Ulotka informacyjna - Stowarzyszenie KLUCZ

Transkrypt

Ulotka informacyjna - Stowarzyszenie KLUCZ
„Aktywizacja przez sztukę”
projekt realizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”
Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną 60 osób
niepełnosprawnych z terenu powiatów olkuskiego, proszowickiego I
chrzanowskiego poprzez udział w warsztatach artystycznych pod
kierunkiem trenerów, artystów w zakresie tworzenia ceramiki,
malarstwa olejnego, rysunku, malowania ceramiki i wyrobów z drewna,
fotografiki oraz zajęć teatralno-muzycznych.
W ramach projektu 10 osób niepełnosprawnych weźmie udział w
profesjonalnym plenerze malarskim, gdzie pod kierunkiem zawodowych
artystów malarzy poznawać będzie różnorodne techniki malarstwa,
grafiki, ceramiki czy malowania na płótnie.
Zakończeniem projektu będzie uroczysty finał połączony z wernisażem
prac poplenerowych z udziałem uczestników projektu i zaproszonych
gości.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji
Województwa Małopolskiego

Podobne dokumenty