klasa 4

Transkrypt

klasa 4
ZS Zakrzówek
2016/2017
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLASA 4 podręczniki dotowane
RELIGIA:
JĘZYK
POLSKI:
HISTORIA:
JĘZYK
ANGIELSKI:
- „Jestem Chrześcijaninem”. Podręcznik (Ks. W. Janiga). GAUDIUM.- podręcznik
do zakupu
- „Między nami 4”. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń cz. 1,2 (A. Łuczak, A. Murdzek).
GWO.
- Wczoraj i dziś”. Podręcznik (G. Wojciechowski) Nowa Era.
- „Steps Forward 1”. Podręcznik (T. Falla, P. Davies, S. Wheeldon, P. Shipton,
E. Palczak) + zeszyt ćwiczeń (S. Wheeldon, P. Shipton). Oxford University Press.
MATEMATYKA: „Matematyka z plusem 4” ( seria: Matematyka z plusem) – podręcznik
(M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński) + zeszyty ćwiczeń
wersja B: cz.1 - Arytmetyka (M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki), cz. 2 Geometria (P. Zarzycki). GWO.
PRZYRODA: -„Tajemnice Przyrody”. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń (M. Marko – Worłowska,
F. Szlajfer) Nowa Era.
PLASTYKA:
- „Do dzieła”. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej (J. Lukas, K. Onak)
Nowa Era.
MUZYKA:
„Muzyka i my 4”. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. (I. Pisarkiewicz) WSiP.
ZAJĘCIA
TECHNICZNE:`- „Jak to działa?”. Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej Szkoły
Podstawowej. (L. Łabecki, M. Łabecka). Nowa Era.
ZAJĘCIA
KOMPUTEROWE: - „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej 4-6” (G. Koba). MIGRA. –
materiały w posiadaniu szkoły.