ix konferencja naukowa

Komentarze

Transkrypt

ix konferencja naukowa
IX KONFERENCJA NAUKOWA
„INTERDYSCYPLINARNE BADANIA ZAŁOŻEŃ REZYDENCJONALNYCH I
OBRONNYCH”
REZYDENCJE RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1569 – 1772
CENTRUM I RUBIEŻE.
Instytut Sztuki PAN, ul. Długa 26/28, Warszawa
wtorek, 9 XII 2014 r. Sala im. J. Starzyńskiego
Panel I:
Prowadzący: prof. dr hab. Juliusz Chrościcki
g. 10-12.00
10.00 – Powitanie gości, otwarcie obrad przez dyrektor Instytutu Sztuki PAN, prof. dr hab.
Elżbietę Witkowską-Zarembę
10. 15 – 10.35 – Jerzy Serafin, Majkowice, Łopatki: przyczynek do przemian architektury
rezydencjonalno-obronnej w okresie ok. 1550-1650 na obszarze
Województwa Sieradzkiego
10.35 – 10.55 – dr Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Jan Jerzy Sowa, Szaniec Panny Marii
odnaleziony…
10. 55 – 11.15 – Radosław Herman, Wojciech Dudak, Andrzej Kobus, Danków, Krzepice –
dwa zamki na polsko-śląskim pograniczu w świetle najnowszych badań
11.15 – 11.35 – dr Dorota Piramidowicz, Klasztor – fortecą
11.35-12.00 – Dyskusja
12.00 – 12.15 Przerwa
Panel II.
Prowadzący: prof. UŁ, dr hab. Tadeusz Bernatowicz
g. 12.15 – 14.15
12.15 – 12.35 – prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Bania, Zamek w Urzędowie w świetle źródeł
archiwalnych
12.35-12.55 – prof. PW, dr hab. Robert Kunkel, Warszawski pałac Władysława IV w świetle
najnowszych badań
12.55 – 13.15 – dr Piotr Lasek, Łukasz Traczyk, Początki pałacu Kazanowskich w Warszawie
13.35 – 13.55 – Mikola Volkau, Rozbudowa rezydencji w Lachowiczach i Starym Bychowie
w 1. połowie XVII wieku
13.55 – 14.15 – Dyskusja
14.15. – 14.30 Przerwa
Panel III.
Prowadzący: dr hab., prof. ISPAN Andrzej Józef Baranowski
g. 14.30-15.50
14.30 – 14.50 – dr Wojciech Wółkowski, Od zamku do pałacu - nowożytna rezydencja
biskupia w Lidzbarku Warmińskim, wybrane problemy
14.50 – 15.10 – dr Ewa Korpysz, Projekty odbudowy i adaptacji do celów muzealnych
rezydencji Sobieskich w Żółkwi
15.10 – 15.30 – Emilia Pełka, Dekoracje czteropokojowego apartamentu w rezydencji
Radziwiłłów w Starejwsi i próba odtworzenia ich przekazu i znaczenia
15.30 – 15.50 - Levko Kwiatkowski, Pałac na zamku w Czernelicy
15.50. Dyskusja. Podsumowanie obrad. Zakończenie sesji

Podobne dokumenty