OFERTA SPECJALNA „BEZPIECZNA SZKOŁA 2016/2017

Transkrypt

OFERTA SPECJALNA „BEZPIECZNA SZKOŁA 2016/2017
OFERTA SPECJALNA „BEZPIECZNA SZKOŁA 2016/2017”
PRZEZNACZONA DLA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ
III. ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
Zakres ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
w ruchu komunikacyjnym – również ruch, rowerowy i pieszy
(świadczenie dodatkowe)
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Uciążliwe leczenie – brak uszczerbku na zdrowiu
Dodatkowe świadczenie w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji
Zapadnięcie Ubezpieczonego w śpiączkę w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Pakiet świadczeń dodatkowych „Żak”*
Odtworzenie materiałów dydaktycznych
Pokrycie kosztów korepetycji
Pokrycie kosztów leczenia związanego z następstwem
pogryzienia przez psa
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego
wypadku:
Pobyt w szpitalu – stawka za 1 dzień
Pobyt na oddziale rehabilitacyjnym szpitala, bądź sanatorium –
stawka za 1 dzień
Pobyt na OIOM
Koszty leczenia Ubezpieczonego i pakiet świadczeń
pielęgnacyjnych związanych z następstwem nieszczęśliwego
wypadku:
Leczenie ambulatoryjne
Leczenie szpitalne
Leczenie dentystyczna
Wizyty i badania lekarskie
Nabycie środków opatrunkowych i leczniczych oraz protez
zalecanych przez lekarza
Przewiezienie Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego
wypadku do szpitala i ze szpitala do domu
Koszty poszukiwania i ratownictwa
Bezwzględnie zalecany przez lekarza pobyt w sanatorium
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów
Koszty wypożyczenia, naprawy lub zakupu protez, przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych
Koszty wypożyczenia, naprawy lub zakupu wózka inwalidzkiego
Koszt operacji plastycznych
Składka w PLN za 1 osobę
Nr klauzuli
Suma ubezpieczenia
w PLN
1
2
16 000
16 000
12
16 000
160
12 000
37
16 000
Klauzula
specjalna
„Żak”
16 000
160
160
500
19
5 000
50
12,50
45
50
5 000
2 500
2 500
500
1 000
1500
1 500
2 500
2 500
1 000
1 000
1 500
1 000
45
KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje czas zajęć w szkole, w drodze z domu do szkoły, w drodze ze szkoły do domu
oraz poza szkołą w życiu prywatnym jak również w okresie wakacji (24 godziny na dobę przez cały rok), na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Jeżeli ochroną ubezpieczeniową zostaną objęci wszyscy uczniowie, podopieczni umowa ubezpieczenia zostanie
zawarta bez konieczności sporządzania imiennej listy osób objętych ubezpieczeniem.
3. Komisje lekarskie organizowane w trybie zaocznym.

Podobne dokumenty