Dariusz Nachyła – Partner, Deloitte; Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury; Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego;
Maria Wasiak – Członek Zarządu, Dyrektor Prywatyzacji, PKP SA
Moderator: Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
II. Transport kolejowy cargo (14.00-15.30)
−
Rola operatora logistycznego na międzynarodowym rynku transportowym
−
Jak budowac przewagę konkurencyjną na rynku kolejowych przewozów cargo?
−
Infrastruktura jako czynnik kształtujący rynek i konkurencję – stan, modernizacja, rozwój, dostępnośc
−
Kierunki rozwoju kolejowego cargo w Polsce. Przewozy masowe. Przewozy intermodalne
−
Z myślą o przyszłości – konkurencja a koszty amortyzacji taboru
−
Nowe technologie i rozwiązania organizacyjne w przewozach cargo
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Balczun – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA; Adrian Furgalski – Dyrektor, Zespół Doradców
Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Henryk Klimkiewicz – Prezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp.
z o.o.; Dariusz Nachyła – Partner, Deloitte; Zbigniew Pucek – Członek Zarządu, DB Schenker Rail Polska SA
Moderator: Wojciech Paprocki – Kierownik, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Strona | 9
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Prawa autorskie. Czy prasa ma szansę wygrac batalię o ochronę swoich treści przed kradzieżą?
−
Czy modele biznesowe oparte o zamykanie treści mają rację bytu w dobie społeczenstwa informacyjnego?
−
Nowe modele relacji prasa – media elektroniczne
−
Czy istnieje potrzeba kształtowania kultury poszanowania prawa autorskiego przez pokolenie wychowane
w epoce powszechnego dostępu do internetu i darmowych treści
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Bogdan Fischer – Specjalista Prawa Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet
Jagiellonski; Tomasz Grzegory – Dyrektor Działu Prawnego, Grupa Onet.pl; Elżbieta Kazibut-Twórz – Redaktor
Naczelny, Polska Dziennik Zachodni; Cezary Kazmierczak – Członek Zarządu, Centrum im. Adama Smitha, Ekspert
ds. Mediów i Komunikacji; Wiesław Podkanski – Prezes Zarządu, Izba Wydawców Prasy
Moderator: Marek Kutarba – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
Panel organizowany przez: Dziennik Gazeta Prawna
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
12.00-14.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Infrastruktura/Budownictwo/Nieruchomości
−
Sytuacja w branzy budowlanej. Konsekwencje kryzysu. Ostra konkurencja. Problemy z płynnością
−
Infrastrukturalne inwestycje publiczne i środki UE motorem koniunktury. Jak długo potrwa boom?
−
Energetyka, branza surowcowa, telekomunikacja, handel – obszary perspektywiczne dla budownictwa
−
Budownictwo mieszkaniowe – trwałe przyczyny stagnacji (podatkowe, finansowo-kredytowe, inne)
−
Trendy na rynku nieruchomości
−
Perspektywy rozwoju zaplecza budownictwa (materiały i usługi budowlane)
Prezentacja:
Edmund Kubeczka – Dyrektor Zarządzający Sektorem Budowlanym, ING Bank Śląski
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Dariusz Blocher – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Budimex SA; Tomasz Buras – Dyrektor Działu Wynajmu
Powierzchni Biurowych, King King Sturge; Michał Goli – Prezes Zarządu, GC Investment SA; Andrzej Hołda –
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Energomontaz-Południe SA; Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny, Polimex Mostostal SA; Jarosław Mlonka – Prezes Zarządu, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.;
Paulo Silva – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, Mota-Engil Central Europe SA; Piotr Styczeń – Podsekretarz
Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Leon Ucka – Prezes Zarządu, Budus SA
Moderator: Edmund Kubeczka – Dyrektor Zarządzający Sektorem Budowlanym, ING Bank Śląski
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.30-16.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Marka miasta i regionu – warsztaty
Gośc specjalny: Jose Fillipe Torres – Prezes Zarządu, BloomConsulting, najlepszy ekspert ds. brandingu panstw i
miejsc według magazynu The Economist
Panel organizowany przez: Górnośląski Związek Metropolitalny
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-15.30
Biuro Centrum
Kapitał dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycje w MSP.
Dynamiczny rozwój. Ponadprzeciętne zyski
I. Kapitał na innowacje i dynamiczny rozwój (9.00-11.00)
Wstęp: Grzegorz Pędras – Prezes Zarządu, Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.
Istotne znaczenie sektora MSP dla Unii Europejskiej i Polski
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Małgorzata Handzlik – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Bożena Lublinska-Kasprzak – Prezes, Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Jan Pyka – Rektor, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w
Katowicach
Rynek Kapitałowy katalizatorem rozwoju MSP
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Robert Kwiatkowski – Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
Jacek Rzezniczek – Główny Analityk Domu Maklerskiego, Secus Asset Management SA
Case study (ukazanie rozwoju dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, korzystających z róznych form
finansowania) z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Strona | 10
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Rafał Brzoska – Prezes Zarządu, Integer.pl SA; Ryszard Parosa – Przewodniczący Rady Nadzorczej, ATON-HT
SA; Michał Wuczynski – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Awbud Sp. z o.o.
Moderator: Krzysztof Bien – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
II. Rola instytucji otoczenia biznesu we wsparciu sektora MSP (11.30-13.15)
•
Nowoczesne formy finansowania rozwoju przedsiębiorstw – obligacje (Catalyst), emisje akcji
(NewConnect i główny parkiet GPW)
•
Kapitał private equity/venture capital – szanse,mozliwości,wymagania
•
Prawne aspekty procesu inwestycyjnego oraz przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora
zewnętrznego. Finansowanie biezącej działalności firm – nowe mozliwości budowania konkurencyjności
•
Instytucje otoczenia biznesu. Modele współpracy, korzyści dla przedsiębiorców
•
Oferta instytucji finansowych dla MSP
Prezentacja: Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Krzysztof Rytel – Dyrektor
Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Secus AM
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mariusz Flak – Prezes Zarządu, Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o.; Sławomir Jakszuk – Partner,
Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.P.; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt
Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich; Jacek Matusiewicz – Prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski SA;
Bożena Rojewska – Prezes Zarządu, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; Krzysztof Rytel –
Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Secus AM; Piotr Soroczynski – Główny Ekonomista, KUKE SA;
Aleksander Wasiukiewicz – Członek Zespołu Inwestycyjnego Enterprise Venture Fund (EVF I), Enterprise
Investors; Mariusz Wyżycki – Wiceprezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej SA
Moderator: Krzysztof Bien – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
III. Małe przedsiębiorstwa, duże zyski (13.45-15.30)
Mechanizmy stymulujące inwestowanie w MSP
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Michał Bobrzynski – Instytut Allerhanda, LLM Harvard; Piotr Cwik – Dyrektor Inwestycyjny, Krajowy Fundusz
Kapitałowy SA; Wojciech Dołkowski – Prezes, PolBAN – Polska Siec Aniołów Biznesu; Jarosław Dominiak –
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych; Grzegorz Pędras – Prezes Zarządu, Secus Wsparcie
Biznesu Sp. z o.o.; Christoph Teichmann – Profesor Prawa Spółek, Uniwersytet w Würzburgu; Marek
Wierzbowski – Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.P.
Moderator: Arkadiusz Radwan – Prezes, Instytut Allerhanda
IV. Uroczysta Inauguracja powstania Sieci Współpracy Inwestorów i Przedsiębiorców „Łowcy
Biznesu” (15.30)
Film 3D prezentujący koncepcje projektu i innowacyjnego przedsiębiorstwa z sieci Łowcy Biznesu i3d
Sp. z o.o.
Bożena Lublinska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Grzegorz Pędras – Prezes
Zarządu, Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
10.00-13.00
Sala Multimedialna RIG
Partnerstwo Wschodnie jako europejska platforma integracji ekonomicznej
•
Podsumowanie dotychczasowych inicjatyw Partnerstwa Wschodniego jako integralnego elementu polityki
UE
•
Wymiar geopolityczny Partnerstwa Wschodniego
•
Wymiar energetyczny Partnerstwa Wschodniego
•
Szwedzka inicjatywa programu oszczędności energii dla Ukrainy
•
Znaczenie Partnerstwa Wschodniego dla zacieśnienia relacji gospodarczych z panstwami Europy
Wschodniej
•
Organizacje biznesowe w Partnerstwie Wschodnim, Forum Biznesowe 2010 – II edycja
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza;
Aleksandra Hanzel – Wiceprezes Zarządu, KUKE SA; Dag Hartelius – Ambasador Szwecji w Polsce; Maciej
Kaliski – Dyrektor, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki; Marcin Korolec – Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki; Henryk Litwin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Andrei
Lozovik – Starszy Radca, Ambasada Republiki Białoruś; Rafał Sadowski – Kierownik Zespołu Partnerstwo
Strona | 11
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Wschodnie, Ośrodek Studiów Wschodnich; Milan Subotic – Doradca Zarządu, Kulczyk Investments SA; Anna
Zvolikevych – Dyrektor, EU Ukraine Business Council
Panel organizowany przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
10.00-16.00
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Energetyka – odnawialne zródła energii
•
Osiągnięcia, doświadczenia i wymagania UE w dziedzinie energetyki odnawialnej
•
Odnawialne zródła energii – polskie doświadczenia i ambicje
•
Gra o priorytety – jakie rodzaje OŹE mają szansę na największy rozwój?
