Jak ustrzec się błędów przy kotwieniu za pomocą

Transkrypt

Jak ustrzec się błędów przy kotwieniu za pomocą
Jak ustrzec się błędów przy kotwieniu za pomocą Ceresit CX
5?
Autor: Rafał Stachera
Zaprawa szybkowiążąca Ceresit CX 5 służy do szybkiego osadzania elementów metalowych i
plastikowych w betonie, murze lub w tynku cementowym. Mogą to być kraty, poręcze, wsporniki,
szafki instalacyjne, puszki, przewody itp. Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią
otworu montażowego nie powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał
należy mieszać z piaskiem.
Cement montażowy Ceresit CX 5 może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się
też do wypełniania ubyt-ków i wyokrąglania naroży. Wodoszczelne właściwości CX 5 pozwalają
stosować go również do miejscowego uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do tamowania
lokalnych przecieków wody.
Bardzo ważną rzeczą dla trwałego i prawidłowego zakotwienia elementu jest odpowiednie
przygotowanie podłoża oraz samego materiału, jak również przestrzeganie zaleceń producenta.
Podstawowymi błędami wykonawczymi podczas kotwienia elementu przy użyciu zaprawy
szybkowiążącej CX 5 są:
- nieodpowiednie przygotowanie podłoża
- niestosowanie się do zaleceń producenta dotyczących ilości wody
- brak zwilżenia podłoża przed aplikacją zaprawy
- przekraczanie wymiarów prześwitu między elementem kotwionym otworem
- zrezygnowanie ze stosowania piasku kwarcowego przy większych prześwitach
- zbyt wczesne obciążanie zakotwionego elementu lub wzruszenie materiału podczas wiązania.
© 2013 Henkel Polska sp. z o.o.

Podobne dokumenty