ochrony danych - Meyer Fachowcy

Transkrypt

ochrony danych - Meyer Fachowcy
Datenschutzerklärung/ Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Hiermit informieren wir Sie, dass wir Ihre
personenbezogenen Daten im Rahmen der
Arbeitsvermittlung, die Sie uns für die Zwecke der
Bewerbung elektronisch zur Verfügung stellen,
gemäß dem Gesetz vom 29.08.1997 über den
Schutz der Personaldaten (einheitlicher Text:
Gesetzblatt vom 2002 Nr. 101 Pos. 926 mit
Änderungen) elektronisch verarbeiten und auf
unbestimmte Zeit speichern. Wir behandeln alle
personenbezogenen Daten gemäß den geltenden
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen streng
vertraulich und ausschließlich für die Zwecke der
Arbeitsvermittlung.
Jednocześnie informujemy, że w ramach
procesu pośrednictwa pracy Państwa dane
osobowe, które zostały udostępnione w formie
elektronicznej, będą przetwarzane elektronicznie
na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2002, nr 101, poz 926 z późn. zm.) oraz
przechowywana na czas nieokreslony. Państwa
dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie
w celach związanych z pośrednictwem pracy i
dane
te
są
przetwarzane
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych.
Zu
diesen
Zwecken
werden
Ihre
Daten
ausschließlich an Gesellschaften der Fachowcy
Firmy Meyer Sp. z o. o. sowie deren mögliche
Kunden und Vertragspartner weitergegeben, es sei
denn, die Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o. ist zur
Weitergabe Ihrer Daten gesetzlich verpflichtet. Ihre
Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Państwa dane będą przekazywane w ww. celu
wyłącznie na rzecz spółek Fachowcy Firmy
Meyer Sp. z o. o. oraz jej ewentualnych klientów i
partnerów umownych, chyba, że Fachowcy
Firmy Meyer Sp. z o. zostanie prawnie
zobowiązana do przekazania Państwa danych.
Wyrażoną zgodę mogą Państwo odwołać w
każdej chwili.
Die Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o. wird Ihre
Daten nach den gesetzlichen Vorschriften, auch
nach Beendigung des Bewerbungs- und/oder
Arbeitsverhältnisses, aufbewahren.
Odpowiednio do zapisów ustawowych, spółka
Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o. przechowuje
Państwa dane także po zakończeniu stosunku
aplikacji i/lub pracy.
Sollten Sie mit der elektronischen Speicherung und
Verarbeitung Ihrer Daten nicht oder nicht mehr
einverstanden sein, können Sie jederzeit schriftlich,
telefonisch oder via E-Mail an [email protected] widersprechen. Anschließend werden
wir Ihre persönlichen Daten umgehend und
vollständig aus unserem System entfernen.
W przypadku nie wyrażenia zgody na
przetwarzanie I przechowywanie Państwa
danych osobowych, prosimy o pisemną,
telefoniczną lub mailową ([email protected]) informację na podany niżej adres
kontaktowy spółki. Po otrzymaniu informacji
Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z
naszego systemu.

Podobne dokumenty