cena promocyjna obowiązuje do odwołania 100

Transkrypt

cena promocyjna obowiązuje do odwołania 100
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
1. Dane Zamawiającego (jednocześnie dane do wystawienia faktury)
Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:
Telefon:
Kod terytorialny jednostki:
E-mail:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
2. Zamawiane usługi
Nazwa dodatku
Ilość
raportów
Koszt
jednostkowy
netto
Koszt całościowy
netto
Koszt całościowy
brutto
Szablon raportu do systemu [email protected] WPF
Podsumowanie:
1.
2.
3.
4.
Warunki realizacji zamówienia:
Wypełniony formularz należy przesłać na adres [email protected]
Na podany w formularzu adres mailowy zostanie wysłany plik z szablonem
Płatność na podstawie faktury dołączonej w mailu – termin płatności 14 dni
Okres ważności aktualizacji raportu – 1 rok
PROMOCJA – cena promocyjna obowiązuje do odwołania
100 zł + 23% VAT
cena obejmuje także opiekę autorską tj. aktualizacje wynikające ze zmian przepisów prawa (najbliższa aktualizacja spodziewana jest
zaraz po wdrożeniu do systemu [email protected] zmian w WPF wynikających z nowego rozporządzenia, którego projekt znajduje się na
stronach RCL -http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/229291/katalog/229299)
Cena zakupu raportu: (po odwołaniu promocji)
200 zł + 23% VAT – płatne jednorazowo (ważność 1 rok)
cena obejmuje także opiekę autorską tj. aktualizacje wynikające ze zmian przepisów prawa
Data
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
WAŻNE - Wymagania techniczne:
Komputer z dostępem do systemu [email protected] z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 97 lub nowszej umożliwiającej edycję
arkuszy oraz obsługującej makra VBA (Powyższych wymagań nie spełniają: MS Excel Viewer, MS Excel Starter, OpenOffice itp.)
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 61 661 32 42