Kalendarz imprez - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami

Transkrypt

Kalendarz imprez - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
Kalendarz imprez i uroczystości dla klas 1 – 6 w roku szkolnym 2015/2016
Termin
Wrzesień
Październik
Listopad
Rodzaj imprezy
Klasy
Odpowiedzialni
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016
Apel porządkowy – Bezpieczeństwo w
szkole i poza szkołą
Spotkanie z policjantem pod hasłem
„Jestem bezpieczny”
Całoroczna akcja „Nakrętka”
1–6
dyrektor szkoły
1–6
wicedyrektorzy
Rozpoczęcie
projektu
edukacyjnego
„Zabawy z językiem polskim”
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka
4–6
Otrzęsiny
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Uroczystość przyjęcia pierwszaków
w poczet uczniów
Rozpoczęcie projektu edukacyjnego
„Razem z przyrodą”
Rozpoczęcie projektu edukacyjnego
„Matematyka łatwiejsza niż myślisz”
Apel – Święto odzyskania przez Polskę
niepodległości
Dyskoteka i wróżby andrzejkowe
1
1–6
4–6
pedagog szkolny
p. M. Szygalska
p. M. Bąkowska
wychow., naucz. j. polskiego, plastyki,
muzyki
opiekunowie Rady Uczniów, wych. klas 4
4
nauczyciele w.f. i wych. klas
dyrektor szkoły
1
p. J. Gerasik, p. M. Skrobosz, wych. klas
p. J. Pęsiek, p. M. Staszewska,
p. A. Witkowska
2
4–5
naucz. matemat.
1–3
4–6
1–3
p. J. Winnicka, p. K. Bednarska
p. Z. Pawełek
p. P. Marcinkowski,
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
Grudzień
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
1–6
Zabawa karnawałowa
1–6
Uroczystości klasowe z okazji Dnia Babci i
Dnia Dziadka
Apel poświęcony podsumowaniu I
semestru i bezpieczeństwu w czasie ferii
zimowych
Apel – „Bezpieczne ferie zimowe”
Realizacja projektu edukacyjnego
„Matematyka na wesoło”
1–3
p. B. Targaszewski, p. K. Polak,
p. B. Przydworska
opiekunowie Rady Uczniów, wych. klas 5
p. B. Przydworska, p. A. Kuliś,
p. K. Makowska, p. M. Orlikowska, p. B.
Oziemblewska,
p. I. Andrzejewska,
p. A. Olechniewicz
p. B. Targaszewski, nauczyciele wych. fiz.
wych. klas
dyrektor, wych. klas
wych. klas
p. B. Przydworska, p. A. Kuliś,
p. K. Makowska, p. M. Orlikowska, p. B.
Oziemblewska,
p. I. Andrzejewska,
p. A. Olechniewicz, p. J. Gerasik,
nauczyciele świetlicy szkolnej
p. J. Gerasik, p. B. Pytel,
p. P. Maciągowski,
p. A. Zielińska, wych. klas
dyrekcja szkoły, wych. klas, Rada Uczniów,
Rada Rodziców
wych klas
4–6
wicedyrektor
1–3
3
p. D. Orlińska
p. S. Woszczalska,
p. M. Kędzierska
Przedstawienie
wigilijna”
integracyjne
„Opowieść
Mikołajkowy turniej w piłkę nożną
Styczeń
Luty
Klasowe Mikołajki
Gwiazdka w szkole
Wigilie klasowe
Wieczerza wigilijna
4–6
1–6
4–6
1–6
1–6
1–6
1–6
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Zabawy z językiem polskim”
Poczta Walentynowa
Realizacja projektu edukacyjnego „Tydzień
z językiem angielskim”
Marzec
Kwiecień
Maj
Rozpoczęcie projektu edukacyjnego
„Czytasz - wygrywasz”
Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Matematyka łatwiejsza niż myślisz”
Sprawdzian kompetencji
Sprawdzian kompetencji
Dzień Papieski w naszej szkole
Apel – „Dzień Ziemi”
4–6
1–3
4–6
1–6
1
wych. klas, nauczyc. j. polskiego, plastyki,
muzyki
p. A. Boczkowska
Rada Uczniów
naucz. j. angielskiego
p. J. Gerasik, p. M. Malinowska
4–5
naucz. matematyki
3
6
1–6
1–3
wicedyrektor, wych. klas
dyrekcja szkoły
s. Aurelia, p. A. Pietrzak-Guźda
p. J. Pęsiek, p. M. Staszewska,
p. A. Witkowska
p. B. Oziemblewska
p. M. Orlikowska, p. M. Skrobosz
Podsumowanie Powiatowego Konkursu
Matematycznego „Mistrz Matematyki”
i Miejskiego Konkursu Przyrodniczo –
Matematycznego
3i5
Słuchowisko – Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Obchody „Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek”
Dzień Patrona
1–6
p. E. Sobczyk
1–6
nauczyciele biblioteki
1–3
p. M. Kędzierska, p. D. Orlińska,
p. S. Borowiec
p. A. Traczyk, p. A. Łopaciuk,
p. A. Zielińska
wych. klas
4–6
Obchody Dni Rodziny
1–6
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
Egzamin na kartę rowerową
4-6
Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Razem z przyrodą”
Podsumowanie projektu edukacyjnego
„Czytasz - wygrywasz” połączone z
pasowaniem na czytelnika
Szkolny turniej piłki siatkowej
2
Szkolne obchody Dnia Sportu i Dnia
Dziecka
Dzień Integracji – zajęcia otwarte dla
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i ich rodziców
„Liga Mistrzów Czwórki”
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
1–6
1
6
p. M. Szygalska, nauczyciele wych. fiz.
p. J. Pęsiek, p. M. Staszewska,
p. A. Witkowska
p. J. Gerasik, p. M. Malinowska,
p. J. Ekielska
p. J. Walczak, naucz. wych. fiz.
Czerwiec
1
1–6
6
1–5
nauczyciele wych. fiz.,
wych. klas
p. J. Gerasik, p. M. Frej
dyrektor szkoły
dyrektor, wych. klas
dyrektor szkoły