•
Odnawialne zródła a stabilnośc systemu elektroenergetycznego – zagrozenia i środki zaradcze
•
Trudności w rozwoju odnawialnych zródeł – bariery techniczne i administracyjne
•
Finansowanie projektów inwestycyjnych w OŹE
I. 10.00-11.30
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mirosław Bobrzynski – Wiceprezes, Park Naukowo- Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.; Lech Ciurzynski –
Wiceprezes Zarządu, DGA Energia Sp. z o.o.; Andrzej Cylwik – Prezes Zarządu, CASE Doradcy Sp. z o.o.; Beata
Kępinska – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne; Jan Mališ – Menedzer Działu Fuzje i Akwizycje, CEZ,
a.s.; Małgorzata Wójcik-Stasiak – Prezes Zarządu, Tauron Ekoenergia Sp z o.o.; Krzysztof Żmijewski –
Politechnika Warszawska, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
Moderator: Tadeusz Skoczkowski – Prezes, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
II. 12.00-14.00
Prezentacja: Andrzej Cylwik – Prezes Zarządu, CASE Doradcy Sp. z o.o.;
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Cylwik – Prezes Zarządu, CASE Doradcy Sp. z o.o.; Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;Jarosław Mroczek – Prezes, Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Marian Strumiłło – Wiceprezes Zarządu, Dalkia Polska SA; Artur Zdybicki
– Prezes Zarządu, Polenergia SA; Krzysztof Żmijewski – Politechnika Warszawska, Sekretarz Generalny,
Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji
Moderator: Tadeusz Skoczkowski – Prezes, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
III. 14.30-16.00
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Lech Ciurzynski – Wiceprezes Zarządu, DGA Energia Sp. z o.o.; Maria Królikowska-Olczak – Kierownik,
Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki; Jarosław
Mroczek – Prezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Andrzej Rejner – Dyrektor ds. Regulacji,
Vattenfall Poland SA; Bogusław Smólski – Dyrektor, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju; Paweł Wójtowicz –
Kierownik Wydziału Finansowania Strukturyzowanego w Departamencie Bankowości Korporacyjne, Bank BGŻ
Moderator: Tadeusz Skoczkowski – Prezes, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-13.30
Hotel Angelo
Gospodarka wodna i gospodarka ściekowa w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów
•
Ramowa Dyrektywa Wodna, podstawowym narzędziem współczesnej polityki wodnej, realizowanej
zgodnie z zasadami ochrony środowiska
•
Innowacyjne rozwiązania systemów zaopatrzenia w wodę mieszkanców aglomeracji, z uwzględnieniem
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi regionów
•
Osady ściekowe – zadania, zagrozenia, wyzwania i szanse w branzy wodociągowej
•
Zmiany klimatyczne a światowy kryzys wodny. Innowacyjne systemy i technologie, alternatywne sposoby
pozyskiwania wody pitnej dla ludności z obszarów zagrozonych deficytem wody
Uroczyste otwarcie:
Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Piotr Gepert – Prezes Zarządu, Veolia Woda Sp. z o.o.; Marek Gromiec – Przewodniczący Prezydium, Krajowa
Rada Gospodarki Wodnej; Jarosław Kania – Prezes Zarządu, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA;
Tadeusz Krężelewski – Prezes Zarządu, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.; Josef Lahnsteiner
Strona | 12
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
– Dyrektor ds Rozwoju Technologicznego, VA TECH WABAG GmbH; Zdzisław Olejczyk – Prezes Zarządu,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu Sp. z o.o.; Anna Olejnik – Główny Technolog ds. Wody,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA; Tadeusz Pająk – Akademia GórniczoHutnicza, Kraków; Piotr Pasz – Dyrektor ds. Rozwoju AQUALIA POLAND, aqualia gestión integral del agua, SA;
Magdalena Pochwalska – Prezes Zarządu, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu SA;
Alain Polonsky – Dyrektor, SUEZ Environnement; Agustí Ferrer i Sancho – Catalan Water Partnership; Antoni
Prats – Menedzer Projektu, Catalan Water Partnership, Generalny Manadzer, SERVAQUA; Aleksander Suszynski
– Politechnika Warszawska; Martin Vesely – Dyrektor ds. Technicznych, Severomoravske Vodovody a Kanalizace,
Ostrava a.s.; Evžen Zeman – Managing Director, DHI a.s., Regional Director, DHI Group; Marcin Zieleniak –
Główny Technolog ds. Ścieków, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA
Moderator: Michał Czarski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Prezes, Stowarzyszenie Śląski
Klaster Wodny
Panel organizowany przez: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.00-16.00
Hotel Angelo
Gospodarka i społeczenstwo oparte na wiedzy
•
e-Zarządzanie, czyli budowanie przewag konkurencyjnych za pomocą nowoczesnych rozwiązan
teleinformatycznych
•
Rola i znaczenie narzędzi teleinformatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie
•
Przyszłośc europejskiego rynku medialnego i telekomunikacyjnego
•
Rola administracji i biznesu w rozwoju technik telekomunikacyjnych i nowych mediów
•
e-Praca: Praca zdalna przyszłością konkurencyjnych, innowacyjnych gospodarek?
•
Szanse i wyzwania na drodze do stworzenia społeczenstwa informacyjnego. Rola panstwa
•
e-Administracja: wyspowe projekty krajowe, czy zintegrowane systemy elektroniczne dla mieszkanców i
urzędów Europy?
Prezentacja: Jerzy Kalinowski – Partner, Szef Grupy Doradczej w Sektorze Nowych Technologii, Telekomunikacji i
Mediów, Firma Doradcza KPMG (10 min.)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Dyl – Zastępca Prezesa UKE ds. Telekomunikacyjnych i Pocztowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej;
Mirosław Godlewski – Prezes Zarządu, Netia SA; Michał Jaworski – Dyrektor ds. Strategii, Microsoft Polska;
Tomasz Nowakowski – Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych, Telekomunikacja Polska; Cristiano
Pinzauti – Sekretarz Generalny, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce; Grzegorz Rogalinski – Prezes,
SAP; Eugeniusz Romanski – Dyrektor, Śląskie Centrum Społeczenstwa Informacyjnego; Anna Sienko –
Dyrektor Generalna, IBM Polska; Borys Stokalski – Wiceprezes Zarządu, Infovide-Matrix SA
Moderator: Jerzy Kalinowski – Partner, Szef Grupy Doradczej w Sektorze Nowych Technologii, Telekomunikacji i
Mediów, Firma Doradcza KPMG
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Hotel Angelo
Innowacyjna gospodarka Europy
•
Priorytety nowoczesności – kierunki rozwoju technologii innowacyjnych
•
Skuteczne metody, dobre praktyki: transfer technologii, B+R
•
Współpraca nauki z przemysłem – bariery organizacyjne, prawne, mentalne
•
Strategia UE w obszarze innowacji
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu, Adamed Sp. z o.o.; Patryk Białas – Dyrektor Działu Rozwoju Parku
Technologicznego, Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.; Bertrand Le Guern – Prezes Zarządu, CANAL+
Cyfrowy, Prezes, Francuska Izba Przemyslowo-Handlowa w Polsce; Piotr Moncarz – Prezes, US-POLISH TRADE
COUNCIL, Consulting Professor, Stanford University, Członek Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju; Martin
Oxley – Prezes, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa; Luk Palmen – Prezes Zarządu, InnoCo Sp. z o.o.; Krzysztof
Pawłowski – Prezydent, Wyzsza Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – National-Louis University; Tadeusz
Więckowski – Rektor, Politechnika Wrocławska; Tadeusz Woszczynski – Dyrektor Pionu Rozwiązan
Bezpieczenstwa IT w Polsce, Hitachi
Moderator: Jan Bazyl Lipszyc – Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-11.30
Strona | 13
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Hotel Angelo
Gospodarka w czasie kryzysu – mechanizmy wspierania przedsiębiorców
Rola Agencji Rozwoju Przemysłu w zakresie wspierania polskich przedsiębiorstw zagrożonych
kryzysem
•
Pomoc publiczna jako rozwiązanie wspierające gospodarkę w czasie kryzysu. Zasady i formy, nadzór KE
•
Skala środków i kryteria udzielania pomocy publicznej przez ARP
•
Spółki, które uzyskały wsparcie finansowe od ARP; przykłady niepowodzen – analiza przyczyn (case
studies)
•
Przewodnik dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie pomocy publicznej od ARP
Informacje na temat programu rządowego „Wspieranie przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA
inicjatyw pobudzających polską gospodarkę”
•
Uwarunkowania i cele programu rządowego (trudności w finansowaniu rozwoju firm, stymulowanie
wzrostu gospodarczego, koszty społeczne spowolnienia
•
Cele i beneficjenci programu
•
Źródła finansowania i zasady udzielania pomocy
•
Rola i zadania ARP. Finansowanie. Formy, instrumenty udzielania wsparcia
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Wojciech Dąbrowski – Prezes, Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Stanisław Jakubowski – Prezes, Polfa
Tarchomin SA; Krzysztof Kalicki – Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska SA; Małgorzata Kozak – Wiceprezes,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Ewa Rzodkiewicz – Wicedyrektor, Departament Strategii i Rozwoju,
Agencja Rozwoju Przemysłu SA; Piotr Słupski – Dyrektor Oddziału Warszawa, Agencja Rozwoju Przemysłu SA;
Krzysztof Trofiniak – Prezes, Huta Stalowa Wola SA; Mirosław Urbanski – Członek Zarządu, Deutsche Bank
Moderator: Marcin Piasecki – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
Panel organizowany przez: Agencję Rozwoju Przemysłu SA
•
•
•
•
•
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-14.00
Galeria Rondo Sztuki
Atrakcyjnośc inwestycyjna województwa śląskiego
Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej – atuty regionu: infrastruktura, zasoby ludzkie, otoczenie biznesowe
Wybór inwestora: działalnośc usługowa, przemysłowa, nowe technologie
Inwestor w regionie i wpływ duzych inwestycji na rozwój regionu, mozliwości współpracy
Inwestycje na szczeblu samorządowym jako lokalny impuls rozwojowy
Rola samorządu lokalnego w skutecznym pozyskiwaniu inwestycji. Zachęty dla inwestorów
I.
