Planowany zakres zajęć fotograficznych w ramach Foto i Owo

Transkrypt

Planowany zakres zajęć fotograficznych w ramach Foto i Owo
Planowany zakres zajęć fotograficznych realizowanych w ramach
Pleneru Fotograficznego Foto i Owo
Prowadzone zajęcia będą okazją do pracy nad techniką i kreatywnością
fotografii oraz rozwoju inwencji twórczej uczestników zajęć.
W ramach zajęć teoretycznych i wyjść terenowych uczestniczący w zajęciach
zdobywać będą wiedzę na temat fotografowania której ramowy zakres
obejmować będzie zagadnienia:
- przygotowanie się do fotografowania,
- podstawowe informacje dotyczące sprzętu fotograficznego i sposobów
kreatywnej obsługi aparatu fotograficznego i obiektywu,
- najważniejsze informacje dotyczące pory fotografowania i charakteru światła
oraz kompozycji kadru,
- edycja zdjęć,
- przygotowanie zdjęć do różnych form prezentacji.
Zagadnienia te będą na bieżąco rozwijane i pogłębiane w oparciu o bieżące
potrzeby i zaangażowanie uczestniczących w zajęciach.
Zakładam że, wyjścia plenerowe będą okazją do pogłębienia wiedzy na temat
fotografii oraz praktycznego jej wykorzystania, wymiany doświadczeń
z prowadzącym ale też poznania walorów przyrodniczo-historycznych terenu
zajęć.
W ramach edycji zdjęć i przygotowania do prezentacji uczestnicy zajęć
zapoznają sie z podstawowym zakresem obróbki cyfrowej plików graficznych
(zdjęć) w oparciu o programy na licencji freeware, oraz program graficzny
Photoshop
Podsumowaniem zajęć będzie prezentacja zdjęć wykonanych podczas wyjść
terenowych.

Podobne dokumenty