Płocka 30 - remont dachu.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst

Transkrypt

Płocka 30 - remont dachu.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst
Płocka 30 - remont dachu.KST
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Podst
Lp.
1 KNR-W 2- Rusztowania ramowe warszawskie 6 m
02 1611-02
7.3*21.35
2 KNR 4-01
0535-04
3 KNR 4-01
0535-08
4 Kalkulacja
własna
j.m.
m2
m2
Rozebranie rynien z PCV nie nadającej się do użytku
m
21.35*2
m
2
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów.kołnierzy,gzy- m
msów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
m2
(0.54*21.35*2)+(0.54*5.7*2)+(0.54*5.1*2)+(0.3*1.6*6)+0.3*1
Rozebranie starych ław kominiarskich
m
21.35
m
5 KNR-W 4- Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych .koszów i okapów z m
01 0537-02 blachy ocynkowanej
Pas podrynnowy (0,5*21,35)*2=21,35
Pas nadrynnowy (0,25*21,35)*2=10,67
Obróbka koszy (0,5*1,70)*10=8,5
Kalenica (0,6*23,35)=14,01
Wydra (0,64*5,7)*2+(0,64*5,1)*2=13,82
Obróbka ogniomur (0,5*5,7)*2+(0,5*5,1)*2=10,8
Pas podrynnowy (1,75*0,25)*10+(1*0,25)*3=5,12
Pas nadrynnowy(1,75*0,25)*10+(1 *0,25)*3=5,12
Wiatrówka (1,3*0,4)*10+(1,6*0,4)*6=9,04
Kalenica (2,75*0,5)*5=6,87
Wydra (3,5*0,25)*10+(2*0,25)*6+(2*0,4)*5+(1*0,4)*3=16,55
Kominy (0,3*2,1)*6+(0,3*4)*2+(0,3*2,25)*2+(0,3*1,78)*2+(0,3*1,36)*2+(0,3*
0,45)*16=11,56
21.35+10.67+8.5+14.01+13.82+10.8+5.12+5.12+9.04+6.87+16.55+11.56
2
m2
6 KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm
02 0524-01
21.35*2+1.75*10+1*3
m
7 KNR-W 2- Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe
02 0524-03
9
szt
8 KNR-W 2- Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
02 0531-04
7.3*6+1*3
m
9 KNR-W 4- Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m
01 0433-02
8
szr.
m
szt
m
szr.
10 KNR-W 4- Rozbiórka betonowych czapek kominowych
01 0212-07
(3.31+1.4+1.7+1.7+1.7+0.94+2.25+3.31)*0.45*0.07
m3
11 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da0735-04 z.o. chem płaskim
2.7. 9901
15
m2
12 KNR-W 4- Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych
01 0201-10
(3.31+1.4+1.7+1.7+1.7+0.94+2.25+3.31)*2+0.45*2*8
m
m3
m2
m
13 KNR-W 4- Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa- kg
01 0202-01 nych o śr.do 6 mm
50
kg
3
14 KNR-W 4- Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15
01 0214-03
(3.41+1.5+1.8+1.8+1.8+1.04+2.35+3.41 )*0.45*0.07
m
15 KNR K-05
0102-02
Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu
m2
(0.5*21.35)*2+(0.5*1.75)*10
m2
- 1 -
Norma 3.22 Licencja: 17104 dla ZGM
m3
Poszcz
Razem
155.855
RAZEM
155.855
42.700
RAZEM
42.700
37.902
RAZEM
37.902
21.350
RAZEM
21.350
133.410
RAZEM
133.410
63.200
RAZEM
63.200
9.000
RAZEM
9.000
46.800
RAZEM
46.800
8.000
RAZEM
8.000
0.514
RAZEM
0.514
15.000
RAZEM
15.000
39.820
RAZEM
39.820
50.000
RAZEM
50.000
0.539
RAZEM
0.539
30.100
Płocka 30 - remont dachu.KST
Lp.
Opis i wyliczenia
Podst
16 KNR K-05
0104-02
17 NNRNKB
202 041101
18 NNRNKB
202 041102
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
2
Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm m
7.6*21.35+7.2*21.35+(2.75*1.3)*10+(1,6*1}*3
m2
(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
m2
356.530
m2
20 KNR K-05
0208-01
21 KNR K-05
0208-03
22 Kalkulacja
własna
23 KNR 0-23
2612-06
24 KNR 0-23
2612-08
Poszcz
RAZEM
Razem
30.100
356.530
RAZEM
356.530
356.530
RAZEM
356.530
63.200
RAZEM
63.200
356.530
RAZEM
356.530
30.000
RAZEM
30.000
21.000
RAZEM
21.000
2.000
RAZEM
2.000
51.840
RAZEM
51.840
42.000
RAZEM
42.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie m
deski czołowej
m
21.35*2+1.75*10+1*3
19 NNRNKB
202 053704
j.m.
2
(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 %
blachą powlekaną trapezową na łatach
m
356.530
m2
Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
szt.
30
szt.
Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża
szt.
21
szt.
Montaż masztów antenowych do kominów
szt.
2
szt.
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER przyklejenie warstwy siatki na ścianach- na kominach
3.31*1.5*2+1.4*1.5*2+0.94*1.5*2+1.7*1.7*6+2.25*1.5*2+0.45*1.5*16
m
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - na kominach
7*4*1.5
m
2
m2
m
3
25 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na m
01 0109-11 odległość do 1 km
m3
1
3
26 KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na m
01 0109-12 każdy następny 1 km
m3
1
-2-
Norma 3.22 Licencja: 17104 dla ZGM