9.00-9.15
•
Wystąpienie otwierające
Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego; Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek
Województwa Śląskiego
09.15-10.00
•
Prezentacja Województwa Śląskiego
Tadeusz Adamski – Dyrektor, Wydział Gospodarki, Województwo Śląskie; Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu,
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
10.00-10.45
•
Inwestorzy o Śląsku
Michał Goli – Prezes Zarządu, GC Investment SA; Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Avio Polska Sp. z
o.o.; Krzysztof Wilgus – Właściciel, Business Consulting Sp. z o.o; Grażyna Zielinska – Dyrektor Regionalna ds.
Korporacyjnych w Katowicach, ING Bank Śląski
10.45-11.15
•
Prezentacja
projektu
zintegrowanego
systemu
informowania
o
możliwościach
inwestycyjnych w Województwie Śląskim – uroczyste uruchomienie
Tadeusz Adamski – Dyrektor, Wydział Gospodarki, Województwo Śląskie; Piotr Fuglewicz – Prezes Zarządu, TiP
Sp. z o.o. w Katowicach; Włodzimierz Majer – Prezes Zarządu Business Consulting Sp. z o.o. w Katowicach;
Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Moderator: Grzegorz Baranski – Redaktor, TVP3
Panel organizowany przez: Business Consulting Sp. z o.o.
II. Inwestycje w województwie śląskim. Projekty miast – oferta dla partnerów prywatnych
11.45-14.00
•
Miasto Katowice
Strona | 14
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Przebudowa centrum – budowa centrum kongresowego. Piotr Uszok – Prezydent Katowic, Przewodniczący
Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (15 min.)
• Miasto Ruda Śląska
Inwestycje w mieście otwartych mozliwości. Andrzej Stania – Prezydent Rudy Śląskiej (15 min.)
• Miasto Częstochowa
Good City for Good Business – zainwestuj w Częstochowie. Marcin Biernat – Zastępca Prezydenta Częstochowy
(15 min.)
• Miasto Rybnik
Zmiana wizerunku i charakteru Rybnika poprzez inwestycje w ścisłym centrum miasta – wyzwanie i konsekwencja w
działaniu. Adam Fudali – Prezydent Rybnika (15 min.)
• Miasto Gliwice
Innowacyjne Gliwice – Innowacyjny Śląsk: projekt Śląska Siec Metropolitalna. Adam Neumann – Wiceprezydent
Gliwic (15 min.)
• Miasto Jaworzno
Jaworzno gospodarczą bramą Śląska. Paweł Silbert – Prezydent Jaworzna (15 min.)
• Miasto Chorzów
Gospodarcze wykorzystanie terenów poprzemysłowych – nowa przestrzen w mieście Chorzów. Marian Salwiczek
– Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych (15 min.)
Moderator: Maria Zawała – Polska Dziennik Zachodni
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
14.30-15.30
Galeria Rondo Sztuki
Ruda Śląska – prezentacja oferty inwestycyjnej
• 15 minut do miliona – prezentacja ofert nieruchomości zlokalizowanych wzdłuz Drogowej Trasy Średnicowej
• Jak Dawid z Goliatem – strategia pozycjonowania oferty inwestycyjnej Rudy Śląskiej
Moderatorzy: Daniel Muc – Account Manager, Imago PR; Wojciech Zamorski – Specjalista ds. Promocji, Rudzki
Inkubator Przedsiębiorczości
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
16.00-17.00
Galeria Rondo Sztuki
Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia.
Prezentacja niezależnego raportu przygotowanego przez Fundację Przestrzenie Dialogu
• Czy metropolie mogą rozwijac się w zrównowazony sposób?
• Zarządzanie metropolią
• Demokracja energetyczna
• Zrównowazona mobilnośc
• Społeczenstwo recyklingu
Wystąpienia:
Beata Maciejewska – Dyrektor, Fundacja Przestrzenie Dialogu
Dariusz Szwed – Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
9.00-18.30
Sala Audytoryjna ING Banku Śląskiego
Znaczenie audytu i kontroli w administracji publicznej w skali międzynarodowej
System audytu w wybranych krajach w skali międzynarodowej
Wyzwania audytu zewnętrznego w obliczu katastrof
Metodyka przeprowadzania audytu i kontroli w krajach Unii Europejskiej
Przeciwdziałanie naduzyciom i korupcji przy wykorzystaniu instytucji kontrolnych
Audyt według ISO jako narzędzie weryfikacji skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów w
administracji publicznej
Kontrola wewnętrzna w polskiej administracji skarbowej – opinie, poglądy, kontrowersje
Audyt w koncepcji zrównowazonego rozwoju
Rola audytu w podnoszeniu wiarygodności sprawozdan finansowych
Kierunki współpracy Polski z regionem Azji i Pacyfiku
I.
9.00-12.00
Strona | 15
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Otwarcie: Adam Stach – Wicemarszałek Województwa Śląskiego; Bogusław Śmigielski – Marszałek
Województwa Śląskiego
Wystąpienia:
•
Audyt zewnętrzny w obliczu katastrof. Jacek Uczkiewicz – Członek, Europejski Trybunał Obrachunkowy
w Luxemburgu
•
System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Bartosz Czyczyn – Naczelnik
Wydziału Kontroli Warunków Certyfikacji Departament Instytucji Certyfikującej, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
•
Metodyka przeprowadzania audytu i kontroli w krajach Unii Europejskiej. Łukasz Czopik – Sekretarz
Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
•
Kontrola i Audyt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Anna Mickiewicz – Zastępca
Dyrektora Departamentu Zarządzania FS, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
•
Kontrola projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 na
przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Jarosław Wesołowski – Zastępca
Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
•
Audyt wewnętrzny Komisji Europejskiej. Agnieszka Kazmierczak – Internal Audit Service, Dyrekcja
Generalna ds. Audytu Wewnętrznego, Komisja Europejska
•
Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej. Wojciech Czakon –
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
II.
12.30-15.00
Wystąpienia:
•
„Piramida kontroli” sektora publicznego we współczesnym świecie – podstawowe kierunki zmian. Maria
Zacharczuk-Kakietek – Audytor Wewnętrzny, Najwyzsza Izba Kontroli w Warszawie
•
Prezentacja systemu audytu na przykładzie Bhutanu. Chencho Tshering – sr. Audit Officer, Royal Audit
Authority-Bhutan
•
Audyt w koncepcji zrównowazonego rozwoju. Krystyna Lisiecka – Akademia Ekonomiczna w
Katowicach
•
Instytucja audytu wewnętrznego w Kosowie. Mariusz Siwon – Prezes, Regionalna Izba Obrachunkowa w
Katowicach
•
Audyt w strukturach publicznych w warunkach indyjskich. Sanjeev Choudhary – Country Manager,
Hugin Polska
•
Międzynarodowy kurs audytu w Indiach ICISA-NOIDA. Elżbieta Paliga – Audytor Wewnętrzny, Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego
•
Współpraca Województwa Śląskiego z regionami Azji i Pacyfiku. Tomasz Stemplewski – Dyrektor
Promocji i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
III.
