Polish

Transkrypt

Polish
 BIULETYN NR 1 PROJEKT PARTNERSKI GRUNDTVIG OCALMY NASZE DZIECI Jest to pierwszy biuletyn napisany przez partnerów Projektu by udzielić Państwu najnowszych informacji na temat projektu OCALMY NASZE DZIECI. WSTĘP Celem tej współpracy jest uwrażliwienie środowisk lokalnych na kwestie narkomanii i zaproponowanie innowacyjnych i efektywnych technik i metod prewencyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki przygotowaniu i wprowadzaniu programów prewencji, które będą trafiać do młodych ludzi, uczniów i ich rodziców. INFORMACJE OGÓLNE Ten projekt partnerski jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się Przez Całe Życie GRUNDTVIG. Działania są koordynowane przez BELEN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ z Turcji, a we współpracę zaangażowane są jeszcze trzy kraje, mianowicie Polska Grecja i UK. This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
PIERWSZE MIEDZYNARODOWE SPOTKANIE Spotkanie rozpoczynające współpracę miało miejsce w Iskenderun, w Turcji, w dniach od 8 do 12 Stycznia 2013. Dwoje współpracowników z UK, czterech współpracowników z Polski oraz czterech uczniów i dwóch nauczycieli z Grecji odbyło podróż do Turcji. Podczas spotkania, wszyscy partnerzy zaprezentowali swoje instytucje a także przepisy prawa dotyczące narkotyków w ich krajach. Przeanalizowali oni i zatwierdzili wspólny plan pracy oraz ustalili zasady monitorowania pracy nad projektem i oceny jej postępów. Na koniec, każdy z partnerów przedstawił logo, jakie zaprojektował, a najlepsze pośród nich zostało wybrane jako oficjalne logo projektu, które znajdzie się na wszystkich oficjalnych dokumentach. PARTNERZY: v BELEN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ Iskenderun, TURCJA v DEVELOPMENT ASSOCIATION PYTHAGORAS Rzeszow, POLSKA v ALFA REHABILITATION DAY CENTRE OF THE ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE London, ANGLIA v THE DIRECTORATE OF SECONDARY EDUCATION OF FTHIOTIDA PREFECTURE Lamia, GRECJA W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z: VICTORIA TSAROUCHA The Directorate of Secondary Education of Fthiotida Prefecture 85 Kyprou Street, Lamia, Greece, P.C. 35100 e-­‐‑mails: [email protected] [email protected] This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.