Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Transkrypt

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informuje
o
podpisaniu
Umowy
na
realizację
przedsięwzięcia
pn.:
„Zakup zestawów narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego
i ekologicznego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Ww. zadanie polega na zakupie zestawów bezprzewodowych narzędzi
hydraulicznych, zasilanych z własnych dedykowanych akumulatorów.
Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu technicznemu, Szkoła podejmie
działania ratownicze przy ograniczaniu i usuwaniu skutków zagrożeń
naturalnych i poważnych awarii chemiczno-ekologicznych na terenie
m. Poznania, powiatu poznańskiego i kraju, jakie realizuje w ramach
ustawowych zadań nałożonych na Szkołę jako jednostkę organizacyjną
Państwowej Straży Pożarnej.
www.wfosgw.poznan.pl

Podobne dokumenty