15.40-17.00
Wystąpienia:
•
Kontrola Zarządcza oraz audyt w aspekcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych. Artur Walasik – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
•
Mechanizmy zwalczania korupcji z wykorzystaniem instytucji kontrolnych. Jerzy Więckowski –
Nadkomisarz, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
•
Kontrola wewnętrzna w Polskiej administracji skarbowej – opinie , poglądy, kontrowersje. Anna
Szwengruben – Kierownik Samodzielnego Oddziału Kontroli Wewnętrznej, Izba Skarbowa w Katowicach
•
Audyt według ISO jako narządzie weryfikacji skuteczności i efektywności funkcjonowania urzędów w
administracji publicznej. Tomasz Papaj – Akademia Ekonomiczna w Katowicach
IV.
17.20-18.30
Wystąpienia:
•
Badanie sprawozdan finansowych w sektorze publicznym: nowy obowiązek czy nowe mozliwości.
Radosław Gumułka – Prezes, Gumułka Sp. z o.o. w Katowicach
•
Znaczenie regulacji audytu, kontroli i kontrolingu w dobie kryzysu ekonomicznego. Tomasz Lis –
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Moderator: Sławomir Kacprzak – Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo
Finansów
Komentatorzy:
Strona | 16
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Małgorzata Moskal – Dyrektor, Izba Skarbowa w Katowicach; Elżbieta Paliga – Audytor Wewnętrzny, Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego; Arkadiusz Pieniący – Prezes, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych
IIA Polska; Jacek Przypaśniak – Dyrektor, Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach; Renata Skupinska –
Koordynator Zespołu Audytu Wewnętrznego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; Witold Spirydowicz –
Dyrektor Audytu i Kontroli, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Edmund Sroka – Dyrektor, Delegatura Najwyzszej
Izby Kontroli w Katowicach
Panel organizowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.00
Hotel Monopol
Innowacyjnośc w obronie klimatu
•
Kluczowe znaczenie innowacyjności w procesie dostosowania przemysłu do wymagan związanych z
ochroną klimatu
•
Ochrona klimatu musi się opłacac; programy Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju technologii z
zakresu ochrony środowiska
•
Nowy czysty rynek – rozwiązania proekologiczne dla przemysłu; oferta i rzeczywisty popyt
•
Innowacyjnośc energetyki; aktualne trendy w inwestycjach
•
Czyste technologie węglowe; koncepcje, oryginalne projekty, pilotaze; aspekt kosztowy
Wystąpienie multimedialne:
Janez Potocnik – Komisarz UE ds. Środowiska
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maher Chebbo – Wiceprezydent, Utilities i Przedsiębiorstwa Usługowe, Europa, Bliski Wschód, Afryka i Indie, SAP
AG; Giles Dickson – Vice President Government Relations Europe, Alstom Power; Michael Hepp – Prezes, BASF
Polska Sp. z o.o.; Krzysztof Jałosinski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ZAK SA; Matthias Jochem –
Senior Vice President Sales and Proposals, Hitachi Power Europe; Adam Milczarczyk – Wiceprezes Zarządu, EDF
Polska Sp. z o.o.; Jacek Piekacz – Prezes Zarządu, Vattenfall Poland Sp. z o.o.; Zenon Pokojski – Członek
Zarządu, Zakłady Azotowe Puławy SA; Joonas Rauramo – Manager, Business Development, Technology &
Performance Development, Fortum Oyj; Mariusz Różacki – Prezes Zarządu, Fabryka Kotłów RAFAKO SA;
Wojciech Topolnicki – Wiceprezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna SA
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz
portalu wnp.pl
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.00
Hotel Monopol
Atrakcyjnośc inwestycyjna regionu Europy Środkowo-Wschodniej
•
Dynamika inwestycji zagranicznych w regionie a światowy kryzys
•
Doświadczenia i konkurencja krajów regionu w pozyskiwaniu duzych inwestycji
•
Atuty i słabości. Siła robocza, infrastruktura, preferencje fiskalne i inne mechanizmy zachęcające do
inwestowania. Klimat inwestycyjny
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Patryk Borzecki – Senior Bankier, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; Richard Bradburn – Partner, Dział
Doradztwa Biznesowego, PricewaterhouseCoopers; Dirk Fuenfhausen – Senior Vice President Central Europe,
Messer Group, Prezes Zarządu, Messer Polska Sp. z o.o.; Andrzej Głowacki – Prezes Zarządu, DGA SA; Andrzej
Korpak – Dyrektor Fabryki, General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.; Marian Lebiedzik –
Wiceprzewodniczący, Kraj Morawsko-Śląski (Czechy); Jacek Levernes – Przewodniczący Zarządu, Związek Liderów
Sektora Usług Biznesowych (ABSL); Sławomir Majman – Prezes, Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych SA; Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Moderator: Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
2 czerwca 2010 r. (środa)
11.30-15.00
Hotel Monopol
Energetyka. Rynek energii elektrycznej
I. (11.30-13.00)
•
Szanse na wspólny europejski rynek energii. Bariery i trudności w jego organizacji. Rosnąca pozycja
duzych grup energetycznych. Wdrozenie III pakietu liberalizacyjnego
•
Inwestycje sieciowe a funkcjonowanie wolnego rynku energii. Rozwój połączen transgranicznych
Strona | 17
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
Innowacyjne rozwiązania (inteligentne sieci, systemy obsługi klienta CRM ) a ewolucja rynku energii.
Propozycje Unii Europejskiej w tym zakresie
II. (13.30-15.00)
•
Stopien uwolnienia rynku w poszczególnych krajach UE. Funkcjonowanie zasady TPA w Polsce i w innych
krajach europejskich – mozliwości i ich praktyczne wykorzystanie
•
Dominacja i monopolizacja. Gospodarcze zagrozenia związane z niedomaganiem rynku energii. Rola
wielkich koncernów i grup energetycznych. Kwestia wzmocnienia pozycji odbiorców energii
•
Konieczne działania i mechanizmy liberalizujące rynek energii. Giełda energii. Pozycja, niezaleznośc i
kompetencje regulatora. Taryfikacja sprzedazy energii. Kolorowe certyfikaty
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maher Chebbo – Wiceprezydent, Utilities i Przedsiębiorstwa Usługowe, Europa, Bliski Wschód, Afryka i Indie, SAP
AG; Andrzej Czerwinski – Poseł na Sejm RP; Wojciech Hann – Partner, Lider Środkowo-Europejskiego Zespołu
Energii i Zasobów, Deloitte; Henryk Kaliś – Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu,
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną i Pomiarami, ZGH Bolesław SA; Tomasz Kwiatkowski –
Dyrektor, Dział Doradztwa Biznesowego, PricewaterhouseCoopers; Janusz Moroz – Członek Zarządu, RWE Polska
SA; Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA; Marcin Purta – Associate Principal,
McKinsey&Company Poland Sp. z o.o.; Bogdan Tofilski – Dyrektor Rynku Paliw Stałych, DB Schenker Rail Polska
SA; Marek Woszczyk – Wiceprezes, Urząd Regulacji Energetyki; Krzysztof Zamasz – Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Handlowych, Tauron Polska Energia SA; Arkadiusz Zielezny – Dyrektor Zarządzający, Alpiq Polska
Moderatorzy: Dariusz Ciepiela – Redaktor, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal wnp.pl; Marek
Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energia
2 czerwca 2010 r. (środa)
11.30-14.00
Hotel Monopol
Euro w Europie, euro w Polsce
•
Gospodarcze i społeczne skutki wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej
•
Zaufanie, odpowiedzialnośc i wspólna waluta. Casus Grecji – wnioski dla strefy euro i krajów aspirujących
•
Rok z euro – bilans doświadczen Słowacji
•
Kiedy do strefy euro? Polskie aspiracje, dylematy, obawy
•
Wypełnienie warunków konwergencji a stan finansów publicznych
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Igor Barát – Pełnomocnik Rządu Słowackiego do Spraw Euro; Ludwik Kotecki – Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Finansów; Cezary Mech – Doradca Prezesa, Narodowy Bank Polski; Krzysztof Pietraszkiewicz –
Prezes, Związek Banków Polskich; Jerzy Pruski – Prezes Zarządu, Bankowy Fundusz Gwarancyjny; Dariusz
Rosati – Minister Spraw Zagranicznych w latach 1996-1997; Andrzej Rzonca – Fundacja Forum Obywatelskiego
Rozwoju FOR, Członek Rady Polityki Pienięznej; Mateusz Szczurek – Główny Ekonomista, ING Bank Śląski
Moderator: Roman Młodkowski – TVN CNBC
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-13.30
Hotel Qubus
Górnictwo węgla kamiennego
I. Inwestycje (9.00-11.00)
•
Sytuacja na rynkach światowych a perspektywy węgla kamiennego w UE
•
Energetyka oparta na węglu. Zmierzch czy nowe szanse?
