formularz rejestracji na test cambridge english yle

Transkrypt

formularz rejestracji na test cambridge english yle
FORMULARZ REJESTRACJI NA TEST CAMBRIDGE ENGLISH YLE
dla kandydatów rejestrowanych za pośrednictwem szkół i instytucji
Szkoła / instytucja zgłaszająca
Adres
Imię i nazwisko przedstawiciela
szkoły / instytucji
Imię i nazwisko opiekuna na
dzień testu
Egzamin
Telefon
E-mail
Telefon kontaktowy na dzień testu
YLE Starters / YLE Movers / YLE Flyers
Liczba zgłaszanych
kandydatów na dany test
Data testu
DANE KANDYDATÓW ZGŁASZANYCH NA EGZAMIN:
Proszę nie
wypełniać
L.P.
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
1
dd/mm/rr
2
dd/mm/rr
3
dd/mm/rr
4
dd/mm/rr
5
dd/mm/rr
6
dd/mm/rr
7
dd/mm/rr
8
dd/mm/rr
9
dd/mm/rr
10
dd/mm/rr
11
dd/mm/rr
12
dd/mm/rr
13
dd/mm/rr
14
dd/mm/rr
15
dd/mm/rr
Telefon
*w przypadku osób niepełnoletnich formularz może być podpisany jedynie przez rodzica lub opiekuna prawnego
Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT
ul.Powroźnicza 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 628 68 00
[email protected]
Pieczęć instytucji zgłaszającej i podpis jej przedstawiciela