CENA – 100% Firma Handlowo-Usługowa Jula

Transkrypt

CENA – 100% Firma Handlowo-Usługowa Jula
Zbiorcze zestawienie ofert
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2011 roku.”
oraz streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Nr
oferty
1.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Firma Handlowo-Usługowa JulaBenz Urszula Gorwa Stacja paliw,
ul. Gostyńska 11, 63-820 Piaski
Przygotował
Witold Furmaniak
inspektor ds. zamówień publicznych
Opust cenowy
ON, Pb-95
(brutto zł)
0,03 zł - ON
0,03 zł - Pb 95
Punktacja
przyznana ofertom
w kryterium
Łączna
punktacja
CENA – 100%
90 pkt*3 członków komisji
10 pkt*3 członków komisji
300,00 pkt

Podobne dokumenty