Bridge Master E

Transkrypt

Bridge Master E
Radar
®
BridgeMaster E
Marzec 2016 Rev A
1
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E - Agenda

BME – podstawowa obsługa
Stand alone system jako Radar (ARPA)
Jednostka procesorowa
Interswitch
Control Panels
Monitors
Konfiguracja (stand alone)
Tworzenie map własnych.
Obsługa BME (reporty, narzędzia
serwisowe i podstawowa obsługa)
2
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
?
y
m
ś
e
t
s
je
u
t
o
c
Po
Doswia
d
czenie?
Wymiana informacji?
Przepisy?
Interfaces?
Wsparcie?
Problem
y
Udoskonalenia?
3
ze sprz
ętem?
?
ć
ś
o
ł
z
s
y
Prz
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
Dostępny jako:
1. Radar
2. ATA
3. ARPA
4. ARPA z nakładką AIS
4
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
340 BridgeMaster E Deckstand
 Status:
 Wsparcie dla części –
zakończona produkcja.
5
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
340 BridgeMaster E Desktop
 Status:
 Produkcja zakończona – częściowe wsparcie dla
części.
6
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
340 BridgeMaster E Kit Format
 Status:
 Produkcja zakończona – wsparcie dla części.
7
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
250 BridgeMaster E Desktop monitor CRT
 Status:
 Produkcja zakończona -wsparcie dla części.
8
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
250 BridgeMaster E Desktop monitor LCD
 Status:
•Produkcja zakończona – częściowa dostępność części.
9
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
180 BridgeMaster E Desktop
 Status:
 Produkcja zakończona – części osiągalne tylko do bloku
masztowego.
10
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Turnig Unit po otwarciu:
11
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Turnig Unit rozmieszczenie
elementów wewnątrz
12
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Układ nadawczy typu Bulkhead
13
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Blok nadawczo-odbiorczy (bulkhead) po otwarciu:
14
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Blok nadawczo-odbiorczy (bulkhead) po otwarciu:
15
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Turnig Unit rozmieszczenie
elementów wewnątrz
16
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Tranceiver Unit Naval
Turnig Unit rozmieszczenie
elementów wewnątrz
17
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit Naval
Typy dostępnych TU:
• I Band – 4’, 6’ and 8’
• F Band 9’ and 12’
• Standard White – With Logo
• Standard White – No Logo
• Grey - With Logo
• Grey - No Logo
Turning unit dodatkowe właściwości:
a) video buffer - 4 wyjścia video
b) pre-triger
c) silence input
d) sterowanie obrotami (stałe, zmienne)
e)zaawansowane wewnętrzne mechanizmy testowe
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit Naval
Funkcje Navalised:
Red First Strike - Tryb wideo Red First Strike pozwana na łatwą identyfikację i podświetlenie na czerwono na
ekranie szybko poruszających się obiektów takich jak helikoptery czy samoloty. Red First Strike jest aktywowane za
pomocą przycisku znajdującego się na wskaźniku głównym. Przycisk określa tryb wideo; Nav (tryb domyślny dla
standardowej prezentacji wideo), lub Air dla red first strike.
Target Intercept - Funkcja target intercept umożliwia operatorowi wykonanie wyznaczenia przecięcia drogi
pomiędzy dwoma jednostkami. Przecięcia te można ustawić od lub do jednego z następujących:
* własny statek
* śledzony obiekt
* aktywny obiekt AIS
* zewnętrzny obiekt (ECDIS)
Kurs wymagany do uzyskania odpowiedniego przecięcia tras jest wyliczany i pokazywany na ekranie. Wektory
przecięcia są wyświetlane na wskaźniku okręgu wideo/mapy tak, aby pokazać gdzie będzie miało miejsce przecięcie.
Helicopter Approach Sector - Funkcja Helicopter Approach Sector ma na celu pomoc operatorowi w
naprowadzenie helikoptera na lądowanie. Początek układu zbliżania się helikoptera może być ustawiony na
jeden z następujących obiektów:
* CCRP własnego statku.
* śledzony obiekt
* aktywny obiekt AIS
* zewnętrzny obiekt (ECDIS)
Sektor zbliżania się składa się z trzech linii promieniście rozchodzących się z początku układu. Każda z linii
oddalona jest o 15°, pomiędzy liniami narysowano przerywane linie kalibracyjne w odstępie kręgów odległości. Linie
Sektora Zbliżania Helikoptera pokazuje linie sektora zbliżania się biorące swój początek w CCRP statku.
19
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit Naval
Funkcje Navalised:
Freeze Frame - pozwala na zatrzymanie obrazu wideo. Funkcja ta może być aktywowana lokalnie za pomocą
przycisku Freeze znajdującego się na wskaźniku głównym lub za pomocą zewnętrznej kontroli stop-klatki.
Kiedy stop-klatka jest aktywowana lokalnie, wideo zatrzymuje się tylko na wskaźniku w konkretnym węźle.
Kiedy aktywowana jest zewnętrzna kontrolka stop-klatki, zatrzymują się wszystkie obrazy wideo na
wskaźnikach w systemie wielowęzłowym. Funkcja zewnętrzna używana jest kiedy, przykładowo, wymagana
jest cisza radiowa naszego własnego statku.
Station Keeping - Funkcja pozwalająca opertorowi prowadzic nadzór nad jednostkami znajdujacymi sie w
konwoju poprzez ustalenie dopuszczalnych przesuniec od wyznaczonej odległosci od nas samych.
Wyznaczenie następuje poprzez wyznaczenie dopuszczalnych okręgów odalenia.
Advanced Index Lines – Funkcja rozbudowująca możliwości Parallel Index Line. Pozwala na prace z
maksymalnie 15 liniami. Pozwala na grupowanie ich po maksymalnie 5 na obiekt. Linie mogą mieć skończoną
długość i mogą zostać zapisane na kartę pamięci.
20
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
Processor Unit
65800831 Standard Gyro Int (stepper & 360:1 synchro)
65800832 Special Gyro Int (1:1, 36:1, 90:1 & 180:1 synchro)
21
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Bridge Master E
 Processor Unit




