wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach

Transkrypt

wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach
Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
WSTĘPNE
WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN
W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
W WIELKOPOLSCE
ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. 2016
Śrem Wójtostwo, wrzesień 2016
Przewodniczący Wielkpolskiego Zespołu Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego
Ryszard Napierała
Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej
Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Koszucki
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie
63-100 Śrem
ul. Wiosny Ludów 27
faks. (0-61) 283-46-07
tel. i faks. (0-61) 283-45-91
[email protected]
Z-ca dyrektora: mgr inż. Wiesław Małkowski
Opracowała:
inż. Irena Perczak
Redakcja merytoryczna: mgr inż. Wiesław Małkowski
Informacja zawiera wyniki plonowania odmianoraz dla gatunków ozimych procent martwych roślin w doświadczeniach
prowadzonych w województwie wielkopolskim w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
Wyniki z roku 2016 nie są jeszcze w pełni zweryfikowane. Materiał ma więc charakter wstępny i w związku z tym nie jest
przeznaczony do dalszego rozpowszechniania.
Zweryfikowane wyniki zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach wydawnictwa „Wyniki Porejestrowych
Doświadczeń Odmianowych”.
W niektórych gatunkach dodatkowo podano oceny wartości technologicznej odmian,a także stopień mrozoodporności,
ustalony głównie w czasie badań rejestrowych.
Kolejność odmian przyjęto według chronologii ich wpisywania do Rejestru Odmian.
Wysoki poziom agrotechniki w porównaniu z przeciętnym: zwiększone nawożenie azotowe, zastosowanie ochrony przed wyleganiem i
chorobami.
Tabela 1
Pszenica ozima. Plon ziarna odmian. (% wzorca). Lata zbioru: 2016, 2015, 2014
Lp
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Grupa
wartości Zimottechno- rwałość
logicz- (skala 90)
nej
Odmiana
Wzorzec, dt z ha
Astoria
Ostroga
Askalon
Bamberka
Natula
Bockris
Arkadia
Linus
Sailor
Estivus
Patras
Praktik
Tulecka
Lavantus
Florus
Franz
Hondia
KWS Dakotana
RGT Kilimanjaro
Consus
Delawar
KWS Malibu
Leandrus
Julius (CCA)
Fidelius
KWS Ozon
KWS Magic
Platin
Speedway
Artist
Fakir
KWS Livius
Pengar
Belissa
KWS Loft
Rotax
Tobak
Janosch
Pokusa
Silenus
Ohio
Florencia
Rockefeller
E
3,0
6,0
2,5
3,0
5,0
2,0
LOZ
LOZ
LOZ
A
LOZ
LOZ
LOZ
LOZ
LOZ
B
C
Liczba doświadczeń
6,0
4,0
4,5
3,0
4,0
4,0
2,5
3,0
3,0
3,0
5,5
3,0
4,0
2,0
4,0
2,0
3,0
4,5
4,0
1,5
4,0
2,0
4,0
4,5
3,0
2,0
5,0
2,0
5,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Poziom a1
2016
2015
2014
20152016
20142016
93,5
95
97
93
101
100
90
100
105
96
103
101
99
98
100
107
102
105
107
108
101
98
93
99
103
99
100
92
102
103
107
103
107
89
106
98
103
103
101
104
90
101
96
96
113,2
90
92
100
94
96
99
101
91,0
96
95
101
97
104
103
93
103,4
92
94
97
97
98
95
101
99,2
93
95
98
97
100
98
98
99
97
99
102
104
100
104
105
95
105
100
106
101
108
101
101
100
98
100
100
101
101
100
105
104
99
106
104
100
100
102
101
101
100
97
100
102
100
98
105
103
100
102
99
97
103
102
103
102
98
109
105
103
110
107
104
107
101
100
100
101
96
100
104
105
101
104
94
101
101
102
103
101
99
103
99
101
106
106
102
105
96
6
6
108
105
6
12
18
Wzorzec: średnia z wszystkich badanych odmian, LOZ – odmiana zalecana do uprawy na obszarze województwa
Grupa wartości technologicznej: E – elitarne chlebowe, A – jakościowe chlebowe, B - chlebowe, C - pastewne lub
inne (wg Listy Opisowej Odmian 2016, COBORU)
Zimotrwałość: 90- bardzo duża, 50 - średnia, 10 - bardzo mała (wg Listy Opisowej Odmian 2016, COBORU)
Ciąg dalszy tabeli 1
Pszenica ozima. Plon ziarna odmian. (% wzorca). Lata zbioru: 2016, 2015, 2014
Lp
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Grupa
wartości Zimottechno- rwałość
logicz- (skala 90)
nej
Odmiana
Wzorzec, dt z ha
Astoria
Ostroga
Askalon
Bamberka
Natula
Bockris
Arkadia
Linus
Sailor
Estivus
Patras
Praktik
Tulecka
Lavantus
Florus
Franz
Hondia
KWS Dakotana
RGT Kilimanjaro
Consus
Delawar
KWS Malibu
Leandrus
Julius (CCA)
Fidelius
KWS Ozon
KWS Magic
Platin
Speedway
Artist
Fakir
KWS Livius
Pengar
Belissa
KWS Loft
Rotax
Tobak
Janosch
Pokusa
Silenus
Ohio
Florencia
Rockefeller
E
3,0
6,0
2,5
3,0
5,0
2,0
LOZ
LOZ
LOZ
A
LOZ
LOZ
LOZ
LOZ
LOZ
B
C
Liczba doświadczeń
6,0
4,0
4,5
3,0
4,0
4,0
2,5
3,0
3,0
3,0
5,5
3,0
4,0
2,0
4,0
2,0
3,0
4,5
4,0
1,5
4,0
2,0
4,0
4,5
3,0
2,0
5,0
2,0
5,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Poziom a2
2016
2015
2014
20152016
20142016
100,6
96
97
95
102
100
90
105
104
93
98
99
99
102
101
105
103
105
107
106
100
102
91
103
100
103
101
91
101
104
107
100
104
93
104
101
101
103
100
102
91
99
94
97
122,7
89
93
101
95
98
100
106
108,2
95
97
102
98
100
103
98
111,7
92
95
98
98
99
95
106
110,5
93
96
99
98
99
98
103
98
99
101
102
102
98
100
103
95
105
99
97
99
104
99
102
97
96
99
100
100
102
100
103
103
100
106
102
96
99
102
100
102
99
100
100
101
101
99
100
103
98
100
104
102
100
100
104
103
100
104
111
101
109
105
101
108
103
100
102
101
97
100
101
105
99
102
99
103
100
101
104
102
101
102
101
100
104
105
100
104
100
6
6
104
101
6
12
18
Wzorzec: średnia z wszystkich badanych odmian, LOZ – odmiana zalecana do uprawy na obszarze województwa
Grupa wartości technologicznej: E – elitarne chlebowe, A – jakościowe chlebowe, B - chlebowe, C - pastewne lub
inne (wg Listy Opisowej Odmian 2016, COBORU)
Zimotrwałość: 90- bardzo duża, 50 - średnia, 10 - bardzo mała (wg Listy Opisowej Odmian 2016, COBORU)