Symbolika owcy na starożytnym Wschodzie nie była jednoznaczna

Transkrypt

Symbolika owcy na starożytnym Wschodzie nie była jednoznaczna
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Czytania liturgiczne / Readings
April 17, 2016
Dzieje Apostolskie / Acts (13:14,43-52) Księga Apokalipsy św. Jana Apostoła / Revelation (7:9, 14-17)
Ewangelia wg św. Jana / John (10:27-30)
W czwartą niedzielę wielkanocną liturgia Kościoła ukazuje nam Chrystusa, jako Dobrego
Pasterza, a wspólnotę Kościoła, jako Jego owczarnię. Bóg chce, abyśmy wsłuchiwali się
w głos Jego Syna, który jest Dobrym Pasterzem dla swojego ludu.
My sheep hear my voice; they follow me. I give them eternal life.
„MOJE OWCE SŁUCHAJĄ MEGO GŁOSU,
A JA ZNAM JE. IDĄ ONE ZA MNĄ"
Symbolika owcy na starożytnym Wschodzie nie
była jednoznaczna. W języku greckim słowo
próbaton, występujące głównie w liczbie mnogiej
- próbata, kojarzono z każdym zwierzęciem
stadnym, które bezmyślnie idzie naprzód
i prowadzi stado (od probaino - idę na przedzie,
przed innymi); nazywano tak owce, ale słowa tego
używano również na określenie bydła, trzody,
a nawet koni. Takie ujęcie sprawiało, że w grece
klasycznej istniały liczne przysłowia, które
utożsamiały owcę z głupotą i lenistwem,
z życiowym nic nierobieniem.
Jako zwierzęta przyzwyczajone do obecności
pasterza, kojarzyły się ponadto z błądzeniem
i zagubieniem. Tak na przykład u Izajasza:
„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce" (Iz 53, 6),
u Ezechiela: „Błądzą moje owce po wszystkich
górach i po wszelkim wysokim pagórku" (Ez 34,
6), albo - w odniesieniu do chrześcijan przed
nawróceniem - w Liście św. Piotra: „Błądziliście
jak owce" (1 P 2, 25). Ale na wyobrażenie owcy
miały również wpływ inne jej cechy. Kojarzona ze
zwierzęciem łagodnym i cierpliwym, znosząca w
milczeniu, niekiedy pobekując, strzyżenie, a nawet
uśmiercanie, stała się symbolem niezasłużonego
cierpienia; należała zresztą w starożytności do
zwierząt ofiarnych. Psalmista ubolewa: „Mają nas
za owce na rzeź przeznaczone" (Ps 44, 23); słowa
te cytuje św. Paweł w nawiązaniu do
prześladowania chrześcijan (Rz 8, 36). W pieśni
o Słudze Jahwe czytamy: „Jak baranek na rzeź
prowadzony, jak owca niema wobec strzygących
ją, tak On nie otworzył ust swoich" (Iz 53, 7);
„Baranek" stanie się w Nowym Testamencie
tytułem Chrystusa, który krwią swoją odkupił
ludzi, nabył ich Bogu na własność.
Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem,
a człowieka - owcą. Jest to relacja wspólnego
życia, wierności i zaufania. Owca słucha głosu
pasterza, idzie za nim, bo on wie, gdzie są obfite
pastwiska. A pasterz jest gotów oddać swe życie
za owcę.
CHRISTIAN LOVE
‘God, that’s very true’ - a remark at our liturgy meeting
after the second reading. Jealousy kills, envy too, and isn’t
it great to rejoice in the good fortune of another?
Love is what we bring with us at the end of life. ‘We
will be judged in the evening of life by love (St John of
the Cross). Love for those near and far, for love in the
gospel is more than love for just the family, the friend,
the attractive one, the neighbor, for all.
There are different calls to Christian love - near and
dear daily love, friendship, marriage, relationships.
The wider world like in our job where we live in a
loving way, in justice with all, not using others for
personal gain; the wider world where a universal love
makes me want to make a difference in the bigger
world. Love carries us into wide seas and waters.
It involves us with everyone. It obviously doesn’t mean
we relate to everyone - nor that we even like everyone.
Love is when others’ lives become at least as important
as our own; and in the deepest loves like marriage,
family, and often friendship, others’ lives become even
more important.
Love changes - we look back and see how the people
we loved make the difference. Life is too short to look
love in the face and say no. ‘We are moulded and
remoulded by those who have loved us, and though
their love may pass, we are nevertheless their work’
(F Mauriac). The second reading today is hard to beat!
We see it in action when we look at the life of Jesus.
APPEAL FOR ST. PETER’S SEMINARY
St. Peter’s Seminary was founded in 1912 and for over
a century has provided education and formation for
our servant-leaders: priests, permanent deacons, lay
ministers, Catholic educators, and others. This
Sunday is World Day of Prayer for Vocations and St.
Peter’s Seminary is making an urgent appeal for your
support. Your financial gifts and prayers will help
ensure the future of St. Peter’s Seminary and the
Church that it serves. Please open your heart to the
messages from St. Peter’s Seminary and give as
generously as you can. Whether or not you can give
financially, please join us in praying for vocations.
THE WEDDING ANNIVERSARY MASS
The Wedding Anniversary Mass honouring all married
couples in southwestern Ontario will be held at Visitation
Parish in Comber, Ontario on Sunday, May 1st, 2016 at
2:30 p.m. Bishop Fabbro will preside at the Mass. All
married couples are invited to attend. Please call the
Parish office at (519) 672-0088 by April 24th, 2016.