Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z oo ogłasza

Transkrypt

Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z oo ogłasza
Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o.o.
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w Rewalu,
powiat gryficki, przy ulicy Warszawskiej 10,
w niewielkiej odległości od morza
Przedmiotem sprzedaży jest:
Nieruchomość w skład której wchodzi prawo użytkowania wieczystego gruntu działki
nr 46 (KW 5747) o powierzchni 0,2300 ha wraz z prawem własności budynku domu
wczasowego Antisol oraz prawo własności działki gruntu nr 135 (KW 38315) o powierzchni 0,0485 ha
Cena wywoławcza nieruchomości 1.700.000 PLN +VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 r., o godzinie 12.00 w Dąbrowie
Górniczej 42-530, ul. Szklanych Domów 2.
Koperty zawierające ofertę zakupu, prosimy kierować na adres: Komisja ds. Sprzedaży
Domu Wczasowego ANTISOL, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Szklanych Domów 2,
z dopiskiem „OFERTA KUPNA”. Oferty należy składać do trzech dni roboczych przed
datą przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie trzy dni robocze przed datą przetargu w wysokości 100.000 PLN.
Wadium należy wpłacić przelewem na konto: 73 1050 0086 1000 0090 3006 7517
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości.
Nabywca obowiązany jest pokryć opłaty notarialne i sądowe.
Pełny opis nieruchomości, tj. mapa położenia obiektu, zdjęcia, szczegółowy opis oraz
regulamin przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.antisol-rewal.pl

Podobne dokumenty