WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „NASZ DOM 2000”

Transkrypt

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA „NASZ DOM 2000”
I. OGÓLLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie robót budowlanych w remontowanej części budynku
Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów tj.: MODERNIZACJA SZATNI W
PIWNICY
I – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. Rozebranie ze sklejki okładziny w klatce schodowej – wykona inwestor
2. Rozebranie ścianek ze sklejki na konstrukcji drewnianej – wykona inwestor
3. Rozebranie okładziny słupów
4. Wykucie ościeżnic drzwiowych
5. Rozebranie istniejącej posadzki oraz okładziny trzech stopni klatki schodowej
6. Wywiezienie materiałów z rozbiórki
II – ŚCIANKI I ZABUDOWY
1. Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego, otynkowane
2. Okładzina płytek w pomieszczeniu 0.03 i 0.04
3. Osadzenie drzwi wejściowych do sanitariatów, pom. nr 0.06; 0.43; 0.34
III – ZABUDOWY SYSTEMOWE W SANNITARIATACH
1. Kabiny WC
2. Ścianka działowa z drzwiami w pom. 0.03 i 0.04
3. Okładzina ścian (zabudowa płuczek i instalacji elektrycznej i sanitarnej)
4. Akcesoria łazienkowe
a. dozowniki mydła 8szt
b. podajnik ręczników 3szt
c. kosze na odpady duże 3szt
d. kosze na odpady małe 6szt
e. pojemnik na papier 12szt
f. pojemnik ze szczotką 12szt
g. suszarka do rąk 2szt
h. lustra o wymiarach w sanitariatach 210x120 szt2 i 60x120 szt3
i. lustra o wymiarach w szatni 120x210 szt2
IV – POSADZKI
1. Posadzki z płytek szkliwionych „GRES”, z wykonaniem warstwy wyrównawczej i
cokolika wys.15cm wraz z naprawą trzech stopni w klatce schodowej
V – ROBOTY MALARSKIE
1. Jednowarstwowe gładzie gipsowe na tynkach
2. Malowanie farbą emulsyjną przygotowaniem powierzchni i zagruntowaniem
UWAGA: wszystkie skrzydła drzwiowe jednakowe w okleinie drewnopodobnej .