„Ochrona danych osobowych w praktyce – szkolenie połączone z

Transkrypt

„Ochrona danych osobowych w praktyce – szkolenie połączone z
PROGRAM SZKOLENIA
„Ochrona danych osobowych w praktyce –
szkolenie połączone z warsztatami
dedykowane dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI)”
1. Niezbędne pojęcia ustawowe – omówienie
2. Definicja danych osobowych – omówienie sytuacji, w których dane stają się danymi
osobowymi
3. Dane osobowe w typowych działach podmiotu
Sprawy pracownicze
Marketing
Sprzedaż
Finanse i księgowość
Obsługa klienta
Administracja
Informatyka
4. Formuły zgody na przetwarzanie danych
Pojęcie i forma zgody – praca na przykładach
Zgoda na marketing
5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji – zadania
Wymagania w zakresie wyznaczenia ABI
Ustawowe kompetencje ABI
Zakres obowiązków ABI
Zgłoszenie do rejestru GIODO powołania ABI
6. Rejestracja zbiorów danych osobowych
Proces rejestracji w GIODO
Które zbiory rejestrować?
Rejestracja krok po kroku
7. Kiedy i jak usuwać dane osobowe?
Jak długo można przetwarzać dane?
Proces usuwania danych
8. Zabezpieczenie danych osobowych
Zabezpieczenia fizyczne
Dostęp do danych w systemie informatycznym
Zabezpieczenie komputerów
Jak zabezpieczyć serwery
Dodatkowe wymogi systemu, w którym przetwarza się dane osobowe
Korzystanie z sieci Internet
Zabezpieczenia strony internetowej
Serwis i konserwacja sprzętu
Zapasowe kopie danych
Środki organizacyjne ochrony
9. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych - ćwiczenia
Polityka bezpieczeństwa
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
Ewidencja osób upoważnionych
Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
10. Kontrola GIODO bez tajemnic
Przygotowanie do kontroli
Kontrola
Po kontroli
11. Kary za naruszenie przepisów ustawy
Kto i za co odpowiada
Postępowanie administracyjne
Postępowanie egzekucyjne
Przepisy karne
Postępowanie cywilne
Dyskusja obejmująca zagadnienia omówione podczas szkolenia

Podobne dokumenty