Rysunek architektoniczno

Transkrypt

Rysunek architektoniczno
Rysunek
architektoniczno-budowlany
Geometria i Grafika InŜynierska
I BD; sem. II
2
Rzut kondygnacji
(przekrój poziomy)
3
Przekrój
(przekrój pionowy)
Elewacja
(widok budynku)
4
1. Grubości linii.
Stosowane grubości linii:
- linia bardzo gruba: elementy konstrukcji budynku (ściany, stropy) w przekroju
- linia gruba: elementy konstrukcji w widoku
- linia cienka: elewacje, elementy nieistniejące w rzeczywistości (wymiarowanie, osie, kreskowanie)
12
Rys. I
24
Ściana jednowarstwowa z ociepleniem
12 8
Rys. II
24
Ściana warstwowa
5
Przewody:
a) dymowe
b) spalinowe
c) wentylacyjne
Rys. 5.30
Rys. 5.32
Warstwy stropu
6
2. Oznaczenia materiałów (kreskowania).
- elementy drobnowymiarowe (cegły, bloczki, pustaki) na zaprawie cem.-wap.
- elementy drobnowymiarowe na zaprawie cementowej
(np. murowane z cegły trzony kominowe)
- beton niezbrojony
- Ŝelbet (beton zbrojony)
- izolacja termiczna (styropian, wełna mineralna,…)
- izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna (papa termozgrzewalna, folia PE)
7
3. Stolarka okienna i drzwiowa.
Rys. 5.3
Otwory okienne i drzwiowe
Rys. 5.10
Rodzaje okien.
Rys. 5.10
Rodzaje drzwi.
8
9
10
11
Rys. 5.26
Oznaczenie głównego wejścia do budynku.
12
4. Schody i pochylnie.
Rys. 5.2
a) schody, b) pochylnia.
h
s
2h + s = 60÷65cm
Wzór na projektowanie schodów.
13
Oznaczenie schodów: n x h x s
(n – liczba stopni w biegu)
14
15
5. WyposaŜenie.
16
17
18
19
6. Oznaczenie pomieszczeń.
Rys. 5.16
Numeracja kondygnacji.
20
Numeracja pomieszczeń
(od głównego wejścia na kondygnację; zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Rys. 5.17
Rys. 5.18
Oznaczenie pomieszczeń.
21
6. Oznaczenie poziomów.
a)
± 0,00
+ 2,90
- 1,45
b)
± 0,00
+ 2,90
- 1,45
Oznaczenie poziomów:
a) na przekroju
b) na rzucie
22
Rys. III
Rys. 5.49
Poziomy w budynku.
7. Wymiarowanie.
Rys. 5.42
Wymiarowanie trzonu kominowego.
Rys. 5.47
Wymiary przewodów kominowych
(o innych wymiarach niŜ 14x14cm).
Rys. 5.46
Wymiary (na rzucie) stolarki okiennej i drzwiowej.
23
Rys. 5.43
Wymiarowanie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych.
Rys. 5.44
Wymiarowanie otworów drzwiowych w ścianach działowych.
24
100
224
Rys. 5.42
Wymiarowanie ścian wewnętrznych.
100
Rys. IV
12
100
Wymiarowanie schodów.
25
Szeregi wymiarowe zewnętrzne
(dodatkowo szósty szereg: wymiar gabarytowy (długość i szerokość) budynku).
Rys. 5.41
26

Podobne dokumenty