Czujnik czadu, temperatury gazu ORNO 3w1 GS-590

Transkrypt

Czujnik czadu, temperatury gazu ORNO 3w1 GS-590
 http://www.domer.pl
Czujnik czadu, temperatury gazu ORNO 3w1 GS-590
kod produktu: 7151
kategoria: BHP, BEZPIECZEŃSTWO > czujniki dymu, tlenku węgla, gazu
Cena brutto: 153,10 zł
Cena netto: 124,47 zł
Waga: 1kg
Model: GS-590
Alarm jest zaprojektowanym urz?dzeniem do ci?g?ego monitoringu:
- gazu (LPG i ziemny)
- tlenku w?gla CO (czadu)
- dymu
Czujnik instaluje si? w pomieszczeniach zamkni?tych, w których istnieje prawdopodobie?stwo wyst?pienia jednego z wymienionych
zagro?e?. W urz?dzeniu zastosowano 3 oddzielne, zaawansowane technologicznie czujniki oraz elektroniczny uk?ad steruj?cy,
pozwalaj?ce na osi?gni?cie wysokiego wska?nika wykrywalno?ci. Urz?dzenie generuje alarm akustyczny i optyczny.
Rodzaj czujnika:
- tlenek w?gla (elektrochemiczny)
- gaz ziemny LPG (pó?przewodnikowy)
- dym (fotoelektryczny)
Zasilanie: 12 V DC (zasilacz w zestawie)
Minimalne st??enie alarmowe:
- tlenek w?gla: 50 ppm - 60-90 min; 100 ppm - 15-50 min; 300 ppm - 15 sek.-3 min.
- gaz ziemny i LPG: < 10% LEL
- dym: zgodnie z norm? EN 14604
Poziom g?o?no?ci: > 85 dB
Wymiary: 130 x 130 x 130 x 40 mm
strona: 1/1 wydrukowano: 07-03-2017
http://www.domer.pl/czujnik-czadu-temperatury-gazu-orno-3w1-gs-590.html