Informacja dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek

Transkrypt

Informacja dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek
Dodatkowa informacja dla kandydatów na studia drugiego stopnia
na kierunek logistyka
Kandydat na kierunek logistyka - w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym
i uzyskanym wyniku ukończenia studiów wyższych. W przypadku kandydatów, którzy
rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 lub w latach następnych, zaświadczenie
powinno określać osiągnięte podczas tych studiów efekty kształcenia.

Podobne dokumenty