SIN BD - hansa-flex

Transkrypt

SIN BD - hansa-flex
SIN BD
Złączka wtłaczana, RGN
Właściwości
Przyłącze 1
Przyłącze 2 + 3
pierścień prowadzący do metrycznych śrub
wydrążonych
przyłącze węża
Rodzaj uszczelnienia 1
uszczelnienie pierścieniem miedzianym
Typ konstrukcji
podwójne przyłącze do węża
Skrót
RGN
Norma
DIN 7642
Materiał
stal
Ochrona powierzchni
galwanizowany
Wskazówka
Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.
Artykuł
Oznaczenie
SIN
SIN
SIN
SIN
03
04
06
08
BD 02
BD
BD
BD
DN
3
4
6
8
Size
2
3
4
5
Cal
1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
ØD
D1
(mm)
(mm)
5,0
6,0
8,0
10,0
8
10
12
14
do śruby wydrążonej
M8
M 10
M 12
M 14
Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.
07.03.2017
HANSA-FLEX AG
www.hansa-flex.com
1