Registrační formulář pro výuku dítěte

Transkrypt

Registrační formulář pro výuku dítěte
FORMULARZ REJESTRACYJNY NA ZAJĘCIA W DZIECIĘCEJ SZKÓŁCE NARCIARSKIEJ SKOL MAX
Dane osobowe
Imię dziecka:
Nazwisko dziecka:
Data urodzenia dziecka:
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego:
Numer telefonu (komórkowego):
Adres stałego miejsca
zamieszkania:
Adres i nazwa hotelu w Szpindlerowym Młynie i okolicach:
Czy do odebrania dziecka jest uprawniona inna osoba?
Jeżeli tak, kto?
Stan zdrowia
Prosimy zakreślić, jeżeli Państwa dziecko cierpi na którąś z poniższych chorób:
problemy z sercem
cukrzyca
migrena
padaczka
utrata przytomności
nudności
astma
alergie
choroby układu krwionośnego
choroby mentalne
inne
Jeżeli zaznaczono jakąś chorobę, prosimy o jej określenie:
Jeżeli dziecko regularnie zażywa lekarstwa, prosimy podać,
jakie:
Czy Państwa dziecko wymaga specjalnej opieki lub pomocy dydaktycznych? Jeżeli tak, jakich?
Prosimy pamiętać, że warunki pogodowe wpływają na Państwa dziecko w większym stopniu niż na osobę dorosłą i należy je wyposażyć
w odpowiednie ubranie i pomoce (ciepła bielizna i skarpety, okulary narciarskie/słoneczne, rękawice, kominiarka/szalik, kask,
ochraniacz kręgosłupa itp.). Prosimy też o posmarowanie twarzy dziecka kremem do opalania lub ochronnym.
Podpis rodzica / opiekuna prawnego:
Całe imię i nazwisko pismem drukowanym:
Data:
.
. 201
Miejscowość:
Špindlerův Mlýn
Ochrona danych osobowych
Spółka Melida a.s. zobowiązuje się, że dane osobowe klientów uzyskane na podstawie niniejszego formularza posłużą
wyłącznie na potrzeby wewnętrznej bazy danych i nie będą bez zgody i wiedzy klienta dalej rozpowszechniane.
SKIAREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN
MELIDA, a.s. 543 51 Špindlerův Mlýn 281, Czech Republic, IČ: 24166511
Tel: +420-499 467 101, E-mail: [email protected], Web: www.skiareal.cz