Ubezpieczenie - Super Grupa KBS

Transkrypt

Ubezpieczenie - Super Grupa KBS
Teraz decydujesz jakie chcesz mieć bezpieczeństwo finansowe.
Unikalna oferta indywidualna ubezpieczenia grupowego
Tylko z nami jest to możliwe!
Nawet wtedy, gdy nie pracujesz.
KBS
Ubezpieczenie - Super Grupa KBS
RODZAJ ŚWIADCZEŃ
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Zgon ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku
Zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
za 1 % uszczerbku
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
za 100 % uszczerbku
Zgon współmałżonka ( bez ograniczenia wiekowego)
Zgon współmałżonka w wyniku NW
Zgon rodziców i teściów ( bez ograniczenia wiekowego)
Urodzenie dziecka
Osierocenie dziecka ( do 25 roku życia dziecka)
Śmierć dziecka
( do 25 roku życia dziecka )
Poważne zachorowanie - ubezpieczony
zawał serca, by-passy, udar mózgu, nowotwór, niewydolność nerek,
przeszczep dużych narządów, choroby naczyń wieńcowych, utrata:
mowy, wzroku, kończyn, ciężkie oparzenia, przewlekłe zapalenie
wątroby „typu B”
Poważne zachorowanie - dziecka ubezpieczonego
(od 3 do 21 roku dziecka )
nowotwór, niewydolność nerek, zapalenie mózgu, niewydolność
wątroby, dystrofia mięśniowa, łagodny guz mózgu, śpiączka, paraliż,
przeszczep dużych narządów, utrata: mowy, wzroku, kończyn, ciężkie
oparzenia, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Leczenie szpitalne
11 700 zł
35 100 zł *
46 800 zł **
195 zł
19 500 zł
6 500 zł
9 750 zł ***
1 300 zł
600 zł
1 950 zł
3 250 zł
15 000 zł
47 000 zł *
63 000 zł **
240 zł
24 000 zł
8 500 zł
12 500 zł ***
1 600 zł
800zł
2 500 zł
4 000 zł
28 900 zł
3 miesiące
86 700 zł*
115 600 zł**
330 zł
Nie ma
karencji
33 000 zł
6 miesięcy
8 500 zł
25 500 zł ***
1 950 zł
2 500 zł
1 950 zł
2 550 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku
a) wypadku przy pracy
wymagania:
min. 1 dzień pobytu w szpitalu
ryczałt: 600 zł
ryczałt: 600 zł
za 10 dni pobytu
od 11 do 30
dnia
za 10 dni pobytu
od 11 do 30
dnia
dodatkowo
Pobyt na OIOM-ie ( Oddział Intensywnej Opieki Medycznej)
Składka miesięczna
Dziennie
- 60 zł/dzień
ryczałt: 400 zł
ryczałt: 400 zł
za 10 dni pobytu
od 11 do 30 dnia -
za 10 dni pobytu
od 11 do 30 dnia -
40zł/dzień
Operacje
za każdą operację
6 miesięcy
9 miesięcy
6 miesięcy
3 miesiące
5 950 zł
6 miesięcy
3 miesiące
Tylko
3 miesiące
- 60 zł/dzień
b) choroby lub wypadku innego niż wypadek przy pracy
wymagania:
min. 5 dni pobytu w szpitalu
Karencje
40zł/dzień
ryczałt: 600 zł
za 10 dni pobytu
od 11 do 30
dnia
- 60 zł/dzień
ryczałt: 400 zł
za 10 dni pobytu
od 11 do 30 dnia -
40zł/dzień
ryczałt: 200 zł
ryczałt:
20 zł/dzień
ryczałt: 200 zł
ryczałt:
20złdzień
ryczałt: 200 zł
ryczałt
:20złdzień
ryczałt: 500 zł
ryczałt: 500 zł
ryczałt: 500 zł
32,00 zł
1,03 zł
43,00 zł
1,39 zł
51,00 zł
1,65 zł
* wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego
** wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu zgonu i zgonu w następstwie wypadku Ubezpieczonego
*** wysokość świadczenia podano łącznie z wysokością świadczenia z tytułu zgonu Współmałżonka Ubezpieczonego