ES Mercure F1

Transkrypt

ES Mercure F1
ES Mercure F1
Hodowca:
Odmiana:
Rejestracja:
Euralis Semences
Mieszańcowa zrestorowana systemem Ogura
Polska 2009 r.
Nieziemski potencjał
Znakomita mrozoodporność i zdrowotność roślin stanowią fundament
plenności odmiany. Wysoki potencjał plonowania szczególnie uwidaczniający
się w latach o równomiernym rozkładzie wiosennych opadów. Umożliwia
optymalne rozłożenie terminu zbioru rzepaku w gospodarstwie!
Wartość
użytkowa
Plon nasion
Zawartość tłuszczu
Wysokie i względnie stabilne plony nasion
w doświadczeniach porejestrowych COBORU
w latach 2009‑2012 43,8 dt/ha = 107% wzorca
Średnia 43,6% (wg COBORU 2011 r.)
Plon tłuszczu
Średni
Profil agronomiczny
Cechy
rolnicze
Termin siewu
Norma wysiewu
Początek kwitnienia
Dojrzałość techniczna do zbioru
Pokrój roślin
Tolerancja
Optymalny do opóźnionego
35-45 szt. żywych nasion na m2
Średniowczesny
Średniopóźna
Rośliny o średniej wysokości tworzące zwarty łan.
niska
średnia
wysoka
małe
średnie
duże
Wyleganie
Sucha zgnilizna kapustnych
Zgnilizna twardzikowa
Czerń krzyżowych
Wymagania glebowe
Mrozoodporność
Ilość martwych rośliny rzepaku
(%) odmian mieszańcowych
w doświadczeniach
porejestrowych COBORU
po zimie.
Visby, Artoga współtworzą
wzorzec dla odmian
mieszańcowych rzepaku