22
2 Serial I/O Ports – standard speed 4800 bodów.
Allows 2 Inputs and 1 Output (Track Table).
1 Analogue Gyro Input – Standard or Special.
1 Pulse Log Input – 100 to 2560 Pulses per NM.
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Bridge Master E
 Processor Unit




23
2 Serial I/O Ports – standard speed 4800 bodów.
Allows 2 Inputs and 1 Output (Track Table).
1 Analogue Gyro Input – Standard or Special.
1 Pulse Log Input – 100 to 2560 Pulses per NM.
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Bridge Master E
Processor Unit tył - wykaz połączeń
24
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Processor Unit - połaczenia
 Wejścia szeregowe TSE, TSF mogą pracować z
prędkością 4800 bodów. Sugerowane łączenie to GPS i
Gyro
 Jeśli chcemy podać sygnał AIS należy posiadać w
systemie element o nazwie SIU. Daje on nam 3
dodatkowe porty z regulowana prędkością od 4800 do
38400 bodów o nazwach TSG, TSH, TSJ
 Wszystkie wejścia pracują w standardzie RS422.
 Jeśli nie posiadamy żyrokompasu z wyjściem cyfrowym
wówczas BridgeMaster E ma możliwość odbioru
sygnału żyrokompasu jako sygnału analogowego.
 Wyjście Track table może być uzyskane w dwóch
standardach RS232 oraz RS422
25
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Compass Interface board
 Płytka Compass Interface instalowana jest jako
przystawka do płyty głównej zwanej Radar Display
Processor PCB.
 Zainstalowana płytka compass interface decyduje jaki
rodzaj sygnału z gyro jesteśmy w stanie przyjąć.
Występują dwa rodzaje płytki compass interface:
Standard i Special.
26
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
 Przyłącza Video.
Wyjście VGA wspiera 1280 x 1024 dla radarów typu 340.
Wyjście VGA wspiera 1024x768 dla radarów typu 250.
Jeśli nie posiadamy oryginalnych kabli video wówczas wymagane
jest zastosowanie specjalnej przystawki, która poprzez
wewnętrzne zworki wymusza na procesorze określoną
rozdzielczość.
Uwaga:
Sygnały video wychodzące z procesora są niskiej częstotliwości
około 30Hz
27
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
Hatteland (Norwegian)
Melford (British)
ISIC (Danish)
ISIC Radar Monitor
65925K
25,5” Monitor (Desktop or Deckstand)
Monitor cannot be colour calibrated!!!
28
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E serii 340 – monitor CRT
29
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E serii 340 – monitor LCD
30
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – X-Band system
31
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – X-Band Bulkhead
system
32
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – Interswitched system
33
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – Interswitched hybrid
34
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
Wersje oprogramowania:
1. Należy pamiętać, że od wersji 5.3 występuje
obsługa danych z systemu AIS
2. Oznaczenie literowe M – oznacza oprogramowanie
wojskowe, a litera C oznacza cywilne
W razie jakichkolwiek problemów z oprogramowanie
BridgeMaster E prosimy o kontakt mailowy [email protected] lub
przy pomocy innego medium z firmą ELSE Technical and
Research Service Sp zoo
35
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – wymiany okresowe pozespołów
 Processor Unit
a) sprawdzenie stanu wentylatora oraz filtra w czasie
normalnej pracy co 3 miesiące oraz wymiana na
nowy w czasie remontu średniego co 6 lat.
b) renowacja i zabezpieczenie płyt co 6 lat
 Blok nadawczo-odbiorczy
a) wymiana magnetronu po przepracowaniu na TX
6000 godzin lub w czasie remontu 6 letniego
b) dla radaru X-Band wymiana silnika oraz paska (nie
dłużej niż 6 lat) co 5000 godzin
c) co 6 lat wymiana wentylatora dla radaru S-Band
d) renowacja i zabezpieczenie płyt co 6 lat
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E®
Display Mode
37
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – test BIST
Parametry jakich należy się spodziewać są umieszczone w instrukcji
Ships Manual
38
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – TEST DATA
Parametry jakich należy się spodziewać są umieszczone w instrukcji
Ships Manual
39
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – test BIST
40
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E – możliwe elemenety
41
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
BridgeMaster E
Pytania i dyskusja
42
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation

Podobne dokumenty

Vision Master FT

Vision Master FT a) video buffer - 4 wyjścia video b) pre-triger c) silence input d) sterowanie obrotami (stałe, zmienne) e)zaawansowane wewnętrzne mechanizmy testowe

Bardziej szczegółowo