Kino polskie wobec II wojny światowej

Transkrypt

Kino polskie wobec II wojny światowej
Instytut Filologii Polskiej
85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 11
 (052) 321 31 81  [email protected]
www.polonistyka.ukw.edu.pl
Bydgoszcz, 4 listopada 2008
Katedra Kultury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową z cyklu
„Kino polskie – wczoraj i dziś”
Kino polskie wobec II wojny światowej
Szanowni Państwo!
W 2009 roku przypada 70 rocznica wybuchu II wojny światowej. Filmy o wojnie
i okupacji mają zapewnione miejsce w polskiej kinematografii nie tylko ze względu na
duży udział procentowy w całości produkcji, ale również dlatego, że były to często utwory
znaczące artystycznie, ważne dla Polaków, budzące spory i dyskusje, będące dzisiaj
ważnym źródłem wiedzy o polskiej rzeczywistości po 1945. Posiadały wymiar historyczny,
ale służyły często do odpowiedniego naświetlania wątków propagandowych. Inne z kolei
opowiadały o współczesnych Polakach. Były elementem zmagań o utrwalanie, kreowanie i
rekonstruowanie polskiej pamięci i tożsamości. Oprócz filmów dotykających przede
wszystkim kwestii historycznych i politycznych istniały także dzieła, które przyjmowały
perspektywę egzystencjalną, psychologiczną czy moralną, pokazywały człowieka
postawionego w sytuacji wojny, spowodowanych przez nią trudnych i często
nierozstrzygalnych wyborów. Mamy nadzieję, że uczestnicy konferencji zechcą podjąć
refleksję nad tematyką, gatunkami, środkami filmowego wyrazu, recepcją, kontekstem
historycznym, społecznym, politycznym i psychologicznym polskich filmów poświęconych
II wojnie światowej.
Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 maja 2009 roku w Bydgoszczy.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału oraz podanie
tematu i kilkuzdaniowego abstraktu do 1 lutego 2008 roku. Po uzyskaniu zgłoszeń
poinformujemy o szczegółach związanych z przyjazdem i pobytem w Bydgoszczy.
Jednocześnie informujemy, że opłata konferencyjna (obejmująca zakwaterowanie i
wyżywienie) wynosi 400 PLN.
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres Instytutu lub bezpośrednio do
organizatorów: [email protected]; [email protected]; [email protected]
dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. UKW
dr Daria Mazur
dr Mariusz Guzek (Instytut Nauk Politycznych UKW)

Podobne dokumenty