Rozœpiewana Fantazja

Transkrypt

Rozœpiewana Fantazja
Przedszkole 23
Rozœpiewana Fantazja
I Rzeszowski Festiwal Piosenki dla Dzieci "Rozœpiewana Fantazja" 18 listopada 2010 r. w Fantazji na
Podpromiu, organizator: Waldemar Wywrocki - radny Miasta Rzeszowa. Przedszkole 23 reprezentowała
Faustyna Wiœniewska z grupy Smerfy - opiekun p. Marta Stachiewicz.
Zdjęcia z festiwalu znajduj¹ się w galerii FotoPrzedszkolak.
http://www.pp23.resman.pl
Kreator PDF
Utworzono 7 March, 2017, 09:08