prospekt informacyjny_szepietowo_wyszyńskiego3d [tryb zgodności]

Transkrypt

prospekt informacyjny_szepietowo_wyszyńskiego3d [tryb zgodności]
Nieruchomość do sprzedania
Szepietowo ul. Wyszyńskiego 3D
Przedmiot sprzedaży:
Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 50,40 m2 + pomieszczenie
przynależne w piwnicy o powierzchni użytkowej 9,44 m2 na warunkach
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Szepietowie przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3D. Lokal usytuowany na
parterze, składa się z trzech pomieszczeń, magazynku oraz łazienki.
Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr LM1W/00043822/0 w
Sądzie Rejonowym IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokim
Mazowieckiem.
Przedmiot sprzedaży:
Miejscowość
Szepietowo
Powiat
wysokomazowiecki
Ulica
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3D
Działka
ewidencyjna
917/7 o powierzchni 0,1808 ha
Księga
wieczysta
księga wieczysta nr LM1W/00043822/0
prowadzona w Sądzie Rejonowym IV Wydział
Ksiąg Wieczystych w Wysokim Mazowieckiem
Położenie nieruchomości:
Położenie nieruchomości:
Położenie nieruchomości:
Grunt
Teren sprzedawanej nieruchomości składa się z:
Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr ew. 917/7 obrębu
0001 Szepietowo, o powierzchni 1808 m², teren zabudowy mieszkalnej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części
miasta Szepietowa w rejonie ulic Głównej, Kard. Stefana Wyszyńskiego i
Ogrodowej, uchwalonym 28 czerwca 2010r, uchwała Nr XXXI/222/10
przedmiotową działkę zaliczono do terenów zabudowy mieszkaniowo –
usługowej.
Zespół budynków
W tabeli zamieszczono zestawienie powierzchni
Obiekt
PU (m
kw)
1
Sala nr 1
18,80
2
Sala nr 2
10,30
3
Sala nr 3
8,80
4
Korytarz
5,80
5
Magazynek
2,90
6
Łazienka
3,80
7
Pomieszczenie w piwnicy
9,44
Razem:
59,84
Szkic pomieszczeń
Dostępność komunikacyjna
Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku wielorodzinnym w
miejscowości Szepietowo przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3D.
W sąsiedztwie znajdują się budynki wielorodzinne mieszkalne, kościół,
bank, poczta, sklepy. Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości,
bardzo dobra lokalizacja, w pobliżu przystanek PKP na trasie Białystok –
Warszawa. Miejscowość zlokalizowana jest ok. 150 km od Warszawy i ok.
60 km do Białegostoku.
Rozmieszczenie pomieszczeń
Sala nr 1 posiada bezpośrednie wyjście na balkon od strony
południowo – wschodniej.
Sala nr 2 i nr 3 usytuowane są od strony północno – zachodniej.
Dane kontaktowe
POCZTA POLSKA S.A.
z siedzibą w Warszawie 00-940 Warszawa ul. Stawki 2
Prowadzący przetarg:
Poczta Polska S.A.
Pion Infrastruktury Dział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów Prawnych ul.
Kolejowa 26 w Białymstoku pok. 111,
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie
Pion Infrastruktury Dział Obrotu Nieruchomościami i Regulacji Stanów Prawnych ul.
Kolejowa 26 w Białymstoku pok. 111,
tel. 85 662-35-51, tel. kom. 502-338-116,
Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z:
Administratorem tel. 862165425; kom. 502018776
ZASTRZEŻENIE
Niniejsza broszura została sporządzona i udostępniona jedynie w celu
ogólno informacyjnym i nie stanowi ze strony Poczty Polskiej S.A.
oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oświadczenia woli ani wiedzy,
jak również jakiegokolwiek zapewnienia odnośnie nieruchomości, jej
stanu lub poszczególnych treści objętych broszurą, wobec czego
nabywca powinien na własną rękę przeprowadzić odpowiednie
badania, zlecić dodatkowe ekspertyzy lub zaakceptować stan
nieruchomości jako stan taki, w jakim nieruchomość znajduje się w
dacie oględzin/sprzedaży.