MINI Konstruktor warsztaty dla młodych designerów 2D i 3D www

Transkrypt

MINI Konstruktor warsztaty dla młodych designerów 2D i 3D www
MINI Konstruktor
warsztaty dla młodych designerów 2D i 3D
www.minikonstruktor.pnt.opole.pl
ORGANIZATORZY
Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o. o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
tel. 77 443 89 30
e-mail:[email protected]
oraz
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z. o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
REGULAMIN
1. Warsztaty odbywają się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Sp. z o. o.,
która znajduje się w Opolu, przy ul. Technologicznej 2 ( za C.H. Karolinka)
2. Warsztaty odbywają się w podziale na dwie grupy:
- I grupa 7, 8, 9 czerwca
- II grupa 14, 15, 16 czerwca
3. Warsztaty odbywają się w godzinach 16.00 – 19.00.
4. Warsztaty są BEZPŁATNE.
5. Organizator zapewnia napoje oraz poczęstunek (owoce i ciastka).
6. Organizator zapewnia wszelkie materiały potrzebne do realizacji zajęć.
7. Organizator zapewnia profesjonalną kadrę oraz komfortowe warunki pobytu.
9. Wszelkie rzeczy wartościowe oraz urządzenia elektroniczne (komórki, PSP, tablety itd.) Uczestnicy
przynoszą na własną odpowiedzialność – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie
lub zagubienie.
10. Uczestnik warsztatów nie oddala się samowolnie od grupy/ z wyznaczonego terenu.
11. Uczestnik warsztatów wszelkie problemy zgłasza wychowawcy grupy.
12. Uczestnik warsztatów nie stosuje przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek.
13. O wszelkich urazach/ przypadkach złego samopoczucia Uczestnika Organizator informuje rodzica.
14. Na zakończenie warsztatów na podany przez Państwa adres mailowy przesłane zostaną
pamiątkowe zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil.
Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem
„Mini Konstruktor - warsztaty dla młodych designerów 2D i 3D” i akceptuję go.
………………………………………

Podobne dokumenty