Termomodernizacje w Ruścu

Transkrypt

Termomodernizacje w Ruścu
Termomodernizacje w Ruścu
Dwie dotacje finansowane ze środków budżetu Powiatu Bełchatowskiego na zadania i
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powędrowały w kierunku Ruśca.
Samorząd Powiatu Bełchatowskiego wsparł inicjatywy pn: „Termomodernizacja budynku Domu
Nauczyciela w Ruścu” na kwotę 41 702,68 zł oraz „Termomodernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie” na kwotę 50 000 zł, co stanowi odpowiednio po
60% wartości całych zadań.
W ramach realizacji powyższych zadań wykonano następujące prace:
1. Wymieniono stare drzwi drewniane na nowe (1 sztuka), wymieniono okna (8 sztuk), wymieniono
parapety zewnętrzne (25 sztuk), docieplono ściany budynku płytami styropianowymi wraz z
położeniem i malowaniem tynku na powierzchni ok. 420 m2;
2. Docieplono posadzki wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz termiczną ze styropianu wraz z
dociepleniem stropu wełną mineralną na powierzchni ok. 280 m2, wymieniono drzwi zewnętrzne
dwuskrzydłowe na aluminiowe na ciepłym profilu (1 sztuka), wymieniono bramę garażową (1 sztuka)
oraz wymieniono okna stare na nowe (9 sztuk).
Planuje się, że poprzez realizację powyższych zadań zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, a
mianowicie zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło w okresie grzewczym. Ograniczenie poboru
energii cieplnej spowoduje spadek zużycia surowców energetycznych potrzebnych do jej
wytworzenia, przez co redukcji ulegnie ilość zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
powstających w czasie eksploatacji źródła ciepła.
WOŚRiL