•
Zapotrzebowanie na węgiel – prognozy i tendencje. Eksport, import – polityka i rynek
•
Czyste spalanie węgla. Warunki upowszechnienia technologii
•
Inwestycje w polskim górnictwie. Potrzeby,realia, środki
•
Efektywnośc i bezpieczenstwo: nowe technologie i modele organizacyjne
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Chachuła – Prezes, Elektrownia Rybnik SA, Grupa EdF; Andrzej Jagiełło – Prezes Zarządu, Sandvik Mining
and Construction Sp. z o.o.; Jacek Korski – Wiceprezes Zarządu, Kompania Węglowa SA; Marian Kostempski –
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Kopex SA; Jan Kurp – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, PKE SA; Piotr
Litwa – Prezes, Wyzszy Urząd Górniczy; Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski; Jerzy Markowski –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w 1997 roku; Grzegorz Pawłaszek – Prezes Zarządu, Dyrektor
Naczelny, Południowy Koncern Węglowy SA
Moderator: Tomasz Konik – Dyrektor, Deloitte
II. Prywatyzacja (11.30-13.30)
Strona | 18
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
•
•
Zakres, cele i metody prywatyzacji w polskim górnictwie
Węgiel na giełdzie – pierwsze doświadczenia
Przekształcenia własnościowe i strukturalne. Restrukturyzacja. Konsolidacja (rola energetyki,
koksownictwa)
•
Czynnik społeczny w przemianach własnościowych. Potencjalny inwestor a przywileje pracownicze
Prezentacja:
Przyszłośc sektora węglowego w kontekście zmian na rynkach globalnych oraz dyskusji o przyszłości energetycznej
Polski. Wiktor Namysł – Partner, McKinsey&Company Poland Sp. z o.o.
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Barczak – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach; Wojciech Dygdała –
Wiceprezes Zarządu, Katowicki Holding Węglowy SA; Andrzej Karbownik – Rektor, Politechnika Śląska w
Gliwicach; Tomasz Konik – Dyrektor, Deloitte; Jerzy Markowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki w 1997 roku; Wiktor Namysł – Partner, McKinsey&Company Poland Sp. z o.o.; Wojciech Stępien –
Wiceprezes Zarządu ds Handlowych,WĘGLOKOKS SA; Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka
Węglowa SA
Moderator: Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.00
Hotel Qubus
Motoryzacja
•
Zwycięzcy, niepewni i przegrani. Skutki globalnego kryzysu w motoryzacji dla przemysłu
•
Automotive w Polsce i Europie
•
Konkurencja ze wspomaganiem. Polska branza motoryzacyjna beneficjentem europejskich mechanizmów
napędzania popytu
•
Jak zyskac w kryzysie – inwestycje, restrukturyzacje i cięcie kosztów, korekty strategii, modyfikacje oferty
•
Green cars – ekologiczny trend w motoryzacji. Regulacje i zachęty. Innowacyjnośc (materiały, paliwa,
technologie napędu) a zachowania rynkowe
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Cezary Droszcz – Prezes Związku, PZM Holding Sp. z o.o., Jakub Faryś – Prezes Zarządu, Polski Związek
Przemysłu Motoryzacyjnego; Alfred Franke – Prezes, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części
Motoryzacyjnych; Gonzalo Herrera – Dyrektor Fabryki, Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.; Beata Jaczewska
– Dyrektor, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Roman Kantorski – Prezes, Polska Izba
Motoryzacji; Michał Luberadzki – Wiceprezes Zarządu, MAN Truck&Bus Polska Sp. z o.o.; Enrico Pavoni – Prezes
Zarządu, Fiat Polska Sp. z o.o.; Janusz Sobon – Prezes, Kirchhoff Polska Sp. z o.o.; Leszek Waliszewski –
Prezes Zarządu, FA Krosno SA; Janusz Wozniak – Prezes Zarządu, Fabryka Samochodów Osobowych SA
Moderator: Paweł Baranski – Dyrektor, Firma Doradcza KPMG
2 czerwca 2010 r. (środa)
11.30-16.00
Hotel Qubus
Inwestycje zapewniające bezpieczenstwo energetyczne
•
Inwestycje w nowe moce wytwórcze w Europie. Ile kosztuje bezpieczenstwo energetyczne? Kto za to
zapłaci? Punkt widzenia biznesu, sektora finansowego, polityków
•
Import paliw. Europejska polityka energetyczna – solidarnośc czy partykularne interesy?
•
Rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych – potrzeby, mozliwości, trudności
•
Budowa połączen transgranicznych
•
Renesans energetyki jądrowej. Uwarunkowania inwestycji (finansowe, środowiskowe, społeczne,
technologiczne). Miejsce atomu w bilansie energetycznym Europy
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mikołaj Budzanowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Panstwa; Philippe Castanet – Prezes, EDF
Polska Sp. z o.o.; Jan Chadam – Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA; Mirosław
Dobrut – Prezes Zarządu, EuRoPol GAZ SA; Tomasz Karaś – Dyrektor Departamentu Strategii, Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA; Adam Loewe – Dyrektor ds. Strategii oraz Poszukiwan i Wydobycia, Grupa Lotos SA; Paweł
Mosak – Członek Zarządu, Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.; Bogdan Pilch – Wiceprezes Zarządu,
GDF SUEZ Energia Polska SA; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank
Śląski; Zbigniew Rapciak – Prezes Zarządu, Polskie LNG; Waldemar Skomudek – Wiceprezes Zarządu, PSE
Operator; Robert Soszynski – Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjazn”
SA; Janusz Steinhoff – Wicepremier, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Dariusz Stolarczyk – Wiceprezes
Zarządu, Tauron Polska Energia SA; Wojciech Topolnicki – Wiceprezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
Strona | 19
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
SA; Hanna Trojanowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki
Jądrowej; Przedstawiciel Westinghouse Electric Company
Moderator: Mikołaj Kunica – TVN CNBC
2 czerwca 2010 r. (środa)
11.30-13.30
Hotel Qubus
Platformy i inicjatywy technologiczne
•
Polityka Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w zakresie innowacyjnej
gospodarki
•
Instrumenty wsparcia dla rozwoju technologii
•
Polskie inicjatywy technologiczne
•
Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Beata Jaczewska – Dyrektor, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Agata Janaszczyk –
Dyrektoriat ds. Badan, Komisja Europejska; Teresa Kaminska – Prezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna; Wojciech Kuzmierkiewicz – Dyrektor ds. Polityki Przemysłowej, Polpharma SA, Wiceprezes, Polski
Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Arkadiusz Lewicki – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy
CIP przy Związku Banków Polskich; Mirosław Miller – Prezes, WCB EIT+; Andrzej Pawlak – Lawrence
Technological University; Janusz Rachon – Senator RP; Bogusław Smólski – Dyrektor, Narodowe Centrum
Badan i Rozwoju; Stanisław Sroka – Prezes, Stowarzyszenie Project Management Polska; Agnes VorbrodtSchurma – Dyrektor Wykonawczy, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
Moderator: Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Panel organizowany przez: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
2 czerwca 2010 r. (środa)
14.00-16.00
Hotel Qubus
Czyste technologie węglowe
•
Czyste Technologie Węglowe w strategii UE
•
Europejski Program Demonstracyjny CCS (CCS Demonstration Programme)
•
Europejska polityka energetyczno – klimatyczna
•
Geologiczne aspekty wdrazania CCT
•
Polski Program Flagowy CCT
•
Polskie inicjatywy w obszarze CCT
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Marek Barnaś – Dyrektor, Zespół Koordynacji Inspekcji UDT; Giles Dickson – Vice President Government
Relations Europe, Alstom Power; Józef Dubinski – Dyrektor Naczelny, Główny Instytut Górnictwa; Paal Frisvold –
Senior Policy Adviser, Bellona Foundation; Krzysztof Jałosinski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ZAK SA;
Henryk Jezierski – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska; Matthias Jochem –
Senior Vice President Sales and Proposals, Hitachi Power Europe; Henryk Majchrzak – Dyrektor, Departament
Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Jan Palarski – Politechnika Śląska; Marek Ściążko – Dyrektor, Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla; Stanisław Tokarski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Tauron
Polska Energia SA; Tadeusz Witos – Członek Zarządu, PGE Elektrownia Bełchatów SA; Bohdan Żakiewicz –
Prezes Zarządu, Polskie Laboratorium Radykalnych Technologii Sp. z o.o.
