algorinet

Transkrypt

algorinet
ALGORINET
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
Karty FWI2-1 i FWZ2-1
Interfejs straży pożarnej FWI2-1
Dla tej karty rozszerzającej zarezerwowano pierwsze złącze do rozszerzeń płyty
głównej.
Jest to karta o dowolnie programowanych wejściach i wyjściach wzbogacających
możliwości centrali. Można wykorzystać je do obsługi specjalnego wyniesionego
panela obsługi zdalnej, wymaganego przez wiele lokalnych straży pożarnych. Centralę
wyposażono w menu łatwego programowania gotowych konfiguracji dla standardów
przyjętych w Szwajcarii, Austrii, Niemczech i Holandii. Wybierając standard
niemiecki, można przyłączyć panel FB900-2 (również niemiecki) beż żadnego
dodatkowego programowania. Kartę można wykorzystać również do obsługi dialera
monitoringu, podsystemów gaszących, komunikatorów radiowych, itp.
Dane techniczne interfejsu
Pobór prądu
Wyjścia
Wyjścia O.C.
Wejścia
: 4 mA plus 20 mA na każdy wysterowany przekaźnik
: 2 przekaźniki, 60 V DC/ 1 A / 30 W
: 9 wyjść tranzystorowych „open collector”, obciążalnych do 35 mA
: 9, z czego 3 wyzwalane masą, a 6 wyzwalanych przez 24 V DC
Dodatkowa płytka do interfejsu straży pożarnej FWZ2-1
Tą płytkę instaluje się opcjonalnie na złączu dodatkowym karty
FWI2-1. Daje ona dodatkowy nadzór dwóch linii wyjściowych
(sterujących). Przykładowo, przepisy pożarowe wymagają, aby
dialery i komunikatory monitoringu były wyzwalane sygnałem
nadzorowanym, tj. z sygnalizacją przerwy i zwarcia na linii
połączeniowej.
ELEKTRONIKA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Podobne dokumenty