Rekrutacja do programu „Na Własne Konto” trwa od 1 do 14

Transkrypt

Rekrutacja do programu „Na Własne Konto” trwa od 1 do 14
Już po raz drugi, młodzież z obszarów wiejskich będzie miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy z
ekonomii i przedsiębiorczości w ramach programu „Na Własne Konto”. Organizatorem i pomysłodawcą
projektu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Rekrutacja do programu „Na Własne Konto” trwa od 1 do 14 października br.
Gimnazja do udziału w programie zgłaszane są przez gminy. Podczas zajęć prowadzonych w
ramach „Na Własne Konto” gimnazjaliści będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy
ekonomicznej, poznania podstaw przedsiębiorczości oraz zasad świadomego planowania ścieżki
zawodowej.
Pomysłodawcą „Na Własne Konto” jest Fundacja EFRWP, która od lat wspiera rozwój polskiej wsi.
Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie,
kształtują swoje postawy, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości oraz
zaczynają korzystać z narzędzi bankowych. Udział w programie jest dla młodzieży okazją do
zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat najważniejszych mechanizmów finansowych.
- Edukacja ekonomiczna ciągle zajmuje odległe miejsce w programach nauczania, funkcjonowanie
we współczesnym świecie, już od najmłodszych lat, wymaga znajomości narzędzi finansowych i
bankowych. „Na Własne Konto” jest odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi, którzy dzięki
udziałowi w projekcie poczują się pewniej w codziennym życiu – mówi Marek Zagórski, Prezes
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. - Poprzez realizację tego programu chcemy
również zmniejszać lukę edukacyjną między wsią a miastem, która mimo wszystko nadal istnieje –
dodaje.
Podobnie jak podczas ubiegłej edycji, zajęcia rozpoczynają się w ferie zimowe. Podczas ich trwania
uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznają narzędzia ekonomiczne, które umożliwią im lepszy
start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w
praktyce, przygotowując pracę konkursową. Podczas zajęć młodzież odwiedzi także banki i
lokalnych przedsiębiorców.
Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M.
Rataja.
„Na Własne Konto” powstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu
edukacji ekonomicznej.
Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl
O PROGRAMIE:
Pierwszą edycja programu „Na Własne Konto” została zrealizowana w roku szkolnym 2012/13 w
w
niej
udział
ponad
2
233
uczniów.
124
gminach.
Wzięło
Celem projektu „Na Własne Konto” jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej i kształtowanie postaw
przedsiębiorczych młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej
ścieżki zawodowej. Program obejmował szkolenie dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne w szkołach
w ferie zimowe, wykonanie pracy projektowej w ramach konkursu na młodzieżową gazetę
ekonomiczną w II semestrze roku szkolnego oraz uroczysty finał programu w Warszawie. Program
jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej.
O EFRWP:
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapoczątkowała swoją działalność w 1990
roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od
ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających
się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale
także – poprzez różne narzędzia finansowe – także rozwój przedsiębiorczości oraz organizacji
pozarządowych. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni
poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie:
www.efrwp.pl
Program „Na Własne Konto"
Program „Na Własne Konto", koordynowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, to
inicjatywa skierowana do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
W ramach programu uczniowie biorą udział w dodatkowych lekcjach z przedsiębiorczości oraz
ogólnej wiedzy ekonomicznej. Zajęcia, prowadzone przez parę nauczyciel - student, realizowane
są podczas ferii zimowych (w okresie: połowa stycznia - koniec lutego, w zależności od
województwa). Pozalekcyjne warsztaty będą się też odbywały w trakcie drugiego semestru
szkolnego. Podczas ich trwania uczniowie poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające lepszy
start w dorosłe życie.
Celem programu jest:
 poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
 kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
 przekazanie młodym ludziom umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki
zawodowej,
 zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą
miejską a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.
Program „Na Własne Konto" to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi
Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M.
Rataja.
„Na Własne Konto" powstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu
edukacji ekonomicznej.