Moderator: Andrzej Siemaszko – Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Panel organizowany przez: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Metropolie w Europie
•
Proces tworzenia metropolii na przykładzie duzych organizmów miejskich w Europie
•
Kluczowe obszary funkcjonowania metropolii – rozdział funkcji miejskich i metropolitalnych
•
Sposoby promocji metropolii – budowa świadomości marki w otoczeniu
•
Zarządzanie obszarem metropolitalnym
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Strona | 20
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; Andrzej Stania – Prezydent
Rudy Śląskiej; Jose Fillipe Torres – Prezes Zarządu, BloomConsulting; Piotr Uszok – Prezydent Katowic,
Przewodniczący Zarządu, Górnośląski Związek Metropolitalny
Moderator: Marek Szczepanski – Dyrektor, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Panel organizowany przez: Górnośląski Związek Metropolitalny
2 czerwca 2010 r. (środa)
12.00-16.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Kreatywne miasta – kreatywne metropolie: bieguny rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Europie
I. (12.00-13.15)
•
Aktualne trendy rozwojowe wielkich miast i metropolii
•
Wyzwania rozwojowe metropolii w XXI wieku
•
Sieci miejskie w Europie
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Monika Matusiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Ewa Mikos – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Siemens
Sp. z o.o.; Zygmunt Ziobrowski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
Moderator: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
II. (13.45-16.00)
•
Bariery i wyzwania rozwoju metropolii globalnych
•
Obszary metropolitalne w Europie w świetle studiów Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju
Terytorialnego i Spójności Terytorialnej (ESPON)
•
Polskie obszary metropolitalne w europejskich sieciach powiązan gospodarki opartej na wiedzy
•
Czynniki budowania atrakcyjności gospodarczej metropolii
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Leszek Bartłomiejczyk – Dyrektor Sektora Publicznego, SAP; Jean-Pierre Corbin – Prezes Zarządu, Dalkia Term
SA; Gergana Draganova – Senior Architect / Urban Designer, Building Design Partnership, Londyn (UK);
Zygmunt Frankiewicz – Prezydent Gliwic, Przewodniczący, Śląski Związek Gmin i Powiatów; Adam Fudali –
Prezydent Rybnika; Piotr Kurpios – p.f. Prezydenta Częstochowy; Dominique Laousse – Wydział Rozwoju,
Niezalezny Zarząd Transportu Paryskiego, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)
Moderator: Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Panel organizowany przez: Śląski Związek Gmin i Powiatów
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Lotniska. Światowe tendencje w ruchu lotniczym a przyszłośc portów regionalnych w Polsce
•
Wbrew kryzysowi. Rozwój infrastruktury lotniskowej – uwarunkowania rynkowe, techniczne,
własnościowe (przyszłośc PP „Porty Lotnicze”)
•
Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych dla komunikacji lotniczej – rola środków unijnych. Udział
kapitału prywatnego
•
Porty regionalne na Euro 2012 – stan przygotowan
•
Przyszłośc transportu lotniczego w kontekście kryzysu gospodarczego i zagrozenia terroryzmem
•
Perspektywy rozwoju lotniczego cargo w Polsce
•
Wpływ katastrof naturalnych na kondycję transportu lotniczego. Konsekwencje, mozliwości zapobiegania
stratom
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Krzysztof Banaszek – Prezes, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; Colin Casey – Commercial Manager, Rayanair;
Adrian Furgalski – Dyrektor, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.; Sebastian Gościniarek –
Wicedyrektor, Dział Doradztwa Biznesowego, PricewaterhouseCoopers; Grzegorz Jarczewski – Pełnomocnik
Prezesa Zarządu PLL LOT SA ds. Współpracy z Regionalnymi Portami Lotniczymi ; Tadeusz Jarmuziewicz –
Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury; Dariusz Kuś – Prezes Zarządu, Dyrektor, Port Lotniczy Wrocław SA;
Michał Marzec – Dyrektor Naczelny, Przedsiębiorstwo Panstwowe Porty Lotnicze; Zbigniew Sałek – Wiceprezes,
Międzynarodowe Stowarzyszenie Menedzerów Lotnisk; Mariusz Szpikowski – Prezes Zarządu, Air Italy Polska Sp.
z o.o.; Tomasz Szymczak – Koordynator Krajowy ds. Lotnisk, PL.2012 Sp. z o.o.; Artur Tomasik – Prezes
Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Moderator: Aleksander Domaradzki – Niezalezny Ekspert
2 czerwca 2010 r. (środa)
Strona | 21
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
12.00-14.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Partnerstwo publiczno-prywatne
•
Partnerstwo publiczno-prywatne – doświadczenia europejskie. Wzorce najlepszych praktyk. Projekty
pilotazowe
•
Bariery rozwoju PPP w Polsce. Nowe regulacje prawne. Atrakcyjnośc PPP dla inwestorów
•
PPP a spowolnienie gospodarki. Szanse na realizacje inwestycji przy problemach z tradycyjnym
finansowaniem
•
Inwestycje na szczeblu samorządowym – antykryzysowy impuls rozwojowy na lokalnym/regionalnym
rynku
•
Finansowanie duzych projektów infrastrukturalnych i innych długoterminowych projektów w oparciu o PPP
•
Partner prywatny w gospodarce komunalnej (ciepło, woda, spalarnie śmieci, drogi lokalne)
•
Urzędnik i menedzer – uwarunkowania współpracy (rózne priorytety i modele działania, komunikacja)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Regina Cablitz – Ministerstwo Finansów Nadrenii Północnej Westfalii, PPP-Task Force; Bartosz Clemenz – Radca
Prawny, Kancelaria Salans; Adam Fudali – Prezydent Rybnika; Piotr Galas – Dyrektor Departamentu Klienta
Sektora Publicznego, PKO Bank Polski; Piotr Górnik – Head of Production and Distribution, Fortum Power and Heat
Polska Sp. z o.o.; Irena Herbst – Prezes Zarządu, Fundacja Centrum PPP, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki w latach 2002-2005; Tomasz Mironczuk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Tomasz
Nowakowski – Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Korporacyjnych, Telekomunikacja Polska; Alina Sarnacka –
Menedzer, PricewaterhouseCoopers; Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki w latach 2007-2009; Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego; Piotr Uszok –
Prezydent Katowic, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego; Matthias Vogel – Prezes
Zarządu, Veolia Usługi dla Środowiska SA
Moderator: Krzysztof Bien – Zastępca Redaktora Naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.30
Śląski Urząd Wojewódzki
Centra logistyczne morskie i śródlądowe – integracja przewozów
•
Europejskie centra logistyczne – wazny element łancucha logistycznego
•
Efekt synergii ze współpracy portu morskiego i lądowego terminalu kontenerowego
•
Operator logistyczny – ogniwo łączące kanały dystrybucji
•
Rola portu morskiego w organizacji przewozu/dystrybucji ładunków
•
Tworzenie rozwiązan logistycznych pod względem organizacyjnym i technologicznym przy tworzeniu
centrów logistycznych/terminali lądowych
•
Rynek magazynowy w Polsce
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Beata Hryniewska – Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Magazynowych, Jones Lang LaSalle; Zbigniew
Janicki – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki, Trade Trans Sp. z o.o.; Bogusław Ney – Prezes Zarządu, Cargosped
Sp. z o.o.; Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury; Robert
Tomanek – Katedra Transportu, Prorektor ds. Organizacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach; Jerzy
Zachara – Prezes Zarządu, Śląskie Centrum Logistyki SA
Moderator: Wojciech Paprocki – Kierownik, Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie
2 czerwca 2010 r. (środa)
12.00-14.00
Śląski Urząd Wojewódzki
Finanse samorządów – warsztaty finansistów i samorządowców
•
Jak sfinansowac inwestycje (obligacje komunalne, wykup wierzytelności, partnerstwo publicznoprywatne)?
