LISTA operacji zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum

Transkrypt

LISTA operacji zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
ul. Kościuszki 88/37
64-700 Czarnków
tel. 67 344 16 53, kom. 603 074 945
[email protected]
www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Załącznik do Uchwały nr 74/I/2016 z dnia 7.12.2016 r. Rady Cz-T LGD
Czarnków, dnia 7.12.2016 r.
LISTA operacji zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”
Lp.
Nr wniosku
nadany przez
Cz-T LGD
1.
Cz-T LGD/20/
P-02/2016
Numer
identyfikacyjny
podmiotu
ubiegającego
się o wsparcie
nadany przez
ARiMR
071795400
Nazwa / Imię i nazwisko
podmiotu ubiegającego
się o wsparcie
Tytuł operacji
Wynik
zgodności
z LSR
Ryszard Robert Wysocki
Działalność usługowa związana z
leśnictwem oraz dodatkowa związana
z zagospodarowaniem terenów zieleni
i produkcja biżuterii sztucznej
Zgodny
z LSR
Anna Mikołajewska-Wojtanowicz
Przewodnicząca Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
Liczba
uzyskanych
punktów w
ramach
oceny w
zakresie
spełnienia
przez
operację
kryteriów
wyboru
Kwota
wsparcia
wnioskowana
przez podmiot
Kwota
udzielonego
wsparcia
ustalona
przez Radę
Czy operacja
mieści się w
limicie
środków
wskazanych
w ogłoszeniu
o naborze
wniosków?
12,75
50 000,00
-
-
Anna Fręś
Zastępca Prezesa Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

Podobne dokumenty