Prezentacje:
•
Przygotowanie i obsługa emisji obligacji dla gmin. (20 min.). Grzegorz Szafran – Wydział Emisji
Papierów Dłuznych, ING Bank Śląski
•
CATALYST – nowy rynek obligacji dla samorządów. Jak wprowadzic obligacje na Catalyst? Zasady
funkcjonowania rynku. Procedury i koszty. (20 min.). Robert Kwiatkowski – Dyrektor Działu Rozwoju
Biznesu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
•
Emisja Obligacji Komunalnych w systemie CATALYST – wybrane zagadnienia prawne. (20 min.). Jarosław
Rudy – Prawnik, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy;
Strona | 22
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Izabella Żyglicka – Partner Zarządzający, Wspólnik, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa
Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Arkadiusz Bubak – Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedazy Produktów Rynków Finansowych, ING Bank
Śląski; Krystyna Dadej – Skarbnik Miasta Radom; Danuta Kaminska – Skarbnik Miasta Katowice; Artur
Krawczyk – Skarbnik Miasta Ruda Śląska; Robert Kwiatkowski – Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu, Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Barbara Magiera – Burmistrz Radlina; Elżbieta Obłuska – Skarbnik
Miasta Lesznowola; Jarosław Rudy – Prawnik, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka
i Wspólnicy; Krzysztof Stachowicz – Radny Województwa Śląskiego; Elżbieta Stolorz-Krzisz – Skarbnik
Województwa Ślaskiego; Marta Tartanus – Naczelnik, Biur Zarządzania Płynnością Finansową, Miasto Gliwice;
Ewa Wójcik – Skarbnik Miasta Częstochowa; Izabella Żyglicka – Partner Zarządzający, Wspólnik, Adwokaci i
Radcowie Prawni Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Moderator: Rafał Kerger – Redaktor, portalsamorzadowy.pl
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-15.30
Biuro Centrum
Hutnictwo
•
Aktualna sytuacja w światowym hutnictwie zelaza i stali
•
Prognozy
•
Hutnictwo w Polsce
•
Fuzje, przejęcia, bankructwa
•
Strategie firm w dobie kryzysu
•
Rynek dystrybucji stali (dystrybutorzy, centra serwisowe, zbrojarnie)
•
Surowce (koks i węgiel koksujący, złom, rudy zelaza)
I Hutnictwo, surowce (9.00-11.30)
Prezentacja:
Sanjay Samaddar – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Poland SA
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrejs Aleksejevs – Prezes Zarządu, Severstallat Silesia Sp. z o.o.; Jiri Cienciala – Prezes Zarządu, Dyrektor
Generalny, Trinecke Zelezarny, Przewodniczący Zarządu, Czesko-Polska Izba Handlowa; Włodzimierz Herezniak –
Prezes Zarządu, Polski Koks SA; Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski; Sanjay Samaddar – Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Poland SA; Edward Szlęk – Prezes Zarządu, Koksownia Przyjazn Sp. z o.o.;
Krzysztof Walarowski – Prezes Zarządu, Cognor SA; Członek Zarządu, ZŁOMREX SA; Tadeusz Wenecki –
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.; Jarosław Zagórowski – Prezes
Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Moderator: Romuald Talarek – Prezes Zarządu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
II Dystrybucja (12.00-15.30)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stalprofil SA; Roman Czyżykowski – Dyrektor Handlowy,
ThyssenKrupp Energostal SA; Grzegorz Dołkowski – Wiceprezes Zarządu, Drozapol-Profil SA; Roger Manser –
Redaktor Zarządzający, Steel Business Briefing; Tomasz Milas – Prezes Zarządu, TM Steel Sp. z o.o.; Juergen
Nusser – Prezes, European Association of Steel Service Centers (Europejskie Stowarzyszenie Centrów Obróbki
Stali), Wiceprezes, EUROMETAL; Janusz Specjał – Prezes Zarządu, Montan Stal Sp. z o.o.; Krzysztof
Walarowski – Prezes Zarządu, Cognor SA; Robert Wiącek – Prezes Zarządu, Stal Service Sp. z o.o.; Robert
Wojdyna – Prezes Zarządu, Konsorcjum Stali SA, Prezes Zarządu, Polska Unia Dystrybutorów Stali
Moderator: Andrzej Ciepiela – Dyrektor, Polska Unia Dystrybutorów Stali
2 czerwca 2010 r. (środa)
10.00-13.00
Sala Multimedialna RIG
Samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy w partnerstwie dla rozwoju regionów
•
Wyzwania w rozwoju gospodarczym regionów
•
Wspólne inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego
•
Dobre praktyki w kraju i Europie, narzędzia i programy współpracy
•
Przyszłośc ustawy o samorządzie gospodarczym
•
Podział kompetencji między samorządem terytorialnym a samorządem gospodarczym
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Strona | 23
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Jerzy Bartnik – Prezes, Związek Rzemiosła Polskiego; Karl-Uwe Bütof – Dyrektor Ministerialny, Ministerstwo
Gospodarki, Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Energetyki Kraju Związkowego Północna Nadrenia-Westfalia;
Zbigniew Jarzyna – Prezes Zarządu, Naczelna Rada Zrzeszen Handlu i Usług; Andrzej Mikulski – Burmistrz
Ogrodzienca; Marek Sowa – Członek Zarządu, Województwo Małopolskie; Heinz Josef Schröder – Dyrektor
Serwisu Handel Zagraniczny, Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Westfalii w Hagen; Adam Szejnfeld – Poseł
na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009; Andrzej Szteliga – Radca-Minister,
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP we Francji; Jacek Świeca – Ekspert, Business Center Club;
Grzegorz Tobiszowski – Poseł, Sejm RP; Jerome Toulemonde – Regionalna Izba Gospodarcza Nord-pas-deCalais; Michaela Zielinska – Kierownik, Biuro Projektu Brandenburgia-Polska
Moderator: Tadeusz Donocik – Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Wiceprezes, Krajowa Izba
Gospodarcza
Panel organizowany przez: Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.00
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
Biznes, nauka, samorząd a społeczna odpowiedzialnośc
•
Wartości w biznesie – mit czy rzeczywistośc
•
Etyka a nauka – badania w słuzbie człowiekowi?
•
Rola samorządu w budowie społeczenstwa obywatelskiego
•
Rola panstwa i rynku
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Andrzej Czerwinski – Poseł na Sejm RP; Olgierd Dziekonski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo
Infrastruktury;Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Polimex Mostostal SA; Roman Kluska –
Załozyciel Optimus SA; Joachim Kozioł – Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska; Ks. Grzegorz Piątek –
Duszpasterz Pracodawców i Przedsiębiorców; Wojciech Roszkowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego w
latach 2004-2009; Tomasz Sokołowski – Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Moderator: Mieczysław Gil – były przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
Panel organizowany przez: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.30-11.30
Hotel Angelo
Priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
•
Uwarunkowania polskiej prezydencji: nowa architektura instytucjonalna UE (Traktat Lizbonski), brak
doświadczen, przygotowanie aparatu urzędniczego
•
Polskie specjalności? Bezpieczenstwo energetyczne, polityka wschodnia UE, gospodarka a ochrona
klimatu, polityka bezpieczenstwa i obrony, wolnośc gospodarcza w sferze usług, przyszłośc polityki rolnej
•
Prezydencja jako szansa na kształtowanie nowego wizerunku Polski
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Jacek Kucharczyk – Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych; Witold Orłowski – Doradca Ekonomiczny,
PricewaterhouseCoopers; Dariusz Rosati – Minister Spraw Zagranicznych w latach 1996-1997; Maciej Stanczuk
– Prezes Zarządu, WestLB Bank Polska SA
Moderator: Andrzej Jonas – Redaktor Naczelny, The Warsaw Voice
2 czerwca 2010 r. (środa)
12.00-14.30
Hotel Angelo
Prywatyzacja, rynki finansowe
•
Odpowiedz na kryzys: prywatyzacja czy nacjonalizacja?
•
Prywatyzacja jako impuls rozwojowy i wyzwanie dla polskiego rynku finansowego. Rola GPW, OFE,
inwestorów branzowych
•
Giełda Papierów Wartościowych – nowe instrumenty, perspektywy rozwoju. Dylematy prywatyzacji GPW
•
Banki inwestycyjne – spojrzenie na polski rynek. Rola sektora bankowego w procesie wychodzenia z
kryzysu
Wystąpienie:
Aleksander Grad – Minister Skarbu Panstwa
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Adam Leszkiewicz – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Panstwa; Grzegorz Leszczynski – Prezes
Zarządu, DM IDMSA; Jarosław Myjak – Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski; Andrzej Olszewski – Dyrektor
Strona | 24
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Zarządzający, ING Securities; Witold Orłowski – Doradca Ekonomiczny, PricewaterhouseCoopers; Joanna
Schmid – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Panstwa; Krzysztof Surma – Dyrektor Departamentu
Zarządzania Finansami, Tauron Polska Energia SA; Alina Wołoszyn – Dyrektor Wykonawczy, Szef Grupy ds.
Finansowania, Firma Doradcza KPMG
Moderator: Wojciech Kuśpik – Prezes Zarządu PTWP, Wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz
portalu wnp.pl
2 czerwca 2010 r. (środa)
12.00-14.00
Hotel Angelo
Przemysł lotniczy
•
Perspektywy przemysłu lotniczego w Polsce. Międzynarodowe powiązania a innowacyjnośc
•
Klastry lotnicze – konkurencja, kooperacja i synergia
•
Rola programów offsetowych w rozwoju przemysłu lotniczego – bilans efektów i doświadczen
•
Green sky
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Józef Brzęczek – Prezes Zarządu, Zakłady Lotnicze Marganski & Mysłowski Sp. z o.o.; Paweł Chojnacki –
Pełnomocnik Zarządu, Główny Specjalista ds. Programów i Funduszy Europejskich, Wytwórnia Sprzętu
Komunikacyjnego PZL-Świdnik SA; Tomasz Kośmider – Prezes, Technology Partners; Dariusz Piecuch – Prezes,
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji; Eugeniusz Wycisło – Prezes Zarządu,
Górnośląska Agencja Przekształcen Przedsiębiorstw SA
Moderator: Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, Avio Polska Sp. z o.o.
2 czerwca 2010 r. (środa)
9.00-11.30
Hotel Angelo
Fundusze Unii Europejskiej. Strategia UE 2020
•
Wykorzystanie funduszy europejskich w Polsce. Ich znaczenie gospodarcze. Efektywnośc, uwarunkowania
i trudności, nowe doświadczenia
•
Perspektywa finansowa 2014-2020. Spektrum mozliwości, nowe wyzwania
Prezentacje:
Bożena Lublinska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (10 min.)
Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu, DGA SA (10 min.)
Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (10 min.)
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Anna Kacprzyk – Dyrektor, Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Gospodarki; Jerzy Kwiecinski –
Prezes, Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Ekspert BCC, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego w latach 2005-2008; Bożena Lublinska-Kasprzak – Prezes, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości; Mirosław Marek – Wiceprezes Zarządu, DGA SA; Elżbieta Mączynska – Prezes, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne; Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek – Główna Ekonomistka, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Moderator: Maria Zawała – Polska Dziennik Zachodni
31 maja 2010 r. (poniedziałek)
9.00-16.00
Biuro Centrum
System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy – regionalna perspektywa
•
Główne problemy lecznictwa stacjonarnego w województwie śląskim (9.00-11.30)
•
Finansowanie świadczen i dostęp do terapii w wybranych dziedzinach medycyny (12.00-13.30)
•
Zarządzanie i inwestycje w sektorze medycznym w regionie (14.00-16.00)
Prezentacja:
Potrzeby finansowe rynku Słuzby Zdrowia a obszary działalności Electus SA. Wioleta Błochowiak – Wiceprezes
Zarządu, Electus SA
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Mariola Bartusek – Przewodnicząca, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Połoznych w Katowicach; Wioleta
Błochowiak – Wiceprezes Zarządu, ELECTUS SA; Andrzej Bochenek – Wiceprezes Zarządu, American Heart of
Poland Sp. z o.o., Polsko-Amerykanskie Kliniki Serca; Artur Borowicz – Dyrektor, Wojewódzkie Pogotowie
Ratunkowe w Katowicach; Paweł Buszman – Prezes Zarządu, American Heart of Poland Sp. z o.o., Polsko-
Strona | 25
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
Amerykanskie Kliniki Serca; Ewa Emich-Widera – Dyrektor Naczelna, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6,
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach; Antoni Juraszek – Dyrektor, Szpital
Powiatowy w Żywcu; Henryk Kawalski – Dyrektor, Lecznica Dzieci i Dorosłych, Szpital im. Mościckiego w
Chorzowie; Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego; Eugeniusz Kucharz – Kierownik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii; Małgorzata
Kucytowska – Wiceprezes Zarządu, Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Mysłowicach; Iwona Łobejko –
Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu; Beata Małecka-Libera – Poseł na
Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Artur Ostrowski – Dyrektor Operacyjny,
Siemens Sp. z o.o.; Marcin Pakulski – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ;
Kazimierz Pankiewicz – Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w
Częstochowie; Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący, Sejmowa Komisja Zdrowia; Wojciech
Poborski – Ordynator Oddziału Onkologii, Szpital im. Stanisława Leszczynskiego w Katowicach; Piotr Regulski –
Wiceprezes Zarządu, Impel Cleaning Sp. z o.o.; Ryszard Rudnik – Dyrektor, Szpital Rejonowy w Raciborzu;
Krystyna Siejna – Wiceprezydent Katowic; Andrzej Sośnierz – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego,
Sejmowa Komisja Zdrowia; Tadeusz Urban – Dyrektor, Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Prezes Śląskiego Związku
Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej; Ryszard Wąsik – Dyrektor, Śląski Szpital ReumatologicznoRehabilitacyjny; Aleksander Zajusz – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych, Centrum Onkologii – Instytut Oddział w
Gliwicach
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia; Piotr Wróbel – Zastępca
Redaktora Naczelnego, miesięcznik Rynek Zdrowia
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
12.00-17.00
Hotel Angelo
Polityka zdrowotna – wyzwania dla Europy i Polski
I. Ochrona zdrowia w Polsce i krajach Unii Europejskiej – próba odpowiedzi na kilka pytan (12.0014.30)
Ochrona zdrowia w krajach Unii Europejskiej:
•
Najwazniejsze problemy zdrowia publicznego w Europie – jak brzmi diagnoza?
•
Dostęp pacjentów do najnowszych osiągnięc medycyny – w jaki sposób finansowac kosztowne terapie?
•
Ubezpieczenia zdrowotne – czy istnieje model doskonały?
•
Funkcjonowanie sektora publicznego i prywatnego w ochronie zdrowia – rynkowa konkurencja czy
współpraca podmiotów?
Ochrona zdrowia w Polsce:
•
Epidemiologia oraz wyniki leczenia wybranych chorób
•
Wskazniki dotyczące finansowania opieki zdrowotnej w Polsce
•
Do jakiego systemu opieki zdrowotnej zmierzamy?
•
Ubezpieczenia zdrowotne – stan obecny, plany polityków i model oczekiwany przez pacjentów
•
Jak zapewnic polskim pacjentom mozliwie najbardziej skuteczne terapie w warunkach ograniczonych
mozliwości ich finansowania ze środków publicznych?
Prezentacja:
Adam H. Pustelnik – Prezes, SIGNAL IDUNA Polska
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Maciej Adamkiewicz – Prezes Zarządu, Adamed Sp. z o.o.; Wolfgang Fauter – Wiceprezes, SIGNAL IDUNA
Group; Maciej Hamankiewicz – Prezes, Naczelna Rada Lekarska; Tomasz Jędorowicz – Starszy Menedzer,
Zespół ds. Sektora Ochrony Zdrowia, PricewaterhouseCoopers; Bolesław Piecha – Poseł na Sejm RP,
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia; Adam H. Pustelnik – Prezes, SIGNAL IDUNA Polska; Andrzej
Sośnierz – Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego, Sejmowa Komisja Zdrowia; Jakub Szulc – Sekretarz
Stanu, Ministerstwo Zdrowia; Jerzy Toczyski – Prezes Zarządu, GlaxoSmithKline Polska; Jacek Wcisło – Dyrektor,
Novartis Poland Sp. z o.o.; Marian Zembala – Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia; Luiza Jakubiak – Redaktor,
miesięcznik Rynek Zdrowia
II. Rozwój technologii medycznych – ten postęp nie zna granic? (15.00-17.00)
•
Główne kierunki badan nad nowymi terapiami (biologicznymi, celowanymi, genowymi oraz z
zastosowaniem komórek macierzystych, inne przykłady badan nad nowymi terapiami)
•
Wspieranie innowacyjności i rozwoju badan naukowych w medycynie – rola panstwa, uczelni wyzszych
oraz organizacji pozarządowych
Strona | 26
Organizator:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA
ul. Jana Matejki 3
40-077 Katowice
e-mail: [email protected]
www.eec2010.eu
•
Prawne, finansowe i etyczne problemy związane z organizacją badan klinicznych w Polsce oraz wybranych
krajach UE
Dyskusja z udziałem (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):
Teresa Brodniewicz – MTZ Clinical Research Sp. z o.o.; Piotr Iwanowski – Wiceprezes, Stowarzyszenie na
Rzecz Dobrej Praktyki Badan Klinicznych w Polsce; Tomasz Jędorowicz – Starszy Menedzer, Zespół ds. Sektora
Ochrony Zdrowia, PricewaterhouseCoopers; Krzysztof Kurowski – Dyrektor ds. Badan i Rozwoju, Adamed Sp. z
o.o.; Wojciech Masełbas – Prezes, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badan Klinicznych w Polsce; Jacek
Spławinski – Kierownik Pracowni Biodostępności, Narodowy Instytutu Leków, Członek Rady Konsultacyjnej,
Agencja Oceny Technologii Medycznych; Jerzy Toczyski – Prezes Zarządu, GlaxoSmithKline Polska; Marian
Zembala – Dyrektor, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Moderatorzy: Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny, miesięcznik Rynek Zdrowia; Luiza Jakubiak – Redaktor,
miesięcznik Rynek Zdrowia
Imprezy towarzyszące EEC 2010
1.06.2010 r. (wtorek)
9.30-12.30
Akademia Ekonomiczna
Ekonomiczne Forum Młodych – gospodarka, demokracja, polityka. Młodzi a rozwój gospodarczy
Organizator: Forum Młodych RIG
1.06.2010 r. (wtorek)
13.30-15.30
Sala Multimedialna RIG
Europejskie Forum Młodych – gospodarka, demokracja, polityka. Młoda wizja demokracji
Organizator: Forum Młodych RIG
1 czerwca 2010 r. (wtorek)
16.30
Śląskie Biuro Ambasady Republiki Czech w Polsce, Katowice
Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze
Organizator: Czeska Agencja Wspierania Handlu CzechTrade oraz Ambasada Republiki Czeskiej
2 czerwca 2010 r. (środa)
11.00
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, Ruda Śląska
Wsparcie przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez działania samorządowe – warsztaty
Warsztaty organizowane przez: Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
www.inkubatorrudzki.pl
Strona | 27

Podobne dokumenty